Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

ID-Podnikatelem - dotaz č. 285
Dotaz: (vložen dne: 31.10.2007)
Dobrý den, jsem v částečném invalidním důchodu. Chtěl bych si otevřít živnost v oboru Pokrývač, nejsem však vyučen v oboru a nemám žádnou praxi. Je možné tuto živnost otevřít pouze s rekvalifikací? Předem děkuji za brzkou odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2007)
Dobrý den,

odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou „Pokrývačství“ je řešena v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona (platné znění tohoto zákona naleznete na portále veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155 , sekce zákony). Dle Vámi sdělených informací však odbornou způsobilost pro výše uvedenou živnost nesplňujete. Tuto situaci je možné vyřešit ustanovením odpovědného zástupce (podrobnější informace naleznete v odpovědi k dotazu č. 8).

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě v místě bydliště (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela HlubkováZprostředkování doučování - dotaz č. 284
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda na zprostředkování doučování (zajištění lektora= zaměstnance na dohodu o provedení práce, pro klienta) stačí živnostenske oprávnění v oblasti zprostředkování obchodu a služeb?
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2007)
Dobrý den,

vzhledem k nejasnosti dotazu Vám doporučujeme seznámit se s obsahovou náplní živnosti ohlašovací volné "Zprostředkování obchodu a služeb", kterou naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html..
Pro další informace doporučujeme se obrátit na pracovní úřad (kontakt naleznete na http://www.statnisprava.cz/).

Daniela Hlubková


Cestovní agentura - dotaz č. 283
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2007)
Dobrý den, pracuju v cestovní kanceláři a rozhodnul jsem se, že si založím vlastní cestovní agenturu. Mám na tento obor školu (VOŠ) v oboru cestovní ruch. Potřeboval bych vědět, co potřebuji k tomu, abych dostal živnostenský list na provozování cestovní agentury. Bohužel mám vystudovanou jen VOŠ, ne VŠ, proto potřebuji asi odpovědného zástupce, je tomu tak? Odpovědný zástupce musí být uveden na živnostenském listu?
Děkuji za odpověď
Radim Bulko, DiS.
Odpověď: (vložena dne: 02.11.2007)
Dobrý den pane Bulko,
odborná způsobilost pro vázanou živnosti "Provozování cestovní agentury" je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jste absolvoval vyšší odborné vzdělání se zaměřením na cestovní ruch a máte 3 roky praxe v oboru, pak odbornou způsobilost pro danou živnost splňujete. Informace k vyřízení živnostenského listu dostanete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Údaje o odpovědném zástupci se na živnostenském listě neuvádějí.

Oblast podnikání v cestovního ruchu je upravena zvláštním právním předpisem zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka Janků


živnost a hlavní pracovní poměr - dotaz č. 282
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2007)
Dobrý den,
chtěla bych si vyřídit Ž. list na Grafické a kreslířské práce, ale zároveň zůstat zaměstnaná v trvalém pracovním poměru na dobu neurčitou. Je toto možné? Musím toto oznamovat svému zaměstnavateli? Můžu pak já sama někoho zaměstnat?
Děkuji za odpověď
Renáta, Ostrava
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den paní Renáto,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
V možnosti zaměstnávat další osoby nejste omezena.

Daniela Hlubková


Jedná se o Švarc ? - dotaz č. 281
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2007)
Dobrý den mám středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, zaměření na stavební provoz.ŽL mám na stavební řemesla. Je nás 5 živnostníků,já se starám o chod zakázky kterou vemu,ale když to vyfakturuji celé na sebe a kluci vyfakturují mě je to švarc. Zajímalo by mě,jestli když budu mít jiný (nevím jaký)ŽL a budeme to provozovat stejným způsobem bude li se pořád jednat o švarc systém.Prosí o radu jaký ŽL bych měl mít aby se nejednalo o švarc systém.Předem děkuji Marek S.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den pane Marku,

pro zodpovězení dotazu bychom potřebovali informaci o přesném znění předmětu podnikání Vašeho živnostenského listu a podrobnější informace k činnosti (zakázce), kterou zamýšlíte realizovat. Doporučujeme Vám předmětnou problematiku konzultovat přímo na tel. č. 595622554 (Z. Janků).

Zdeňka Janků


živnost - zaměstnanecký poměr - dotaz č. 280
Dotaz: (vložen dne: 26.10.2007)
Dobrý den,
mám ŽL na specializovaný maloobchod. Dostal jsem nabídku z firmy, která hledá někoho, kdo pro ni bude tento maloobchod vykonávat/zprostředkovávat. Jakým způsobem by měl být ošetřen náš vztah? Může mě firma zaměstnat jako zaměstnance? Nebo to má být ošetřeno nějakou zprostředkovatelskou smlouvou?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den,

je pouze na Vaší vzájemné dohodě, jaký vztah mezi sebou uzavřete. Pracovně-právní vztah se řídí zákoníkem práce a není zapotřebí živnostenský list.

Uzavřete-li obchodně závazkový vztah, jehož předmětem bude "zprostředkování obchodu a služeb", pak za předpokladu, že půjde o činnost provozovanou jen v jednotlivém případě a zůstane zachována povaha živnosti (§ 34 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) je možné tuto činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "Specializovaný maloobchod".
Nebudou-li splněny tyto předpoklady a činnost naplní znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona, bude nutné vyřídit si další živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zprostředkování obchodu a služeb".

Zdeňka Janků


výkup kovů - dotaz č. 279
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2007)
dobrý den,chtěl bych podnikat v oboru výkup barevných kovů,co k tomu potřebuji?stačí mi živnost nákup a prodej?děkuji
Odpověď: (vložena dne: 26.10.2007)
Dobrý den,

Vámi uvedenou činnost nelze provozovat v rámci živnosti "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej", neboť činnosti spojené se shromažďováním, skladováním, sběrem, výkupem, úpravou, tříděním, využíváním a zneškodňováním kovového a nekovového odpadu a šrodu, spadají do živnosti ohlašovací volné
"Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)".

K získání živnostenského oprávnění na tuto činnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky, odborná způsobilost se nevyžaduje.


Věra Káňová


co udělat,aby nebyl problém s podáním podnětu,pokud bude vše bude jinak? - dotaz č. 278
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2007)
Už jsem dotaz jednou psala,ale možná špatně formulovala.podali jsme podnět k e kontr.zaměstnavatele z důvodu nevyplac.výplat.Zaměstnavatel nedával výplatní pásky,výplaty po částech.....Ted jsem se dozvěděla,že si vše nechává dodatečně podepisovat a než přijde kontrola,bude všechno v pořádku.Nebude mít manžel problém,když kontrola nezjistí závady?a jak můžem dokázat ,že si to zařídil zaměstnavatel dodatečně,pokud by muselo dojít až na soud.Muž nemá stále výplatu.prosím o brzkou odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den,

v dané záležitosti Vám doporučujeme kontaktovat správní orgán, kterému jste podnět ke kontrole zaslali a informovat jej o dodatečné činnosti zaměstnavatele, i když záměrem Vašeho podnětu bylo odstranění vadného stavu, bohužel, nikoliv však zpětně.
Současně uvádíme, že stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v v souvislosti s podanou stížností uváděno.

Věra Káňová


má nějaký smysl převzetí podnětu? - dotaz č. 277
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2007)
12,10,2007 nám byl dor.oznámení o převzetí podnětu pro provedení kontroly na zaměstnavatele.kontrola měla být zaměřena na nedávání výplat ,výplatnic.....Ted jsem se dozvěděla,že zaměstnavatel narychlo dodatečně vše zařizuje,zpětně si nechává podepsat všechny doklady,takže než přijde kontrola,bude mít vše v pořádku.Co můžem dělat,aby ted neměl manžel problém,že nahlásil něco,a než bude kontr.,je vše v pořádku.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den,

v dané záležitosti Vám doporučujeme kontaktovat správní orgán, kterému jste podnět ke kontrole zaslali a informovat jej o dodatečné činnosti zaměstnavatele, i když záměrem Vašeho podnětu bylo odstranění vadného stavu, bohužel, nikoliv však zpětně.
Současně uvádíme, že stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v v souvislosti s podanou stížností uváděno.

Věra Káňová


Dne 24.10.2007 Kam se mužu obrátit s pomocí ? - dotaz č. 276
Dotaz: (vložen dne: 24.10.2007)

Již sedm let podnikám jako OSVČ firmu mám z maminkou na půl, do budoucna bude vše přepsáno na mé jméno poněvač maminka půjde do důchodu cca 8 až 10let proto jsou i zaměstnanci již psaní na mé jméno. Jeden ze zaměstnanců je můj otec který je na částečném důchodě a má velké potíže z páteří, napsaný je na mé jméno protože jeho žena ho nemůže zaměstnávat. Platíme bez jediného dluhu jak zdravotní pojištění tak i sociálku. Momentálně máme dva zaměstnance se kterými jsme spokojeni ale nevím co mám dělat.

Dne 7.10.2007 mi gynekolog vypsal mateřskou dovolenou 9.10.2007 jsem byla hospitalizovaná na gynekologii ve FM po příjezdu domu jsem ihned šla na sociální správu v Novém Jičíně kde jsem se šla odevzdat doklad o mateřské dovolené a z hrůzou jsem se dozvěděla že jako podnikatelka jsem mateřskou měla plánovat tři roky předem a že je lepší se nechat zaměstnat než být zaměstnavatel a že na mateřskou nemám nárok a jediná šance je aby mi lékař vypsal nemocenskou zpětně a to od 7.10.2007 nemocenskou budu pobírat až do šesti nedělí, poté mám nárok na rodičovský příspěvek který je kolem sedmi tisíc. Také nemám nárok na úlevu sociálních poplatku ani na zdravotním pojištění nemám šanci na úlevu plateb, tak mi nezbývá nic jiného než z nemocenské dávky platit jak sociálku kterou platím přes čtyři tisíce Kč a zdravotní platím kolem devatenácti set Kč. Celé těhotenství jsem se snažila nemocenské vyhýbat kvůli zaučování zaměstnanců a hlavně kvůli vycházkám. V práci jsem byla stále ač jsem měla i potíže.

PROSÍM O POMOC O INFORMACE KDE MÁM SEHNAT PENÍZE NA SPLACENÍ SOCIÁLNÍCH A NEMOCENSKÝCH DÁVEK. Z dítětem u prsu nebo na zádech NEMŮŽU být v práci poněvač máme náročnou práci kde hodně komunikujeme z lidmi a z dítětem to není možné jsem v domácnosti sama a opravdu jsem v koncích všechny peníze které jsme z maminkou pečlivě vydělávali jsme investovaly do rozvoje a zkrášlení firmy a soukromé účty ani ,,nemáme“ .
Prosím o radu o informaci kam se mám obrátit o pomoc?
Děkuji za rychlou odpověď
S pozdravem Kateřina Pernická
K.Pernik@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den paní Pernická,

jelikož Váš dotaz směřuje do oblasti sociální, nikoliv živnostenské, vyžádali jsme si stanovisko odboru sociálních věcí, které Vám níže předkládáme.
Současně Vás upozorňujeme na § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. možnost přerušení provozování živnosti. Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců je podniktel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let.

Zde je stanovisko odboru sociálních věcí, které zpracovala paní Lejsalová:

Situace osob s nedostatečnými příjmy nedosahujícími částky živobytí je řešena zákonem o pomoci v hmotné nouzi – zákon č. 111/2006 Sb. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou poskytovány při splnění zákonem stanovených podmínek. Posouzení, zda by Vám případně na některou z těchto dávek vznikl nárok, je složitější a je nutno znát všechny rozhodné skutečnosti, proto je nejvhodnější obrátit se na místně příslušný pověřený obecní úřad, odbor sociálních věcí. Při hodnocení, zda se osoba nachází v hmotné nouzi, se vychází z dosažených příjmů i z celkových sociálních a majetkových poměrů, zda jsou dostačující k zabezpečení základních potřeb a nákladů na bydlení.

Nutno však uvést, že u osob samostatně výdělečně činných se pro stanovení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi vychází z příjmů dosažených v předchozím zdaňovacím období, minimálně vždy z částky 50% měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za předcházející kalendářní rok. V případě, kdy dojde k podstatnému poklesu příjmu, např. z důvodu ztráty příjmu z výdělečné činnosti, pak se zjišťuje dosažený příjem v kalendářním měsíci, v němž je podána žádost o dávky. Do příjmu se započítávají mimo jiné i nemocenské dávky, dávky státní sociální podpory a další příjmy.

Dávky pomoci v hmotné nouzi však neslouží k úhradě dluhů, pohledávek, rovněž ne k úhradám sociálního a zdravotního pojištění plynoucím ze samostatné výdělečné činnosti. Na úhradu takových výdajů se neposkytují žádné sociální dávky ani jiné prostředky ze státního rozpočtu.

Krajský úřad není příslušný k věcem sociálního a zdravotního pojištění. Z vlastní činnosti je nám však známo, že v situacích, kdy osoba samostatně výdělečně činná je povinná platit sociální a zdravotní pojištění, má alespoň po část kalendářního měsíce nárok na nemocenské dávky nebo přeruší výdělečnou činnost, nemá povinnost tato pojištění platit. V těchto záležitostech však doporučujeme obrátit se na příslušné orgány, tj. okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Další informace je možno získat na tel. čísle 595 622 148 ( paní M. Lejsalová).


Věra Káňová1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup