Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Dotaz - dotaz č. 268
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2007)
Mám živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Malířství, lakýrrnictví a natěračství". V rámci živnosti provádím nástřik aut, bez oprav(tzn. že pouze auto odstrojím, provedu nástřik). Musím mít živnostenský list ještě na opravu silničních vozidel nebo opravy karoseríí?
podnikatel Opava
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou s předmětem podnikání "Malířství, lakýrnictví a natěračství" je možné provádět pouze nástřik jednotlivých samostatných dílů motorového vozidla, nikoli jeho vystrojování. Tato činnost podle Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (webové stránky http://www.mpo.cz/dokument699.html) spadá do živnosti ohlašovací řemeslné "Opravy karosérií".

Daniela Hlubkovábalíček zážitků - dotaz č. 267
Dotaz: (vložen dne: 09.10.2007)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na možnost získání živnostenského oprávnění pro podnikání s tzv. balíčky zážitků. Chci nabídnout lidem možnost odreagovat se určitým druhem sportu, pro jehož provozování mám oprávnění, ale zároveň jim chci zajistit dopravu, stravu a ubytování v místě činnosti. Potřebuji k tomu nějaká další oprávnění?

Za odpověď děkuji a zároveň prosím o zaslání na E-mail : zivnip@seznam.cz Hykel
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že předem sestavená kombinace alespoň dvou Vámi uváděných služeb (zajištění dopravy, stravy, ubytování, sportovního vyžití), je-li nabízena k prodeji za souhrnnou cenu, se rozumí zájezdem, jehož organizování a prodej náleží do živnosti koncesované "Provozování cestovní kanceláře". Obsahovou náplň této živnosti neleznete na adrese : http://www.mpo.cz/dokument699.html.

Jelikož Váš dotaz je velmi obecný, doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti podnikání cestovního ruchu a o změmě zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a za účelem získání podrobnějších informací kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra KáňováProsím o rychlou odpověď, děkuji - dotaz č. 266
Dotaz: (vložen dne: 08.10.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde bych mohl najít podmínky pro podnikání v oboru "74. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím". Mockrát děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

jedná se o živnost ohlašovací volnou, ke které se nevyžaduje odborná způsobilost. K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. K ohlášení připojíte výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, pokud jste již někdy v minulosti podnikal, doložíte doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti" a čestné prohlášení, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění ( § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že adresa místa bydliště bude odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí). V případě, že doklady
o "bezdlužnosti" a výpis z rejstříku trestů nepřiložíte k ohlášení živnosti, obecní živnostenský úřad si je vyžádá sám.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html. Adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html. a kontakty na živnostenské úřady Moravskosklezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Zdeňka Janků


Podnikání v pohostinství - dotaz č. 265
Dotaz: (vložen dne: 04.10.2007)
Chci se zeptat jaké podmínky musím splňovat,abych mohl získat živnostenský list pro provozování restaurace.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

odpověď k Vašemu dotazu naleznete v odpovědích na dotazy č. 8, resp. 165.

Petr JakobiPartnerství? - dotaz č. 264
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2007)
Dobrý den, mám otevřený kamenný i internetový obchod s dětskými potřebami, ted jsme se přestěhovali do větších prostor a ráda bych přibrala do podnikání kamarádku, je to možné v průběhu roku nebo až od ledna 2008?
Taky bych ráda věděla zda můžeme podnikat dohromady a jak se to pak řeší daňově, obě jsme zatím na md. Děkuji za odpověď.
Martina
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

podnikatel není, z hlediska data zahájení své činnosti, zákonem nijak omezen. Co se týče daňových záležitostí, krajský živnostenský úřad není oprávněn se k této problematice vyjadřovat. Doporučujeme proto v záležitosti daní, obrátit se na daňového poradce. Připomínáme, že živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu (§ 10 odst. 9 živnostenského zákona). Proto není možné, aby dvě osoby podnikaly pouze na živnostenské oprávnění některé z nich.

Petr Jakobi


Založení živnosti "silniční nákladní doprava". - dotaz č. 263
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2007)
Dobrý den, jsem vyučen automechanik a chtěl bych si založit živnost v oboru SILNIČNÍ NÁKLADNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA - vnitrostátní. Kromě pár informací, které jsem si přečetl na internetu nevím o postupu založení a dokladech co dokládat a předkládat nic. Mohl by mi prosím někdo popsat celý proces založení této živnosti a její podmínky pro založení? Děkuji Vám.
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

k přesnému zodpovězení Vašeho dotazu by bylo zapotřebí znát řadu dalších informací ke způsobu provozování této činnosti jako např. jakou celkovou hmotnost budou mít vozidla, kterými budete silniční motorová doprava nákladní zajišťována, dále pak, zda budete tuto činnost provozovat jako fyzická nebo právnická osoba, atd.

Z tohoto důvodu doporučujeme nejdříve se obrátit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který Vám poskytne základní informace. Podstatnou část informací naleznete v listárně u dotazu č. 91,99,101,107.

Seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na adrese: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Jankůživnost - dotaz č. 262
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2007)
Dobrý den chtěla bych se informovat ohledně podnikání v oblasti pedikéra manikéra nehtová modeláž,jsem na mateřské a zda mohu otevřít živnost???Kurz jsem teď začala takže musím mít garant,ale na jak dlouho a v jakém oboru děkuji za odpověď Kročková Šenov
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den paní Kročková,

odpovědi k Vašim dotazům naleznete v naší listárně pod č. 199 a 258.

Daniela Hlubková


Opravy silničních vozidel - dotaz č. 261
Dotaz: (vložen dne: 01.10.2007)
Dobrý den,
mohu v rámci živnosti Opravy silničních vozidel mít i doplňkový prodej autodoplňků ?? Nebo si musím požádat o Specializovaný maloobchod??
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že pokud doplňkový prodej autodoplňků bude v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha živnosti ohlašovací řemeslné " Opravy silničních vozidel", pak Vám výše uvedené živnostenské oprávnění postačuje - viz ust. § 43 živnostenského zákona.

Daniela HlubkováJe nutné k provozování zámečnictví mít vlastní provozovnu? - dotaz č. 260
Dotaz: (vložen dne: 24.09.2007)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat pokud provozuji zámečnictví to znamená,že pro 2-3 firmy provádím různé zámečnické práce tzn. kompletace,řezání,čistění,odjehlování,atd.,díly a materiál dodávají firmy musím k této činnosti mít vlastní provozovnu?Pracuji pouze pro firmy!Práce provádím některé přímo doma nebo na dvorku.

Děkuji Květa
Odpověď: (vložena dne: 01.10.2007)
Dobrý den,

ustanovení § 17 odst. l zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), definuje provozovnu jako prostor, v němž je živnost provozována. Vámi uvedený prostor,
je tedy možné považovat za provozovnu ve smyslu živnostenského zákona.

Obecně lze říci, že pokud chcete zámečnictví provozovat "doma nebo dvorku", pak je nutné, aby prostor provozovny před zahájením byl k této činnosti způsobilý podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), provozovna byla řádně označena a aby pro tuto provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Také musíte splnit vůči obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle bydliště oznamovací povinnost ve smyslu § 17 odst. 4 živnostenského zákona. Doporučujeme Vám proto, obrátit se na příslušný stavební a obecní živnostenský úřad.

Další zajímavé informace včetně kontaktů na obecní živnostenské úřady naleznete na webové stránce Moravskoslezského kraje v sekci podnikání http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_info.html nebo v sekci
stavební řád a územní plánování.

Janků Zdeňkaautobazar - dotaz č. 259
Dotaz: (vložen dne: 23.09.2007)
dobrý den chtěl bych začít podnikat v oboru autobazar motorové čtyřkolky jsem čid s průk. ztp
dva roky jsem se učil v oboru automechanik který jsem pro těžký uraz nedokončil v součastné době pracuji jako opravář mot. čtyřkolek.chtěl bych vědět jaká je vhodná koncese žl.může mi zaměstnavatel nčjak bránit v činnosti pokud nemá o tuto činnost zájem.a můžu li získat nčjaké úlevy,podporu v podnikání pozemek i gráž-dílna vlastním děkuji
Odpověď: (vložena dne: 26.09.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozování autobazaru spadá do živnosti ohlašovací volné obor č. 75 " Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím". K získání živnostenského listu pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti; odbornou způsobilost zákon, v daném případě, nevyžaduje. K otázce omezení či výjimek při výkonu zaměstnání částečně invalidních občanů není živnostenský úřad kompetentní se vyjadřovat, proto Vám doporučuji obrátit se na Úřad práce, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.
Při provozování živnosti je podnikatel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zvláštních právních předpisů.
Podle ustanovení § 17 odst. 3 výše jmenovaného zákona, musí být provozvna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Doporučuji Vám proto obrátit se v dané záležitosti na na příslušný stavební úřad a příslušnou hygienickou stanici.

Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Problematika půjček či případných dotací jde zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů a znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji Vám proto nahlédnout na stránky hospodářské komory www.hkcr.cz, kde lze nalézt informace o možných dotacích pro podnikatele.

Věra Káňová
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup