Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

prodej květin po internetu - dotaz č. 215
Dotaz: (vložen dne: 09.07.2007)
Dobrý den chtěl bych si zřídit internetový obchod ve kterém bych prodával řezané květiny, jaký k tomu potřebuji živnostenský list. Již vlastním živnostenský list na zprostředkování obchodu a služeb, ale ten tuto činnst asi nezahrnuje, ještě sem se chtěl zeptat jestli potřebuji nějakou praxi v oboru.
Odpověď: (vložena dne: 11.07.2007)
Dobrý den,

obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na adrese (http://www.mpo.cz/dokument699.html). Internetový obchod spadá do živnosti ohlašovací volné obor č. 77 "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny" s vymezením předmětu činnosti - prodej prostřednictvím Internetu. Budete-li řezané květiny nakupovat od dodavatelů a tyto dále prodávat, pak k provozování této činnosti je zapotřebí již výše zmíněný živnostenský list na "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny s vymezením předmětu činnosti - prodej prostřednictvím Internetu (který speciffikuje způsob prodeje) a živnostenský list na obor č. 74 "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím" s vymezením předmětu podnikání - květinami. K získání živnostenských listů na tyto dvě živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky; odborná způsobilost se nevyžaduje. Budete-li však prostřednictvím Internetu prodávat vlastní řezané květiny, pak Vám postačuje osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin.

V případě, že byste prodej řezaných květin prostřednictvím Internetu pouze zprostředkovával, aniž byste je fakticky nakupoval, pak by tato činnost byla pokryta již Vámi drženým živnostenským oprávněním na "Zprostředkování obchodu a služeb".

Za účelem získání podrobnějších informaci Vám doporučujeme kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad v místě Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová
zaměstnávání rodinných příslušníků - dotaz č. 214
Dotaz: (vložen dne: 07.07.2007)
Syn má prodejnu na živnostenský list.Může mě,svou matku,zaměstnat jako prodavačku?Jsem částečně invalidní.Nejsou v tomto případě nějaká omezení nebo vyjímky?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 10.07.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že podnikatel může zaměstnat neomezený počet zaměstnanců. Pouze dodáváme, že dle § 318 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, pracovněprávní vztah nemůže vzniknout mezi manžely.K otázce omezení či výjimek při výkonu zaměstnání částečně invalidních občanů není živnostenský úřad kompetentní se vyjadřovat, proto Vám doporučujeme obrátit se na Úřad práce, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.

Daniela Hlubkováživnostenský list - garance - dotaz č. 213
Dotaz: (vložen dne: 04.07.2007)
Dobrý den, mám maturitu jako kosmetička a chtěla bych začít podnikat ve svém oboru. Nemám žádnou praxi, tudíž potřebuji garanta. Chtěla bych podnikat v oboru manikúra + kosmetika. Chtěla jsem se zeptat jestli potřebuji garanty dva nebo mi stačí pouze jeden a pokud jen jeden tak v jakem oboru by musel pracovat? Musí mít tento garant ŽL nebo stačí pouze praxe v daném oboru? Děkuji za odpověď Hanka Skořepová
Odpověď: (vložena dne: 10.07.2007)
Dobrý den,

pro obě řemeslné živnosti „Pedikúra, manikúra“ a „Kosmetické služby“ můžete mít stanoveného téhož odpovědného zástupce, pokud tento splňuje jak všeobecné podmínky provozování živnosti, dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti pro každou z těchto živností. Současně sdělujeme, že odpovědný zástupce nemusí být držitelem živnostenského oprávnění ani podnikatelem.

Podrobnější informace k institutu odpovědného zástupce naleznete v odpovědi k dotazu č. 8, informace o odborné způsobilosti naleznete v odpovědi k dotazu č.183 této listárny. Je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubková

živnostenský list - dotaz č. 212
Dotaz: (vložen dne: 03.07.2007)
dobrý večer co musím splňovat abych mohl získat žl pro výrobu a prodej oplatek nebo sušenek
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2007)
Dobrý den,

k jednoznačnému určení podmínek stanovených zákonem k získání živnostenského listu k výrobě a prodeji oplatek nebo sušenek je rozhodující, jak bude finální produkt deklarován výrobcem. Cukrovinky jsou definovány vyhl. č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

Bude-li se jednat o výrobek získaný tepelnou úpravou těst a hmot, jehož sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky a následně je dohotoven pomocí náplní, polev a pod., půjde o cukrářský výrobek, jehož výrobu lze provozovat v rámci živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství". V daném případě zákon vyžaduje splnění jak všeobecných podmínek, tak i odborné způsobilosti.

Samotná výroba cukrovinek (bez pekařských a cukrářských výrobků) pak spadá do živnosti ohlašovací volné obor "Výroba potravinářských výrobků" s vymezením předmětu podnikání výroba cukrovinek. Zde zákon vyžaduje splnění pouze všeobecných podmínek.

Současně upozorňujeme, že podnikatel při své podniktelské činnosti je vždy povinen dodržovat zvláštní právní předpisy. V souvislosti s Vámi zamýšlenou výrobu Vám rovněž doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

Vzhledem k širokému spektru možností doložení výše uvedené odborné způsobilosti dle §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme Vám kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová
potřeby k živnostenskému listu - dotaz č. 211
Dotaz: (vložen dne: 01.07.2007)
Dobrý den,chtěl bych získat ŽL ale chybí mi 3 měsice praxe.Vím že se za mě muže někdo s Žl zaručit,jak v takovem připadě postupovat,co vše k Žl potřebuji kde si ho mám vyřídit a kolik to stoji.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2007)
Dobrý den,

odpovědi na Vaše otázky naleznete v naší listárně např. pod číslem 210 a 59. Jelikož jste neuvedl živnost, kterou hodáte provozovat a není tudíž zřejmé, zda zákon ve Vašem případě skutečně vyžaduje splnění odborné způsobilosti, doporučujeme vám k získání úpném informace, kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovádotaz - dotaz č. 210
Dotaz: (vložen dne: 25.06.2007)
Dobrý den, jaké doklady potřebuji předložit při ohlášení volné živnosti? Vím o výpisu z rejstříku trestů,o potvrzení bezdlužnosti vůči státu z FÚ,ale nejsem si jistý o potvrzeních z Ossz a ZP. děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 28.06.2007)
Dobrý den,

k vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců. Pokud jste již někdy v minulosti podnikal nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". Pokud výše uvedené doklady nedoložíte, živnostenský úřad si je vyžádá sám.

Skutečnost, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, prokážete čestným prohlášením.

V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od adresy místa podnikání, musíte rovněž doložit doklad prokazující právní důvod k užívání těchto prostor (např. postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Daniela Hlubková
Co vyřizuje živ. úřad? - dotaz č. 209
Dotaz: (vložen dne: 22.06.2007)
Dobrý den,
na úřadě mi řekli, že vyplním žádost CRM a po zahájení činnosti si mám jít toto ohlásit na FÚ, soc. a zdr. pojišťovnu; na webu Min.práce a obch. je však postup /obrázek/, ze kterého vyplývá, že toto zařizuje živ. úřad...?
Děkuji, Holzer
Odpověď: (vložena dne: 27.06.2007)
Dobrý den,

s účinností zákona č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ode dne 1.8.2006 mohou obecní živnostenské úřady co by centrální registrační místa na předepsaných tiskopisech (jednotný registrační formulář) přijímat přihlášky, oznámení nebo hlášení v případech stanovených tímto zákonem od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Údaje, které je možné sdělit prostřednictvím obecního živnostenského úřadu příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně jsou uvedeny na tomto jednotném registračním formuláři.

Bude-li se jednat o oznámení údajů, které jsou podle citovaného zákona obecní živnostenské úřady oprávněny přijímat, pak není důvod k dalšímu vyřizování u shora uvedených orgánů a vše vyřídíte u příslušného obecního živnostenského úřadu.

Bc. Zdeňka Jankůdotaz - dotaz č. 208
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2007)
Dobrý den,chci si vyřídit živnostenský list a začít podnikat jako OSVČ. Slyšel jsem nějaké zvěsti a daňových prázdninách první dva roky. Je na tom něco pravdy,nebo je to jen kachna? A v případě,že to pravda není,kde bych našel nějaké tarify podle kterých bych si mohl teoreticky vypočítat daň. Děkuji..
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den,

k uvedenému dotazu nejsme kompetentní se vyjádřit. Doporučujeme obrátit se na finanční úřad nebo na daňového poradce.

Bc. Zdeňka Janků
živnostenský list - dotaz č. 207
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2007)
Dobrý den. Je nutné pořizovat si živnostenský list na činnost, kt. se vyskytla jen jednorázově. Konkrétně se jedná o pronájem motorového vozidla. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 22.06.2007)
Dobrý den,

pro posouzení, zda pro pronájem motorového vozidla je nutné živnostenské oprávnění, je rozhodné, zda uvedená činnost svých charakterem naplní všechny znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
To znamená, že máte-li v úmyslu pronajímat motorové vozidlo, musí se jednat o činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Naplnění znaku soustavnosti vždy nevyžaduje, aby živnost byla provozována trvale nebo nepřetržitě, může jít i např. o činnost vykonávanou sezónně, proto je zapotřebí znak soustavnosti, příp. jednorázovost činnosti posuzovat vždy konkrétně.

V případě, že tato činnost naplní znaky živnosti, pak ji lze provozovat v rámci živnosti volné "Pronájem a půjčování věcí movitých". Bližší informace k ohlášení živnosti poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Bc. Zdeňka Janků


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - dotaz č. 206
Dotaz: (vložen dne: 12.06.2007)
Dobrý den,
prosím o radu. Zastavárna má mimo jiná živnostenská oprávnění i živnost "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej" a to pro možnost přímého vykoupení a prodeje zboží od klientů. Je možné vrámci tohoto živn. oprávnění vykupovat a prodávat ojetá motorová vozidla a použité DVD nosiče nebo je nutné zažádat o živnostenský list na živnost volnou č.75-Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství a č.76-Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů..? Jak by to bylo s těmito živnostmi, pokud by se jednalo o prodej vozidla či DVD, které nebylo původně vykoupeno, ale propadlo v zástavě? Mnohokrát děkuji za odpověď, Voborová.
Odpověď: (vložena dne: 18.06.2007)
Dobrý den,

pokud máte živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zastavárenská činnost" a "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej", pak uvedená živnostenská oprávnění zcela pokrývají Vámi popsanou činnost. Není tedy nutné vyřizovat další živnostenské oprávnění.

Podle zákona č. 174/2002 Sb., máte možnost písemně požádat, v případě, že název předmětu podnikání uvedený na živnostenském listě neodpovídá seznamu oborů živností volných dle Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., obecní živnostenský úřad, o nahrazení tohoto průkazu průkazem nebo průkazy podle nařízení vlády v rozsahu původního živnostenského oprávnění. Tyto úkony nepodléhají správnímu poplatku.

Bc. Zdeňka Janků


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup