Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Podnikaní v automobilových službách - dotaz č. 219
Dotaz: (vložen dne: 13.07.2007)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda je možné podnikat na základě živnostenského listu jako pneuservis,autoservis současně i s prodejem náhradních dílů a pneu se vzděláním SŠ obor outomobilová doprava s maturitou,praxi mám ale nemohu ji dokázat!Četl jsem,že musím mít 3roky praxi v oboru a vyučení!Rád bych tuto činnost vykonával,a proto bych se chtěl zeptat zda je možné toto vykonávat jako např V.O.S nebo obchodní společnost atd!Tyto zákony neznám a proto se obracím na Vás!!Předem děkuji za odpoveď!!
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2007)
Dobrý den,

pneuservis spadá do oboru živnosti č. 80 "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství " s vymezením předmětu činnosti - opravy a montáž pneumatik. Prodej náhradních dílů a pneumatik pak do oboru živnosti č. 75 "Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství" s vymezením předmětu podnikání - prodej součástek a příslušenství vozidel. Jedná se o živnosti ohlašovací volné. Splnění odborné způsobilosti zákon v daném případě nevyžaduje.

Autoservis je pak obsažen v živnosti " Opravy silničních vozidel", což je živnost řemeslná a mimo všeobecných podmínek, je zde třeba splnit i zvláštní podmínky, t.j. odbornou způsobilost.
Obsahové náplně živností neleznete na adrese (http://www.mpo.cz/dokument699.html).

K vysvědčení o maturitní zkoušce v příslušném studiním oboru se dokládá potvrzení o vykonání dvouleté praxe v oboru. Nebudete-li schopen požadované doklady doložit, zákon umožňuje splnit podmínky zvláštní způsobilosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Informace k odpovědnému zástupci naleznete v naší listárně např. pod č. 59.

Rozhodnutí, zda budete podnikat jako fyzická osoba či prostřednictvím právnické osoby (v.o.s.; s.r. o. atd.) záleží jen na Vás. Ať zvolíte kteroukoliv z těchto forem, stanoví-li zákon pro určitou živnost splnění podmínky zvláštní způsobilosti, musí tuto splňovat jak podnikatel podnikající jako fyzická fyzická osoba, tak i právnická osoba.
Počet živnostenských oprávnění, při splnění zákonem stanovených podmínek, není nijak omezen.

Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra Káňová


Pneuservis - dotaz č. 218
Dotaz: (vložen dne: 12.07.2007)
Dobrý den,
z roku 1997 mám živnost Opravy pneumatik, pneuservis. Chtěl bych se zeptat, jaká je náplň této živnosti, jestli v rámci této živnosti mohu provádět kromě výměny a oprav pneumatik také drobné opravy, montáže a seřizování vozidel.Chtěl bych poskytovat více služeb a výše uvedená živnost už není v seznamu volných živností.Pokud to nebude možné, tak co proto musím udělat, nadále bude převažovat pneuservis. Děkuji za odpověď!
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2007)
Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že Vaše živnostenské oprávnění vzniklo v roce 1997, t.j. před účinností Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, v platném znění, a Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění, ustanovení těchto předpisů se na Vás nevztahují. Rozsah Vašeho živnostenského oprávnění se proto posuzuje podle obsahu živnostenského listu ( v návaznosti na Vámi, v roce 1997
ohlášenou živnost ), t.j. vykonávání pneuservisu (opravy pneumatik studenou cestou, montáž pneumatik, vyvažování kol). Při zachování povahy živnosti pak rozsah Vašeho oprávnění dále upravuje ustanovení § 42 a § 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud hodláte poskytovat další služby (opravy, montáže a seřizování vozidel), je nutno získat živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Opravy silničních vozidel". Tato činnost spadá do živností řemeslných, které vyžadují splnění jak všeobecných, tak i zvláštních podmínek, t.j. odborné způsobilosti.

Vzhledem k širokému spektru možností doložení odborné způsobilosti a rozsahu znění ustanovení výše jmenovaných paragrafů, doporučujeme Vám za účelem získání podrobných informací kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad v místě Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová
výroba a prodej bylinných tinktur - dotaz č. 217
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2007)
Přeji dobrý den,
prosím o sdělení jaké podmínky musím splňovat, abych mohla vyrábět a následně prodávat bylinné tinktury (jedná se o lihovodné výluhy rostlin, na prvotní tinkturu se užívá 60%líh) . Případně jaký druh ŽL budu potřebovat.

Děkuji mnohokrát za odpověď Z. Jiroutová
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2007)
Dobrý den,

k tomu, abychom mohli Váš dotaz zodpovědět, jsou zapotřebí konkrétní informace, týkající se vyráběných bylinných tinktur a účelu jejich užití.
Obecně lze uvést, že výroba a distribuce léčiv podle § 3 odst. 3 písm. j) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, není živností. Doporučujeme Vám proto obrátit se s touto problematikou přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv, Škrobárova 48, 100 41 Praha 10 (el.podatelna: infs@skul.cz, tel. 272 185 333).

Zdeňka Jankůrozšíření živnostenského listu - dotaz č. 216
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2007)
Dobrý den, chtěl bych si rozšířit živnostenský list o volnou živnost, která se stávající úzce souvisí. Budu pak muset vést na každou živnost účetnictví zvlášť, nebo je nějaká možnost dohromady?
Odpověď: (vložena dne: 12.07.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví povinnost vedení účetnictví pro každou živnost samostatně.

S případnými dalšími dotazy Vám doporučujeme se obrátit na příslušný finanční úřad.

Daniela Hlubková


prodej květin po internetu - dotaz č. 215
Dotaz: (vložen dne: 09.07.2007)
Dobrý den chtěl bych si zřídit internetový obchod ve kterém bych prodával řezané květiny, jaký k tomu potřebuji živnostenský list. Již vlastním živnostenský list na zprostředkování obchodu a služeb, ale ten tuto činnst asi nezahrnuje, ještě sem se chtěl zeptat jestli potřebuji nějakou praxi v oboru.
Odpověď: (vložena dne: 11.07.2007)
Dobrý den,

obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na adrese (http://www.mpo.cz/dokument699.html). Internetový obchod spadá do živnosti ohlašovací volné obor č. 77 "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny" s vymezením předmětu činnosti - prodej prostřednictvím Internetu. Budete-li řezané květiny nakupovat od dodavatelů a tyto dále prodávat, pak k provozování této činnosti je zapotřebí již výše zmíněný živnostenský list na "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny s vymezením předmětu činnosti - prodej prostřednictvím Internetu (který speciffikuje způsob prodeje) a živnostenský list na obor č. 74 "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím" s vymezením předmětu podnikání - květinami. K získání živnostenských listů na tyto dvě živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky; odborná způsobilost se nevyžaduje. Budete-li však prostřednictvím Internetu prodávat vlastní řezané květiny, pak Vám postačuje osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin.

V případě, že byste prodej řezaných květin prostřednictvím Internetu pouze zprostředkovával, aniž byste je fakticky nakupoval, pak by tato činnost byla pokryta již Vámi drženým živnostenským oprávněním na "Zprostředkování obchodu a služeb".

Za účelem získání podrobnějších informaci Vám doporučujeme kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad v místě Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová
zaměstnávání rodinných příslušníků - dotaz č. 214
Dotaz: (vložen dne: 07.07.2007)
Syn má prodejnu na živnostenský list.Může mě,svou matku,zaměstnat jako prodavačku?Jsem částečně invalidní.Nejsou v tomto případě nějaká omezení nebo vyjímky?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 10.07.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že podnikatel může zaměstnat neomezený počet zaměstnanců. Pouze dodáváme, že dle § 318 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, pracovněprávní vztah nemůže vzniknout mezi manžely.K otázce omezení či výjimek při výkonu zaměstnání částečně invalidních občanů není živnostenský úřad kompetentní se vyjadřovat, proto Vám doporučujeme obrátit se na Úřad práce, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.

Daniela Hlubkováživnostenský list - garance - dotaz č. 213
Dotaz: (vložen dne: 04.07.2007)
Dobrý den, mám maturitu jako kosmetička a chtěla bych začít podnikat ve svém oboru. Nemám žádnou praxi, tudíž potřebuji garanta. Chtěla bych podnikat v oboru manikúra + kosmetika. Chtěla jsem se zeptat jestli potřebuji garanty dva nebo mi stačí pouze jeden a pokud jen jeden tak v jakem oboru by musel pracovat? Musí mít tento garant ŽL nebo stačí pouze praxe v daném oboru? Děkuji za odpověď Hanka Skořepová
Odpověď: (vložena dne: 10.07.2007)
Dobrý den,

pro obě řemeslné živnosti „Pedikúra, manikúra“ a „Kosmetické služby“ můžete mít stanoveného téhož odpovědného zástupce, pokud tento splňuje jak všeobecné podmínky provozování živnosti, dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti pro každou z těchto živností. Současně sdělujeme, že odpovědný zástupce nemusí být držitelem živnostenského oprávnění ani podnikatelem.

Podrobnější informace k institutu odpovědného zástupce naleznete v odpovědi k dotazu č. 8, informace o odborné způsobilosti naleznete v odpovědi k dotazu č.183 této listárny. Je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubková

živnostenský list - dotaz č. 212
Dotaz: (vložen dne: 03.07.2007)
dobrý večer co musím splňovat abych mohl získat žl pro výrobu a prodej oplatek nebo sušenek
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2007)
Dobrý den,

k jednoznačnému určení podmínek stanovených zákonem k získání živnostenského listu k výrobě a prodeji oplatek nebo sušenek je rozhodující, jak bude finální produkt deklarován výrobcem. Cukrovinky jsou definovány vyhl. č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

Bude-li se jednat o výrobek získaný tepelnou úpravou těst a hmot, jehož sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky a následně je dohotoven pomocí náplní, polev a pod., půjde o cukrářský výrobek, jehož výrobu lze provozovat v rámci živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství". V daném případě zákon vyžaduje splnění jak všeobecných podmínek, tak i odborné způsobilosti.

Samotná výroba cukrovinek (bez pekařských a cukrářských výrobků) pak spadá do živnosti ohlašovací volné obor "Výroba potravinářských výrobků" s vymezením předmětu podnikání výroba cukrovinek. Zde zákon vyžaduje splnění pouze všeobecných podmínek.

Současně upozorňujeme, že podnikatel při své podniktelské činnosti je vždy povinen dodržovat zvláštní právní předpisy. V souvislosti s Vámi zamýšlenou výrobu Vám rovněž doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

Vzhledem k širokému spektru možností doložení výše uvedené odborné způsobilosti dle §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme Vám kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová
potřeby k živnostenskému listu - dotaz č. 211
Dotaz: (vložen dne: 01.07.2007)
Dobrý den,chtěl bych získat ŽL ale chybí mi 3 měsice praxe.Vím že se za mě muže někdo s Žl zaručit,jak v takovem připadě postupovat,co vše k Žl potřebuji kde si ho mám vyřídit a kolik to stoji.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2007)
Dobrý den,

odpovědi na Vaše otázky naleznete v naší listárně např. pod číslem 210 a 59. Jelikož jste neuvedl živnost, kterou hodáte provozovat a není tudíž zřejmé, zda zákon ve Vašem případě skutečně vyžaduje splnění odborné způsobilosti, doporučujeme vám k získání úpném informace, kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovádotaz - dotaz č. 210
Dotaz: (vložen dne: 25.06.2007)
Dobrý den, jaké doklady potřebuji předložit při ohlášení volné živnosti? Vím o výpisu z rejstříku trestů,o potvrzení bezdlužnosti vůči státu z FÚ,ale nejsem si jistý o potvrzeních z Ossz a ZP. děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 28.06.2007)
Dobrý den,

k vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců. Pokud jste již někdy v minulosti podnikal nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". Pokud výše uvedené doklady nedoložíte, živnostenský úřad si je vyžádá sám.

Skutečnost, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, prokážete čestným prohlášením.

V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od adresy místa podnikání, musíte rovněž doložit doklad prokazující právní důvod k užívání těchto prostor (např. postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Daniela Hlubková
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup