Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

podmínky pro provozování kosmetického salonu - dotaz č. 312
Dotaz: (vložen dne: 01.01.2008)
Ráda bych zjistila, co vše je potřeba splňovat pro úspěšné otevření kosmetického salonu. Jaké jsou předpisy hygienické či další. Prosím o zodpovězení informací nebo zaslání odkazu, kde toto zjistím. Děkuji Vavříková
Odpověď: (vložena dne: 02.01.2008)
Dobrý den paní Vavříková,

odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou "Kosmetické služby" je stanovena § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Ve výše uvedených ust. citovaného zákona je uvedena řada možností, jakým dokladem lze doložit odbornou způsobilost, proto doporučujeme informovat se na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

V otázce způsobilosti provozovny si Vás dovolujeme odkázat na odpověď v naší listárně k dotazu č. 230.

Daniela Hlubková


Podmínky pro ŽL na Manikůru a pedikůru - dotaz č. 311
Dotaz: (vložen dne: 30.12.2007)
Dobrý den, chtěla bych začít podnikat jako pedikérka, nemám ale ani praxi, ani odpovídající vzdělání (chci si ale udělat rekvalifikační kurz). Je nutné mít praxi nebo postačí kurz? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.01.2008)
Dobrý den,
v současné době pro živnost řemeslnou "pedikúra, manikúra" je nutné ke splnění odborné způsobilosti podle § 22 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona, tj. k osvědčení o rekvalifikaci vydaném institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oboru "pedikúra, manikúra", doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Pokud uvedené nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Bližší informace k odborné způsobilosti, k odpovědnému zástupci naleznete v listárně například u dotazu č. 255, 258, 308.

Ve schvalovacím procesu je novela živnostenského zákona s předpokládanou účinností od l. 4. 2008, týkající se mimo jiné i změny prokazování délky praxe ve vazbě na dosažený obor nebo stupeň vzdělání u řemeslných živností.

Zdeňka JankůPodnikání Truhlař - dotaz č. 310
Dotaz: (vložen dne: 28.12.2007)
Dobrý den jsem vyučený truhlař a chtěl bych se zeptat kolik let praxe musím mít a co vše musím udelat abych mohl podnikat? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.01.2008)
Dobrý den,

ke splnění odborné způsobilosti pro provozování živnosti řemeslné truhlářtví je nutno k výučnímu listu z příslušného učebního oboru, doložit i doklad o vykonání tříleté praxe v oboru.
Nicméně je nutno dodat, že v současné době prochází schvalovacím řízením novela živnostenského zákona, která by měla požadavek na praxi v oboru zrušit. Vláda tuto novelu živnostenského zákona předložila s návrhem na účinnost zákona od 1.4.2008. Průběh schvalování můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny www.psp.cz.

K tomu, abyste mohl podnikat je nutno získat živnostenský list. Ohlášení živnosti doložené doklady odborné způsobilosti je třeba podat místně příslušnému živnostenskému úřadu podle Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam). Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši l.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, musíte ještě předložit doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Podrobnější informace k vyřízení živnostenského listu dostanete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Věra KáňováVýroba nudlí - dotaz č. 309
Dotaz: (vložen dne: 22.12.2007)
Dobrý den,
jsem t.č. na mateřské dovolené a ráda bych si přivydělala výrobou domácích nudlí pro restaurace v okolí svého bydliště. Jaký živnostenský list, bych měla na tuto činnost mít a lze jej získat bez výučního listu v oboru? Mohu tuto činnost provozovat doma bez provozovny? Jaké další náležitosti je nutno pro tuto činnost splnit?
Děkuji vám za odpověď. Pavla Trvajová
Odpověď: (vložena dne: 04.01.2008)
Dobrý den paní Trvajová,

Vámi popisovanou činnost lze provozovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Výroba potravinářských výrobků", pro kterou je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Ohlášení živnosti je nutno podat u obecního živnostenského úřadu podle Vašeho bydliště. Seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Dále k Vašemu dotazu sdělujeme, že v běžné domácnosti nelze domácí nudle vyrábět. Prostory provozovny musí být k tomuto účelu zkolaudovány a musí splňovat příslušná hygienická kritéria. Závěrem uvádíme, že k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů nejsme kompetentní se vyjadřovat, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Daniela Hlubková
Manikura a nehtová modeláž - dotaz č. 308
Dotaz: (vložen dne: 17.12.2007)
Dobrý den,chci se zeptat,jsem kadeřnice a mám žl.podnikám v tomto oboru,budu si od nového roku dělat kurz Manikura a nehtová modeláž.Potřebuji garanta nebo živ.úřadu bude stačit rekvalifikace neh.modelaže nebo podobnost v oboru-kadeřnice.Děkuji Andrea
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2007)
Dobrý den,

pouhá rekvalifikace v oboru "Nehtová modeláž" nepostačuje. Je třeba rekvalifikace v oboru "Manikúra, pedikúra" (nebo v částečném rozsahu) a dále doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
Odbornou způsobilost je možné také prokázat výučním listem v příbuzném oboru kadeřník a doložením dokladu o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že nemůžete doložit doklad o potřebné praxi, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21, 22 živnostenského zákona splňuje.

Je však třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela HlubkováPedikúra - garant - dotaz č. 307
Dotaz: (vložen dne: 12.12.2007)
Dobrý den, nastoupila jsem do rekv.kurzu na manikúru, pedikúru a modeláž nehtů, pokud budu prováďět obě tyto činosti, stačí mi jen jeden garant který provozuje pedikúru, nebo budu muset mít ještě garanta na manikúru.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 17.12.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pro živnost ohlašovací řemeslnou "Pedikúra, manikúra" Vám postačuje jeden odpovědný zástupce.

Daniela Hlubková


Přerušení živnostenského listu - dotaz č. 306
Dotaz: (vložen dne: 11.12.2007)
Dobrý den, zajímalo by mě, zda je zpoplatněno přerušení ŽL.Děkuji Radovana Tornerová
Odpověď: (vložena dne: 13.12.2007)
Dobrý den paní Tornerová,

podle § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je povinností podnikatele předem písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let a tento úkon se nezpoplatňuje.

Zdeňka JankůPodnikání a zaměstnání zároveň - dotaz č. 305
Dotaz: (vložen dne: 10.12.2007)
Dobrý den, potřeboval bych živnosťák na nákup a prodej, ale zároveň jsem zaměstnaný, jde to, abych byl zaměstnanej a ještě mimo to podnikal v distribuci? Nebude to nějak ovlivňovat to, jak za mě zaměstnavatel platí sociální a zdravotní?

A ještě by mě zajímalo, jesli bych si mohl do nákladů a do DPH dávat i náklady za rozvoz, za benzin případně plyn, pokud bych ty věci rozvážel svým autem?
Odpověď: (vložena dne: 13.12.2007)
Dobrý den,

v odpovědi si Vás dovolujeme odkázat na odpověď k dotazu č. 256, kde byl obdobný dotaz zodpovězen.

V otázce týkající se problematiky daní a účetnictví Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html) nebo daňového poradce.

Daniela Hlubková


PODĚKOVÁNÍ - dotaz č. 304
Dotaz: (vložen dne: 04.12.2007)
Děkuji všem pracovníkům KŽÚ - listárny za vznik této poradny a ochotu odpovídat.
Čtenář poradny
Odpověď:


ztráta originálu živnostenského listu - dotaz č. 303
Dotaz: (vložen dne: 03.12.2007)
Ztratil jsem originál živnostenský list (volná živnost).Kolik mě bude stát kopie či opis vydání nového živnostenského listu ?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 04.12.2007)
Dobrý den,

v případě, že jste ztratil živnostenský list, pak vám místně příslušný živnostenský úřad dle § 69 odst. 4 s návazností na § 154 správního řádu vydá stejnopis. Tento úkon se nezpoplatňuje.

Daniela Hlubková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup