Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Podnikání v pohostinství - dotaz č. 265
Dotaz: (vložen dne: 04.10.2007)
Chci se zeptat jaké podmínky musím splňovat,abych mohl získat živnostenský list pro provozování restaurace.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

odpověď k Vašemu dotazu naleznete v odpovědích na dotazy č. 8, resp. 165.

Petr JakobiPartnerství? - dotaz č. 264
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2007)
Dobrý den, mám otevřený kamenný i internetový obchod s dětskými potřebami, ted jsme se přestěhovali do větších prostor a ráda bych přibrala do podnikání kamarádku, je to možné v průběhu roku nebo až od ledna 2008?
Taky bych ráda věděla zda můžeme podnikat dohromady a jak se to pak řeší daňově, obě jsme zatím na md. Děkuji za odpověď.
Martina
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

podnikatel není, z hlediska data zahájení své činnosti, zákonem nijak omezen. Co se týče daňových záležitostí, krajský živnostenský úřad není oprávněn se k této problematice vyjadřovat. Doporučujeme proto v záležitosti daní, obrátit se na daňového poradce. Připomínáme, že živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu (§ 10 odst. 9 živnostenského zákona). Proto není možné, aby dvě osoby podnikaly pouze na živnostenské oprávnění některé z nich.

Petr Jakobi


Založení živnosti "silniční nákladní doprava". - dotaz č. 263
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2007)
Dobrý den, jsem vyučen automechanik a chtěl bych si založit živnost v oboru SILNIČNÍ NÁKLADNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA - vnitrostátní. Kromě pár informací, které jsem si přečetl na internetu nevím o postupu založení a dokladech co dokládat a předkládat nic. Mohl by mi prosím někdo popsat celý proces založení této živnosti a její podmínky pro založení? Děkuji Vám.
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

k přesnému zodpovězení Vašeho dotazu by bylo zapotřebí znát řadu dalších informací ke způsobu provozování této činnosti jako např. jakou celkovou hmotnost budou mít vozidla, kterými budete silniční motorová doprava nákladní zajišťována, dále pak, zda budete tuto činnost provozovat jako fyzická nebo právnická osoba, atd.

Z tohoto důvodu doporučujeme nejdříve se obrátit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který Vám poskytne základní informace. Podstatnou část informací naleznete v listárně u dotazu č. 91,99,101,107.

Seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na adrese: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Jankůživnost - dotaz č. 262
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2007)
Dobrý den chtěla bych se informovat ohledně podnikání v oblasti pedikéra manikéra nehtová modeláž,jsem na mateřské a zda mohu otevřít živnost???Kurz jsem teď začala takže musím mít garant,ale na jak dlouho a v jakém oboru děkuji za odpověď Kročková Šenov
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den paní Kročková,

odpovědi k Vašim dotazům naleznete v naší listárně pod č. 199 a 258.

Daniela Hlubková


Opravy silničních vozidel - dotaz č. 261
Dotaz: (vložen dne: 01.10.2007)
Dobrý den,
mohu v rámci živnosti Opravy silničních vozidel mít i doplňkový prodej autodoplňků ?? Nebo si musím požádat o Specializovaný maloobchod??
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že pokud doplňkový prodej autodoplňků bude v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha živnosti ohlašovací řemeslné " Opravy silničních vozidel", pak Vám výše uvedené živnostenské oprávnění postačuje - viz ust. § 43 živnostenského zákona.

Daniela HlubkováJe nutné k provozování zámečnictví mít vlastní provozovnu? - dotaz č. 260
Dotaz: (vložen dne: 24.09.2007)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat pokud provozuji zámečnictví to znamená,že pro 2-3 firmy provádím různé zámečnické práce tzn. kompletace,řezání,čistění,odjehlování,atd.,díly a materiál dodávají firmy musím k této činnosti mít vlastní provozovnu?Pracuji pouze pro firmy!Práce provádím některé přímo doma nebo na dvorku.

Děkuji Květa
Odpověď: (vložena dne: 01.10.2007)
Dobrý den,

ustanovení § 17 odst. l zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), definuje provozovnu jako prostor, v němž je živnost provozována. Vámi uvedený prostor,
je tedy možné považovat za provozovnu ve smyslu živnostenského zákona.

Obecně lze říci, že pokud chcete zámečnictví provozovat "doma nebo dvorku", pak je nutné, aby prostor provozovny před zahájením byl k této činnosti způsobilý podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), provozovna byla řádně označena a aby pro tuto provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Také musíte splnit vůči obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle bydliště oznamovací povinnost ve smyslu § 17 odst. 4 živnostenského zákona. Doporučujeme Vám proto, obrátit se na příslušný stavební a obecní živnostenský úřad.

Další zajímavé informace včetně kontaktů na obecní živnostenské úřady naleznete na webové stránce Moravskoslezského kraje v sekci podnikání http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_info.html nebo v sekci
stavební řád a územní plánování.

Janků Zdeňkaautobazar - dotaz č. 259
Dotaz: (vložen dne: 23.09.2007)
dobrý den chtěl bych začít podnikat v oboru autobazar motorové čtyřkolky jsem čid s průk. ztp
dva roky jsem se učil v oboru automechanik který jsem pro těžký uraz nedokončil v součastné době pracuji jako opravář mot. čtyřkolek.chtěl bych vědět jaká je vhodná koncese žl.může mi zaměstnavatel nčjak bránit v činnosti pokud nemá o tuto činnost zájem.a můžu li získat nčjaké úlevy,podporu v podnikání pozemek i gráž-dílna vlastním děkuji
Odpověď: (vložena dne: 26.09.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozování autobazaru spadá do živnosti ohlašovací volné obor č. 75 " Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím". K získání živnostenského listu pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti; odbornou způsobilost zákon, v daném případě, nevyžaduje. K otázce omezení či výjimek při výkonu zaměstnání částečně invalidních občanů není živnostenský úřad kompetentní se vyjadřovat, proto Vám doporučuji obrátit se na Úřad práce, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.
Při provozování živnosti je podnikatel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zvláštních právních předpisů.
Podle ustanovení § 17 odst. 3 výše jmenovaného zákona, musí být provozvna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Doporučuji Vám proto obrátit se v dané záležitosti na na příslušný stavební úřad a příslušnou hygienickou stanici.

Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Problematika půjček či případných dotací jde zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů a znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji Vám proto nahlédnout na stránky hospodářské komory www.hkcr.cz, kde lze nalézt informace o možných dotacích pro podnikatele.

Věra Káňová
mobilní salon - dotaz č. 258
Dotaz: (vložen dne: 20.09.2007)
Dobrý den,chystám se podnikat v oboru pedikůra,manikůra nehtová modeláž a slyšela jsem,že je možné mít místo stálé provozovny "mobilní salon"a tedy navštěvovat zákaznice u nich doma.Pokud je to možné,zajímalo by mě jaké podmínky musím splňovat.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2007)
Dobrý den,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou „Pedikúra, manikúra“ se prokazuje dokladem o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle ustanovení § 22 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou), nebo výučním listem v příbuzném oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2; 64 - 46 - 4. Z hlediska odborné přípravy mají společný odborný základ. Dvouleté obory neposkytují odbornou způsobilost pro výkon živnosti.
Současně však musíte doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že nemůžete doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21,22 živnostenského zákona splňuje.

Nicméně je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Pokud se jedná o možnost poskytování služeb přímo v bytě zákazníka, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nevylučuje.

Daniela Hlubková

prosím pomoc - dotaz č. 257
Dotaz: (vložen dne: 17.09.2007)
Dobrý den,chtěl bych vědět co potřebuji abych ziskal ŽL,jsem vyučen jako zednik a chtěl bych dělat sádrokartony ale mam jen 33 měsíců praxe jako zednik.Vim,že se za mě muže někdo zaručit,ale chci vědět,kolik to bude stát,jaké doklady potřebuji,kde se to vyřizuje atd.. Moc děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den,

montáž příček, stropních závěsných podhledů, obkladů stěn, kladení suchých podlach atp. sádrokartonem (blíže viz nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů), náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací řemeslné s předmětem podnikání "Montáž suchých staveb". Pro tuto živnost sice požadované vzdělání splňujete - výuční obor zednictví je považováno za vzdělání v oboru pro předmětnou živnost, ale ke splnění požadované praxe, jak je zřejmé z dotazu, Vám chybí tři měsíce. Proto jste povinen ustanovit po tuto dobu osobu, která vám bude odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, tzv. odpovědného zástupce. Další informace k odpovědnému zástupci naleznete v odpovědi na dotaz č. 23, resp. č. 59, informace k získání živnostenského listu naleznete v odpovědi na dotaz č. 97. Pro informaci doplňujeme, že připravovaná novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která má být účinná od počátku příštího roku, praxi u řemeslných živností již nevyžaduje. Správní poplatek za získání živnostenského listu činí 1000,- Kč.

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě dle místa bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na adrese: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .


Petr Jakobi


prodej a poskytování informací v oblasti kosmetiky - dotaz č. 256
Dotaz: (vložen dne: 16.09.2007)
Dobrý den, potřebovala bych věděl několik informací k podnikání v prodeji kosmetiky a drog.zboží a poskytování inf.v souvislosti s tím. Chtěla bych vědět jaký typ ŽL si mám zřídit a když jsem zaměstanec na hlavní pracovní činnost, zda budu ještě odvádět zdrav. a sociální. Děkuji Milena
Odpověď: (vložena dne: 18.09.2007)
Dobrý den paní Mileno,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Prodej kosmetiky a drogistického zboží spadá do živnosti ohlašovací volné „Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím“, která vyžaduje splnění všeobecných podmínek.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Daniela Hlubková

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup