Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

koncesní listina - dotaz č. 172
Dotaz: (vložen dne: 11.04.2007)
Dobrý den,mám 7 letou doloženou praxi v mezinárodní
kamionové dopravě.Nyní vlastním 6 měsíců koncesní listinu na MKD do 3,5t.Na živn.uřadě mi řekli,že koncesi MKD nad 3.5t vyřídit nemohu.Proč?Mužete mi poradit?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.04.2007)
Dobrý den,

odborně způsobilou k provozování mezinárodní silniční motorové dopravy nákladní, vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti je osoba, která má kromě odborné způsobilosti prokázané příslušným vysvědčením, osvědčením, (osvědčením a praxí) nebo diplomem i tři roky praxe v provozování vnitrostátní silniční motorové dopravy. Podmínku praxe musí splňovat buď podnikatelský subjekt jako takový, nebo ustanovený odpovědný zástupce. Podmínka praxe v provozování silniční motorové dopravy se prokazuje předložením koncesní listiny, která byla vydána před třemi lety od podání žádosti k provozování tohoto druhu dopravy.

Vzhledem ke skutečnosti, že z Vašeho dotazu není zřejmé v jakém postavení jste dosáhl Vámi uváděnou 7 letou praxi v mezinárodní kamionové dopravě, nelze Váš dotaz jednoznačně zodpovědět. Doporučuji Vám proto předmětnou problematiku konzultovat přímo na tel. č. 595 622 552 (V.Káňová).

Věra Káňová
Dotaz ohledně živnostenského podnikání - dotaz č. 171
Dotaz: (vložen dne: 11.04.2007)
Dobrý den,jsem již podnikatel v oboru pohostinství a v autodopravě a chtěla bych se zeptat jestli je potřeba živnostenský list na pronájem nebytových prostor. Konkrétně se jedná o pronájem celého objektu, v němž se nachází 4 dílny vhodné třeba na opravu automobilů. Dílny mám v úmyslu pronajat ne jako celek, ale každou dílnu zvlášť různým firmám. Za Vaši odpověď předem děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 12.04.2007)
Dobrý den,

k zodpovězení Vašeho dotazu je rozhodující, zda budete v rámci pronájmu nebytových prostor poskytovat jiné než základní služby zajišťující řádný provoz.

Pokud ano, pak by bylo možné činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou s předmětem podnikání "Realitní činnost". Obsahovou náplň této živnosti najdete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, jehož znění je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html. K získání živnostenského oprávnění k provozování této živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky, odborná způsobilost se nevyžaduje.

Pokud nebudete poskytovat jiné než základní služby zajišťující řádný provoz, pak by nešlo o činnost, která by spadala do režimu živnostenského zákona. Příjem z této činnosti by podléhal zdanění, a proto doporučujeme se obrátit pro bližší informace na příslušný finanční úřad podle místa trvalého bydliště (telefonické kontakty najdete na webových stránkách http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady ).

Daniela Hlubková

s.r.o - dotaz č. 170
Dotaz: (vložen dne: 08.04.2007)
Dobrý den, chtěla bych začít podnikat a otevřít si obchod s oděvy a zaměstnat prodavačku. Musím si v tomto případě založit s.r.o?Děkuji Faltová
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2007)
Dobrý den paní Faltová,

živnost může provozovat jak fyzická, tak právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Pro zřízení obchodu s oděvy (živnost ohlašovací volná "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím") není nutno zakládat s.r.o. a záleží
pouze na Vašem rozhodnutí, zda tak učiníte či nikoliv.
Podnikatel může zaměstnávat neomezený počet pracovníků.

Věra Káňovásmlouva nebo dohoda pro garanta a podniatele - dotaz č. 169
Dotaz: (vložen dne: 07.04.2007)
Dobrý den nenužu najit smlouvu nebo dohodu mezi garantem a a budoucim podnikatelem.bude u me pouze tři mesice ktere ji chybi aby mohla podnikat sama,ale chci mit nejakou smlouvu nebo dohodu v ruce.předem dekuji
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně v odpovědi k dotazu č. 85.

Daniela Hlubková


autodílna - dotaz č. 168
Dotaz: (vložen dne: 06.04.2007)
Dobrý den
Chtela jsem se zeptat,jestli je možné aby se živnost-autodílna a karosárna provozovala tzv.pod širým nebem.Mám souseda který takovout živnost provozuje téměř všechny práce provádí venku(rozbrušování ,používání barev,broušení tmelů aj.).Nemá žádné zabezpečení proti úniku olejů aj.látek .Svoji dílu(garáž) má v obytné zóně kde jsou zahrady,domy.Nejenže okolí obtěžuje hlukem,také,bývá cítit i barva.Možná se mýlím ,ale myslím si,že by měl mít uzavřenou dílnu,aby neobtěžoval hlukem a neznečišťoval okolí.Děkuji za příp.odpověď.I.K.
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad pouze provozovny eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).Daniela Hlubková

Podmínky - dotaz č. 167
Dotaz: (vložen dne: 03.04.2007)
Dobrý den,

chtěla bych si pořídit ještě jeden žl na zprostředkování obchodu a služeb. Jelikož dlužím na sociálním pojištění menší částku a mám splátkový kalendář, je možné zažádat o další žl se splátkovým kalendářem ze sociálního pojištění a co vše ještě obnáší založení dalšího žl?
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2007)
Dobrý den,

v ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikovány všeobecné podmínky provozování živnosti. Jednou z podmínek je skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že živnostenský list na jinou činnost Vám nemůže být vydán.Daniela HlubkováPraxe - dotaz č. 166
Dotaz: (vložen dne: 02.04.2007)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jakou praxi musím mít pro živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem. U požadavků této vázané živnosti je středoškolské vzdělání (což mám) a 5 let praxe v oboru, což není blíže specifikováno.
Děkuji. Josef Novák
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2007)
Dobrý den,

kvalifikační předpoklady k živnostenskému podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady jsou dány přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j.
- vysokoškolské vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo
- úplné střední odborné vzdělání v příslušném studijním oboru a 5 let praxe v oboru,
přičemž tento zákon detailní zvláštnosti týkající odborné způsobilosti v zásadě neřeší.

Vzhledem k široké škále příslušných studijních oborů v oblasti středních škol, lze praxi v oboru prokázat například dokladem z oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, technologie a techniky zpracování odpadů, chemie, ale i odpadními a zvláštními vodami, odpady drahých kovů, látkami znečišťujícími ovzduší; nebo dokladem z obasti příbuzných oborů jako např. oblasti hygieny, toxikologie, veterinární hygieny, ekologie, strojírenské metalurgie, vodního hospodářství, vodárenství atd.
S ohledem na výše uvedené a skutečnost, že posuzování splnění podmínek odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů, doporučujeme Vám s konkrétním dotazem kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad v místě bydliště (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová


hostinská činnost - dotaz č. 165
Dotaz: (vložen dne: 02.04.2007)
Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat,chtěl bych si pronajmout hostinec,potřebuju k tomu Ž.L.A KVALIFIKACI?AA co všechno k tomu potřěbuji. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2007)
Dobrý den,
k provozování hostinské činnosti je zapotřebí živnostenský list, k jehož získání je nutné splnit jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona; zvláštní podmínky, jimiž se v daném případě rozumí odborná způsobilost, upravuje § 21 a § 22 téhož zákona.

Vzhledem k nekonkrétnosti Vašeho dotazu a s ohledem na široké spektrum možností prokázání odborné způsobilosti, doporučujeme podrobnější informace získat přímo na obecním živnostenském úřadě podle místa bydliště. (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na adrese
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Věra Káňová
soukromé jesle - dotaz č. 164
Dotaz: (vložen dne: 01.04.2007)
Dobrý den,
jaké zákonné podmínky musím splnit, abych mohla zřídit soukromé zařízení pro péči o děti do 3.let věku a jaké nad 3.roky věku.Mám VŠ vzdělání ekonomické, kdy ovšem nesplňuji podmínky živnosti vázané pro tento obor. Jaké mám možnosti. Děkuji. KŠ
Odpověď: (vložena dne: 04.04.2007)
Dobrý den,

1) pokud byste chtěla podnikat v oblasti péče o děti nad 3 roky věku, pak je možné činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou s předmětem podnikání „Mimoškolní výchova a vzdělávání“, kdy postačí splňovat tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti, jak jsou uvedeny v ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz. odpověď na otázku č. 124).

2) pokud byste chtěla podnikat v oblasti péče o děti do 3 let věku, pak je možné činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací vázanou s předmětem podnikání „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, kdy je třeba splňovat kromě všeobecných podmínek provozování živnosti také odbornou způsobilost, která je řešena v příl. č. 2 živnostenského zákona (http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/).

Vzhledem k tomu, že Vámi uváděné dosažené vzdělání neodpovídá požadavkům na odbornou způsobilost, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce, tj. fyzickou osobu, která odbornou způsobilost v plném rozsahu splňuje.Bližší informace získáte na příslušném živnostenském úřadě podle místa bydliště (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).


Daniela Hlubková


získání živnostního listu - dotaz č. 163
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2007)
Dobrý den
jsem vyučená prodavačka potravin a mam 4letou praxi v oboru a 2roky jako vedoucí závodní jídelny. Je možné na tomto základě získat živnostenský list s hostinskou činností?
Odpověď: (vložena dne: 02.04.2007)
Dobrý den,
odborná způsobilost řemeslných živností, mezi které patří také „Hostinská činnost“, je řešena v § 21 a §22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění živnostenského zákona naleznete na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/.

Posouzení odborné způsobilosti je plně v kompetenci příslušného živnostenského úřadu. Kontakty na obecní živnostenské úřady naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).Daniela Hlubková

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup