Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

garant - dotaz č. 372
Dotaz: (vložen dne: 06.03.2008)
Dobrý den,mm rekvalifikaci - manikúra, nehtová modeláž. Může mi garanta dělat osoba v oboru avšak ze Slovenska? Děkuji Špatenková
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2008)
Dobrý den,

zřejmě se Vám jedná o provozování živnosti "Pedikúra, manikúra". Odpovědného zástupce, tzn. garanta jak uvádíte, může vykonávat občan Slovenské republiky. Tato osoba musí prokázat odbornou způsobilost dle ust. § 21 resp. § 22 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož text naleznete na našich stránkách, v sekci podnikání, pod "Zajímavé odkazy", kde pod odkazem na živnostenský zákon, ve vyhledávači zadáte zákon č. 455/1991.
Zde je žádoucí připomenout, že odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu.

Petr Jakobi


ubytování - dotaz č. 371
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den
zdědila jsem starší rodinný domek,který bych chtěla využít jako ubytování pro montážníky do 10 lůžek. R.D.je potřeba z části zrekonstruhovat.
Zajímá mě jestli si můžu věškéré náklady za rekonstrukci (koupelna ,WC,podlahy,malování)a vybavení vložit do nákladů.Jednalo by se o ubytování do 10 lůžek s výměnou ložního prádla bez dalších služeb.


S pozdravem
Pavlína S.
Odpověď: (vložena dne: 06.03.2008)
Dobrý den paní Pavlíno,

poskytování ubytování, v rozsahu, který jste naznačila, náleží do živnosti ohlašovací volné "Ubytovací služby". Ohlášení živnosti se podává příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu podle Vašeho trvalého bydliště. Ohlašovatel živnosti musí splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, přičemž výpis z Rejstříku trestů si obecní živnostenský úřad vyřizuje sám. Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

V otázce týkající se problematiky daní a účetnictví Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

Věra Káňová
Garant - dotaz č. 370
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den,mm rekvalifikaci - manikúra, nehtová modeláž. Může mi garanta dělat kosmetička s šestiletou praxí? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.03.2008)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 342.

Daniela Hlubková


Příležitostná činnost - dotaz č. 369
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Děkuji za zaslanou odpověď. Prosím ještě o odpovězení dotazu: na veterinární ošetřovně pracuji jako veterinární technik v zaměstnaneckém poměru. Úprava psů by byla u mě spíše příležitostnou prací. Musím mít vyřízený živnostenský list? Roční výdělek by nebyl vyšší než 20000 Kč.
T.K.
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den paní Kociánová,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dostažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Dojde-li tedy k naplnění uvedených znaků, pak i příležitostně vykonávaná činnost je živností, k jejíž realizaci je zapotřební živnostenské oprávnění; přičemž zisku nemusí být vůbec dosaženo.

Věra KáňováZprostředkovatelské služby - dotaz č. 368
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den,

o jakou živnost se jedná, když budu zprostředkovávat služby zákazníkům. Jednalo by se o zprostředkování práce klientům z Čech anglické agentuře. Je třeba odborná způsobilost?

S pozdravem Marešová
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den paní Marešová,


podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování zaměstnání není živností , ale činností podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky zprostředkování zaměstnání agenturami práce upravuje ustanovení §§ 58 - 66 citovaného zákona o zaměstnanosti. Pro získáni dalších informací Vám proto doporučujeme obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Věra Káňová
Založení živnosti - dotaz č. 367
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den,

mám obchodní akademii a udělala jsem si rekvalifikační kurz modeláž nehtů a chtěla bych si na tuto činnost založit živnost. Od června tohoto roku by neměla být požadována praxe pokud jste vyučen v danném oboru jedná se i o rekvalifikační kurz? Mohu si požádat o ŽL na základě tohoto kurzu?

Petříková Marie
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den paní Petříková,

modeláž nehtů je jedním z úkonů živnosti ohlašovací řemeslné " pedikúra,manikúra". Pouhá rekvalifikace "nehtová modeláž" pro získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost nepostačuje. Je třeba rekvalifikace v oboru "manikúra, pedikúra" (nebo v částečném rozsahu) a dále doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že uvedené nesplňujete, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. §§ 21 a 22 živnostenského zákona splňuje.
Pokud je odborná způsobilost prokázána dokladem o řádném ukončení rekvalifikace v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pak dle připravované novely živnostenského zákona, je dále nutné doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného živnostenského úřadu.

Daniela HlubkováZaložení živnosti - dotaz č. 366
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2008)
Dobrý den,
nejprve bych Vám chtěla poděkovat, že jste založili tyto stránky. Děkuji.

Vystudovala jsem SOŠ cestovního ruchu a nyní bych chtěla začít podnikat v oboru. Jednalo by se pouze o prodej půldenních zájezdů bez ubytování po území ČR :výlet do vinného sklípku. Jedná se o živnost vázanou? Nebo se jedná o prodej služeb dalším podnikatelským subjektům v tomto případě vlastníkům vinných sklípků? Je třeba splnit odbornou způsobilost? O jakou živnost mám žádat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2008)
Dobrý den,

služby cestovního ruchu a jejich podmínky jsou upraveny zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Doporučujeme Vám nahlédnout zejména do ustanovení § 1 až § 4 citovaného zákona a do obsahových náplní živnosti ohlašovací vázané "Provozování cestovní agentury" a živnosti koncesované "Provozování cestovní kanceláře" Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, které nalezlente na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html.

Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb( doprava; ubytování; jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří 20 % souhrnné ceny zájezdu), je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Nenaplní-li alespoň jedna z poskytnutých služeb dobu přesahující 24 hodin, pak se nejedná o zájezd.

Jelikož z Vašehu dotazu není zřejmé, jaké služby a jakým způsobem je budete poskytovat, doporučujeme Vám obrátit se na příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Zdeňka Janků


Příležitostná činnost - dotaz č. 365
Dotaz: (vložen dne: 04.03.2008)
Dobrý den,
prosím o radu: pracuji na veterinární ošetřovně jako veterinární technik, jako zaměstnanec. Je možné si přivydělat cca 1000,- Kč měsíčně - v rámci příležitostné činnosti-úpravou srsti psů?

Jak by to bylo v tomto případě s placením zdravotního a sociálního pojištění? Vztahovala by se na mě nějaká povinnost?
Předem děkuji za odpověď.
Tereza Kociánová
Odpověď: (vložena dne: 04.03.2008)
Dobrý den paní Kociánová,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Podnikatel může zaměstnávat neomezený počet změstnanců; jeho příjem z vedlejší činnosti není omezen.ů

Od 1. 8.2006 plní obecní živnostenské úřady, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, funkci centrálního registračního místa, kde lze také, v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, podat přihlášku k registraci na finanční úřad, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotním pojišťovnám.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).


Věra Káňová


Dobrý den, - dotaz č. 364
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2008)
chtěl bych podnikat ve výrobě požárních nástaveb
a sanitních nástaveb na již vyrobených automobilových podvozcích a renovovat starší hasičské automobily.Nutností bude úprava uvnitř vozidla a to instalací středového odkladového pultu,instalace majáků apod.,chtěl bych vědět jakou živnost si mám zařídit
Odpověď: (vložena dne: 03.03.2008)
Dobrý den,

s odkazem na informace Vám podané v našich odpovědích č. 360, 361 a obsahové náplně jednotlivých živností sdělujeme, že opravy karosérií motorových i nemotorových osobních, nákladních, speciálních a přípojných vozidel, včetně účelových nástaveb, spadají do živnosti řemeslné "Opravy karosérií." Opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin pak lze nalézt v živnosti "Opravy silničních vozidel."
Vzhledem k tomu, že odbor vnitra a krajský živnostenský úřad nezná a ani nemůže znát funkce odkladového pultu, ani systém instalace majáků a pod., nemůže Váš dotaz fundovaně zodpovědět.
Proto nám nezbývá, než opětovně Vás odkázat na obsahové náplně jednotlivých živností, které naleznete na adrese (http://www.mpo.cz/dokument699.html).


Věra Káňová


živnost - dotaz č. 363
Dotaz: (vložen dne: 26.02.2008)
Dobrý den chtěl bych se zeptat od kedy bude platit nový živnostenský zákon. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2008)
Dobrý den,

novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nikoliv tedy nový živnostenský zákon, byla zatím schválena jen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Pro informaci uvádíme, že účinnost novely živnostenského zákona je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup