Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

garant na manikúra, pedikúra - dotaz č. 325
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2008)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je pravda, že od dubna nebude muset již být garant v oboru manikúra, pedikúra. Děkuji Maříková
Odpověď: (vložena dne: 18.01.2008)
Dobrý den,
v poslanecké sněmovně je ve druhém čtení návrh novely živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 354), který má dle návrhu nabýt účinnosti od 1.4.2008. V této novele je navrhována řada změn, ale funkce odpovědného zástupce (ve vašem podání garant) zůstává zachována pro živnosti u nichž se vyžaduje splnění odborné způsobilosti již při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi. Mezi tyto živnosti stále patří i ohlašovací živnost řemeslná "Pedikúra, manikúra". Navrhovaná změna se týká především zrušení požadavku praxe u řemeslných živností v případě, že odborná způsobilost je prokázána požadovaným vzděláním v oboru.

K výše uvedenému musím zdůraznit, že se jedná o návrh, který se teprve bude projednávat a v průběhu jeho projednávání může doznat řady změn, včetně navrhované účinnosti

Jarmila WeczerkováProvozování bistra - dotaz č. 324
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2008)
Dobrý den, mám ŽL na hostinskou činnost a chci si otevřít bistro. Prosím o sdělení, které konkrétní právní předpisy s tímto druhem činnosti souvisejí (stačí mi pouze názvy předpisů). Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Štamberková

Odpověď: (vložena dne: 21.01.2008)
Dobrý den paní Štamberková ,

živnostenské úřady neevidují ani nezpracovávají seznamy právních předpisů souvisejících s jednotlivými živnostmi uvedenými v přílohách 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a volnými živnostmi, uvedenými v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví seznam živností volných v návaznosti na nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Obecně však Vaší pozornosti doporučujeme zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu dodržování hygienických předpisů, pak kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava (tel. č. 595 138 111).


Věra KáňováModeláž nehtů - dotaz č. 323
Dotaz: (vložen dne: 14.01.2008)
Dobrý den,prosím o radu,mám ŽL z února r.2002 na poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob kam dřiv patřila pouze samotná modeláž nehtů bez manikury na který jsem podnikala, rekval.kurz mám z roku 2001 v pboru manikura,nehtová modeláž,poslední asi 3 roky mám živnost pozastavenou,znovu bych se chtěla k modeláži vrátit,prováděla bych opět pouze modeláž nehtů,po dotazu na ŽÚ mi bylo řečeno,že na tento ŽL mohu dále podnikat s modeláží nehtů, bez manikury a živnost jsem znovu tedy zahájila,je to opravdu tak?děkuji
Odpověď: (vložena dne: 15.01.2008)
Dobrý den,

je tomu opravdu tak. Pokud jste prováděla modeláž nehtů na základě živnostenského oprávnění z roku 2002 s předmětem podnikání "Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob", můžete tuto činnost i nadále v rámci této živnosti vykonávat.

Pro informaci pouze dodáváme, že až v roce 2004 Nařízením vlády č. 492/2004 Sb., došlo ke změně Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, kdy modeláž nehtů byla z výše uvedené volné živnosti přeřazena do živnosti ohlašovací řemeslné "Pedikúra, manikúra". Tato změna se však nedotýká
dříve získaného živnostenského oprávnění pro živnost volnou, v rámci níž byla nehtová modeláž prováděna.
Po datu 1.11.2004 je možné u nově ohlašovaných živností tuto činnost provozovat pouze na základě
živnostenského oprávnění k řemeslné živnosti "Pedikúra, manikúra".

Zdeňka Janků


komisní prodej - dotaz č. 322
Dotaz: (vložen dne: 13.01.2008)
Dobrý den, budu prodávat zboží formou komisního prodeje, já zboží nakoupím a budu mít prodejní místa, kde ho budou pod mým jménem na mé účtenky prodávat a já jim budu následně dávat určitou částku z prodeje. Zajímalo by mě, jestli si tu částku můžu dát do nákladů a jestli ten komu to budu platit ji musí přiznávat jako příjem, když to bude třeba pár tisíc a ten kdo to bude prodávat bude například žena, která je na podpoře a prodávat to bude ve svém domě, nebo jestli to musí přiznávat do příjmů, když to bude prodávat třeba majitel autoservisu ve své provozovně, ale pořád pod mým jménem. Předem děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 15.01.2008)
Dobrý den,

krajský živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k daňové problematice. Ve Vámi uvedené věci, se obraťte na příslušný finanční úřad nebo daňového poradce.

Hana Juchová


ŽL - dokončovací stavební práce - dotaz č. 321
Dotaz: (vložen dne: 12.01.2008)
Můžete mi prosím sdělit,zda ŽL s předmětem Dokončovací stavební práce je živnost řemeslná, nebo patří mezi ostatní zivnosti.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Vážený tazateli,
předmět podnikání "Dokončování stavebních prací" je předmětem živnosti ohlašovací volné, jež není vázána získáním odborné způsobilosti, nýbrž jen splněním všeobecných podmínek provozování živnosti.

Markéta Juroszkovádoplnění datazu č.317 - dotaz č. 320
Dotaz: (vložen dne: 11.01.2008)
inzerát je tohoto znění:
"Prodáváte, kupujete, chcete darovat nemovitost?

Potřebujete servis v oblasti nemovitostí?

Nabízím: sepisování smluv (kupní, nájemní převodu členských práv a pov. k družst. bytu), návrhy na vklad do katastru, podání daň. přiznání k dani z převodu/z nemovitostí.
"
je samotná inzerce porušením zákona?
Děkuji Karafiátová

Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den paní Karafiátová,

Obecně k Vašemu dotazu sděluji níže uvedené:
v ust. § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen "zákon o regulaci reklamy"), ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médií (např. periodický tisk, neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání apod.). Z pohledu citovaného zákona lze Vámi uváděný inzerát posoudit jako reklamu. V návaznosti na již uvedené se z pohledu zákona o regulaci reklamy zakazuje klamavá reklama (viz ust. § 45 odst. 1 zákona č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde je klamavá reklama definovaná jako šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů). Pokud by ste v inzerátu uváděla nepravdivé informace, které by bylo možné posoudit jako klamavou reklamu, šlo by o porušení zákona o regulaci reklamy.

Pro doplnění uvádím, že jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 317, nemůžete sama v rámci živnostenského oprávnění "realitní činnost" jednotlivé úkony jako je sepisování smluv, podávání daňového přiznání k dani z nemovitosti, provádět. Tuto činnost můžete pro své klienty pouze zajistit.

Hana JuchováPronájem rekreačních nemovitostí - dotaz č. 319
Dotaz: (vložen dne: 11.01.2008)
Dobrý den, rád bych na vlastních internetových stránkách věnovaných Slovinsku zprostředkovával rekreační ubytování (apartmány, pokoje) v této zemi. Tzn. Zprostředkoval bych kontakt mezi českým klientem a slovinským poskytovatelem ubytování a získal provizi. Mohu tuto činnost vykonávat aniž bych založil cestovní kancelář nebo agenturu. Pokud ano jaké živnostenské oprávnění potřebuji a mohu příp. vybírat zálohu na ubytování a tu přeposílat poskytovateli ubytování. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den,

služby v oblasti cestovního ruchu upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu nelze realizovat v rámci živnosti ohlašovací volné.

Doporučujeme proto seznámit se s obsahem §§ 1-4 výše citovaného zákona, případně nahlédnout též do obsahových náplní živností "Provozování cestovní agentury" a "Provozování cestovní kanceláře", které naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Věra KáňováZiskani ŽL - dotaz č. 318
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2008)
Dobrý den, nedávno jsem dokončil reklvalifikační kurz rekondiční a sportovní masér. Rád bych zažádal o ŽL. Bude potřeba k získání ještě něco jiného?
Odpověď: (vložena dne: 11.01.2008)
Dobrý den,

živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je živností vázanou na odbornou způsobilost, kterou můžete mimo jiné prokázat osvědčením o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč a doložit doklad o odborné způsobilosti.V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, musíte ještě předložit doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Daniela Hlubkováklamání spotřebitele? - dotaz č. 317
Dotaz: (vložen dne: 07.01.2008)
Dobrý den,
Mám ŽL na realitní činnost a v inzerátu nabízím: sepisování smluv, návrhy na vklad do katastru, podání daň. přiznání k dani z převodu/z nemovitostí. Na místním živnostenské úřadě mi tvrdí, že smlouvy sepisovat nemůžu, že je to právní služba (kterou může jen advokát) a jde o klamání spotřebitele? Přitom jsem byla v dobré víře a i vaše odpověď na obdobný dotaz z 3.1.2008 mě v tom utvrdila, že se tím ničeho protiprávního nedopouštím a navíc jsem zatím žádnou zakázku nerealizovala.
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2008)
Dobrý den,

zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2 stanoví, kdo je oprávněn poskytovat právní služby na území ČR a za jakých podmínek. Co se týče živnosti "Realitní činnost", jsme toho názoru, že pouze při výkonu této činnosti (zprostředkování koupě- prodeje nemovitosti atd.), lze rovněž zajistit sepsání příslušných smluv. Vzhledem k výše uvedenému musíme připomenout, že poskytovat soustavně, za účelem dosažení zisku pouze samotné sepisování např. kupních smluv, nelze. A tak se po posouzení Vašeho stručného dotazu domníváme, že Váš inzerát, tak, jak je napsán, by mohl být schopný vyvolat dojem, že poskytujete samostatné sepisování smluv, nikoliv jejich zajištění v rámci výkonu realitní činnosti. Nicméně, vzhledem k neznalosti přesného znění inzerátu, nejsme schopni posoudit, zda tomu tak skutečně je, či nikoliv.

Mgr. Danuše Volná
právník
Rozšíření živnostenského listu - dotaz č. 316
Dotaz: (vložen dne: 07.01.2008)
Dobrý den, vlastním ŽL s předmětem podnikání specializovaný maloobchod. Chtěl bych provozovat internetový obchod a zároveň prodávat vlastnoručně vyrobenou bižuterii. Zajímalo by mě, co mám ve vztahu k živnostenskému úřadu udělat. Děkuji. Ronal Revilla
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu lze uvést: I když již vlastníte živnostenský list s předmětem podnikání specializovaný maloobchod, tak pokud chcete nabízet a prodávat zboží prostřednictvím Internetu (i když se jedná o totožný sortiment), potřebujete k tété činnosti živnostenský list s předmětem činnosti "maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny", jež spadá pod ohlašovací živnost volnou, k níž se nevyžaduje odborná způsobilost. Obsahovou náplní dané živnosti je jmenovitě prodej prostřednictvím Internetu, zejména zásilkový prodej. Pakliže byste navíc chtěl vyrábět a prodávat své vlastní výrobky, konkrétně bižuterii, také k této činnosti je třeba živnostenské oprávnění a to na ohlašovací živnost volnou "výroba bižuterie", ke které se též nevyžaduje odborná způsobilost. Pokud chcete realizovat své plány dle Vašeho dotazu, měl byste na příslušném živnostenském úřadě podle místa Vašeho trvalého bydliště ohlásit živnosti volné a vyřídit si živnostenské listy s předmětem činnosti "výroba bižuterie" a "maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny", jejichž vydání je vázáno jen všeobecnými podmínkami provozování živnosti a podléhá správnímu poplatku 1.000,- Kč za každý živnostenský list.

Markéta Juroszková1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup