Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

živnost - dotaz č. 262
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2007)
Dobrý den chtěla bych se informovat ohledně podnikání v oblasti pedikéra manikéra nehtová modeláž,jsem na mateřské a zda mohu otevřít živnost???Kurz jsem teď začala takže musím mít garant,ale na jak dlouho a v jakém oboru děkuji za odpověď Kročková Šenov
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den paní Kročková,

odpovědi k Vašim dotazům naleznete v naší listárně pod č. 199 a 258.

Daniela Hlubková


Opravy silničních vozidel - dotaz č. 261
Dotaz: (vložen dne: 01.10.2007)
Dobrý den,
mohu v rámci živnosti Opravy silničních vozidel mít i doplňkový prodej autodoplňků ?? Nebo si musím požádat o Specializovaný maloobchod??
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že pokud doplňkový prodej autodoplňků bude v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha živnosti ohlašovací řemeslné " Opravy silničních vozidel", pak Vám výše uvedené živnostenské oprávnění postačuje - viz ust. § 43 živnostenského zákona.

Daniela HlubkováJe nutné k provozování zámečnictví mít vlastní provozovnu? - dotaz č. 260
Dotaz: (vložen dne: 24.09.2007)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat pokud provozuji zámečnictví to znamená,že pro 2-3 firmy provádím různé zámečnické práce tzn. kompletace,řezání,čistění,odjehlování,atd.,díly a materiál dodávají firmy musím k této činnosti mít vlastní provozovnu?Pracuji pouze pro firmy!Práce provádím některé přímo doma nebo na dvorku.

Děkuji Květa
Odpověď: (vložena dne: 01.10.2007)
Dobrý den,

ustanovení § 17 odst. l zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), definuje provozovnu jako prostor, v němž je živnost provozována. Vámi uvedený prostor,
je tedy možné považovat za provozovnu ve smyslu živnostenského zákona.

Obecně lze říci, že pokud chcete zámečnictví provozovat "doma nebo dvorku", pak je nutné, aby prostor provozovny před zahájením byl k této činnosti způsobilý podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), provozovna byla řádně označena a aby pro tuto provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Také musíte splnit vůči obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle bydliště oznamovací povinnost ve smyslu § 17 odst. 4 živnostenského zákona. Doporučujeme Vám proto, obrátit se na příslušný stavební a obecní živnostenský úřad.

Další zajímavé informace včetně kontaktů na obecní živnostenské úřady naleznete na webové stránce Moravskoslezského kraje v sekci podnikání http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_info.html nebo v sekci
stavební řád a územní plánování.

Janků Zdeňkaautobazar - dotaz č. 259
Dotaz: (vložen dne: 23.09.2007)
dobrý den chtěl bych začít podnikat v oboru autobazar motorové čtyřkolky jsem čid s průk. ztp
dva roky jsem se učil v oboru automechanik který jsem pro těžký uraz nedokončil v součastné době pracuji jako opravář mot. čtyřkolek.chtěl bych vědět jaká je vhodná koncese žl.může mi zaměstnavatel nčjak bránit v činnosti pokud nemá o tuto činnost zájem.a můžu li získat nčjaké úlevy,podporu v podnikání pozemek i gráž-dílna vlastním děkuji
Odpověď: (vložena dne: 26.09.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozování autobazaru spadá do živnosti ohlašovací volné obor č. 75 " Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím". K získání živnostenského listu pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti; odbornou způsobilost zákon, v daném případě, nevyžaduje. K otázce omezení či výjimek při výkonu zaměstnání částečně invalidních občanů není živnostenský úřad kompetentní se vyjadřovat, proto Vám doporučuji obrátit se na Úřad práce, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.
Při provozování živnosti je podnikatel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zvláštních právních předpisů.
Podle ustanovení § 17 odst. 3 výše jmenovaného zákona, musí být provozvna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Doporučuji Vám proto obrátit se v dané záležitosti na na příslušný stavební úřad a příslušnou hygienickou stanici.

Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Problematika půjček či případných dotací jde zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů a znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji Vám proto nahlédnout na stránky hospodářské komory www.hkcr.cz, kde lze nalézt informace o možných dotacích pro podnikatele.

Věra Káňová
mobilní salon - dotaz č. 258
Dotaz: (vložen dne: 20.09.2007)
Dobrý den,chystám se podnikat v oboru pedikůra,manikůra nehtová modeláž a slyšela jsem,že je možné mít místo stálé provozovny "mobilní salon"a tedy navštěvovat zákaznice u nich doma.Pokud je to možné,zajímalo by mě jaké podmínky musím splňovat.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2007)
Dobrý den,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou „Pedikúra, manikúra“ se prokazuje dokladem o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle ustanovení § 22 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou), nebo výučním listem v příbuzném oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2; 64 - 46 - 4. Z hlediska odborné přípravy mají společný odborný základ. Dvouleté obory neposkytují odbornou způsobilost pro výkon živnosti.
Současně však musíte doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že nemůžete doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21,22 živnostenského zákona splňuje.

Nicméně je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Pokud se jedná o možnost poskytování služeb přímo v bytě zákazníka, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nevylučuje.

Daniela Hlubková

prosím pomoc - dotaz č. 257
Dotaz: (vložen dne: 17.09.2007)
Dobrý den,chtěl bych vědět co potřebuji abych ziskal ŽL,jsem vyučen jako zednik a chtěl bych dělat sádrokartony ale mam jen 33 měsíců praxe jako zednik.Vim,že se za mě muže někdo zaručit,ale chci vědět,kolik to bude stát,jaké doklady potřebuji,kde se to vyřizuje atd.. Moc děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den,

montáž příček, stropních závěsných podhledů, obkladů stěn, kladení suchých podlach atp. sádrokartonem (blíže viz nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů), náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací řemeslné s předmětem podnikání "Montáž suchých staveb". Pro tuto živnost sice požadované vzdělání splňujete - výuční obor zednictví je považováno za vzdělání v oboru pro předmětnou živnost, ale ke splnění požadované praxe, jak je zřejmé z dotazu, Vám chybí tři měsíce. Proto jste povinen ustanovit po tuto dobu osobu, která vám bude odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, tzv. odpovědného zástupce. Další informace k odpovědnému zástupci naleznete v odpovědi na dotaz č. 23, resp. č. 59, informace k získání živnostenského listu naleznete v odpovědi na dotaz č. 97. Pro informaci doplňujeme, že připravovaná novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která má být účinná od počátku příštího roku, praxi u řemeslných živností již nevyžaduje. Správní poplatek za získání živnostenského listu činí 1000,- Kč.

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě dle místa bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na adrese: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .


Petr Jakobi


prodej a poskytování informací v oblasti kosmetiky - dotaz č. 256
Dotaz: (vložen dne: 16.09.2007)
Dobrý den, potřebovala bych věděl několik informací k podnikání v prodeji kosmetiky a drog.zboží a poskytování inf.v souvislosti s tím. Chtěla bych vědět jaký typ ŽL si mám zřídit a když jsem zaměstanec na hlavní pracovní činnost, zda budu ještě odvádět zdrav. a sociální. Děkuji Milena
Odpověď: (vložena dne: 18.09.2007)
Dobrý den paní Mileno,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Prodej kosmetiky a drogistického zboží spadá do živnosti ohlašovací volné „Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím“, která vyžaduje splnění všeobecných podmínek.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Daniela Hlubková

garant manikůra pedikůra!! - dotaz č. 255
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2007)
přeji vam krasny den
chci uzavřít smlouvu s garantem na podnikaní ale ,dnes jsem se dozvěděla že pry nebude od nového roku 2008 nutny tak zvany garant mužete prosím vyvratit či potvrdit???
předem moc děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.09.2007)
Dobrý den,

nevím kde jste tuto informaci získala. Je pravda, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh novely živnostenského zákona s účinnosti od 1.1.2008, ale v tomto návrhu funkce odpovědného zástupce (dle vaší terminologie garant) je stále ponechána. V současné době je tento návrh předkládán vládě ke schválení a až po té, může být předložen poslanecké sněmovně a senátu. K problematice činnosti odpovědného zástupce je na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM mimo jiné i podrobněji rozveden § 11 Živnostenského zákona, který se týká "Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce". Toto ustanovení úzce navazuje na další § 31, týkající se povinností podnikatele, který je zde rovněž uveden.

Jarmila Weczerkováautoškola - dotaz č. 254
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2007)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za jakých podmínek, popřípadě jaké musím splňovat podmínky pro provozování autoškoly.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.09.2007)
Dobrý den,

v případě živnosti ohlašovací vázané "Provozování autoškoly" je nutno mimo všeobecných podmínek splnit i odbornou způsobilost podle § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a 3 roky praxe v oboru.

Bližší informace k potřebné odborné způsobilosti Vám sdělí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222.

V případě dalších informací máte možnost se obrátit na příslušný živnostenský úřad podle místa bydliště (seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela Hlubková
GARANT - dotaz č. 253
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2007)
Dobrý den,
firma u které pracuji rozšiřuje podnikání o autodopravu (2 nákl.auta do 7 tun)a potřebuje odpovědného zástupce.
Jaká jsou práva a povinnosti garanta a na jakou dobu se garance provádí.
Děkuji za odpověď.
Beck Ladislav
Odpověď: (vložena dne: 10.09.2007)
Dobrý den pane Becku,

k Vašemu dotazu sděluji, že odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.
Odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu, přičemž zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat o vztah pracovně-právní, ale i o občansko-právní či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. S ohledem na výše uvedené Váš dotaz týkající se doby vykonávání funkce odpovědného nelze zodpovědět.

Podrobnější informace k odpovědnému zástupci lze nalézt na naší WEB stránce - Informace krajského živnostenského úřadu podnikatelům (Základní povinnosti podnikatele), nebo získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup