Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

ŽL na výuku - dotaz č. 3251
Dotaz: (vložen dne: 20.08.2014)
Dobrý den.
dlouhodobě cvičím taichi a chtěl bych jej i začít učit druhé lidi.Nikde jsem nenašel žádný rekvalifikační kurz.
Taichi se v dnešní době cvičí pro zdraví.Postačí mi pro vydání živnosti absolvovat rekvalifikační kurz Cvičitel zdravotní a tělesné výchovy" ?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 25.08.2014)
Dobrý den,

Rekvalifikační kurzy na instruktora taichi, skutečně v současné době nejsou akreditovanými institucemi pořádány. Tuto činnost lze provozovat v rámci akreditovaných kurzů instruktor sebeobrany nebo instruktor bojového umění. Požadavky pro získání živnostenského oprávnění pro vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti" jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/. K Vašemu dotazu ohledně kurzu "Cvičitel zdravotní a tělesné výchovy" sdělujeme, že tento kurz nepostačuje k výuce Vámi požadované činnosti. Bližší informace týkající se akreditací pro Vámi požadovanou činnost naleznete na webových stránkách Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod odkazem http://www.msmt.cz/sport/akreditace-1. Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

S pozdravem

Bc. Kristina Pesslová


Výuka depilačního kurzu cukrovou pastou - dotaz č. 3250
Dotaz: (vložen dne: 27.07.2014)
Dobrý den,

chtěla bych se Vás zeptat, za jakých podmínek mohu provozovat výuku kurzu depilace cukrovou pastou.

Absolvovala jsem školení depilace cukrovou pastou, depiluji v kosmetickém salónu a chtěla bych vyučovat depilaci cukrovou pastou. Chtěla bych se Vás zeptat, jaké podmínky musím splňovat.

Děkuji za odpověď.

Renata K.
Odpověď: (vložena dne: 31.07.2014)
Dobrý den,

jelikož jste ve svém dotazu neuvedla více podrobností, uvádíme, že kurzy je nutné rozdělit na:
a) kurzy s akreditací,
b) kurzy bez akreditace.

Podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může rekvalifikaci provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, nebo
d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

O akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů můžete požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Naproti tomu pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, viz příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, tj. plná svéprávnost a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje u občanů ČR výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Certifikát, který hodláte po absolvování školení vydávat, není dokladem uvedeným v živnostenském zákoně a z pohledu živnostenského zákona a jeho přílohy č. 5, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, nemá žádnou hodnotu. Certifikátem se tudíž nelze v případě kontroly živnostenského úřadu prokazovat. Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .


Ing. Pavla Křístková
provozování solárií - dotaz č. 3248
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2014)
Dobrý den, potřebovala bych upřesnit zákon jelikož ho chápu jinak: Mám rekvalifikační kurz MŠMT na provoz solárií pro nezdravotníky- podnikám v řemeslné živnosti a proto potřebuji k provozu rozšířit živnost v živnosti vázané- může mi dělat garanta lékař ? potřebné doložené doklady- ověřená kopie vysokoškolského diplomu a Prohlášení odpovědného zástupce s ověřeným podpisem.... Musí lékař s doloženou praxí 30let mít též rekvalifikační kurz na provoz solária? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 24.07.2014)
Dobrý den,

požadovanou odbornou způsobilost k provozování vázané živnosti "Provozování solárií" naleznete v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

Z uvedeného je zřejmé, že pro ohlášení této živnosti, co se týče odborné způsobilosti, kromě doložení osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky, je rovněž povinnost doložit i potvrzení o jednoroční praxi v tomto oboru. Pokud tuto podmínku podnikatel nesplňuje, má možnost provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje odbornou způsobilost v plném rozsahu. Ve Vašem případě odpovědný zástupce kromě doložení ověřeného diplomu pro výkon lékaře musí doložit i osvědčení o rekvalifikaci nebo doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným akreditovaným zařízením podle zvláštních předpisů.

Krajský živnostenský úřad si Vás dovoluje upozornit, že živnostenský zákon, v případě zaměstnanců požaduje, aby tito zaměstnanci rovněž splňovali odbornou způsobilost, jak je uvedena v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.htmlIng. Pavla Křístková


živnostenský list - dotaz č. 3247
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2014)
Dobrý den prosím Vás mám základní vždělání ale na mojí žádost mi zaměstnavatel dalpotvrzení o 3 lete praxi jako zedník mohu žádat o živnostenský list ?? Dají mi ho děkuji
Odpověď: (vložena dne: 24.07.2014)
Dobrý den,

podnikání v oblasti "zednictví" náleží do živností řemeslných dle přílohy č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen" živnostenský zákon"). Odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné upravuje ustanovení §§ 21, 22 živnostenského zákona, přičemž jednou z jejich možností, pokud nejste vyučen v oboru, je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru. Ve vašem případě tedy nesplňujete podmínku odborné způsobilosti k získání živnostenského oprávnění k této činnosti.
Živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit formou ustanovení odpovědného zástupce, t.j. fyzické osoby, která odbornou způsobilost v plném rozsahu splňuje, a to do doby než potřebný počet let praxe naplníte.
V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html
Ing. Pavla Křístková


Výroba cukrovinek - dotaz č. 3246
Dotaz: (vložen dne: 27.06.2014)
Dobrý den,

zajímalo by mne, jak to při výrobě sušenek probíhá v realitě. Pokud je budu vyrábět v pronajaté provozovně, která splňuje hygienické normy, tak si musím od hygienické stanice nechat schválit receptury, aby cukrovinky spadaly do živnosti ohlašovací volné obor "Výroba potravinářských výrobků"? Nebo jaký je v tomto případě postup?

V jednom z příspěvků bylo uvedeno, že "Prodej přes internet formou zásilkového prodeje u zboží, jež není originál balené, z uvedených důvodů prakticky nepřichází v úvahu." Co znamená originál balení? Když zboží v provozovně zabalím do originál balení, uvedu složení a datum spotřeby, je to dostačující?

Předem děkuji za odpověď.

Tereza Hylmarová
Odpověď: (vložena dne: 03.07.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu Vám Krajský živnostenský úřad sděluje, že není příslušný se vyjadřovat k problematice receptur potravinářských výrobků a problematice dodržování hygienických předpisů. Pro Vámi požadované informace se obraťte na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz, která je k tomu kompetentní.


Ing. Pavla Křístková


dotaz - dotaz č. 3245
Dotaz: (vložen dne: 18.06.2014)
dobrý den chtěl jsem se zeptat zdali si můžu rozšířit živnostenské oprávnění o koncesovanou živnost (hostinská činnost) když jsem dostal podmíněný trest který se netyká podnikáni jednalo se o alkohol v krvi při řízení motorového vozidla.děkuji za odpověď
děkuji Ivo Lošťák
Odpověď: (vložena dne: 19.06.2014)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu, zda je možné ohlásit řemeslnou živnost "hostinská činnost" i v případě, kdy jste dostal podmíněný trest z důvodu zjištění alkoholu v krvi při řízení motorového vozidla, který se netýká podnikání, krajský živnostenský úřad sděluje následující.
Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán
v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Lze předpokládat, že Vámi spáchaný trestný čin se netýká předmětu podnikání, který chcete ohlásit, tzn. řemeslnou živnost "hostinská činnost". Avšak v souvislosti s tím, že nám není znám obsah předmětného rozsudku o spáchání trestného činu, nejsme kompetentní ke zhodnocení naplnění
či nenaplnění této všeobecné podmínky provozování živnosti. K posouzení bezúhonnosti je kompetentní pouze obecní živnostenský úřad, u něhož učiníte ohlášení.
Na závěr si Vás krajský živnostenský úřad dovoluje informovat, že ve věci rozhodování o získání živnostenského oprávnění je kompetentní obecní živnostenský úřad (viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Pavla GurnáGarant v oblasti prodeje lihovin - dotaz č. 3244
Dotaz: (vložen dne: 12.05.2014)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat za bratra, který byl požádán, aby vykonával garanta v oblasti prodeje lihovin. Splňuje požadavky, ale chtěl by vědět, čím vším se touto činností zaváže. Jaké jsou jeho povinnosti a co vše to obnáší. Moc děkuji za odpověď Zuzana
Odpověď: (vložena dne: 19.05.2014)
Dobrý den,
předně je žádoucí uvést, že odpovědného zástupce (garanta, jak uvádíte v dotazu) je povinen ustanovit:
a) podnikatel, který je fyzickou osobou, a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti,
b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti;
viz ust. § 11 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Koncese v rozsahu předmětu podnikání "Prodej lihovin" odbornou způsobilost ani zvláštní podmínky provozování živnosti nevyžaduje (viz příloha č. 3 živnostenského zákona), a proto podnikatel není povinen odpovědného zástupce pro uvedenou činnost ustanovit.

Posláním odpovědného zástupce je zajišťování řádného technického provozu živnosti, dodržování živnostenskoprávních předpisů při tomto provozu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Odpovědný zástupce odpovídá podnikateli za provoz živnosti po odborné a živnostenskoprávní stránce. Ze zákona nelze nikterak dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku; tato povinnost zůstává na podnikateli. Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána formálně; tomu brání svými ustanoveními živnostenský zákon (viz jeho ust. § 11 odst. 1), neboť vztah odpovědného zástupce k podnikateli může být pracovněprávní nebo i smluvní, založený na základě občanského zákoníku.

Petr Jakobi


Hlídání dětí ve vlastní domácnosti - dotaz č. 3243
Dotaz: (vložen dne: 25.04.2014)
Dobrý den. Je možné pravidelně hlídat děti od 3 let do 5 či 6 let (předškoláky) s tím,že by se jednalo o skupinku maximálně 5 nebo 6 dětí a hlídání bych provozovala u sebe doma (byt,rodinný dům)? Jednalo by se stále o "volnou živnost"?
Hlídání děí ve skupince a byla by to taková domácí mini-školička.
Odpověď: (vložena dne: 07.05.2014)
Dobrý den,

obecně, výchova a vzdělávání, a to rovněž dětí ve věku od 3 do 6 let, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výchovu a vzdělávání v předškolních zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, a to jak státních, tak soukromých. Taková činnost je z režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), vyňata; viz ust. § 3 odst. 3 písm. t) tohoto zákona.

V režimu živnostenského zákona, co se týče hlídání, resp. výchovy dětí ve věku od 3 do 5 či 6 let (předškoláci), lze poskytovat:

- výchovu dětí nad tři roky věku v předškolním zařízení (nikoliv hlídání dětí v předškolním zařízení), a to na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 72: "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě se nejedná o předškolní zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení,
- příležitostné krátkodobé hlídání dětí, viz obor činnosti č. 79: "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost", živnosti volné.

Trvalé hlídání dětí v bytech, rodinných domech, tzn. mimo předškolní zařízení podle našeho názoru nelze, z pohledu ostatních právních předpisů, především hygienických a stavebních, akceptovat.

Živnostenský zákon a nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností naleznete na webu Ministerstva průmyslu obchodu, pod odkazem "Podpora podnikání".

Ing. Petr Jakobi


Činnost spolku a živnostenský list - dotaz č. 3242
Dotaz: (vložen dne: 13.04.2014)
Chtěli bychom se zeptat, zda spolek založený podle § 214 a následujících občanského zákoníku, který sdružuje členy se stejnou profesí a má ve stanovách péči o odborné vzdělávání a odborný růst svých členů, pořádání odborných konferencí a šíření novinek v oboru musí mít pro tuto činnost žinostenský list.
Za spolek Karel Gregor
Odpověď: (vložena dne: 16.04.2014)
Vážený pane,

Odpověď k Vašemu dotazu naleznete v ust. § 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle ustanovení jeho odst. 1, "Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže". Pokud má spolek jako hlavní činnost "Péči o odborné vzdělávání a odborný růst svých členů, pořádání odborných konferencí a šíření novinek v oboru", pak tato činnost nesmí být vyvíjena živnostenským způsobem (viz ust. § 2 zákona č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), tzn., tato činnost nesmí být vyvíjena: soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, přičemž všechny tyto uvedené podmínky, aby se jednalo o podnikání, musí být splněny současně (zároveň). Z uvedeného je tedy zřejmé, že živnostenské oprávnění pro svou hlavní činnost spolek požadovat ani nemůže.

Petr Jakobi


Zaměstnat na dohodu - dotaz č. 3099
Dotaz: (vložen dne: 05.04.2014)
Dobrý den.Pracovala jsem na živn.list obor pedikúra a kolegyněn na živnost.list kosmetička.Já momentélně živnost pozastavila.Může mě nyní kosmetička zaměstnat na dohodu?Děkuji Z.K.
Odpověď: (vložena dne: 08.04.2014)
Vážená paní,

odborná způsobilost pro výkon povolání "Kosmetička" je stanovena v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Z Vašeho dotazu však není zřejmé, jakou odbornou způsobilost pro živnost kosmetička jste získala. Za účelem ověření, zda pro výkon povolání kosmetička splňujete odbornou způsobilost, Vás proto odkazujeme na živnostenský zákon (na přílohu č. 5 k tomuto zákonu), který naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz, pod odkazy: Podpora podnikání/živnostenský zákon.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Petr Jakobi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup