Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Ždímačka - dotaz č. 352
Dotaz: (vložen dne: 12.02.2008)
Dobrý den, vím že můj dotaz patří na odbor sociální, ale nenašla jsem kontakt. Prosím, předejte ho. Jsem v zoufalé situaci. Dlouhodobě nezaměstnaná, samoživitelka, žádné peníze nemám kromě sociálních dávek pro sebe a syna. Mám tak malý byt, že musím mít pračku a ždimačku zvlášť.ˇPůjčila jsem si peníze od známých a koupila ždímačku (4 tis.Kč), protože bydlím v 6. patře a z prádla mi přece nemůže kapat voda, když věším prádlo na balkon (jediná možnost). Žádala jsem o mimořádnou dávku, ta byla zamítnuta, protože jsem si nekoupila pračku. Příspěvek na pračku nežádám. Pračka a ždímačka zn. Romo stojí 8 000,- Kč tak jako automatická pračka, kde sociální odbor přispívá polovinu ceny. Bylo rozhodnutí úřadu správné vzledem ke konkrétní situaci? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.02.2008)
Dobrý den,

Váš dotaz jsme postoupili na vědomí odboru sociálních věcí, konkrétně ing. Miroslavě Lejsalové, vedoucí oddělení sociálních dávek, jejíž telefonní číslo je 595 622 148, případně e-mailová adresa: miroslava.lejsalova@kr-moravskoslezsky.cz.

Jarmila WeczerkováZaložení živnosti - dotaz č. 351
Dotaz: (vložen dne: 12.02.2008)
Dobrý den, chci si s kolegou založit živnost, která se zabývá montážemi technilogií pro čističky odpadních vod - čerpadla, míchadla a s tím spojené závěsné zařízení, podesty, žebříky, které si sami vyrábíme a poté dodáme jako součást již vyrobených čerpadel. Živnost si založíme a to obor zámečnictví, přípravné práce pro stavbu, nákup a prodej. Stačí nám tyto živnosti nebo se na uvedené práce vztahují ještě jiné obory. Dále se chci zeptat jestli na uvedenou činnost můsí být nějaký certifikát na dodané závěsné zařízení k čerpadlům, podestám a žebříkům. Předem děkuji za kladnou odpověď a radu kam se ještě obrátit ( inspektorát bezp. práce, odkaz na ČSN a pod.).
Odpověď: (vložena dne: 14.02.2008)
Dobrý den,

výroba ČOV spadá pod živnost ohlašovací volnou "Výrobu strojů a zařízení pro všeobecné účely". K montážím čističek odpadních vod, k instalaci jejich elektrozařízení, je rovněž vyžadováno živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou, s předmětem podnikání "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů".

Z Vašeho dotazu však není zřejmé, o jaké přípravné práce pro stavby se ve Vašem případě jedná; proto nejsme schopni posoudit, zda Vámi uváděné oprávnění pro stavební práce bude dostačující. Bližší informace naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na internetové adrese: http://www.mpo.cz/dokument699.html (srovnejte zejména obsahovou náplň živnosti ohlašovací volné "Přípravné práce pro stavby" a obsahovou náplň živnosti ohlašovací vázané "Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování" s Vámi skutečně vykonávanou činností).

Rovněž z dotazu není zřejmé, zda pro uváděnou činnost budete potřebovat živnost pro nákup a prodej (dle nařízení vlády, č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, ve znění pozdějších předpisů, zřejmě půjde o "Velkoobchod", resp. "Specializovaný maloobchod"). Pokud pouze nakupujete zařízení a materiál, který je součástí dodávky čističky odpadních vod, pak uvedená oprávnění nepotřebujete.

Co se týče případného certifikátu k závěsnému zařízení, kontaktujte zde Strojírenský zkušební ústav, s.p. (www.szutest.cz); ve věci certifikace celé ČOV kontaktujte Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (www.tzus.eu).

Bližší informace poskytne příslušný živnostenský úřad podle adresy Vašeho bydliště, jehož adresu naleznete na: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Petr Jakobi
Hostinská činnost - začátek podnikání - dotaz č. 350
Dotaz: (vložen dne: 10.02.2008)
Dobrý den, chci převzít už zaběhnutou hospůdku. Chci s eproto zeptat co vše potřebuji k rozběhnutí této živnosti. Dále se chci zeptat jestli mi může dělat garanta člověk, který už někomu garanta dělá a dále kolik let praxe musí tento garant mít, nejsem vyučen v oboru a ani nemám žádnou praxi v tomto odvětví.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 11.02.2008)
Vážený tazateli,

pro vykonávání činnosti, kterou popisujete, potřebujete živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "hostinská činnost", která je vázána splněním nejen všeobecných, ale též zvláštních podmínek provozování živnosti. Zvláštními podmínkami provozování živnosti se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Odbornou způsobilost musíte splňovat buďto Vy sám, nebo ustanovíte odpovědného zástupce, který však nesmí vykonávat tuto funkci pro více než dva podnikatele.

V souvislosti s výše uvedeným požadavkem odborné způsobilosti Vás upozorňuji na návrh novely živnostenského zákona, která v současné době prochází schvalovacím řízením. Novela mimo jiné obsahuje zrušení požadavku praxe u řemeslných živností v případě, že by odborná způsobilost byla prokázána na základě požadovaného vzdělání v oboru.

Ohlášení živnosti je třeba podat místně příslušnému živnostenskému úřadu podle Vašeho bydliště (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html); vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. Liší-li se navíc adresa místa podnikání od adresy bydliště, předložíte také doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Ing. Markéta JuroszkováPodnikání na MD - dotaz č. 349
Dotaz: (vložen dne: 10.02.2008)
Dobrý den. Dělám kurz manikura, pedikura, nehtová modeláž. Po dokončení se budu snažit o otevření svého salonku. Chtěla jsem se zeptat jelikož jsem necelé dva roky na MD. Jaké jsou pro mě podmínky pro založení živnostenského listu. A jestli mám vůbec nárok pobírat rodičovský příspěvek a zároveň podnikat. Dále bych se chtěla zeptat jestli můžu žádat o dotaci nebo bezůročnou půjčku a na koho bych se s touto žádostí měla obrátit. Poslední dotaz jestli budu potřebovat nějakého garanta, když v tomto oboru nemám momentálně žádnou praxi. Předem děkuju.
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2008)
Vážená tazatelko,

odpověď na Váš dotaz naleznete u dotazu č. 311. Další informace z oblasti jsou také pod dotazy č. 342, 339. Ve věcech rodičovského příspěvku, dotace a bezúročné půjčky není krajský živnostenský úřad příslušný poskytnout Vám informace.

Ing. Markéta Juroszková


pronajem mista na internetove strance - dotaz č. 348
Dotaz: (vložen dne: 07.02.2008)
Dobrý den,
zajímá mě zda potřebuji živnostenký list na pronájem webového prostoru na internetové stránce subjektu který si tam bude zobrazovat své reklamy. Já mu poskytnu určité místi na své interntové stránce a za to mi bude platit určitou provizi. Je na toto potřeba živnost případně jsou nějaké hranice příjmů do které toto není potřeba.

Děkuji

J. Plachý
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2008)
Dobrý den pane Plachý,

pro to, zda pro určitou činnost je nutné vyřízení živnostenského oprávnění, bude rozhodující, zda uvedená činnost naplní znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona (soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem) a neexistuje žádná zákonná úprava hranic příjmů, při kterých by nebylo nutné živnostenské oprávnění.

Pokud se týká šíření reklamy naznačeným způsobem, jsme toho názoru, že k uvedené činnosti, při splnění podmínky prvního odstavce, je nutné živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Reklamní činnost a marketing". K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů.

Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html). Ohlášení živnosti je nutno podat u obecního živnostenského úřadu podle Vašeho bydliště. Seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.


Zdeňka Janků
Pomoc - dotaz č. 347
Dotaz: (vložen dne: 07.02.2008)
Dobrý den,
v roce 1992 jsem si založil živnostenský list
ale nikdy nezačal vydělávat protože jsem byl zaměstnancem.V roce 1999 na doporučení živnostenského úřadu jsem zrušil provozovnu ,prý bude vše v pořádku.
Nyní chci zrušit živnostenský list.
Po celou dobu(od r.1992 do součastnosti) jsem nepodával daňové přiznání ani neplatil zdrav. a soc.poj protože jsem nevydělával.Bude to mít nějaké následky?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 08.02.2008)
Dobrý den,

pokud chcete zrušit Vaše živnostenské oprávnění, je nutno o jeho zrušení požádat příslušný živnostenský úřad, který Vám živnostenský list vydal. Přestože jste podnikatelskou činnost prakticky nevykonával, podle ustanovení § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších predpisů, bude nutno žádost doložit souhlasem správce daně podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (na Vaši žádost vystaví místně příslušný finanční úřad). Nedoložení tohoto souhlasu je pro živnostenský úřad důvodem zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku a nelze je zrušit se zpětnou účinností.

Nesplnění přihlašovacích povinností u jiných orgánů je zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů.

Věra KáňováManikúra a nehtová modeláž - dotaz č. 346
Dotaz: (vložen dne: 06.02.2008)
Dobrý den,,
mám rakvalifikaci na manikúru a nehtovou modeláž a chtěla jsem se zeptat zda mi garanta může dělat i zdravotní sestra,která má již 8 let praxe ve zdravotnictví?
Lenka Tichá
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 06.02.2008)
Dobrý den paní Tichá,

odpověď na svou otázku naleznete v naší listárně pod číslem 337. Podrobné informace pak lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová

Letiste Mosnov - dotaz č. 345
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2008)
Dobry den, uz nevim, kde se obratit, ale vidim, ze aspon Vy odpovidate na otazky obcanu. Muzete prosim Vas upozornit pana Tosenovskeho na dotazy z jeho listarny, ze volici cekaji na odpovedi ohledne letiste Mosnov. Dekuji a Preji Hezky den! Mozna vite vice nez my, tak muze odpovedet misto neho.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2008)
Vážený pane,

vaše žádost byla postoupena odboru kancelář hejtmana, neboť zdejší odbor není kompetentní se k dané problematice vyjádřit.

Jarmila Weczerkovápodmínky pro získání živnostenského listu - dotaz č. 344
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2008)
Dobrý den,jsem vyučená kosmetička momentálně na MD,bohužel bez praxe.Do budoucna bych chtěla provozovat tuto činnost na živnostenský list,jaké podmínky musím splnit abych tuto činnost mohla vykonávat?...děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2008)
Dobrý den,

jelikož jste neupřesnila, od kdy zhruba hodláte začít podnikat, sdělujeme, že podle současně platného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je nutno ve Vašem případě, ke splnění odborné způsobilosti k provozování živnosti kosmetické služby, k výučnímu listu doložit doklad o vykonání tříleté praxe v oboru.

Jak již však bylo v naší listárně uvedeno, je připraven vládní návrh novely zákona, kterým se mění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle kterého již nebude nutné u živností řemeslných prokazovat praxi, pokud jste vyučena v příslušném oboru. Vláda tuto novelu živnostenského zákona, která prošla druhým čtením v poslanecké sněmovně, předložila s návrhem na účinnost zákona od 1. 4. 2008. Průběh schvalování můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny www.psp.cz.

Věra Káňová


živnost - překlady - dotaz č. 343
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2008)
Dobrý den, chci se zeptat co je nutné pro vyřízení živnostenského listu na překlady a tlumočení. Jaké podmínky musím splňovat.
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2008)
Vážený tazateli,

jestliže je tlumočnická činnost spojena s prováděním právních úkonů občanů a organizací, pak k provozování praxe tlumočníka nelze získat živnostenské oprávnění, neboť tato činnost se neřídí živnostenským zákonem, nýbrž zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Tlumočnické úkony, které neslouží potřebám správního řízení před správními orgány ani nejsou v souvislosti s právními úkony, ale týkají se překladů z jednoho jazyka do druhého např. pro účely cestovního ruchu, tlumočení obchodních jednání nebo jiné komerční účely lze vykonávat pod živností ohlašovací volnou "Překladatelská a tlumočnická činnost", jež není vázána splněním žádné odborné způsobilosti, ale jen všeobecnými podmínkami provozování živnosti. Pro získání živnostenského listu je třeba ohlásit živnost na příslušném obecním úřadě podle místa trvalého bydliště a vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku 1000 Kč,-.

Ing. Markéta Juroszková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup