Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Možnosti spolupráce - dotaz č. 160
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2007)
Dobrý den , jsem jednatelem Gamma Business s.r.o. a uvítal bych informace o možnosti spolupráce při výstavbě automobilky Hyunday v Nošovicích . Jedná se hlavně o výstavbu počítačových sítí komunikujících po optických vláknech . Kontakt : 605 104 370 , gamabusiness@seznam.cz , Děkuji F.Burdzik
Odpověď: (vložena dne: 28.03.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně v odpovědi k dotazu č. 63. Pouze upřesňujeme, že webové stránky agentury CzechInvest jsou, v tomto konkrétním případě, pouze informativní.

Daniela HlubkováZa jákých podmének lze vyřídit živnostenský list " Hostinská činnost" - dotaz č. 159
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2007)
Dobrý den jak mohu získat, nebo co bych musela proto udělat, aby mi byl vydám živnostenský list na hostinskou činnost. Bohužel nejsem vyučená v tomto oboru, jen jsem v tomto oboru dva roky pracovala, je to možné v tomto oboru podnikat, s tímto vyučením? děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 27.03.2007)
Dobrý den,

k získání živnostenského oprávnění k řemeslné živnosti "Hostinská činnost", je nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost dle § 21 a § 22 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění živnostenského zákona naleznete: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/.Pokud byste odbornou způsobilost nesplňovala, můžete provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce dle § 11 živnostenského zákona.S ohledem na široké spektrum možností prokázání odborné způsobilosti, doporučujeme podrobnější informace získat přímo na obecním živnostenském úřadě podle místa bydliště. (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).Daniela Hlubková
správní orgán dle § 5 občanského zákoníku - dotaz č. 158
Dotaz: (vložen dne: 22.03.2007)
Jsem diplomant a obracím se na Vás s prosbou o odpověď na otázku, zda-li se podnikatel může obrátit na Živnostenský úřad jako na správní orgán v případě porušení jeho obchodního tajemství nebo jiných důvěrných informací. Nebo existuje jiný úřad, kde by mohl hledat pomoc, když nechce jít cestou soudní. Děkuji za odpověď, s pozdravem Novák
Odpověď: (vložena dne: 27.03.2007)
Dobrý den,
Problematika obchodního tajemství není v kompetenci živnostenského úřadu. Domníváme se, že tuto problematiku není oprávněn řešit ani jiný správní orgán. Svých práv se můžete domáhat pouze soudní cestou.

Petr Jakobi


Dotaz - finanční způsobilost - dotaz č. 157
Dotaz: (vložen dne: 20.03.2007)
Dobrý den, podnikám prvním rokem v autodopravě, takže na tento rok mám finanční způsobilost zajištěnou. Pokud ale pro příští období neprokáži finanční způsobilost ve výši okol 300tisíc na jeden kamion, tak se chci zeptat zda existuje nějaké jiné východisko pro získání finační způsobilosti abych mohl dát živnost provozovat. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 26.03.2007)
Dobrý den,

pokud budete chtít i nadále provozovat "Silniční motorovou dopravu nákladní" autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, s výjimkou speciálních vozidel, musíte prokazovat finanční
způsobilost příslušnému dopravnímu úřadu (podle sídla nebo trvalého pobytu) vždy za každý kalendářní rok
nejpozději do 31. července roku následujícího.
Bližší podmínky ke způsobu prokázní finanční způsobilosti naleznete na webových stránkách
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/dop_05.wnv.html.


Zdeňka Janků


živnostenské podnikánípaušální výdaje - dotaz č. 156
Dotaz: (vložen dne: 19.03.2007)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jaké procento paušálních výdajů mohu uplatnit u finančního zprostředkovatele(sepisování smluv životní pojistky,atd).Mám živnostenský list-zprostředkování obchodu a služeb,činnost ekonomických a fin.poradců,osvědčení dle vyhl.(vydane ČNB).
děkuji za brzkou odpověď.prosim na mejl:Certice.P@seznam.cz

Odpověď: (vložena dne: 20.03.2007)
Dobrý den,

odpověď na Vámi uvenený dotaz není v kompetenci živnostenského úřadu. V předmětné záležitosti se obraťte na daňového poradce.

Petr JakobiDotaz - dotaz č. 155
Dotaz: (vložen dne: 13.03.2007)
Dobrý den chtěl bych se zeptat:
podnikám v oboru zednictví. mám to i v živnostenském listu a chtěl bych se zeptat co vše jako živnostník mohu v tomto oboru provádět.Děkuji Polánek
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2007)
Dobrý den pane Polánku,

Seznam prací, které můžete provádět v rámci živnosti zednictví, naleznete v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Sbírku zákonů naleznete např. na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, v rubrice "Užitečné odkazy".

Petr Jakobidotaz stomatologické ordinace - dotaz č. 154
Dotaz: (vložen dne: 13.03.2007)
Dobrý den, chtěla bych velmi poprosit o vaši pomoc kam zařadit „živnost“ lépe řečeno činnost kterou bych, chtěla provozovat při stomatologické ordinaci jako OSVČ, ale protože má soubor, který bych potřebovala přiložit 4 strany, chtěla jsem poprosit o konkrétní místo, kam své dotazy zaslat, je-li to možné.
Předem děkuji za odpověď
Bc. Irena Fingerhúttová
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2007)
Váš dotaz jsme obdrželi dne 13.3.2007 v elektronické podobě, byl zaevidován a odpověď bude zpracována
mimo listárnu KŽÚ.

Zdeňka JankůDotaz - dotaz č. 153
Dotaz: (vložen dne: 12.03.2007)
Dobrý den,
jelikož mám záměr podnikat ve formě vedlejšího příjmu v oblasti čištění koberců, čalouněného nábytku, interiérů vozidel, chtěl bych vědět co všechno k tomu potřebuji tzn. na jakou činnost vyřídit ŽL, kde se přihlásit atd. Děkuji předem za odpověď. Blažek
Odpověď: (vložena dne: 15.03.2007)
Dobrý den,pro volbu živnostenského oprávnění je rozhodující, zda se bude jednat o chemickotechnologické procesy čištění koberců, čalouněného nábytku a interiérů vozidel, či nikoli.

Pokud by se jednalo o chemickotechnologické procesy čištění, pak je možné činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou s předmětem podnikání „Čištění textilu a oděvů“ , v opačném případě je možné činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou s předmětem podnikání „Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“.Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (webové stránky: http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Bližší informace k ohlášení předmětných živností získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html. Informace k ohlášení u příslušného živnostenského úřadu a k požadovaným dokladům jsou uvedeny v listárně, například u dotazu č. 17.

Daniela Hlubková


jak sjednat místo výkonu práce - dotaz č. 152
Dotaz: (vložen dne: 02.03.2007)
Dobrý den, jsem student právnické fakulty a v nedávné době jsem v praxi narazil na jednu otázku na kterou jsem nedokázal přesvědčivě odpovědět. Jedná se o sjednání místa výkonu práce v pracovní smlouvě podle §34 odst.1 pís.B).
Stav věci se má tak: Nově vzniklá společnost XY provozuje výrobu(jedná se o seriovou výrobu-práce u montážní linky, zaměstnanci nikam necestují) v pronajatých prostorách, do budoucna panuje určité riziko, že by tyto prostory musela společnost opustit a přestěhovat svou výrobu jinam. Vhodné lokality jsou zatím věcí předběžného monitoringu a tudíž se zatím vůbec neví kam by byla výroba přeložena. Zaměstnavatel má proto zájem sjednat místo výkonu práce co nejšířeji, ale zároveň v mezích zákoníku práce. První dotaz: Myslíte si, že by v tomto případě šlo sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě takto:"místem výkonu práce jsou všechny organizační složky a provozovny zaměstnavatele v Jihomoravském kraji"? A bylo by tímto způsobem platně sjednáno místo výkonu práce i v provozovně, která teprve vznikne? Já si myslím, že ano - tedy lze to takto sjednat a místem výkonu práce budou i provozovny a organizační složky zaměstnavatele, které vzniknou později, již za trvání pracovní smlouvy.
Dále je situace ještě o něco komplikovanější: jediný společník společnosti XY je zároveň společníkem (zde již není jediným společníkem, proto nelze problém vyřešit sloučením)jiné společnosti, říkejme ji ABC. Tyto firmy mají tedy stejného společníka, stejný předmět činnosti a často spolupracují, ale jinak to jsou právně dva odlišné subjekty - jedná se tedy o dva naprosto odlišné subjekty a potažmo tedy o dva rozdílné zaměstnavatele. Společnost XY by proto pro případ nouze (tedy, že by musela hledat novou lokalitu pro svou výrobu a že by problém nemohl být řešen jinak) chtěla sjednat místo výkonu práce tak, aby zahrnovalo i provozovnu společnosti ABC s tím, že by se tam dal provoz na nezbytně nutnou dobu (která však může trvat klidně i dva nebo tři roky) přesunout. Jinými slovy zaměstnanec by dělal stejnou práci, pro stejného zaměstnavatele, ale v provozovně jiné společnosti(ABC).
Otázka číslo 2. tedy zní: Je možné platně sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě takto: "Místem výkonu práce jsou všechny organizační složky a provozovny zaměstnavatele a společnosti ABC v Jihomoravském kraji"
V ASPI jsem žádnou uspokojivou odpověď nenašel, na katedře pracovního práva mi sice odpověděli, ale vzhledem k tomu, že věc není ještě řešena judikaturou, bych se rád zeptal i na Váš názor. Společnosti XY jako zaměstnavateli jde především o to, aby v případě stěhování provozu nemuseli uzavírat nové pracovní smlouvy a vyplácet tedy odstupné. Problém cestovních náhrad ani pravidelného pracoviště není v odpovědi třeba řešit. Jde spíše opravdu jen o to odstupné.
Nabízí se také ještě jedna alternativa: "místem výkonu práce je Jihomoravský kraj", ale takovéto znění nepovažuji za vhodné(především je málo určité). Za Vaši odůvodněnou odpověď předem děkuji. Případně mi prosím napište, jaké znění doložky upravující místo výkonu v pracovní smlouvě by jste v takovém případě doporučovali Vy.
Ještě jednou děkuji
P.D
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2007)
Dobrý den,

Vámi uváděné dotazy nespadají do problematiky živnostenského zákona. Jelikož se jedná o oblast pracovního práva, doporučujeme Vám, abyste se v dané věci obrátil na příslušný pracovní úřad.

Petr Jakobi
Vnitrostátní a mezinárodní doprava - dotaz č. 151
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2007)
Dobrý den, chtěl bych si založit živnost na vnitrostátní a mezinárodní přepravu. Mohly by jste mi poradit jakou živnost bych si na to měl zvolit a jestli potřebuji nějakou koncecy. Za odpověď předem děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2007)
Dobrý den,

předpokládáme, že se jedná o silniční motorovou dopravu nákladní. Pak odpověď na dotaz naleznete v odpovědi č. 150. Pokud odpovědného zástupce neustanovujete (viz předposlední věta odpovědi), odbornou způsobilost pro vozidla nad 3,5 tun celkové hmotnosti, dle ust. § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě, případně tříletou praxi pro mezinárodní dopravu, musíte pochopitelně splňovat sám.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup