Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Příležitostná činnost - dotaz č. 365
Dotaz: (vložen dne: 04.03.2008)
Dobrý den,
prosím o radu: pracuji na veterinární ošetřovně jako veterinární technik, jako zaměstnanec. Je možné si přivydělat cca 1000,- Kč měsíčně - v rámci příležitostné činnosti-úpravou srsti psů?

Jak by to bylo v tomto případě s placením zdravotního a sociálního pojištění? Vztahovala by se na mě nějaká povinnost?
Předem děkuji za odpověď.
Tereza Kociánová
Odpověď: (vložena dne: 04.03.2008)
Dobrý den paní Kociánová,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Podnikatel může zaměstnávat neomezený počet změstnanců; jeho příjem z vedlejší činnosti není omezen.ů

Od 1. 8.2006 plní obecní živnostenské úřady, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, funkci centrálního registračního místa, kde lze také, v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, podat přihlášku k registraci na finanční úřad, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotním pojišťovnám.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).


Věra Káňová


Dobrý den, - dotaz č. 364
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2008)
chtěl bych podnikat ve výrobě požárních nástaveb
a sanitních nástaveb na již vyrobených automobilových podvozcích a renovovat starší hasičské automobily.Nutností bude úprava uvnitř vozidla a to instalací středového odkladového pultu,instalace majáků apod.,chtěl bych vědět jakou živnost si mám zařídit
Odpověď: (vložena dne: 03.03.2008)
Dobrý den,

s odkazem na informace Vám podané v našich odpovědích č. 360, 361 a obsahové náplně jednotlivých živností sdělujeme, že opravy karosérií motorových i nemotorových osobních, nákladních, speciálních a přípojných vozidel, včetně účelových nástaveb, spadají do živnosti řemeslné "Opravy karosérií." Opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin pak lze nalézt v živnosti "Opravy silničních vozidel."
Vzhledem k tomu, že odbor vnitra a krajský živnostenský úřad nezná a ani nemůže znát funkce odkladového pultu, ani systém instalace majáků a pod., nemůže Váš dotaz fundovaně zodpovědět.
Proto nám nezbývá, než opětovně Vás odkázat na obsahové náplně jednotlivých živností, které naleznete na adrese (http://www.mpo.cz/dokument699.html).


Věra Káňová


živnost - dotaz č. 363
Dotaz: (vložen dne: 26.02.2008)
Dobrý den chtěl bych se zeptat od kedy bude platit nový živnostenský zákon. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nikoliv tedy nový živnostenský zákon, byla zatím schválena jen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Pro informaci uvádíme, že účinnost novely živnostenského zákona je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Petr Jakobi


manikúra nehtová modeláž - dotaz č. 362
Dotaz: (vložen dne: 19.02.2008)
Dobrý den
Mám živnostenský list na obor manikúra pedikúra a chtěla bych začít sama podnik,buď v pronajatém prostoru(např.v kadeřnictví)nebo ve vlastním samostatném prostoru.Chtěla bych vědět kde zjistím nějaké přesné podmínky pro to jak by měla provozovna vypadat,co tam má a nemá být?!
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

k odpovědi na dotaz Vás odkazujeme na Krajskou hygienickou stanici, která má územní pracoviště v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny. Co se týče povinností podnikatele ve vztahu k provozovně, které vyplývají ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto naleznete v § 17 tohoto zákona. Živnostenský zákon je k dispozici např. na webových stránkách veřejné správy
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155.

Petr Jakobi
ještě dotaz k otázce 360 - dotaz č. 361
Dotaz: (vložen dne: 18.02.2008)
Ještě bych se chtěl zeptat co vše je možno provozovat v živnosti údržba automobilů ,a zajímalo by mě co se považuje za obdobné činnosti,a ještě k těm požárním automobilům jednalo by se zejména o starší techniku která by se zmodernizovala aby byla znovu v zařazení ve výjezdu-nástavba,např. výměna dvířek na nástavbě za hliníkové roletky mnohokrát děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

náplně živností jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na internetové adrese: http://www.mpo.cz/dokument699.html. Srovnejte především obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství" a živností řemeslných "Opravy silničních vozidel" a "Opravy karosérií".

"Obdobnými činnostmi" v obsahové náplni "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství" se rozumí jednoduché úkony, které nevyžadují žádné odborné znalosti a nezasahují do mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických skupin a podskupin vozidel, ani karosérií vozidel.

K výměně součástí motorového vozidla montovaných výrobcem za součásti zcela odlišné (jak uvádíte modernizaci) se živnostenské úřady nevyjadřují.

Věra Káňová


Výroba hasičské techniky a sanitních vozidel - dotaz č. 360
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2008)
Dobrý den chtěl bych podnikat v tomto oboru,a chtěl bych se zeptat jestli v rámci živnosti můžu modernizovat i starší požární techniku
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že výrobu sanitních vozidel lze zařadit do živnosti ohlašovací volné, číslo oboru 51. předmět podnikání "Výroba motorových a přípojných vozidel". Jednoznačně však nelze odpovědět Váš dotaz týkající se výroby hasičské techniky, neboť jste blíže neuvedl, co si pod tímto pojmem představujete. V případě, že byste hodlal vyrábět hasící přístroje, pak tato činnost spadá do živnosti ohlašovací volné, číslo oboru 42. předmět podnikání "Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely"; pokud byste hodlal vyrábět celá hasičská vozidla, pak by se opět jednalo o již uvedenou živnost ohlašovací volnou, "Výroba motorových a přípojných vozidel".

S ohledem na výše uvedené, doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ; a dále Vám doporučujeme seznámit se s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

K modernizaci starší požární techniky, bez upřesnění , o jakou techniku se jedná, lze pouze obecně konstatovat, že montáže, opravy a rekonstrukce, jako takové, spadají do konkrétních živností řemeslných nebo vázaných.


Věra Káňová
Podnikani STOLÁŘ, TRUHLÁŘ - dotaz č. 359
Dotaz: (vložen dne: 16.02.2008)
Dobrý den mam jeden dotaz. Jde mi o to ze když jsem zamestnany a chci jsi požadat o zivnost? Abych jsi mohh po praci jeste delat na zivnost.Jde to? A jake kroky mam ucinit. Dekuji za odpoved. Sochora
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2008)
Vážený tazateli,

nic nebrání tomu, abyste podnikal podle živnostenského zákona za setrvání v současném zaměstnání, pokud tím neporušíte ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud tomu nebrání další zvláštní právní předpisy. Podle zákoníku práce "zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem".

Ohlášení živnosti, popř. žádost o státní povolení k provozování živnosti (koncesi) je třeba podat místně příslušnému živnostenskému úřadu podle Vašeho bydliště (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html); obecní živnostenský úřad posoudí zda splňujete všeobecné, případně zvláštní podmínky provozování živnosti; vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč, koncesní listiny 2.000,- Kč.


Ing. Markéta Juroszkovásádrokartonářské práce - dotaz č. 358
Dotaz: (vložen dne: 15.02.2008)
Zdravím mám dotaz: Jakou živnost potřebuji na sádrokartonářské práce?
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2008)
Vážený tazateli,

sádrokartonářské práce můžeme zařadit pod ohlašovací živnost řemeslnou "Montáž suchých staveb", přičemž vydání živnostenského listu je vázáno splněním všeobecných podmínek provozování živnosti, ale také zvláštní podmínkou provozování živnosti, kterou je odborná nebo jiná způsobilost. Odbornou nebo jinou způsobilost Vy nebo Váš odpovědný zástupce prokážete dokladem o vyučení/vzdělání a dokladem o vykonání praxe v oboru, což by patřičně posoudil příslušný obecní úřad podle místa Vašeho bydliště, kde jste povinen živnost ohlásit. K Vašemu dotazu naleznete informace také pod dotazem č. 257.

Ing. Markéta Juroszková


zaručení za živnostenský list - dotaz č. 357
Dotaz: (vložen dne: 15.02.2008)
Dobrý den,chtěl bych živnostenský list na zednické práce,nejsem vyučen,tak jsem se domluvil s kamarádem,který tuto živnost má a provozuje ji 5 let,že by se za mě zaručil.Tak by mě zajímalo,co je k tomu potřeba,zda to půjde a co to obnáší pro kamaráda ručitele,díky moc za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2008)
Dobrý den,

pro ohlašovací živnost řemeslnou "Zednictví", pokud nejste vyučen/vzdělán v daném nebo příbuzném oboru, nebo nemáte Vy sám odbornou praxi, skutečně potřebujete ustanovit svého odpovědného zástupce, jak se správně Vámi zmiňovaný ručitel nazývá. Není problém, aby Váš kamarád, který už tuto živnost provozuje a splňuje tedy zvláštní podmínku provozování živnosti (odborná nebo jiná způsobilost), vykonával pro Vás odpovědného zástupce, jen nesmí tuto funkci vykonávat pro více než dva podnikatele. Odpovědný zástupce je povinen účastnit se provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž za provozování příslušné živnosti globálně vždy odpovídá podnikatel.

Další informace naleznete na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM, kde je, mimo jiné, i podrobněji rozvedeno ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdjších předpisů, který se týká provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce.

Ing. Markéta JuroszkováJak postupovat při založení personální agentury? - dotaz č. 356
Dotaz: (vložen dne: 14.02.2008)
Dobrý den, měla bych dotaz, jak postupovat v případě založení personální agentury.
Pro získání potřebných osvědčení- mám vzdělání:
- SPGŠ
- nástavbu v oboru sociálně právním s maturitou
Je toto vzdělání dostačující pro získání těchto osvědčení nebo budu potřebovat zodpovědného zástupce?
Děkuji za odpověď Huráňová
huranovanada@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 14.02.2008)
Dobrý den, paní Huráňová,

pakliže si pod činností personální agentury představíme zprostředkování zaměstnání, pak tato činnost není v rozsahu zvláštních zákonů živností podle ust. § 3 odst.2 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), ale činností podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zaměstnanosti).

Hlava IV. v části druhé (§§ 58-66) zákona o zaměstnanosti uvádí podmínky zprostředkování zaměstnání agenturami práce, v nichž se můžete dočíst, že k činnosti potřebujete povolení Ministerstva práce a sociálních věcí, které je vydáno na základě splnění podmínek: dosažení věku 23 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, bydliště na území ČR a odborná způsobilost; to vše u fyzické osoby (FO) nebo u právnické osoby (PO) prostřednictvím jejího odpovědného zástupce. Za odborně způsobilou se považuje FO s ukončeným vysokoškolským vzděláním a nejméně dvouletou praxí v oboru, nebo FO která má ukončené středoškolské vzdělání a nejméně pětiletou praxi v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno. Pro získáni dalších informací bychom doporučili obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ing. Markéta Juroszková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup