Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

náplň živnosti-realitní činnost - dotaz č. 315
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2008)
Mám dotaz, zda do náplně živnosti Realitní činnost spadá konkrétně následující: při prodeji či pronájmu nemovitostí klientů provedení těchto služeb : sespsání kupních/nájemních smluv, vklad na katastr, vyplnění daňového přiznání k dani z převodu/následně k dani z nemovitosti. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 07.01.2008)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:
Bez sepsání kupní smlouvy či provedení zápisu do katastru nemovitostí, jímž se převede nemovitost na nového vlastníka, k prodeji nemovitostí nemůže dojít; proto jsme toho názoru, že tato činnost je součástí živnosti "Realitní činnost". Co se týče vyplňování daňových přiznání, pak musíme připomenout, že tuto činnost mohou poskytovat soustavně, za účelem dosažení zisku, pouze daňoví poradci - viz zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (zejména ust. § 2 zákona).

Petr Jakobiodborná způsobilost pro získání koncese - dotaz č. 314
Dotaz: (vložen dne: 03.01.2008)
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli mi při žádosti o vydání koncesní listiny pro poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob bude uznána odborná způsobilost . Je požadováno úplné střední odborné vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru. Já mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou s maturitou , obor automatizační technika. Praxi v oboru mám 10 let.
Za odpověď předem díky.
Petr Svoboda
petrsvo@wo.cz
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den pane Svoboda,

Ke koncesi "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" podmínku vzdělání splňujete, podmínku dvouleté praxe v oboru posoudí, na základě Vámi předložených dokladů, živnostenský úřad příslušný dle adresy Vašeho bydliště. Tímto dokladem zpravidla je potvrzení zaměstnavatele o minimálně dvouleté praxi v oboru nebo v příbuzném oboru.

Petr Jakobi


Změna předmětu podnikání - dotaz č. 313
Dotaz: (vložen dne: 02.01.2008)
Dobrý den, je možné změnit předmět podnikání u živnostenského listu z "Výroba sportovních potřeb" na "Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků"? A jak je tato změna zpoplatněna?

Zákon 634/2004, položka 24, písm e) Změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny - 500Kč.
Poznámky
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene e) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky. ...

Chápu to tak, že pokud neprovedu změnu podle písmene f), tak je změna podle písmene e) zdarma. To je asi špatně. Nikde se mi nepodařilo najít jaké změny je možné provést. Na živnostenském úřadě mi totiž řekli že změna předmětu podnikání není možná - je nutné si zřídit nový živnostenský list za 1000Kč. Děkuji a přeji pěkný den! Jan Kubala
Odpověď: (vložena dne: 04.01.2008)

Dobrý den pane Kubalo,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Vzhledem k přesnému znění Vámi uvedené živnosti "Výroba sportovních potřeb", vycházíme z předpokladu, že uvedené živnostenské oprávnění vzniklo po datu 1.1.2001, kdy vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných.

Informace, kterou jste obdržel na obecním živnostenském úřadě je správná. Nejedná se o změnu údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti "Výroba sportovních potřeb" ve smyslu § 49 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenký zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dvě zcela odlišné samostatné živnosti a proto je nezbytné vyřídit si další živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků". Obsahové náplně jsou upraveny v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Rozsah živnostenského oprávnění je pak blíže upraven v ustanovení
§ 28 až § 44 živnostenského zákona.

Pokud se týká poznámky 2 u položky 24 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pak v případě oznámení změn současně u jednotlivých živností podle písm. e) a f) nebo g) a f) je vždy vybírán pouze nejvyšší správní poplatek tedy 500,- Kč nebo 1000,- Kč a správní poplatky za změnu podle jednotlivých písmen se nesčítají.

Jaké změny lze provést skutečně nikde v zákoně o správních poplatcích nenaleznete, neboť tyto se posuzují zcela indivudálně podle údajů uvedených v ohlášení živnosti a na průkazu živnostenského oprávnění s ohledem na platné právní předpisy v době jeho vydání.

Zdeňka Jankůpodmínky pro provozování kosmetického salonu - dotaz č. 312
Dotaz: (vložen dne: 01.01.2008)
Ráda bych zjistila, co vše je potřeba splňovat pro úspěšné otevření kosmetického salonu. Jaké jsou předpisy hygienické či další. Prosím o zodpovězení informací nebo zaslání odkazu, kde toto zjistím. Děkuji Vavříková
Odpověď: (vložena dne: 02.01.2008)
Dobrý den paní Vavříková,

odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou "Kosmetické služby" je stanovena § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Ve výše uvedených ust. citovaného zákona je uvedena řada možností, jakým dokladem lze doložit odbornou způsobilost, proto doporučujeme informovat se na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

V otázce způsobilosti provozovny si Vás dovolujeme odkázat na odpověď v naší listárně k dotazu č. 230.

Daniela Hlubková


Podmínky pro ŽL na Manikůru a pedikůru - dotaz č. 311
Dotaz: (vložen dne: 30.12.2007)
Dobrý den, chtěla bych začít podnikat jako pedikérka, nemám ale ani praxi, ani odpovídající vzdělání (chci si ale udělat rekvalifikační kurz). Je nutné mít praxi nebo postačí kurz? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.01.2008)
Dobrý den,
v současné době pro živnost řemeslnou "pedikúra, manikúra" je nutné ke splnění odborné způsobilosti podle § 22 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona, tj. k osvědčení o rekvalifikaci vydaném institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oboru "pedikúra, manikúra", doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Pokud uvedené nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Bližší informace k odborné způsobilosti, k odpovědnému zástupci naleznete v listárně například u dotazu č. 255, 258, 308.

Ve schvalovacím procesu je novela živnostenského zákona s předpokládanou účinností od l. 4. 2008, týkající se mimo jiné i změny prokazování délky praxe ve vazbě na dosažený obor nebo stupeň vzdělání u řemeslných živností.

Zdeňka JankůPodnikání Truhlař - dotaz č. 310
Dotaz: (vložen dne: 28.12.2007)
Dobrý den jsem vyučený truhlař a chtěl bych se zeptat kolik let praxe musím mít a co vše musím udelat abych mohl podnikat? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.01.2008)
Dobrý den,

ke splnění odborné způsobilosti pro provozování živnosti řemeslné truhlářtví je nutno k výučnímu listu z příslušného učebního oboru, doložit i doklad o vykonání tříleté praxe v oboru.
Nicméně je nutno dodat, že v současné době prochází schvalovacím řízením novela živnostenského zákona, která by měla požadavek na praxi v oboru zrušit. Vláda tuto novelu živnostenského zákona předložila s návrhem na účinnost zákona od 1.4.2008. Průběh schvalování můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny www.psp.cz.

K tomu, abyste mohl podnikat je nutno získat živnostenský list. Ohlášení živnosti doložené doklady odborné způsobilosti je třeba podat místně příslušnému živnostenskému úřadu podle Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam). Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši l.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, musíte ještě předložit doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Podrobnější informace k vyřízení živnostenského listu dostanete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Věra KáňováVýroba nudlí - dotaz č. 309
Dotaz: (vložen dne: 22.12.2007)
Dobrý den,
jsem t.č. na mateřské dovolené a ráda bych si přivydělala výrobou domácích nudlí pro restaurace v okolí svého bydliště. Jaký živnostenský list, bych měla na tuto činnost mít a lze jej získat bez výučního listu v oboru? Mohu tuto činnost provozovat doma bez provozovny? Jaké další náležitosti je nutno pro tuto činnost splnit?
Děkuji vám za odpověď. Pavla Trvajová
Odpověď: (vložena dne: 04.01.2008)
Dobrý den paní Trvajová,

Vámi popisovanou činnost lze provozovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Výroba potravinářských výrobků", pro kterou je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Ohlášení živnosti je nutno podat u obecního živnostenského úřadu podle Vašeho bydliště. Seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Dále k Vašemu dotazu sdělujeme, že v běžné domácnosti nelze domácí nudle vyrábět. Prostory provozovny musí být k tomuto účelu zkolaudovány a musí splňovat příslušná hygienická kritéria. Závěrem uvádíme, že k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů nejsme kompetentní se vyjadřovat, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Daniela Hlubková
Manikura a nehtová modeláž - dotaz č. 308
Dotaz: (vložen dne: 17.12.2007)
Dobrý den,chci se zeptat,jsem kadeřnice a mám žl.podnikám v tomto oboru,budu si od nového roku dělat kurz Manikura a nehtová modeláž.Potřebuji garanta nebo živ.úřadu bude stačit rekvalifikace neh.modelaže nebo podobnost v oboru-kadeřnice.Děkuji Andrea
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2007)
Dobrý den,

pouhá rekvalifikace v oboru "Nehtová modeláž" nepostačuje. Je třeba rekvalifikace v oboru "Manikúra, pedikúra" (nebo v částečném rozsahu) a dále doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
Odbornou způsobilost je možné také prokázat výučním listem v příbuzném oboru kadeřník a doložením dokladu o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že nemůžete doložit doklad o potřebné praxi, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21, 22 živnostenského zákona splňuje.

Je však třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela HlubkováPedikúra - garant - dotaz č. 307
Dotaz: (vložen dne: 12.12.2007)
Dobrý den, nastoupila jsem do rekv.kurzu na manikúru, pedikúru a modeláž nehtů, pokud budu prováďět obě tyto činosti, stačí mi jen jeden garant který provozuje pedikúru, nebo budu muset mít ještě garanta na manikúru.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 17.12.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pro živnost ohlašovací řemeslnou "Pedikúra, manikúra" Vám postačuje jeden odpovědný zástupce.

Daniela Hlubková


Přerušení živnostenského listu - dotaz č. 306
Dotaz: (vložen dne: 11.12.2007)
Dobrý den, zajímalo by mě, zda je zpoplatněno přerušení ŽL.Děkuji Radovana Tornerová
Odpověď: (vložena dne: 13.12.2007)
Dobrý den paní Tornerová,

podle § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je povinností podnikatele předem písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let a tento úkon se nezpoplatňuje.

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup