Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

co udělat,aby nebyl problém s podáním podnětu,pokud bude vše bude jinak? - dotaz č. 278
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2007)
Už jsem dotaz jednou psala,ale možná špatně formulovala.podali jsme podnět k e kontr.zaměstnavatele z důvodu nevyplac.výplat.Zaměstnavatel nedával výplatní pásky,výplaty po částech.....Ted jsem se dozvěděla,že si vše nechává dodatečně podepisovat a než přijde kontrola,bude všechno v pořádku.Nebude mít manžel problém,když kontrola nezjistí závady?a jak můžem dokázat ,že si to zařídil zaměstnavatel dodatečně,pokud by muselo dojít až na soud.Muž nemá stále výplatu.prosím o brzkou odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den,

v dané záležitosti Vám doporučujeme kontaktovat správní orgán, kterému jste podnět ke kontrole zaslali a informovat jej o dodatečné činnosti zaměstnavatele, i když záměrem Vašeho podnětu bylo odstranění vadného stavu, bohužel, nikoliv však zpětně.
Současně uvádíme, že stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v v souvislosti s podanou stížností uváděno.

Věra Káňová


má nějaký smysl převzetí podnětu? - dotaz č. 277
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2007)
12,10,2007 nám byl dor.oznámení o převzetí podnětu pro provedení kontroly na zaměstnavatele.kontrola měla být zaměřena na nedávání výplat ,výplatnic.....Ted jsem se dozvěděla,že zaměstnavatel narychlo dodatečně vše zařizuje,zpětně si nechává podepsat všechny doklady,takže než přijde kontrola,bude mít vše v pořádku.Co můžem dělat,aby ted neměl manžel problém,že nahlásil něco,a než bude kontr.,je vše v pořádku.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den,

v dané záležitosti Vám doporučujeme kontaktovat správní orgán, kterému jste podnět ke kontrole zaslali a informovat jej o dodatečné činnosti zaměstnavatele, i když záměrem Vašeho podnětu bylo odstranění vadného stavu, bohužel, nikoliv však zpětně.
Současně uvádíme, že stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v v souvislosti s podanou stížností uváděno.

Věra Káňová


Dne 24.10.2007 Kam se mužu obrátit s pomocí ? - dotaz č. 276
Dotaz: (vložen dne: 24.10.2007)

Již sedm let podnikám jako OSVČ firmu mám z maminkou na půl, do budoucna bude vše přepsáno na mé jméno poněvač maminka půjde do důchodu cca 8 až 10let proto jsou i zaměstnanci již psaní na mé jméno. Jeden ze zaměstnanců je můj otec který je na částečném důchodě a má velké potíže z páteří, napsaný je na mé jméno protože jeho žena ho nemůže zaměstnávat. Platíme bez jediného dluhu jak zdravotní pojištění tak i sociálku. Momentálně máme dva zaměstnance se kterými jsme spokojeni ale nevím co mám dělat.

Dne 7.10.2007 mi gynekolog vypsal mateřskou dovolenou 9.10.2007 jsem byla hospitalizovaná na gynekologii ve FM po příjezdu domu jsem ihned šla na sociální správu v Novém Jičíně kde jsem se šla odevzdat doklad o mateřské dovolené a z hrůzou jsem se dozvěděla že jako podnikatelka jsem mateřskou měla plánovat tři roky předem a že je lepší se nechat zaměstnat než být zaměstnavatel a že na mateřskou nemám nárok a jediná šance je aby mi lékař vypsal nemocenskou zpětně a to od 7.10.2007 nemocenskou budu pobírat až do šesti nedělí, poté mám nárok na rodičovský příspěvek který je kolem sedmi tisíc. Také nemám nárok na úlevu sociálních poplatku ani na zdravotním pojištění nemám šanci na úlevu plateb, tak mi nezbývá nic jiného než z nemocenské dávky platit jak sociálku kterou platím přes čtyři tisíce Kč a zdravotní platím kolem devatenácti set Kč. Celé těhotenství jsem se snažila nemocenské vyhýbat kvůli zaučování zaměstnanců a hlavně kvůli vycházkám. V práci jsem byla stále ač jsem měla i potíže.

PROSÍM O POMOC O INFORMACE KDE MÁM SEHNAT PENÍZE NA SPLACENÍ SOCIÁLNÍCH A NEMOCENSKÝCH DÁVEK. Z dítětem u prsu nebo na zádech NEMŮŽU být v práci poněvač máme náročnou práci kde hodně komunikujeme z lidmi a z dítětem to není možné jsem v domácnosti sama a opravdu jsem v koncích všechny peníze které jsme z maminkou pečlivě vydělávali jsme investovaly do rozvoje a zkrášlení firmy a soukromé účty ani ,,nemáme“ .
Prosím o radu o informaci kam se mám obrátit o pomoc?
Děkuji za rychlou odpověď
S pozdravem Kateřina Pernická
K.Pernik@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2007)
Dobrý den paní Pernická,

jelikož Váš dotaz směřuje do oblasti sociální, nikoliv živnostenské, vyžádali jsme si stanovisko odboru sociálních věcí, které Vám níže předkládáme.
Současně Vás upozorňujeme na § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. možnost přerušení provozování živnosti. Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců je podniktel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let.

Zde je stanovisko odboru sociálních věcí, které zpracovala paní Lejsalová:

Situace osob s nedostatečnými příjmy nedosahujícími částky živobytí je řešena zákonem o pomoci v hmotné nouzi – zákon č. 111/2006 Sb. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou poskytovány při splnění zákonem stanovených podmínek. Posouzení, zda by Vám případně na některou z těchto dávek vznikl nárok, je složitější a je nutno znát všechny rozhodné skutečnosti, proto je nejvhodnější obrátit se na místně příslušný pověřený obecní úřad, odbor sociálních věcí. Při hodnocení, zda se osoba nachází v hmotné nouzi, se vychází z dosažených příjmů i z celkových sociálních a majetkových poměrů, zda jsou dostačující k zabezpečení základních potřeb a nákladů na bydlení.

Nutno však uvést, že u osob samostatně výdělečně činných se pro stanovení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi vychází z příjmů dosažených v předchozím zdaňovacím období, minimálně vždy z částky 50% měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za předcházející kalendářní rok. V případě, kdy dojde k podstatnému poklesu příjmu, např. z důvodu ztráty příjmu z výdělečné činnosti, pak se zjišťuje dosažený příjem v kalendářním měsíci, v němž je podána žádost o dávky. Do příjmu se započítávají mimo jiné i nemocenské dávky, dávky státní sociální podpory a další příjmy.

Dávky pomoci v hmotné nouzi však neslouží k úhradě dluhů, pohledávek, rovněž ne k úhradám sociálního a zdravotního pojištění plynoucím ze samostatné výdělečné činnosti. Na úhradu takových výdajů se neposkytují žádné sociální dávky ani jiné prostředky ze státního rozpočtu.

Krajský úřad není příslušný k věcem sociálního a zdravotního pojištění. Z vlastní činnosti je nám však známo, že v situacích, kdy osoba samostatně výdělečně činná je povinná platit sociální a zdravotní pojištění, má alespoň po část kalendářního měsíce nárok na nemocenské dávky nebo přeruší výdělečnou činnost, nemá povinnost tato pojištění platit. V těchto záležitostech však doporučujeme obrátit se na příslušné orgány, tj. okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Další informace je možno získat na tel. čísle 595 622 148 ( paní M. Lejsalová).


Věra KáňováDalší dotaz - dotaz č. 275
Dotaz: (vložen dne: 24.10.2007)
Dobrý večer.Je mi líto, ale ani pod úřad práce tento můj problém nespadá. Ani pod OSSZ, ani likvidátor této firmy. Opravdu není nikdo na koho se obrátit? Přesto děkuji. S. Štollová
Odpověď: (vložena dne: 26.10.2007)
Dobrý den,

s ohledem na Vámi uvedenou informaci, doporučujeme Vám obrátit se s podnětem pro neplnění povinnosti zaměstnavatele na Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, pobočka 702 69 Ostrava, Živičná 2. Telefonní číslo: 950 143 743 (p. Šindlerová). Poradenské dny: Po, St 7-12, 12.30 - 17 hod.

K Vaší dodatečné zmínce o likvidátorovi a sdělení, že nedořešená otázka Vaší výpovědi pod něj nespadá uvádíme, že tato informace je mylná, neboť vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Jmenováním likvidátora společnosti, přechází na něj působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti; je jedním z orgánů společnosti a za výkon své funkce odpovídá stejným způsobem jako členové statutárního orgánu. Je oprávněn činit jménem společnosti úkony směřující k likvidací společnosti. Za tímto účelem plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudu a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Věra Káňová


Jaká je ochrana zaměstnance? - dotaz č. 274
Dotaz: (vložen dne: 23.10.2007)
Dobrý den. Prosím můžete mi poradit kam se obrátit v případě výpovědi? Po ukončení pracovní neschopnosti, firma s.r.o. byla zlikvidovaná a není nikdo, kdo by mi vystavil doklad o ukončení pracovního poměru. Děkuji Simona Štollová
Odpověď: (vložena dne: 24.10.2007)
Dobrý den paní Štollová,

jelikož Vámi dotazovaná problematika nespadá do kompetence krajského živnostenského úřadu, doporučujeme Vám se s danou záležitostí neprodleně
obrátit na příslušný úřad práce.

Věra Káňová


Garant v oboru kadeřnice - dotaz č. 273
Dotaz: (vložen dne: 22.10.2007)
Dobrý den,

1) v čem všem mě musí garant zastupovat? Sehnala jsem si paní, která v tom nemá zkušenosti.

2)co vše musí být obsaženo ve smlouvě mezi mnou a garantem?

3)Jaké všechny úřady musím objehnout, abych mohla začít podnikat? ŽL je mi jasný. A co dále?

Moc děkuji a jsem s pozdravem

Alice Ch.
Odpověď: (vložena dne: 24.10.2007)
Dobrý den,

odpovědný zástupce je fyzickou osobou ustanovenou podnikatelem, jemuž odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, tato povinnost zůstává podnikateli. Právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel.
Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodněprávní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena.

Další informace naleznete na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM, kde je mimo jiné, i podrobněji rozvedeno ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdjších předpisů, který se týká provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Povinnosti podnikatele pak upravuje § 31, který je zde rovněž uveden.

Od l. 8.2006 plní obecní živnostenské úřady, ve smyslu § 2 odst. l písm.a) až d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, funkci centrálního registračního místa, kde lze také, v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, podat přihlášku k registraci na finanční úřad, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotním pojišťovnám.

Věra Káňová


půjčky z vlastních zdrojů - dotaz č. 272
Dotaz: (vložen dne: 18.10.2007)
Ráda bych si pořídila vlastní živnost v oboru drobných půjček. Půjčky chci poskytovat z vlastních zdrojů. Za jakých podmínek a zda je možno získat živnostenský list na takovouto činnost. Děkuji. Dítětová
Odpověď: (vložena dne: 24.10.2007)
Dobrý den paní Dítětová,

Vámi popisovaná činnost je, za předpokladu, že jsou naplněny pojmové znaky živnosti ve smyslu § 2 živnostenského zákona (kdy živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem), obsahem volné ohlašovací živnosti s předmětem podnikání "Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy". Nebankovní subjekty takto podnikající smí poskytovat úvěry a půjčky pouze z vlastních zdrojů.

Náležitosti potřebné pro vyřízení živnostenského listu jsou podrobněji rozebrány v odpovědi k dotazu č.266.

Daniela Hlubkovácharakteristika ubytování - dotaz č. 271
Dotaz: (vložen dne: 18.10.2007)
Dobrý den, naše společnost podniká v úplně jiném oboru, ale při rekonstrukci našeho sídla podnikání jsme vybudovali 4 ubytovací jednotky a vyřídili jsme si na tuto činnost živnostenský list. 2 z ubytovaných osob však mají zájem o dlouhodobé ubytování a nechtějí ani poskytované služby(praní prádla, úklid-nebo jen omezeně). My bychom však z důvodu uplatněného DPH 19% při rekonstrukci budovy byli neradi,aby případná kontrola z FÚ řekla, že jsme porušili nějakou definici "ubytování" a poskytujeme pouze pronájem. Proto bych Vás ráda poprosila, zda je někde stanoveno, co přesně musí poskytovatel ubytovacích služeb ubytovaným poskytovat, aby spňoval podmínky ubytování. Doufám, že je můj dotaz srozumitelný a předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 22.10.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsme nuceni konstatovat, že tento je poněkud nesrozumitelný, neboť jste neuvedla, na základě jakého živnostenského oprávnění dotčená právnická osoba ubytovací jednotky provozuje, přičemž v dotazu jsou použity pojmy vztahující se jak k živnosti obor č. 91 "Realitní činnost" s vymezením předmětu podnikání - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, tak i oboru č. 84 "Ubytovací služby". Jelikož se jedná o velmi odlišné obory, doporučujeme Vám proto seznámit se s obahovými náplněmi jmenovaných živností, které naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html..
Případné dotazy je pak možno konzultovat na tel. č. 558 622 552 (V. Káňová), nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra Káňová
dotaz - dotaz č. 270
Dotaz: (vložen dne: 17.10.2007)
Dobrý den. S kolegou bychom se chtěli věnovat realizaci hrubých staveb dřevostaveb včetně suchých příček. Kolega je truhlář a má dlouholetou praxi. Já mám stavební průmyslovku a rok praxi ve stavebnictví + ještě studuji vyšší odbornou školu v oboru dřevěnný konstrukcí. Mohli by jste mi prosím poradit, na jaký druh živnostenského oprávnění bychom tuto činnost mohli vykonávat?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 23.10.2007)
Dobrý den,

Vámi uváděné činnosti je možné provádět v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací vázanou s předmětem podnikání "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" či "Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování". Příslušná odborná způsobilost je řešena v ustanovení § 24 a příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Platné znění tohoto zákona naleznete na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?l=455/1991. Nicméně dle Vámi sdělených informací odbornou způsobilost pro výše uvedené živnosti nesplňujete Vy ani Váš kolega. Tuto situaci je však možné vyřešit ustanovením odpovědného zástupce (podrobnější informace naleznete v odpovědi k dotazu č. 8).

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě v místě bydliště (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela Hlubkovádotaz - dotaz č. 269
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2007)
Mám živnostenský list s předmětem podnikání "malířství, lakýrnictví a natěračství" . Provádím autolakýrnické práce (neopravuji vozidla a neprovádím opravy karoserií). Musím mít žl na "Opravu silničních vozidel" popř. "Opravy karoserií"?
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

odpověď k Vašemu dotazu naleznete v odpovědi na dotaz č. 268.

Daniela Hlubková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup