Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Paintball - dotaz č. 288
Dotaz: (vložen dne: 06.11.2007)
Zdravím Vás,

chtěl bych si založit PŮJČOVNU paintballového vybavení ( pušky na plyn, které dtřílí kuličky s barvou ) a potřebuji vědět, pod jakou živnost toto spadá.... trošu jsem se v živnostenském zákoně hrabal a podle mě, připadá do úvahy koncesovaná živnost 302 - výroba, prodej, půjčování, opravy, převoz,...atd zbraní - ale v příloze se dozvíte, že je velmi náročné splnit podmínky ... vše to pasje na opravdové zbraně... na paintball je to příliš přísné....

Děkuju, Petr Jiřík

Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den pane Jiříku,

paintballové zbraně patří do zbraní kategorie D (§ 7 písm. j) zákona zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění. Pokud tedy podnikatel hodlá půjčovat paintballové zbraně, musí být držitelem živnostenského oprávnění, které jej bude opravňovat půjčovat tyto zbraně, a to koncese s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní". Předmět podnikání lze uvést v částečném rozsahu.

Obdobný postup pak platí i v případě střeliva. Dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních, je za střelivo považováno střelivo do zbraní kategorie A až D, které není zakázané. Oblast střeliva je obsažena živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva."

Věra KáňováPODNIKÁNÍ PO STUDIU - dotaz č. 287
Dotaz: (vložen dne: 06.11.2007)
Dobrý den. V první řadě, jsem velmi potěšen, že existuje tato "poradna", protože se ve všech zákonech, pravidlech, atd. atd. opravdu nemohu vyznat. Proto doufám, že mi poradíte. Letos jsem dokončil SOŠ s maturitou a prakticky ihned po absolvování školy jsem začal pracovat v pojišťovně na ŽL.
OTÁZKA: Mám nárok na nějakou dotaci, zvýhodněný úvěr, apod.?? Asi nemusím vysvětlvat proč.. Začátek je velmi těžký. BUDU MOC VDĚČNÝ za odpověď, popř. za radu jak na to. Děkuji. S pozdravem Michal Ostrý.
e-mail: OstryMichal@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den pane Ostrý,

dovoluji si poněkud poopravit Vaše tvrzení, že jste začal pracovat v pojišťovně na živnostenský list. Správně řečeno, jste začal spolupracovat s pojišťovnou jako její partner. Jelkož jste neuvedl živnost, kterou vykonáváte, upozorňuji Vás na znění § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého, mimo jiné, není živností činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích agentů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků.

Problematika půjček, zvýhodněných úvěrů či případných dotací jde zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů a znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám proto nahlédnout na stránky hospodářské komory www.hkcr.cz, kde lze nalézt informace o možných dotacích pro podnikatele, případně kontaktovat peněžní ústavy.

Věra KáňováZprostředkování doučování - dotaz č. 284 UPŘESNĚNÍ - dotaz č. 286
Dotaz: (vložen dne: 04.11.2007)
Dotazem jsem mínil následující situaci - chtěl bych si založit agenturu doučování. Doučování bych neprováděl já, ale lektoři, s kterými bych sepsal dohodu o provedení práce. Pro klienty bych tedy doučování zprostředkovával. Potřebuji živnostenské oprávnění na Zprostředkování obchodu a služeb nebo Mimoškolní výchovu a vzdělávání? Popis živnosti pro Mimoškolní výchovu a vzdělávání je totiž poměrně zavádějící - doučování totiž neprovádím já, ale zaměstnanec. Já jen klientovi zajistím lektora a z odměny za doučování si nechám část jako odměnu za zprostředkování.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 08.11.2007)
Dobrý den,

pokud Vaše činnost bude spočívat v tom, že klientům zajistíte doučování prostřednictvím lektorů, se kterými budete mít uzavřenu, jak sám uvádíte, dohodu o provedení práce, pak se jedná o jednu z forem pracovně právního vztahu a vůči účastníkům výuky tedy vystupujete jako osoba odpovědná za výuku, tedy osoba, která tuto činnost provozuje samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, tzn. jako živnost. Pak tato činnost spadá pod živnost ohlašovací volnou " Mimoškolní výchova a vzdělávání " nebo "Výuka jazyků" (pokud by se jednalo konkrétně o výuku jazyků), přestože sám fyzicky doučovat nebudete.

Daniela HlubkováID-Podnikatelem - dotaz č. 285
Dotaz: (vložen dne: 31.10.2007)
Dobrý den, jsem v částečném invalidním důchodu. Chtěl bych si otevřít živnost v oboru Pokrývač, nejsem však vyučen v oboru a nemám žádnou praxi. Je možné tuto živnost otevřít pouze s rekvalifikací? Předem děkuji za brzkou odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2007)
Dobrý den,

odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou „Pokrývačství“ je řešena v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona (platné znění tohoto zákona naleznete na portále veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155 , sekce zákony). Dle Vámi sdělených informací však odbornou způsobilost pro výše uvedenou živnost nesplňujete. Tuto situaci je možné vyřešit ustanovením odpovědného zástupce (podrobnější informace naleznete v odpovědi k dotazu č. 8).

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě v místě bydliště (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela HlubkováZprostředkování doučování - dotaz č. 284
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda na zprostředkování doučování (zajištění lektora= zaměstnance na dohodu o provedení práce, pro klienta) stačí živnostenske oprávnění v oblasti zprostředkování obchodu a služeb?
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2007)
Dobrý den,

vzhledem k nejasnosti dotazu Vám doporučujeme seznámit se s obsahovou náplní živnosti ohlašovací volné "Zprostředkování obchodu a služeb", kterou naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html..
Pro další informace doporučujeme se obrátit na pracovní úřad (kontakt naleznete na http://www.statnisprava.cz/).

Daniela Hlubková


Cestovní agentura - dotaz č. 283
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2007)
Dobrý den, pracuju v cestovní kanceláři a rozhodnul jsem se, že si založím vlastní cestovní agenturu. Mám na tento obor školu (VOŠ) v oboru cestovní ruch. Potřeboval bych vědět, co potřebuji k tomu, abych dostal živnostenský list na provozování cestovní agentury. Bohužel mám vystudovanou jen VOŠ, ne VŠ, proto potřebuji asi odpovědného zástupce, je tomu tak? Odpovědný zástupce musí být uveden na živnostenském listu?
Děkuji za odpověď
Radim Bulko, DiS.
Odpověď: (vložena dne: 02.11.2007)
Dobrý den pane Bulko,
odborná způsobilost pro vázanou živnosti "Provozování cestovní agentury" je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jste absolvoval vyšší odborné vzdělání se zaměřením na cestovní ruch a máte 3 roky praxe v oboru, pak odbornou způsobilost pro danou živnost splňujete. Informace k vyřízení živnostenského listu dostanete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Údaje o odpovědném zástupci se na živnostenském listě neuvádějí.

Oblast podnikání v cestovního ruchu je upravena zvláštním právním předpisem zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka Janků


živnost a hlavní pracovní poměr - dotaz č. 282
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2007)
Dobrý den,
chtěla bych si vyřídit Ž. list na Grafické a kreslířské práce, ale zároveň zůstat zaměstnaná v trvalém pracovním poměru na dobu neurčitou. Je toto možné? Musím toto oznamovat svému zaměstnavateli? Můžu pak já sama někoho zaměstnat?
Děkuji za odpověď
Renáta, Ostrava
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den paní Renáto,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
V možnosti zaměstnávat další osoby nejste omezena.

Daniela Hlubková


Jedná se o Švarc ? - dotaz č. 281
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2007)
Dobrý den mám středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, zaměření na stavební provoz.ŽL mám na stavební řemesla. Je nás 5 živnostníků,já se starám o chod zakázky kterou vemu,ale když to vyfakturuji celé na sebe a kluci vyfakturují mě je to švarc. Zajímalo by mě,jestli když budu mít jiný (nevím jaký)ŽL a budeme to provozovat stejným způsobem bude li se pořád jednat o švarc systém.Prosí o radu jaký ŽL bych měl mít aby se nejednalo o švarc systém.Předem děkuji Marek S.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den pane Marku,

pro zodpovězení dotazu bychom potřebovali informaci o přesném znění předmětu podnikání Vašeho živnostenského listu a podrobnější informace k činnosti (zakázce), kterou zamýšlíte realizovat. Doporučujeme Vám předmětnou problematiku konzultovat přímo na tel. č. 595622554 (Z. Janků).

Zdeňka Janků


živnost - zaměstnanecký poměr - dotaz č. 280
Dotaz: (vložen dne: 26.10.2007)
Dobrý den,
mám ŽL na specializovaný maloobchod. Dostal jsem nabídku z firmy, která hledá někoho, kdo pro ni bude tento maloobchod vykonávat/zprostředkovávat. Jakým způsobem by měl být ošetřen náš vztah? Může mě firma zaměstnat jako zaměstnance? Nebo to má být ošetřeno nějakou zprostředkovatelskou smlouvou?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den,

je pouze na Vaší vzájemné dohodě, jaký vztah mezi sebou uzavřete. Pracovně-právní vztah se řídí zákoníkem práce a není zapotřebí živnostenský list.

Uzavřete-li obchodně závazkový vztah, jehož předmětem bude "zprostředkování obchodu a služeb", pak za předpokladu, že půjde o činnost provozovanou jen v jednotlivém případě a zůstane zachována povaha živnosti (§ 34 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) je možné tuto činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "Specializovaný maloobchod".
Nebudou-li splněny tyto předpoklady a činnost naplní znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona, bude nutné vyřídit si další živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zprostředkování obchodu a služeb".

Zdeňka Janků


výkup kovů - dotaz č. 279
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2007)
dobrý den,chtěl bych podnikat v oboru výkup barevných kovů,co k tomu potřebuji?stačí mi živnost nákup a prodej?děkuji
Odpověď: (vložena dne: 26.10.2007)
Dobrý den,

Vámi uvedenou činnost nelze provozovat v rámci živnosti "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej", neboť činnosti spojené se shromažďováním, skladováním, sběrem, výkupem, úpravou, tříděním, využíváním a zneškodňováním kovového a nekovového odpadu a šrodu, spadají do živnosti ohlašovací volné
"Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)".

K získání živnostenského oprávnění na tuto činnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky, odborná způsobilost se nevyžaduje.


Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup