Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

právní odpovědnost odpovědného zástupce - dotaz č. 355
Dotaz: (vložen dne: 13.02.2008)
Dobrý den,
ráda bych ještě rozšířila svůj předchozí dotaz:
Můžete mi prosím sdělit, kde bych našla informace o tom, jak přesně má činnost odp. zástupce vypadat a jaká je jeho právní odpovědnost? Kdo a jak jeho činnost kontroluje? Kdy by mohl být v souvislosti s odborným zastupováním eventuelně vystaven nějakému postihu?
Děkuji.
M. Franková
Odpověď: (vložena dne: 13.02.2008)
Dobrý den paní Franková,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodněprávní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena.

Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel.

Další informace naleznete na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM, kde je mimo jiné, i podrobněji rozvedeno ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdjších předpisů, který se týká provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Povinnosti podnikatele pak upravuje § 31, který je zde rovněž uveden.

Věra Káňová
odpovědný zástupce pro pedikúru - dotaz č. 354
Dotaz: (vložen dne: 12.02.2008)
Dobrý den,
prosím Vás o sdělení, zda mohu mít pro provozování pedikúry jako odpovědného zástupce kadeřnici, která se vyučila v tříletém učebním oboru a má 6 let praxe. Sama jsem absolvovala vloni kurz pro pedikérky v zařízení s akreditací, takže by se na mne zřejmě nevztahovala připravovaná novela živnostenského zákona.
Děkuji za odpověď i za Vaši listárnu, která je v současné změti předpisů velmi prospěšná.
M. Franková
Odpověď: (vložena dne: 13.02.2008)
Dobrý den paní Franková,

jak již bylo v naší listárně uvedeno, pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se zde prokazuje rekvalifikačními kurzy. Podle ustanovení § 22 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou), nebo výučním listem v příbuzném oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2; 64 - 46 - 4. Z hlediska odborné přípravy mají společný odborný základ.

Potvrzujeme Vaši domněnku týkající se odborné způsobilosti v připravované novele živnostenského zákona, a to, že v případě rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Věra KáňováŘešení financování léčení závislé osoby - dotaz č. 353
Dotaz: (vložen dne: 12.02.2008)
Dobrý den, prosím, předejte můj dotaz na příslušný odbor. Můj syn nastupuje do léčebny a pak do komunity pro závislé občany ČR na dobu l.5 roku v Bílé Vodě. Je veden na úřadě práce. Jeho poslední zaměstnání bylo od 14. do 15.1.2008 (§66).Můžete mi, prosím poradit, kdo a jak dlouho nám může pomoci financovat toto léčení. Sociální odbor říká, že pouze 3 měsíce může žádat o soc. dávky, pak už vše musí hradit sám (21 let). Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.02.2008)
Dobrý den,

Váš dotaz jsme postoupili na vědomí odboru sociálních věcí, konkrétně ing. Miroslavě Lejsalové, vedoucí oddělení sociálních dávek, jejíž telefonní číslo je 595 622 148, případně e-mailová adresa: miroslava.lejsalova@kr-moravskoslezsky.cz.

Jarmila Weczerková
Ždímačka - dotaz č. 352
Dotaz: (vložen dne: 12.02.2008)
Dobrý den, vím že můj dotaz patří na odbor sociální, ale nenašla jsem kontakt. Prosím, předejte ho. Jsem v zoufalé situaci. Dlouhodobě nezaměstnaná, samoživitelka, žádné peníze nemám kromě sociálních dávek pro sebe a syna. Mám tak malý byt, že musím mít pračku a ždimačku zvlášť.ˇPůjčila jsem si peníze od známých a koupila ždímačku (4 tis.Kč), protože bydlím v 6. patře a z prádla mi přece nemůže kapat voda, když věším prádlo na balkon (jediná možnost). Žádala jsem o mimořádnou dávku, ta byla zamítnuta, protože jsem si nekoupila pračku. Příspěvek na pračku nežádám. Pračka a ždímačka zn. Romo stojí 8 000,- Kč tak jako automatická pračka, kde sociální odbor přispívá polovinu ceny. Bylo rozhodnutí úřadu správné vzledem ke konkrétní situaci? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.02.2008)
Dobrý den,

Váš dotaz jsme postoupili na vědomí odboru sociálních věcí, konkrétně ing. Miroslavě Lejsalové, vedoucí oddělení sociálních dávek, jejíž telefonní číslo je 595 622 148, případně e-mailová adresa: miroslava.lejsalova@kr-moravskoslezsky.cz.

Jarmila WeczerkováZaložení živnosti - dotaz č. 351
Dotaz: (vložen dne: 12.02.2008)
Dobrý den, chci si s kolegou založit živnost, která se zabývá montážemi technilogií pro čističky odpadních vod - čerpadla, míchadla a s tím spojené závěsné zařízení, podesty, žebříky, které si sami vyrábíme a poté dodáme jako součást již vyrobených čerpadel. Živnost si založíme a to obor zámečnictví, přípravné práce pro stavbu, nákup a prodej. Stačí nám tyto živnosti nebo se na uvedené práce vztahují ještě jiné obory. Dále se chci zeptat jestli na uvedenou činnost můsí být nějaký certifikát na dodané závěsné zařízení k čerpadlům, podestám a žebříkům. Předem děkuji za kladnou odpověď a radu kam se ještě obrátit ( inspektorát bezp. práce, odkaz na ČSN a pod.).
Odpověď: (vložena dne: 14.02.2008)
Dobrý den,

výroba ČOV spadá pod živnost ohlašovací volnou "Výrobu strojů a zařízení pro všeobecné účely". K montážím čističek odpadních vod, k instalaci jejich elektrozařízení, je rovněž vyžadováno živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou, s předmětem podnikání "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů".

Z Vašeho dotazu však není zřejmé, o jaké přípravné práce pro stavby se ve Vašem případě jedná; proto nejsme schopni posoudit, zda Vámi uváděné oprávnění pro stavební práce bude dostačující. Bližší informace naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na internetové adrese: http://www.mpo.cz/dokument699.html (srovnejte zejména obsahovou náplň živnosti ohlašovací volné "Přípravné práce pro stavby" a obsahovou náplň živnosti ohlašovací vázané "Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování" s Vámi skutečně vykonávanou činností).

Rovněž z dotazu není zřejmé, zda pro uváděnou činnost budete potřebovat živnost pro nákup a prodej (dle nařízení vlády, č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, ve znění pozdějších předpisů, zřejmě půjde o "Velkoobchod", resp. "Specializovaný maloobchod"). Pokud pouze nakupujete zařízení a materiál, který je součástí dodávky čističky odpadních vod, pak uvedená oprávnění nepotřebujete.

Co se týče případného certifikátu k závěsnému zařízení, kontaktujte zde Strojírenský zkušební ústav, s.p. (www.szutest.cz); ve věci certifikace celé ČOV kontaktujte Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (www.tzus.eu).

Bližší informace poskytne příslušný živnostenský úřad podle adresy Vašeho bydliště, jehož adresu naleznete na: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Petr Jakobi
Hostinská činnost - začátek podnikání - dotaz č. 350
Dotaz: (vložen dne: 10.02.2008)
Dobrý den, chci převzít už zaběhnutou hospůdku. Chci s eproto zeptat co vše potřebuji k rozběhnutí této živnosti. Dále se chci zeptat jestli mi může dělat garanta člověk, který už někomu garanta dělá a dále kolik let praxe musí tento garant mít, nejsem vyučen v oboru a ani nemám žádnou praxi v tomto odvětví.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 11.02.2008)
Vážený tazateli,

pro vykonávání činnosti, kterou popisujete, potřebujete živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "hostinská činnost", která je vázána splněním nejen všeobecných, ale též zvláštních podmínek provozování živnosti. Zvláštními podmínkami provozování živnosti se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Odbornou způsobilost musíte splňovat buďto Vy sám, nebo ustanovíte odpovědného zástupce, který však nesmí vykonávat tuto funkci pro více než dva podnikatele.

V souvislosti s výše uvedeným požadavkem odborné způsobilosti Vás upozorňuji na návrh novely živnostenského zákona, která v současné době prochází schvalovacím řízením. Novela mimo jiné obsahuje zrušení požadavku praxe u řemeslných živností v případě, že by odborná způsobilost byla prokázána na základě požadovaného vzdělání v oboru.

Ohlášení živnosti je třeba podat místně příslušnému živnostenskému úřadu podle Vašeho bydliště (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html); vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. Liší-li se navíc adresa místa podnikání od adresy bydliště, předložíte také doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Ing. Markéta JuroszkováPodnikání na MD - dotaz č. 349
Dotaz: (vložen dne: 10.02.2008)
Dobrý den. Dělám kurz manikura, pedikura, nehtová modeláž. Po dokončení se budu snažit o otevření svého salonku. Chtěla jsem se zeptat jelikož jsem necelé dva roky na MD. Jaké jsou pro mě podmínky pro založení živnostenského listu. A jestli mám vůbec nárok pobírat rodičovský příspěvek a zároveň podnikat. Dále bych se chtěla zeptat jestli můžu žádat o dotaci nebo bezůročnou půjčku a na koho bych se s touto žádostí měla obrátit. Poslední dotaz jestli budu potřebovat nějakého garanta, když v tomto oboru nemám momentálně žádnou praxi. Předem děkuju.
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2008)
Vážená tazatelko,

odpověď na Váš dotaz naleznete u dotazu č. 311. Další informace z oblasti jsou také pod dotazy č. 342, 339. Ve věcech rodičovského příspěvku, dotace a bezúročné půjčky není krajský živnostenský úřad příslušný poskytnout Vám informace.

Ing. Markéta Juroszková


pronajem mista na internetove strance - dotaz č. 348
Dotaz: (vložen dne: 07.02.2008)
Dobrý den,
zajímá mě zda potřebuji živnostenký list na pronájem webového prostoru na internetové stránce subjektu který si tam bude zobrazovat své reklamy. Já mu poskytnu určité místi na své interntové stránce a za to mi bude platit určitou provizi. Je na toto potřeba živnost případně jsou nějaké hranice příjmů do které toto není potřeba.

Děkuji

J. Plachý
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2008)
Dobrý den pane Plachý,

pro to, zda pro určitou činnost je nutné vyřízení živnostenského oprávnění, bude rozhodující, zda uvedená činnost naplní znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona (soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem) a neexistuje žádná zákonná úprava hranic příjmů, při kterých by nebylo nutné živnostenské oprávnění.

Pokud se týká šíření reklamy naznačeným způsobem, jsme toho názoru, že k uvedené činnosti, při splnění podmínky prvního odstavce, je nutné živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Reklamní činnost a marketing". K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů.

Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html). Ohlášení živnosti je nutno podat u obecního živnostenského úřadu podle Vašeho bydliště. Seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.


Zdeňka Janků
Pomoc - dotaz č. 347
Dotaz: (vložen dne: 07.02.2008)
Dobrý den,
v roce 1992 jsem si založil živnostenský list
ale nikdy nezačal vydělávat protože jsem byl zaměstnancem.V roce 1999 na doporučení živnostenského úřadu jsem zrušil provozovnu ,prý bude vše v pořádku.
Nyní chci zrušit živnostenský list.
Po celou dobu(od r.1992 do součastnosti) jsem nepodával daňové přiznání ani neplatil zdrav. a soc.poj protože jsem nevydělával.Bude to mít nějaké následky?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 08.02.2008)
Dobrý den,

pokud chcete zrušit Vaše živnostenské oprávnění, je nutno o jeho zrušení požádat příslušný živnostenský úřad, který Vám živnostenský list vydal. Přestože jste podnikatelskou činnost prakticky nevykonával, podle ustanovení § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších predpisů, bude nutno žádost doložit souhlasem správce daně podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (na Vaši žádost vystaví místně příslušný finanční úřad). Nedoložení tohoto souhlasu je pro živnostenský úřad důvodem zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku a nelze je zrušit se zpětnou účinností.

Nesplnění přihlašovacích povinností u jiných orgánů je zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů.

Věra KáňováManikúra a nehtová modeláž - dotaz č. 346
Dotaz: (vložen dne: 06.02.2008)
Dobrý den,,
mám rakvalifikaci na manikúru a nehtovou modeláž a chtěla jsem se zeptat zda mi garanta může dělat i zdravotní sestra,která má již 8 let praxe ve zdravotnictví?
Lenka Tichá
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 06.02.2008)
Dobrý den paní Tichá,

odpověď na svou otázku naleznete v naší listárně pod číslem 337. Podrobné informace pak lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup