Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

autobazar - dotaz č. 259
Dotaz: (vložen dne: 23.09.2007)
dobrý den chtěl bych začít podnikat v oboru autobazar motorové čtyřkolky jsem čid s průk. ztp
dva roky jsem se učil v oboru automechanik který jsem pro těžký uraz nedokončil v součastné době pracuji jako opravář mot. čtyřkolek.chtěl bych vědět jaká je vhodná koncese žl.může mi zaměstnavatel nčjak bránit v činnosti pokud nemá o tuto činnost zájem.a můžu li získat nčjaké úlevy,podporu v podnikání pozemek i gráž-dílna vlastním děkuji
Odpověď: (vložena dne: 26.09.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozování autobazaru spadá do živnosti ohlašovací volné obor č. 75 " Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím". K získání živnostenského listu pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti; odbornou způsobilost zákon, v daném případě, nevyžaduje. K otázce omezení či výjimek při výkonu zaměstnání částečně invalidních občanů není živnostenský úřad kompetentní se vyjadřovat, proto Vám doporučuji obrátit se na Úřad práce, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.
Při provozování živnosti je podnikatel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zvláštních právních předpisů.
Podle ustanovení § 17 odst. 3 výše jmenovaného zákona, musí být provozvna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Doporučuji Vám proto obrátit se v dané záležitosti na na příslušný stavební úřad a příslušnou hygienickou stanici.

Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Problematika půjček či případných dotací jde zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů a znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji Vám proto nahlédnout na stránky hospodářské komory www.hkcr.cz, kde lze nalézt informace o možných dotacích pro podnikatele.

Věra Káňová
mobilní salon - dotaz č. 258
Dotaz: (vložen dne: 20.09.2007)
Dobrý den,chystám se podnikat v oboru pedikůra,manikůra nehtová modeláž a slyšela jsem,že je možné mít místo stálé provozovny "mobilní salon"a tedy navštěvovat zákaznice u nich doma.Pokud je to možné,zajímalo by mě jaké podmínky musím splňovat.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2007)
Dobrý den,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou „Pedikúra, manikúra“ se prokazuje dokladem o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle ustanovení § 22 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou), nebo výučním listem v příbuzném oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2; 64 - 46 - 4. Z hlediska odborné přípravy mají společný odborný základ. Dvouleté obory neposkytují odbornou způsobilost pro výkon živnosti.
Současně však musíte doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že nemůžete doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21,22 živnostenského zákona splňuje.

Nicméně je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Pokud se jedná o možnost poskytování služeb přímo v bytě zákazníka, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nevylučuje.

Daniela Hlubková

prosím pomoc - dotaz č. 257
Dotaz: (vložen dne: 17.09.2007)
Dobrý den,chtěl bych vědět co potřebuji abych ziskal ŽL,jsem vyučen jako zednik a chtěl bych dělat sádrokartony ale mam jen 33 měsíců praxe jako zednik.Vim,že se za mě muže někdo zaručit,ale chci vědět,kolik to bude stát,jaké doklady potřebuji,kde se to vyřizuje atd.. Moc děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den,

montáž příček, stropních závěsných podhledů, obkladů stěn, kladení suchých podlach atp. sádrokartonem (blíže viz nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů), náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací řemeslné s předmětem podnikání "Montáž suchých staveb". Pro tuto živnost sice požadované vzdělání splňujete - výuční obor zednictví je považováno za vzdělání v oboru pro předmětnou živnost, ale ke splnění požadované praxe, jak je zřejmé z dotazu, Vám chybí tři měsíce. Proto jste povinen ustanovit po tuto dobu osobu, která vám bude odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, tzv. odpovědného zástupce. Další informace k odpovědnému zástupci naleznete v odpovědi na dotaz č. 23, resp. č. 59, informace k získání živnostenského listu naleznete v odpovědi na dotaz č. 97. Pro informaci doplňujeme, že připravovaná novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která má být účinná od počátku příštího roku, praxi u řemeslných živností již nevyžaduje. Správní poplatek za získání živnostenského listu činí 1000,- Kč.

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě dle místa bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na adrese: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .


Petr Jakobi


prodej a poskytování informací v oblasti kosmetiky - dotaz č. 256
Dotaz: (vložen dne: 16.09.2007)
Dobrý den, potřebovala bych věděl několik informací k podnikání v prodeji kosmetiky a drog.zboží a poskytování inf.v souvislosti s tím. Chtěla bych vědět jaký typ ŽL si mám zřídit a když jsem zaměstanec na hlavní pracovní činnost, zda budu ještě odvádět zdrav. a sociální. Děkuji Milena
Odpověď: (vložena dne: 18.09.2007)
Dobrý den paní Mileno,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Prodej kosmetiky a drogistického zboží spadá do živnosti ohlašovací volné „Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím“, která vyžaduje splnění všeobecných podmínek.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Daniela Hlubková

garant manikůra pedikůra!! - dotaz č. 255
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2007)
přeji vam krasny den
chci uzavřít smlouvu s garantem na podnikaní ale ,dnes jsem se dozvěděla že pry nebude od nového roku 2008 nutny tak zvany garant mužete prosím vyvratit či potvrdit???
předem moc děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.09.2007)
Dobrý den,

nevím kde jste tuto informaci získala. Je pravda, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh novely živnostenského zákona s účinnosti od 1.1.2008, ale v tomto návrhu funkce odpovědného zástupce (dle vaší terminologie garant) je stále ponechána. V současné době je tento návrh předkládán vládě ke schválení a až po té, může být předložen poslanecké sněmovně a senátu. K problematice činnosti odpovědného zástupce je na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM mimo jiné i podrobněji rozveden § 11 Živnostenského zákona, který se týká "Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce". Toto ustanovení úzce navazuje na další § 31, týkající se povinností podnikatele, který je zde rovněž uveden.

Jarmila Weczerkováautoškola - dotaz č. 254
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2007)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za jakých podmínek, popřípadě jaké musím splňovat podmínky pro provozování autoškoly.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.09.2007)
Dobrý den,

v případě živnosti ohlašovací vázané "Provozování autoškoly" je nutno mimo všeobecných podmínek splnit i odbornou způsobilost podle § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a 3 roky praxe v oboru.

Bližší informace k potřebné odborné způsobilosti Vám sdělí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222.

V případě dalších informací máte možnost se obrátit na příslušný živnostenský úřad podle místa bydliště (seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela Hlubková
GARANT - dotaz č. 253
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2007)
Dobrý den,
firma u které pracuji rozšiřuje podnikání o autodopravu (2 nákl.auta do 7 tun)a potřebuje odpovědného zástupce.
Jaká jsou práva a povinnosti garanta a na jakou dobu se garance provádí.
Děkuji za odpověď.
Beck Ladislav
Odpověď: (vložena dne: 10.09.2007)
Dobrý den pane Becku,

k Vašemu dotazu sděluji, že odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.
Odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu, přičemž zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat o vztah pracovně-právní, ale i o občansko-právní či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. S ohledem na výše uvedené Váš dotaz týkající se doby vykonávání funkce odpovědného nelze zodpovědět.

Podrobnější informace k odpovědnému zástupci lze nalézt na naší WEB stránce - Informace krajského živnostenského úřadu podnikatelům (Základní povinnosti podnikatele), nebo získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová


podnikani v doprave - dotaz č. 252
Dotaz: (vložen dne: 06.09.2007)
Dobry den se svym otcem jsme se rozhodli zacit podnikat v nakladni automobilove doprave (vnitrostatni). V obchodnim rejstriku je zivnost zapsana na jeho jmeno. Ja v teto zivnosti figuruji jako odpovedny zastupce. K tomuto typu dopravy potrebujeme mit koncesi. Predpokladam ze koncese bude udelena tomu kdo je zapsan v obchodnim rejstriku. Zivnost budeme provozovat jednim vozidlem. Pro vydani koncese potrebuji ja jako odpovedny zastupce odbornou zpusobilost, tu jiz mam. Dale potrebujeme prokazat financni zpusobilost a zde mam par nejasnosti. Financni zpusobilost musime prokazat oba nebo jen jeden z nas (a ktery)? Protoze kdybychom museli prokazovat financni zpusobilost tak by tato castka cinila celkem 660 000,- (1 nakladni vozidlo) a to jiz neni zanedbatelna suma pro zacinajiciho podnikatele.
S pozdravam Jan Doricak
Odpověď: (vložena dne: 10.09.2007)
Dobrý den,

k Vašemu, ne zcela přesnému dotazu obecně sděluji, že podnikatel může provozovat živnost - více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. U silniční motorové dopravy nákladní je živnostenským oprávněním koncesní listina, do jejího vydání pravomocné rozhodnutí o udělení koncese. O udělení koncese je nutno požádat místně příslušný obecní živnostenský úřad, a to podle místa trvalého bydliště - u fyzické osoby, nebo podle sídla - u právnické osoby. Není podstatné, kdo je zapsán v obchodním rejstříku, ale kdo o udělení koncese požádal. Koncese se po splnění zákonem stanovených podmínek uděluje žadateli, nikoliv odpovědnému zástupci. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.
Finanční způsobilost dopravnímu úřadu prokazuje dopravce, t.j. ten, komu byla koncese udělena.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovázřízení obchodní činnosti - dotaz č. 251
Dotaz: (vložen dne: 31.08.2007)
Dobrý den,jsem soukromě hospodařící rolník a ráda bych si zřídila obchodní činnost. Mám možnost si nechat zabíjet a zpracovávat zvířata a chtěla bych je dál dodávat do obchodní sítě.
Co všechno potřebuji ke zřízení obchodní činnosti v oblasti potravinářství?

Děkuji Vám Š.Gavendová
Odpověď: (vložena dne: 03.09.2007)
Dobrý den paní Gavendová,

Z Vašeho dotazu lze předpokládat, že jste vlastníkem osvědčení vydaném v souladu se zákonem č.105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů („Zemědělská výroba provozovaná samostatně hospodařícími rolníky“), (dále jen „zákon o soukromém podnikání občanů“). Tento zákon však byl s účinností od 1.5.2004 zrušen zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a přinesl pro podnikatele podnikající v zemědělství nové podmínky pro podnikání. Osoba, která byla držitelem osvědčení vydaném podle zákona o soukromém podnikání občanů byla považována za zemědělského podnikatele, pokud se ve lhůtě do 1.5.2005 zaevidovala na příslušném obecním úřadě. Nicméně osvědčení takto Vám vydané je platné do 1.5.2009, po tomto datu Vám však oprávnění pro podnikání v zemědělství ze zákona zaniká. Na základě zákona o zemědělství jste oprávněna vykonávat živočišnou výrobu zahrnující chov hospodářských zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů a v návaznosti na výše uvedené pak provádět úpravu, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. Výroba potravin je upravena zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění. Zemědělský podnikatel se v případě uvádění potravin do oběhu stává provozovatelem potravinářského podniku a je pro něj závazné potravinové právo. V případě Vašeho zájmu podnikat jako zemědělský podnikatel dle zákona o zemědělství, doporučujeme se obrátit na příslušný obecní úřad pověřený vedením evidence zemědělského podnikatele dle Vašeho bydliště, podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, kdy za splnění podmínek stanovených zákonem o zemědělství Vám pověřený úřad vydá Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Informace o kontaktech na obecní úřady pověřené vedením evidence zemědělského podnikatele, včetně žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele najdete na webových stránkách Moravskoslezského kraje http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_zem.html.

Pokud by však Vaše činnost spočívala pouze v nákupu zvířat, která by jste si nechávala zpracovávat (případně zpracovávala sama) a dál dodávala do obchodní sítě bez předchozího chovu, bylo by nutné si k této činnosti vyřídit živnostenský list, neboť by se jednalo o živnost ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním dotazem na příslušný obecní živnostenský úřad podle trvalého bydliště. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností a seznam oborů živností volných - Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., naleznete na webových stránkách http://www.mpo.cz/dokument699.html a seznam obecních živnostenských úřadů na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Pavla Gruščíková

dotaz - dotaz č. 250
Dotaz: (vložen dne: 30.08.2007)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli muže podnikat taky osoba mladší 18 let,nebo se muže někdo za něj zaručit,aby si mohl udělat živ. list
Odpověď: (vložena dne: 03.09.2007)
Dobrý den,

jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce.
Živnost ohlásí nebo o koncesi žádá jménem zastoupeného zákonný zástupce.

Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů se souhlasem soudu.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup