Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dotaz na živnostenský list - dotaz č. 192
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2007)
Prosím o zodpovězení na dotaz č.189.Děkuji,Zemková.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz byla vystavena dne 17.5.2007 pod číslem 189.

Daniela Hlubková


odpovědný zástupce - dotaz č. 191
Dotaz: (vložen dne: 16.05.2007)
Dobrý den.
Oslovil mne majitel s.r.o., který má jako jednu z deklarovaných činností i zprostředkovatelskou činnost, zda-li bych mu nedělal odpovědného zástupce pro výkon činnosti zprostředkování zaměstnání dle § 14 zákona č.435/2004 Sb.,o zaměstnanosti. Majitel je jediný, který je oprávněn jednat za s.r.o. Můj dotaz zní, jak bude definována moje odpovědnost při výkonu této zprostředkovatelské činnosti a je-li možno ji upravit dohodou mezi mnou a majitelem jako zástupcem s.r.o. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle ustanovení § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování zaměstnání není živností.
Pro další informace se obraťte na úřad práce nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Daniela HlubkováDotaz - dotaz č. 190
Dotaz: (vložen dne: 14.05.2007)
Dobrý den. Podnikám v oboru dovozu automobilů. Tyto mnou koupená vozidla si dovážím na vlastním nákladním automobilu.Automobily nakupuji ve Francii a projíždím přes Německo. Musím vlastnit koncesi na mezinárodní autodopravu když si tato vozidla vozím pro svou firmu za ůčelem prodeje.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 15.05.2007)
Dobrý den,

silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, tzn. že pokud si zajišťujete sám dovoz aut pro vlastní potřebu není koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" nutná.

Daniela Hlubková

dotaz na živnostenský list - dotaz č. 189
Dotaz: (vložen dne: 10.05.2007)
Dobrý den,18.4.07 mi byl vydán živnostenský list a k 1.6.07zahajuji provozování živnosti spec.maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím -květinami a zahrádkářs.potřebami.Potřebuji ještě zvlášt živnost.list na vazbu květin a pokud chci mít v obchodě sběrnu fotek,potřebuji mít na to taky další živnost.oprávnění?Děkuji za odpovědˇ.Zemková.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

k zodpovězení Vašeho dotazu je kompetentní příslušný obecní živnostenský úřad, proto Vám doporučujeme kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad v místě bydliště (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Dále si Vás dovolujeme pouze informativně odkázat na §34 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/) a také na obsahové náplně jednotlivých živností, které naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Daniela Hlubková

živnostenský list - dotaz č. 188
Dotaz: (vložen dne: 09.05.2007)
dobrý denráda bych věděla jaký typ živn.podnikání je práce pro výběr peněz u klientů,kdy se platí daně a jakým způsobem se to vše hradí,když mám kromě této práce ještě svou práci u zaměstanavatele?
Odpověď: (vložena dne: 10.05.2007)
Dobrý den,

vzhledem k nejasnosti Vašeho dotazu, doporučuji Vám tento konzultovat přímo na telefonním čísle 595 622 552 (Věra Káňová), nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam).

Věra KáňováDotaz - dotaz č. 187
Dotaz: (vložen dne: 07.05.2007)
Je nutné mít živnostenský list na likvidaci autovraků nebo stačí živnost na opravu automobilů(karosárna).Děkuji za odpověď.S.S.
Odpověď: (vložena dne: 07.05.2007)
Dobrý den,

K Vašem dotazu sděluji, že provozování tzv. autovrakoviště spadá do živnosti ohlašovací vázané "Podnikání v oblastni nakládání s nebezpečnými odpady", neboť autovraky nezbavené provozních kapalin a jiných nebezpečných součástí jsou zařazeny mezi nebezpečné odpady.
Odlišnosti mezi Vámi uvedenou činností karosárny ("Opravy karosérií") a vázanou živností "Podnikání v oblastni nakládání s nebezpečnými odpady" naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, jehož znění je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html..

Současně Vám doporučuji nahlédnout na naši odpověď k dotazu č. 36 a 61.

Věra Káňovázřízení vázané živnosti skupina 205 - dotaz č. 186
Dotaz: (vložen dne: 06.05.2007)
Dobrý den.Můžete mi prosím zdělit jaká potvrzení o praxi potřebuji ke zřízení živnosti montáž a opravy el.zařízení.Našel jsem pouze čísla zákonu a zbírek.Pokud to jde prosím o bližší vysvětlení.Tuto činost chci provádět jako vedlejší-potřebují povolení zaměstnavatele?Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.05.2007)
Dobrý den,

v případě živnosti ohlašovací vázané „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“ je nutno mimo všeobecných podmínek splnit i odbornou způsobilost, kterou je Oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění
zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.].

Informace o potřebné odborné způsobilosti k získání příslušného Oprávnění (průkazu způsobilosti) Vám sdělí Institut technické inspekce Praha, pobočka Ostrava, Moravská Ostrava, Jílová 1913/14, tel. č. 596 623 281.

Dále Vás odkazujeme na § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, který obsahuje seznam orgánů a organizací, jejichž zaměstnanci mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
Dle ustanovení § 304 téhož právního předpisu, zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

V případě dalších informací máte možnost obrátit se na místně příslušné obecní živnostenské úřady, jejichž seznam lze najít na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Daniela Hlubková
Neprovozování činnosti - vrácení ŽL? - dotaz č. 185
Dotaz: (vložen dne: 04.05.2007)
Dobrý den,
jsem externí účetní a v poslední době se v mém okolí vyskytly případy týkající se ŽL, které sama nedokáži správně vyřešit.
1) OSVČ má dva živnostenské listy a již dva roky podniká pouze na jeden ŽL. Musí ŽL, na který nepodniká, zrušit nebo nahlásit přerušení této živnosti?
2) firma, která byla v roce 2005 zapsáno do OR, má několik ŽL. V podstatě ale nezačala podnikat, resp. má pouze min.náklady na kancelářské služby a nemá žádné výnosy. Nedá se určit, ke kterému ŽL náklady přísluší. V podstatě také činnosti neprovozují - musí ŽL zrušit nebo nahlásit přerušení?
Děkuji za pomoc
Líba Urbánková
Odpověď: (vložena dne: 04.05.2007)
Dobrý den,

k Vašim dotazům Vám sdělujeme, že je na vůli podnikatele, zda se rozhodne živnostenské oprávnění zrušit či přerušit provozování živnosti.
Další informace naleznete v naší listárně v odpovědi k dotazu č. 4 a č. 68.

Daniela Hlubková


kadeřnictví - dotaz č. 184
Dotaz: (vložen dne: 30.04.2007)
Dobrý den. Chci si otevřít kadeřnictví. Chci se zeptat jestli osoba, která mi bude dělat garanta musí mít činnost na stejném pracovišti nebo může mít svoji provozovnu i v jiném městě. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 02.05.2007)
Dobrý den,

1) Dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, odpovědný zástupce (garant) je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Tímto ustanovením zákona není dotčena odpovědnost podnikatele, neboť vůči třetím osobám (tzn. i orgánům veřejné správy) je za výsledky své podnikatelské činnosti odpovědný podnikatel. Odpovědný zástupce musí splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti a musí se zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu.

2) Má-li institut odpovědného zástupce řádně plnit svou funkci, nemůže jít jen o fiktivní "zajištění", ale především o faktické "umožnění" odpovědnému zástupci účastnit se provozování živnosti v potřebném rozsahu, a to zejména po stránce kvalitativní.

Z výše uvedeného vyplývá povinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce na provozování živnosti v potřebném rozsahu, nikoli jeho 100% účast.

Daniela Hlubková
nehtová modeláž, manikura - dotaz č. 183
Dotaz: (vložen dne: 29.04.2007)
Dobrý den. Chci si udělat kurz manikérka, nehtová modeláž. Jak jsem se zde ale dočetla nebudu moci sama podnikat protože nemám potřebnou 4 letou praxi a budu potřebovat odpovědný dohled. Musí tento být zase osoba podnikající v oboru manikura nebo to může být například i kosmetička nebo kadeřnice?
Odpověď: (vložena dne: 30.04.2007)
Dobrý den,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se zde prokazuje rekvalifikačními kurzy. Podle ustanovení § 22 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou), nebo výučním listem v příbuzném oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2; 64 - 46 - 4. Z hlediska odborné přípravy mají společný odborný základ. Dvouleté obory neposkytují odbornou způsobilost pro výkon živnosti.

Nicméně je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Podrobněji viz naše odpověď k dotazu č. 8 této listárny.
Současně zdůrazňuji, že odpovědný zástupce nemusí být držitelem živnostenského oprávnění ani podnikatelem.
Pokud shodou okolností ustanovený odpovědný zástupce podniká ve stejném či příbuzném oboru, pak tato skutečnost, pro osobu která ho ustanovila jako svého odpovědného zástupce, nemá žádný vliv ani význam.

Odpovědi na řadu otázek lze nalézt rovněž na naší WEB stránce - Informace KŽÚ podnikatelům.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup