Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Příležitostná činnost - dotaz č. 369
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Děkuji za zaslanou odpověď. Prosím ještě o odpovězení dotazu: na veterinární ošetřovně pracuji jako veterinární technik v zaměstnaneckém poměru. Úprava psů by byla u mě spíše příležitostnou prací. Musím mít vyřízený živnostenský list? Roční výdělek by nebyl vyšší než 20000 Kč.
T.K.
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den paní Kociánová,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dostažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Dojde-li tedy k naplnění uvedených znaků, pak i příležitostně vykonávaná činnost je živností, k jejíž realizaci je zapotřební živnostenské oprávnění; přičemž zisku nemusí být vůbec dosaženo.

Věra KáňováZprostředkovatelské služby - dotaz č. 368
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den,

o jakou živnost se jedná, když budu zprostředkovávat služby zákazníkům. Jednalo by se o zprostředkování práce klientům z Čech anglické agentuře. Je třeba odborná způsobilost?

S pozdravem Marešová
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den paní Marešová,


podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování zaměstnání není živností , ale činností podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky zprostředkování zaměstnání agenturami práce upravuje ustanovení §§ 58 - 66 citovaného zákona o zaměstnanosti. Pro získáni dalších informací Vám proto doporučujeme obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Věra Káňová
Založení živnosti - dotaz č. 367
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den,

mám obchodní akademii a udělala jsem si rekvalifikační kurz modeláž nehtů a chtěla bych si na tuto činnost založit živnost. Od června tohoto roku by neměla být požadována praxe pokud jste vyučen v danném oboru jedná se i o rekvalifikační kurz? Mohu si požádat o ŽL na základě tohoto kurzu?

Petříková Marie
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den paní Petříková,

modeláž nehtů je jedním z úkonů živnosti ohlašovací řemeslné " pedikúra,manikúra". Pouhá rekvalifikace "nehtová modeláž" pro získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost nepostačuje. Je třeba rekvalifikace v oboru "manikúra, pedikúra" (nebo v částečném rozsahu) a dále doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že uvedené nesplňujete, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. §§ 21 a 22 živnostenského zákona splňuje.
Pokud je odborná způsobilost prokázána dokladem o řádném ukončení rekvalifikace v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pak dle připravované novely živnostenského zákona, je dále nutné doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného živnostenského úřadu.

Daniela HlubkováZaložení živnosti - dotaz č. 366
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den,
nejprve bych Vám chtěla poděkovat, že jste založili tyto stránky. Děkuji.

Vystudovala jsem SOŠ cestovního ruchu a nyní bych chtěla začít podnikat v oboru. Jednalo by se pouze o prodej půldenních zájezdů bez ubytování po území ČR :výlet do vinného sklípku. Jedná se o živnost vázanou? Nebo se jedná o prodej služeb dalším podnikatelským subjektům v tomto případě vlastníkům vinných sklípků? Je třeba splnit odbornou způsobilost? O jakou živnost mám žádat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den,

služby cestovního ruchu a jejich podmínky jsou upraveny zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Doporučujeme Vám nahlédnout zejména do ustanovení § 1 až § 4 citovaného zákona a do obsahových náplní živnosti ohlašovací vázané "Provozování cestovní agentury" a živnosti koncesované "Provozování cestovní kanceláře" Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, které nalezlente na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html.

Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb( doprava; ubytování; jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří 20 % souhrnné ceny zájezdu), je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Nenaplní-li alespoň jedna z poskytnutých služeb dobu přesahující 24 hodin, pak se nejedná o zájezd.

Jelikož z Vašehu dotazu není zřejmé, jaké služby a jakým způsobem je budete poskytovat, doporučujeme Vám obrátit se na příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Zdeňka Janků


Příležitostná činnost - dotaz č. 365
Dotaz: (vložen dne: 04.03.2008)
Dobrý den,
prosím o radu: pracuji na veterinární ošetřovně jako veterinární technik, jako zaměstnanec. Je možné si přivydělat cca 1000,- Kč měsíčně - v rámci příležitostné činnosti-úpravou srsti psů?

Jak by to bylo v tomto případě s placením zdravotního a sociálního pojištění? Vztahovala by se na mě nějaká povinnost?
Předem děkuji za odpověď.
Tereza Kociánová
Odpověď: (vložena dne: 04.03.2008)
Dobrý den paní Kociánová,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Podnikatel může zaměstnávat neomezený počet změstnanců; jeho příjem z vedlejší činnosti není omezen.ů

Od 1. 8.2006 plní obecní živnostenské úřady, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, funkci centrálního registračního místa, kde lze také, v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, podat přihlášku k registraci na finanční úřad, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotním pojišťovnám.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).


Věra Káňová


Dobrý den, - dotaz č. 364
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2008)
chtěl bych podnikat ve výrobě požárních nástaveb
a sanitních nástaveb na již vyrobených automobilových podvozcích a renovovat starší hasičské automobily.Nutností bude úprava uvnitř vozidla a to instalací středového odkladového pultu,instalace majáků apod.,chtěl bych vědět jakou živnost si mám zařídit
Odpověď: (vložena dne: 03.03.2008)
Dobrý den,

s odkazem na informace Vám podané v našich odpovědích č. 360, 361 a obsahové náplně jednotlivých živností sdělujeme, že opravy karosérií motorových i nemotorových osobních, nákladních, speciálních a přípojných vozidel, včetně účelových nástaveb, spadají do živnosti řemeslné "Opravy karosérií." Opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin pak lze nalézt v živnosti "Opravy silničních vozidel."
Vzhledem k tomu, že odbor vnitra a krajský živnostenský úřad nezná a ani nemůže znát funkce odkladového pultu, ani systém instalace majáků a pod., nemůže Váš dotaz fundovaně zodpovědět.
Proto nám nezbývá, než opětovně Vás odkázat na obsahové náplně jednotlivých živností, které naleznete na adrese (http://www.mpo.cz/dokument699.html).


Věra Káňová


živnost - dotaz č. 363
Dotaz: (vložen dne: 26.02.2008)
Dobrý den chtěl bych se zeptat od kedy bude platit nový živnostenský zákon. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nikoliv tedy nový živnostenský zákon, byla zatím schválena jen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Pro informaci uvádíme, že účinnost novely živnostenského zákona je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Petr Jakobi


manikúra nehtová modeláž - dotaz č. 362
Dotaz: (vložen dne: 19.02.2008)
Dobrý den
Mám živnostenský list na obor manikúra pedikúra a chtěla bych začít sama podnik,buď v pronajatém prostoru(např.v kadeřnictví)nebo ve vlastním samostatném prostoru.Chtěla bych vědět kde zjistím nějaké přesné podmínky pro to jak by měla provozovna vypadat,co tam má a nemá být?!
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

k odpovědi na dotaz Vás odkazujeme na Krajskou hygienickou stanici, která má územní pracoviště v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny. Co se týče povinností podnikatele ve vztahu k provozovně, které vyplývají ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto naleznete v § 17 tohoto zákona. Živnostenský zákon je k dispozici např. na webových stránkách veřejné správy
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155.

Petr Jakobi
ještě dotaz k otázce 360 - dotaz č. 361
Dotaz: (vložen dne: 18.02.2008)
Ještě bych se chtěl zeptat co vše je možno provozovat v živnosti údržba automobilů ,a zajímalo by mě co se považuje za obdobné činnosti,a ještě k těm požárním automobilům jednalo by se zejména o starší techniku která by se zmodernizovala aby byla znovu v zařazení ve výjezdu-nástavba,např. výměna dvířek na nástavbě za hliníkové roletky mnohokrát děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

náplně živností jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na internetové adrese: http://www.mpo.cz/dokument699.html. Srovnejte především obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství" a živností řemeslných "Opravy silničních vozidel" a "Opravy karosérií".

"Obdobnými činnostmi" v obsahové náplni "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství" se rozumí jednoduché úkony, které nevyžadují žádné odborné znalosti a nezasahují do mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických skupin a podskupin vozidel, ani karosérií vozidel.

K výměně součástí motorového vozidla montovaných výrobcem za součásti zcela odlišné (jak uvádíte modernizaci) se živnostenské úřady nevyjadřují.

Věra Káňová


Výroba hasičské techniky a sanitních vozidel - dotaz č. 360
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2008)
Dobrý den chtěl bych podnikat v tomto oboru,a chtěl bych se zeptat jestli v rámci živnosti můžu modernizovat i starší požární techniku
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že výrobu sanitních vozidel lze zařadit do živnosti ohlašovací volné, číslo oboru 51. předmět podnikání "Výroba motorových a přípojných vozidel". Jednoznačně však nelze odpovědět Váš dotaz týkající se výroby hasičské techniky, neboť jste blíže neuvedl, co si pod tímto pojmem představujete. V případě, že byste hodlal vyrábět hasící přístroje, pak tato činnost spadá do živnosti ohlašovací volné, číslo oboru 42. předmět podnikání "Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely"; pokud byste hodlal vyrábět celá hasičská vozidla, pak by se opět jednalo o již uvedenou živnost ohlašovací volnou, "Výroba motorových a přípojných vozidel".

S ohledem na výše uvedené, doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ; a dále Vám doporučujeme seznámit se s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

K modernizaci starší požární techniky, bez upřesnění , o jakou techniku se jedná, lze pouze obecně konstatovat, že montáže, opravy a rekonstrukce, jako takové, spadají do konkrétních živností řemeslných nebo vázaných.


Věra Káňová
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup