Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Co je potřeba k otevření salonu? - dotaz č. 3254
Dotaz: (vložen dne: 26.09.2014)
Dobrý den,
není mi jasné co vše je potřebné k otevření si vlastního kosmetického salonu, kde chci mimo ošetření pleti provádět i modeláž nehtů. K modeláži mám i certifikát o absolvování modeláže-ovšem není s kulatým razítkem, akreditovaný. Jsem přímo vyučená v oboru kosmetička a nyní si chci zařídit ŽL. Musím podstoupit ještě nějaký akreditovaný kurz pro podnikání, nebo mít garanta? Děkuji za radu

S pozdravem Petra
Odpověď: (vložena dne: 07.10.2014)
Dobrý den paní Petro,

modeláž nehtů náleží do obsahové náplně živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra". Vzhledem k tomu, že pro tuto činnost není samostatný učební obor, odborná způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" se prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo výučním listem v oboru Kosmetička (Kosmetické služby), či šestiletou praxí v oboru; viz §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené a Vámi dosažené vzdělání, splňujete odbornou způsobilost pro živnost "Pedikúra, manikúra".

Petr Jakobi


živnost vázaná "péče o dítě do tří let v denním režimu" - dotaz č. 3253
Dotaz: (vložen dne: 16.09.2014)
Když mám tuto vázanou živnost na hlídání dětí do 3 let věku dítěte,ale jako majitelka agentury na hlídání dětí zajišťuji hlídání dětí v domácnostech externími chůvami. Musí tyto chůvy mít speciální vzdělání (zdravotní nebo pedagogické) pro výkon práce hlídání dětí do 3 let?
Nebo může chůvu dělat kdokoliv,když již mám já jako majitelka vázanou živnost? U hlídání dětí nad 3 roky není speciální vzdělání požadováno.
Děkuji Marie
Odpověď: (vložena dne: 19.09.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu odpovídáme, že k provozování živnosti je podnikatel povinen zajistit výkon jejich činnosti fyzickými osobami splňujícími, kromě všeobecných podmínek, také odbornou způsobilost dle přílohy č. 5 živnostenského zákona.
Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.
Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .
S pozdravem
Kristina Pesslová


truhlář - výrobní dokumentace - dotaz č. 3252
Dotaz: (vložen dne: 31.08.2014)
Dobrý den, jsem držitelem živnostenského oprávnění - truhlářství-podlahářství a také výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Dostal jsem nabídku na přípravu výrobní dokumentace nábytku, tedy tvorba výkresů nábytku v CAD programu. Jsem oprávněn toto vykonávat (fakturovat)?

Děkuji Hofman
Odpověď: (vložena dne: 01.09.2014)
Dobrý den,

dle ustanovení § 28 odst. 2 věty druhé zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu všech činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Příprava výrobní dokumentace nábytku (tvorba výkresů nábytku) náleží do oboru č. 62. živnosti volné, tzn. oboru s názvem "Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce"; jedná se tedy o činnost uvedenou v příloze č. 4 živnostenského zákona.
Z výše uvedeného je zřejmé, že zhotovování výkresů nábytku náleží do obsahové náplně živnosti volné, k jejíž provozování jste, jak uvádíte, oprávněn. Co se týče statistických údajů, je žádoucí, abyste oznámil živnostenskému úřadu, že obor živnosti volné č. 62 hodláte provozovat. Oznámení zašlete kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

Petr Jakobi


ŽL na výuku - dotaz č. 3251
Dotaz: (vložen dne: 20.08.2014)
Dobrý den.
dlouhodobě cvičím taichi a chtěl bych jej i začít učit druhé lidi.Nikde jsem nenašel žádný rekvalifikační kurz.
Taichi se v dnešní době cvičí pro zdraví.Postačí mi pro vydání živnosti absolvovat rekvalifikační kurz Cvičitel zdravotní a tělesné výchovy" ?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 25.08.2014)
Dobrý den,

Rekvalifikační kurzy na instruktora taichi, skutečně v současné době nejsou akreditovanými institucemi pořádány. Tuto činnost lze provozovat v rámci akreditovaných kurzů instruktor sebeobrany nebo instruktor bojového umění. Požadavky pro získání živnostenského oprávnění pro vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti" jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/. K Vašemu dotazu ohledně kurzu "Cvičitel zdravotní a tělesné výchovy" sdělujeme, že tento kurz nepostačuje k výuce Vámi požadované činnosti. Bližší informace týkající se akreditací pro Vámi požadovanou činnost naleznete na webových stránkách Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod odkazem http://www.msmt.cz/sport/akreditace-1. Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

S pozdravem

Bc. Kristina Pesslová


Výuka depilačního kurzu cukrovou pastou - dotaz č. 3250
Dotaz: (vložen dne: 27.07.2014)
Dobrý den,

chtěla bych se Vás zeptat, za jakých podmínek mohu provozovat výuku kurzu depilace cukrovou pastou.

Absolvovala jsem školení depilace cukrovou pastou, depiluji v kosmetickém salónu a chtěla bych vyučovat depilaci cukrovou pastou. Chtěla bych se Vás zeptat, jaké podmínky musím splňovat.

Děkuji za odpověď.

Renata K.
Odpověď: (vložena dne: 31.07.2014)
Dobrý den,

jelikož jste ve svém dotazu neuvedla více podrobností, uvádíme, že kurzy je nutné rozdělit na:
a) kurzy s akreditací,
b) kurzy bez akreditace.

Podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může rekvalifikaci provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, nebo
d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

O akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů můžete požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Naproti tomu pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, viz příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, tj. plná svéprávnost a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje u občanů ČR výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Certifikát, který hodláte po absolvování školení vydávat, není dokladem uvedeným v živnostenském zákoně a z pohledu živnostenského zákona a jeho přílohy č. 5, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, nemá žádnou hodnotu. Certifikátem se tudíž nelze v případě kontroly živnostenského úřadu prokazovat. Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .


Ing. Pavla Křístková
provozování solárií - dotaz č. 3248
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2014)
Dobrý den, potřebovala bych upřesnit zákon jelikož ho chápu jinak: Mám rekvalifikační kurz MŠMT na provoz solárií pro nezdravotníky- podnikám v řemeslné živnosti a proto potřebuji k provozu rozšířit živnost v živnosti vázané- může mi dělat garanta lékař ? potřebné doložené doklady- ověřená kopie vysokoškolského diplomu a Prohlášení odpovědného zástupce s ověřeným podpisem.... Musí lékař s doloženou praxí 30let mít též rekvalifikační kurz na provoz solária? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 24.07.2014)
Dobrý den,

požadovanou odbornou způsobilost k provozování vázané živnosti "Provozování solárií" naleznete v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

Z uvedeného je zřejmé, že pro ohlášení této živnosti, co se týče odborné způsobilosti, kromě doložení osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky, je rovněž povinnost doložit i potvrzení o jednoroční praxi v tomto oboru. Pokud tuto podmínku podnikatel nesplňuje, má možnost provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje odbornou způsobilost v plném rozsahu. Ve Vašem případě odpovědný zástupce kromě doložení ověřeného diplomu pro výkon lékaře musí doložit i osvědčení o rekvalifikaci nebo doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným akreditovaným zařízením podle zvláštních předpisů.

Krajský živnostenský úřad si Vás dovoluje upozornit, že živnostenský zákon, v případě zaměstnanců požaduje, aby tito zaměstnanci rovněž splňovali odbornou způsobilost, jak je uvedena v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.htmlIng. Pavla Křístková


živnostenský list - dotaz č. 3247
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2014)
Dobrý den prosím Vás mám základní vždělání ale na mojí žádost mi zaměstnavatel dalpotvrzení o 3 lete praxi jako zedník mohu žádat o živnostenský list ?? Dají mi ho děkuji
Odpověď: (vložena dne: 24.07.2014)
Dobrý den,

podnikání v oblasti "zednictví" náleží do živností řemeslných dle přílohy č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen" živnostenský zákon"). Odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné upravuje ustanovení §§ 21, 22 živnostenského zákona, přičemž jednou z jejich možností, pokud nejste vyučen v oboru, je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru. Ve vašem případě tedy nesplňujete podmínku odborné způsobilosti k získání živnostenského oprávnění k této činnosti.
Živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit formou ustanovení odpovědného zástupce, t.j. fyzické osoby, která odbornou způsobilost v plném rozsahu splňuje, a to do doby než potřebný počet let praxe naplníte.
V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html
Ing. Pavla Křístková


Výroba cukrovinek - dotaz č. 3246
Dotaz: (vložen dne: 27.06.2014)
Dobrý den,

zajímalo by mne, jak to při výrobě sušenek probíhá v realitě. Pokud je budu vyrábět v pronajaté provozovně, která splňuje hygienické normy, tak si musím od hygienické stanice nechat schválit receptury, aby cukrovinky spadaly do živnosti ohlašovací volné obor "Výroba potravinářských výrobků"? Nebo jaký je v tomto případě postup?

V jednom z příspěvků bylo uvedeno, že "Prodej přes internet formou zásilkového prodeje u zboží, jež není originál balené, z uvedených důvodů prakticky nepřichází v úvahu." Co znamená originál balení? Když zboží v provozovně zabalím do originál balení, uvedu složení a datum spotřeby, je to dostačující?

Předem děkuji za odpověď.

Tereza Hylmarová
Odpověď: (vložena dne: 03.07.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu Vám Krajský živnostenský úřad sděluje, že není příslušný se vyjadřovat k problematice receptur potravinářských výrobků a problematice dodržování hygienických předpisů. Pro Vámi požadované informace se obraťte na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz, která je k tomu kompetentní.


Ing. Pavla Křístková


dotaz - dotaz č. 3245
Dotaz: (vložen dne: 18.06.2014)
dobrý den chtěl jsem se zeptat zdali si můžu rozšířit živnostenské oprávnění o koncesovanou živnost (hostinská činnost) když jsem dostal podmíněný trest který se netyká podnikáni jednalo se o alkohol v krvi při řízení motorového vozidla.děkuji za odpověď
děkuji Ivo Lošťák
Odpověď: (vložena dne: 19.06.2014)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu, zda je možné ohlásit řemeslnou živnost "hostinská činnost" i v případě, kdy jste dostal podmíněný trest z důvodu zjištění alkoholu v krvi při řízení motorového vozidla, který se netýká podnikání, krajský živnostenský úřad sděluje následující.
Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán
v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Lze předpokládat, že Vámi spáchaný trestný čin se netýká předmětu podnikání, který chcete ohlásit, tzn. řemeslnou živnost "hostinská činnost". Avšak v souvislosti s tím, že nám není znám obsah předmětného rozsudku o spáchání trestného činu, nejsme kompetentní ke zhodnocení naplnění
či nenaplnění této všeobecné podmínky provozování živnosti. K posouzení bezúhonnosti je kompetentní pouze obecní živnostenský úřad, u něhož učiníte ohlášení.
Na závěr si Vás krajský živnostenský úřad dovoluje informovat, že ve věci rozhodování o získání živnostenského oprávnění je kompetentní obecní živnostenský úřad (viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Pavla GurnáGarant v oblasti prodeje lihovin - dotaz č. 3244
Dotaz: (vložen dne: 12.05.2014)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat za bratra, který byl požádán, aby vykonával garanta v oblasti prodeje lihovin. Splňuje požadavky, ale chtěl by vědět, čím vším se touto činností zaváže. Jaké jsou jeho povinnosti a co vše to obnáší. Moc děkuji za odpověď Zuzana
Odpověď: (vložena dne: 19.05.2014)
Dobrý den,
předně je žádoucí uvést, že odpovědného zástupce (garanta, jak uvádíte v dotazu) je povinen ustanovit:
a) podnikatel, který je fyzickou osobou, a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti,
b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti;
viz ust. § 11 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Koncese v rozsahu předmětu podnikání "Prodej lihovin" odbornou způsobilost ani zvláštní podmínky provozování živnosti nevyžaduje (viz příloha č. 3 živnostenského zákona), a proto podnikatel není povinen odpovědného zástupce pro uvedenou činnost ustanovit.

Posláním odpovědného zástupce je zajišťování řádného technického provozu živnosti, dodržování živnostenskoprávních předpisů při tomto provozu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Odpovědný zástupce odpovídá podnikateli za provoz živnosti po odborné a živnostenskoprávní stránce. Ze zákona nelze nikterak dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku; tato povinnost zůstává na podnikateli. Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána formálně; tomu brání svými ustanoveními živnostenský zákon (viz jeho ust. § 11 odst. 1), neboť vztah odpovědného zástupce k podnikateli může být pracovněprávní nebo i smluvní, založený na základě občanského zákoníku.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup