Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Doklad o praxi - dotaz č. 292
Dotaz: (vložen dne: 12.11.2007)
Dobrý den,
chtěla bych začít podnikat od 1.1.2008-živnost vázaná,vedení účetnictví a mám doložit doklad o praxi. Jakým způsobem se dokládá? Stačí pracovní smlouva nebo musí být nějaké písemné vyjádření? Jeden rok jsem totiž pracovala u jedné firmy a další dva u jiné. Děkuji Jana
Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den paní Jano,

živnostenský zákon neupravuje náležitosti a formu písemného dokladu o praxi. Může mít různý charakter. Obecně dokladem o praxi je takový doklad, ze kterého je zřejmé časové období a pracovní zařazení. Nejčastěji se setkáváme s potvrzením od zaměstnavatele, které na žádost zaměstnance vystaví personální oddělení. Pracovní smlouva může být dokladem o pracovním zařazení, nemusí však z ní být zřejmá doba zaměstnání. Posouzení dokladu o praxi je zcela v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Zdeňka Janků


manikúra, pedikúra - dotaz č. 291
Dotaz: (vložen dne: 11.11.2007)
Dobrý den, letos zakončím čtyřleté studium v oboru kosmetička maturitou. Ráda bych si zařídila živnostenský list na obor manikúra, pedikúra. Prosím o sdělení jakou praxi k tomuto potřebuji.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.11.2007)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou "Pedikúra, manikúra" je možné prokázat také maturitním vysvědčením v oboru kosmetička a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru.

V případě, že nemůžete doložit doklad o vykonání dvouleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21, 22 živnostenského zákona splňuje.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Nicméně je nutno dodat, že novela živnostenského zákona, která v současné době prochází schvalovacím řízením (účinnost se předpokládá od 1. 7. 2008 ), by měla požadavek na praxi v oboru zrušit.

Daniela Hlubková


Povinosti zaměstnavatele - dohoda o provedení práce - dotaz č. 290
Dotaz: (vložen dne: 08.11.2007)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké jsou mé povinnosti jako zaměstnavatele vůči zaměstnancům na dohodu o provedení práce.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den,

Vámi dotazovaná problematika nespadá pod zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž krajský živnostenský přad není kompetentní provádět jeho výklad. Doporučujeme Vám proto, se svým dotazem obratit se přímo na příslušný úřad práce (kontakt naleznete na http://www.statnisprava.cz/).

Věra Káňová


Zpěvák - dotaz č. 289
Dotaz: (vložen dne: 07.11.2007)
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda potřebuji živnostenský list na zpívání. Jsem zpěvák v jedné skupině a některé písničky si skládám sám. Jestli ne, tak musím se někde jinde nahlásit? Děkuji za odpověď!
Odpověď: (vložena dne: 09.11.2007)
Dobrý den,

Vámi uvedená činnost je vyloučena z živnostenského podnikání, jedná se o činnost v režimu autorského zákona (viz. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

Pro získání příslušných informací Vám doporučujeme se obrátit na některého z kolektivních správců autorských práv např. OSA nebo INTERGRAM, jejichž stránky naleznete prostřednictvím některého z internetových vyhledávačů.

Daniela Hlubková


Paintball - dotaz č. 288
Dotaz: (vložen dne: 06.11.2007)
Zdravím Vás,

chtěl bych si založit PŮJČOVNU paintballového vybavení ( pušky na plyn, které dtřílí kuličky s barvou ) a potřebuji vědět, pod jakou živnost toto spadá.... trošu jsem se v živnostenském zákoně hrabal a podle mě, připadá do úvahy koncesovaná živnost 302 - výroba, prodej, půjčování, opravy, převoz,...atd zbraní - ale v příloze se dozvíte, že je velmi náročné splnit podmínky ... vše to pasje na opravdové zbraně... na paintball je to příliš přísné....

Děkuju, Petr Jiřík

Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den pane Jiříku,

paintballové zbraně patří do zbraní kategorie D (§ 7 písm. j) zákona zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění. Pokud tedy podnikatel hodlá půjčovat paintballové zbraně, musí být držitelem živnostenského oprávnění, které jej bude opravňovat půjčovat tyto zbraně, a to koncese s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní". Předmět podnikání lze uvést v částečném rozsahu.

Obdobný postup pak platí i v případě střeliva. Dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních, je za střelivo považováno střelivo do zbraní kategorie A až D, které není zakázané. Oblast střeliva je obsažena živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva."

Věra KáňováPODNIKÁNÍ PO STUDIU - dotaz č. 287
Dotaz: (vložen dne: 06.11.2007)
Dobrý den. V první řadě, jsem velmi potěšen, že existuje tato "poradna", protože se ve všech zákonech, pravidlech, atd. atd. opravdu nemohu vyznat. Proto doufám, že mi poradíte. Letos jsem dokončil SOŠ s maturitou a prakticky ihned po absolvování školy jsem začal pracovat v pojišťovně na ŽL.
OTÁZKA: Mám nárok na nějakou dotaci, zvýhodněný úvěr, apod.?? Asi nemusím vysvětlvat proč.. Začátek je velmi těžký. BUDU MOC VDĚČNÝ za odpověď, popř. za radu jak na to. Děkuji. S pozdravem Michal Ostrý.
e-mail: OstryMichal@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den pane Ostrý,

dovoluji si poněkud poopravit Vaše tvrzení, že jste začal pracovat v pojišťovně na živnostenský list. Správně řečeno, jste začal spolupracovat s pojišťovnou jako její partner. Jelkož jste neuvedl živnost, kterou vykonáváte, upozorňuji Vás na znění § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého, mimo jiné, není živností činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích agentů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků.

Problematika půjček, zvýhodněných úvěrů či případných dotací jde zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů a znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám proto nahlédnout na stránky hospodářské komory www.hkcr.cz, kde lze nalézt informace o možných dotacích pro podnikatele, případně kontaktovat peněžní ústavy.

Věra KáňováZprostředkování doučování - dotaz č. 284 UPŘESNĚNÍ - dotaz č. 286
Dotaz: (vložen dne: 04.11.2007)
Dotazem jsem mínil následující situaci - chtěl bych si založit agenturu doučování. Doučování bych neprováděl já, ale lektoři, s kterými bych sepsal dohodu o provedení práce. Pro klienty bych tedy doučování zprostředkovával. Potřebuji živnostenské oprávnění na Zprostředkování obchodu a služeb nebo Mimoškolní výchovu a vzdělávání? Popis živnosti pro Mimoškolní výchovu a vzdělávání je totiž poměrně zavádějící - doučování totiž neprovádím já, ale zaměstnanec. Já jen klientovi zajistím lektora a z odměny za doučování si nechám část jako odměnu za zprostředkování.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 08.11.2007)
Dobrý den,

pokud Vaše činnost bude spočívat v tom, že klientům zajistíte doučování prostřednictvím lektorů, se kterými budete mít uzavřenu, jak sám uvádíte, dohodu o provedení práce, pak se jedná o jednu z forem pracovně právního vztahu a vůči účastníkům výuky tedy vystupujete jako osoba odpovědná za výuku, tedy osoba, která tuto činnost provozuje samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, tzn. jako živnost. Pak tato činnost spadá pod živnost ohlašovací volnou " Mimoškolní výchova a vzdělávání " nebo "Výuka jazyků" (pokud by se jednalo konkrétně o výuku jazyků), přestože sám fyzicky doučovat nebudete.

Daniela HlubkováID-Podnikatelem - dotaz č. 285
Dotaz: (vložen dne: 31.10.2007)
Dobrý den, jsem v částečném invalidním důchodu. Chtěl bych si otevřít živnost v oboru Pokrývač, nejsem však vyučen v oboru a nemám žádnou praxi. Je možné tuto živnost otevřít pouze s rekvalifikací? Předem děkuji za brzkou odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2007)
Dobrý den,

odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou „Pokrývačství“ je řešena v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona (platné znění tohoto zákona naleznete na portále veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155 , sekce zákony). Dle Vámi sdělených informací však odbornou způsobilost pro výše uvedenou živnost nesplňujete. Tuto situaci je možné vyřešit ustanovením odpovědného zástupce (podrobnější informace naleznete v odpovědi k dotazu č. 8).

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě v místě bydliště (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela HlubkováZprostředkování doučování - dotaz č. 284
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda na zprostředkování doučování (zajištění lektora= zaměstnance na dohodu o provedení práce, pro klienta) stačí živnostenske oprávnění v oblasti zprostředkování obchodu a služeb?
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2007)
Dobrý den,

vzhledem k nejasnosti dotazu Vám doporučujeme seznámit se s obsahovou náplní živnosti ohlašovací volné "Zprostředkování obchodu a služeb", kterou naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html..
Pro další informace doporučujeme se obrátit na pracovní úřad (kontakt naleznete na http://www.statnisprava.cz/).

Daniela Hlubková


Cestovní agentura - dotaz č. 283
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2007)
Dobrý den, pracuju v cestovní kanceláři a rozhodnul jsem se, že si založím vlastní cestovní agenturu. Mám na tento obor školu (VOŠ) v oboru cestovní ruch. Potřeboval bych vědět, co potřebuji k tomu, abych dostal živnostenský list na provozování cestovní agentury. Bohužel mám vystudovanou jen VOŠ, ne VŠ, proto potřebuji asi odpovědného zástupce, je tomu tak? Odpovědný zástupce musí být uveden na živnostenském listu?
Děkuji za odpověď
Radim Bulko, DiS.
Odpověď: (vložena dne: 02.11.2007)
Dobrý den pane Bulko,
odborná způsobilost pro vázanou živnosti "Provozování cestovní agentury" je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jste absolvoval vyšší odborné vzdělání se zaměřením na cestovní ruch a máte 3 roky praxe v oboru, pak odbornou způsobilost pro danou živnost splňujete. Informace k vyřízení živnostenského listu dostanete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Údaje o odpovědném zástupci se na živnostenském listě neuvádějí.

Oblast podnikání v cestovního ruchu je upravena zvláštním právním předpisem zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka Janků


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup