Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

zřizení autodopravy - dotaz č. 182
Dotaz: (vložen dne: 29.04.2007)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat co vše je zapotřebí(dokumenty,licence,povolení...) abych si mohl založit vlastní autodopravu(mezinárodní s auty do 3,5 tun)Děkuji. L.H.
Odpověď: (vložena dne: 30.04.2007)
Dobrý den,

odpověď na svůj dotaz naleznete v naší listárně pod číslem 99.

Při provozování silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti není zapotřebí eurolicence.

Pro Vaši informaci sděluji, že informačním zdrojem monitorujícím legislativní podmínky i aktuální situaci na evropských silnicích, včetně komplexní služby umožňující podnikání v tomto oboru, pro své členy i veřejnost, poskytuje Sdružení ČESMAD Bohemia, Region Ostrava, Kafkova 8 702 00 Ostrava, tel. 596 618 928 , e-mail adresa ostrava@cesmad-bohemia.cz ,


Věra Káňovásdružení Martina - dotaz č. 181
Dotaz: (vložen dne: 25.04.2007)
Dobrý den,s kolegyní máme založeno sdružení na ŽL nákup a prodej, nyní si kolegyně nechala vystavit ŽL na zprostředkovatelskou činnost obchodu a služeb a chce na tento ŽL vykonávat stejnou službu, jakou vykonáváme ve sdružení, je to možné? Jsme plátci DPH. Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 30.04.2007)
Dobrý den,

jelikož Váš dotaz není zcela jednoznačný, sděluji obecně, že v případě, kdy více subjektů podnikajících v režimu živnostenského zákona uzavřelo smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. občanského zákoníku, jsou jednotliví členové sdružení při provozování živnosti povinni dodržovat podmínky stanovené živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy. Cílem sdružení je dosažení sjednaného účelu, a to způsobem stanoveným ve smlouvě. Sdružení podle § 829 občanského zákoníku nemá právní subjektivitu a nemůže tak být subjektem oprávněným podnikat v režimu citovaného zákona. Tímto subjektem jsou jednotliví členové sdružení. Živnost tedy může provozovat pouze ten, kdo má příslušné živnostenské oprávnění. Ostatní členové sdružení živnost bez živnostenského oprávnění provozovat nemohou (v opačném případě by se jednalo o neoprávněné podnikání).

Odlišnosti Vámi jmenovaných živností "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej" a "Zprostředkování obchodu a služeb" naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, jehož znění je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html.


Věra Káňová


podnikání - automechanik - dotaz č. 180
Dotaz: (vložen dne: 24.04.2007)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kde najdu informace o podnikání jako automechanik. Například jak velká musí být dílna a co vše do začátku podnikání potřebuji. Praxi mám 3 roky a jsem v tomto oboru vyučen. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 26.04.2007)
Dobrý den,

velikost dílny, její světlá výška, potřeba odsávacího zařízení a další vybavení a zařízení je odvislé od rozsahu vykonávané činnosti. Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad pouze provozovny eviduje, není kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučuji obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Věra Káňová
Potvrzení praxe - dotaz č. 179
Dotaz: (vložen dne: 18.04.2007)
Dobrý den,
chci zažádat o živnostenský list v oblasti vázané živnosti. Mám více než 5 let požadované praxe, ale státní podnik, ve kterém jsem pracoval již asi 15 let neexistuje. Jakým způsobem mohu získat potvrzení o praxi v tomto případě?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 23.04.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že doklady pro doložení potřebné praxe v oboru (příbuzném oboru) nejsou zákonem upraveny. Jako doklad o vykonání potřebné praxe lze proto použít pracovní smlouvy o uzavření pracovního poměru, v nichž je uvedeno pracovní zařazení a na ně pak navazující doklady, ze kterých je zřejmé, že pracovník vykonával dlouhodobě tutéž činnost (platový výměr, jímž mu byl zvýšen plat; doklad o mzdovém zařazení z důvodu odpracování určitého počtu let, doklad o převedení na jinou práci); pracovní knížky; průkazy zvláštní způsobilosti a pod. Jako doklad o praxi lze rovněž předložit např. osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v němž je přímo uvedeno dosažené vzdělání a počet let praxe v oboru.

Samotné posouzení splnění zákonem stanovené podmínky potřebné praxe v oboru (příbuzném oboru) plně náleží do kompetence příslušného obecního živnostenského úřadu.

Současně sdělujeme, že nástupnickou organizací po zanikajících státních podnicích se zpravidla stávaly akciové společnosti, které rovněž převzaly existující archivy.V případě úplného zániku státního podniku pak byla příslušná agenda předávána do státního archivu.

Věra Káňová

Struktura podnikatelů ve stavebnictví - dotaz č. 178
Dotaz: (vložen dne: 18.04.2007)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kde je možnost zjistit podrobněji strukturu podnikatelů (FO, jednotlivé PO) ve stavebnictví v Moravskoslezském kraji. Získané údaje bych využila přo vypracování bakalářské práce. Děkuji moc.
Odpověď: (vložena dne: 23.04.2007)
Dobrý den,

s odkazem na ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Moravskoslezského kraje náleží mezi povinné subjekty poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Krajský živnostenský úřad, jenž je odborem jmenovaného úřadu, je provozovatelem živnostenského rejstříku, který obsahuje údaje fyzických a právnických osob v oblasti živnostenského podnikání.
Informace se zveřejňují na základě žádosti nebo zveřejněním. V souvislosti s poskytováním informací jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu.

I když jste nenastínila potřebný rozsah požadovaných informací ke struktuře podnikatelů ve Vámi jmenované oblasti, doporučujeme Vám, jako další zdroj (širší rozsah) údajů Český statistický úřad (Repinova 2661/17a, Ostrava - Moravská Ostrava).


Věra KáňováJaký ŽL pro doplńovače zboží - dotaz č. 177
Dotaz: (vložen dne: 17.04.2007)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký živnostenský list vyřídit pro práci merchandiser - doplňovače zboží, sběr dat. Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.04.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Z uvedeného je tudíž zřejmé, že doplňování zboží nesplňuje tyto kvalifikační předpoklady, a proto tuto činnost nelze vykonávat jako živnost. Předmětná činnost spadá výhradně pod pracovně-právní vztah.

Seznam živností volných je obsažen v Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, ve znění pozdějších předpisů.
Vámi použitému anglickému výrazu merchandiser, jenž lze do českého jazyka přeložit jako obchodování, zboží, obchodovat, odpovídá obchodní činnosti. Z uvedeného seznamu živností ohlašovacích volných je možno volit "Velkoobchod, Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů, Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a Maloobchod použitým zbožím".

Sběr dat náleží do živnosti ohlašovací volné "Zpracování dat, služby databank, správa sítí".


Věra Káňová

trestní rejstřík - dotaz č. 176
Dotaz: (vložen dne: 16.04.2007)
dobrý den,můj přítel má záznam v rejstříku trestů a chtěl by si zažádat o živnostenský list.Záznam se týká dopravní nehody při řízení pod vlivem alkoholu,ke zranění jiné osoby nedošlo,jen ke škodě na majetku.Má šanci,že živnostenský list dostane?Podnikání se netýká dopravy
Odpověď: (vložena dne: 17.04.2007)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy a byl mu uložen nepodmíněný
trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Posuzování splnění podmínky bezúhonnosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů.

Věra Káňovápodnikani - dotaz č. 175
Dotaz: (vložen dne: 16.04.2007)
Dobrý den chtel jsem se zeptat jestli je mozno ziskat zivnostensky list na praci v oboru elektro s vyhlaskou 50§6 a co vsechno je k tomu potreba dekuji za odpoved.
Odpověď: (vložena dne: 18.04.2007)
Dobrý den,
vzhledem ke skutečnosti, že jste neupřesnil Vámi uvažovaný rozsah podnikání v oboru elektro, obecně sděluji, že oblast elektro je zařazena do do tří skupin, a to:

1. živnosti ohlašovací volné - Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
- Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů a antén
u těchto živností je nutno splnit pouze všeobecné podmínky;

2. živnosti ohlašovací řemeslné - Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- Výroba instalace a opravy elektronických zařízení
zde je nutno mimo všeobecných podmínek splnit i odbornou způsobilost ve smyslu znění §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění
pozdějších předpisů

3. živnost ohlašovací vázaná - Montáž opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
u této živnosti je nutno mimo všeobecných podmínek splnit i odbornou způsobilost, kterou je Oprávnění (§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění
zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.

Vzhledem k širokému spektru možností doložení výše uvedené odborné způsobilosti dle §§ 21a 22, doporučujeme Vám kontaktovat přímo příslušný obecní úřad (viz zveřejněný seznam). Vámi zmiňované osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb., bude možno, podle jeho obsahu, zohlednit jako doklad o praxi v oboru.

Věra Káňová


Nevyžádaná reklama v poštovní schránce - dotaz č. 174
Dotaz: (vložen dne: 12.04.2007)
Před půl rokem jsem si nalepil na schránku nálepku "Nevhazujte reklamu". Každý týden se do ní přesto nějaký leták dostal. Poslední týdny letáků výrazně přibylo, přes zřetelnou nálepku, která vhazování letáků zakazuje. Na internetu jsem se dočetl, že:

Podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o regulaci reklamy se zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje.

a že se mám obrátit na místní krajský živnostenský úřad (jsem z Ostravy). Rád bych věděl, jakým způsobem se mám proti nevyžádané poště (letákům) bránit.
Odpověď: (vložena dne: 16.04.2007)
Dobrý den,

Podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o regulaci reklamy se zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. Jestliže Vás tedy reklamní letáky vhazované do schránky označené nálepkou "Nevhazujte reklamu" obtěžují, obráťte se na krajský živnostenský úřad, který na základě ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, vykonává dozor nad výše uvedeným ustanovením tohoto zákona.

Ve Vámi uváděném případě Vám doporučuji podat podnět k Moravskoslezskému kraji, krajskému živnostenskému úřadu. Podnět včetně konkrétního letáku (příp. konkrétních letáků), můžete zaslat písemně na adresu: Moravskoslezský kraj, krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, příp. na e-mailovou adresu: posta@kr-moravskoslezsky.cz nebo hana.kaminska@kr-moravskoslezsky.cz. Podnět lze rovněž podat osobně v úředních hodinách: pondělí, středa 09:00 - 17:00, úterý, čtvrtek, pátek 09:00 - 14:30 na výše uvedené adrese.

Hana Kaminská

Odpovědný zástupce - dotaz č. 173
Dotaz: (vložen dne: 11.04.2007)
Chci ohlásit živnost Kadeřnictví, kterou budu provozovat prostřednictvím garanta, ale chtěla bych ustanovit dva garanty, je to možný??
Odpověď: (vložena dne: 16.04.2007)
Dobrý den,

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, neomezuje počet ustanovených odpovědných zástupců. Tudíž můžete mít i dva odpovědné zástupce. Nicméně je třeba zvážit nutnost ustanovení dvou odpovědných zástupců a důsledků s tím spojených (dva smluvní vztahy, přesné vymezení odpovědnosti,…).

Daniela Hlubková
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup