Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

provozování Biotronové lampy - dotaz č. 149
Dotaz: (vložen dne: 26.02.2007)
mám pedikúru a zakoupila jsem do provozovny biotronovou lampu, jaké vzdělání a oprávnění je potřeba k provozu
Odpověď: (vložena dne: 28.02.2007)
Dobrý den,

Pokud se týká vašeho dotazu k používání bioptronové lampy, můžeme pouze obecně konstatovat,
že se s největší pravděpodobností bude jednat o činnost spadající do oblasti zdravotnictví.
Při koupi biotronové lampy jste spolu s výrobkem obdržela návod k použití a prohlášení o shodě.
Uvedené doklady jsou důležité pro posouzení, zda přístroj je určen jako doplňkový v rámci léčebných metod a tedy vyloučen z režimu živnostenského zákona.

Pro jistotu můžete v této věci kontaktovat přímo pracovníky Krajského živnostenského úřadu, oddělení metodicko-správní (seznam pracovníků včetně telefonických kontaktů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/odb_18.html )

Zdeňka Janků


vyřízení živnosti - dotaz č. 148
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2007)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem na mateřské dovolené a chtěla bych si za žádat o ŽL ve svém oboru. Nestratím tím to nárok na rodičovský příspěvek a soc. a zdr. poj. bude nadále platit za mě stát? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2007)
Dobrý den,
s dotazem se obraťte na Okresní správu sociálního zabezpečení, která je kompetentní k odpovědi. Nejedná se totiž o problematiku živnostenského zákona.

Petr JakobiPoplatek za zrušení - dotaz č. 147
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2007)
Dobrý den, prosím, v jaké výši se platí poplatek za zrušení ŽL ? Děkuji, Olejníková.
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2007)
Paní Olejníková,
za zrušení živnostenského oprávnění se správní poplatek nehradí.

Petr Jakobipřerušení činnosti - dotaz č. 146
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2007)
Dobrý den,
chtěla bych přerušit činnost vzhledem k tomu,že jsem doma na mateřské dovoloné. Jde činnost přerušit od ledna 2007? A jaké doklady k tomu budu potřebovat? Musí se na úřad dojít osobně nebo stačí poslat dopis?

Děkuji za Váš čas Lucie Kuntošová
Odpověď: (vložena dne: 23.02.2007)
Dobrý den,

odpověď na své otázky naleznete v naší listárně pod čísly 80 a 68.

Věra Káňová


Dotaz ohledně živnostenského listu - dotaz č. 145
Dotaz: (vložen dne: 20.02.2007)
Dobrý den chtěla jsem se zeptat nejsem ničím vyučená a chtěla bych si otevřít obchod s látkami a s doplnky.mám 2 letou praxi jako prodavačka jestli bych na tuhle činost dostala živnostenský list a nebo k tomu musím mít vyučení.děkuji
Odpověď: (vložena dne: 25.02.2007)
Dobrý den,

Vámi uvedená činnost náleží do oboru živnosti č. 74 "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím". Jedná se o živnost ohlašovací volnou. K získání živnostenského listu na tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky; odborná způsobilost se zde nevyžaduje. Podrobnosti k všeobecným podmínkám provozování živnosti naleznete v naší listárně např. pod č. 124, 26.

Věra Káňová


Živnost - dotaz č. 144
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2007)
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat v živnostenském listu mám předmět podnikání: práce a služby při těžbě dřeva. Jelikož se blíží doba vyplňování daňových přiznání, našel jsem si v daňových zákonech, paušální výdaje, kde je uvedeno, že je mohu uplatnit ve výši 80% z přijmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Pokud vím tak těžba dřeva patří do lesního hospodaření.Na finančním úřadě mi oznámili, že do této kategorie nepatřím, že bych si musel upravit předmět podnikání. Můžete mi prosím poradit. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 22.02.2007)
Dobrý den,

dle Vašeho sdělení provozujete živnost na základě živnostenského oprávnění "Práce a služby při těžbě dřeva", tato činnost je vykonávána v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisu. Jako osoba podnikající v režimu živnostenského zákona tedy máte příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), a můžete si uplatnit výdaje ve výši 50% z příjmu dle § 7 odst. 9 písm. c) téhož zákona.

Výdaje ve výši 80% si může uplatnit fyzická nebo právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a podniká na základě osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (zemědělský podnikatel má tedy příjmy z podnikání dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, příjmy ze zemědělské výroby lesního a vodního hospodářství, o kterých se zmiňujete). Zemědělský podnikatel je podle zákona o zemědělství oprávněn poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě (tedy také v rámci osvědčení může vykonávat práce a služby při těžbě dřeva, avšak za podmínky, že bude tuto činnost vykonávat vedle své vlastní zemědělské výroby).

Pavla Gruščíková


Změna názvu živnostenského listu podruhé - dotaz č. 143
Dotaz: (vložen dne: 14.02.2007)
Dobrý den, můžete mi odpovědět na mojí otázku z data 8.2.2007?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 14.03.2007)
Dobrý den,
odpověď již byla vložena k příslušnému dotazu.

Hana Kaminská


Živnostenský rejstřík - dotaz č. 142
Dotaz: (vložen dne: 14.02.2007)
Dobrý den, v jedné z dřívějších odpovědí (na dotaz č. 30) je uvedeno, že v ŽR se uvádějí i údaje o zrušené živnosti. To je sice pravda, ale určitě i v tomto konkrétním případě? Tedy když podnikatel začne podnikat znovu po předchozím ZRUŠENÍ živ. oprávnění s odstupem několika let?
Minimálně v jednom případě tomu tak není! Podnikatel, který prokazatelně podnikal už dříve na základě ŽL (dle údaje z jiného registru, dle IČa, které začíná číslem 1 a také ho osobně znám). V ŽR je ale uvedeno pouze toto nové podnikání. Všechna data jsou aktuální, žádná zmínka o předchozím podnikání.
Není tedy odpověď na dotaz č. 30 trochu nepřesná? Není to třeba tak, že údaje o podnikateli (i veškeré údaje o zrušené živnosti) sice v rejstříku zůstávají, i když nemá aktuálně žádné ŽL vydané a nepodniká, ale pokud podnikatel začne znovu podnikat za několik roků (jsou mu vydány nové ŽL), tak se původní údaje už neuvádějí a jsou v rejstříku uváděny pouze aktuální?
Samozřejmě mám na mysli VEŘEJNĚ přístupnou část ŽR. Je jasné, že v neveřejné části zůstávají veškeré údaje.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 20.02.2007)
Dobrý den,

Veřejná část živnostenského rejstříku obsahuje mimo jiné údaj o zániku živnostenského oprávnění (datum zániku). Tedy i z veřejné části živnostenského rejstříku by mělo být zřejmé, že podnikatel již jednou předmětnou činnost ukončil.

Pokud tento údaj není v živnostenském rejstříku obsažen máte možnost si na místně příslušném živnostenském úřadě dle bydliště podnikatele ověřit správnost údajů v živnostenském rejstříku.

Uvedená situace (chybějící historie) mohla nastat i v případě, že osoba podnikala dle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů (do roku 1991). Osoby podnikající dle zmiňovaného zákona nejsou v živnostenském rejstříku uvedeny.

Povinnost vést živnostenský rejstřík vznikla zákonem č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. ode dne 1.1.1992.

Jitka Školová


Založení živnosti - dotaz č. 141
Dotaz: (vložen dne: 14.02.2007)
Dobrý den,
chtěl bych otevřít Internetovou kavárnu, ale nevím jaké živnostenské oprávnění bych si měl na tuto živnost založit.
Děkuji za odpověď. J.Kraus, Opava
Odpověď: (vložena dne: 08.03.2007)

Dobrý den, pane Krausi,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pojem "internetová kavárna" není nikde definován. Pokud podnikatel provozuje služby spadající do režimu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pak provozování těchto služeb spadá do kompetence Českého telekomunikačního úřadu nebo, budete-li provozovat pouze služby spočívající v podstatě v pronájmu či půjčování počitaců (případně i jinou činnost, která je živností), pak provozování těchto služeb spadá do kompetence živnostenského úřadu.

S ohledem na výše uvedené, doporučujeme obrátit se nejprve na České telekomunikační úřad, který je kompetentní posoudit, zda tato Vámi provozovaná činnost spadá pod výše uvedený zákon. ( kontakty naleznete na http://www.firmy.cz/detail/212311-cesky-telekomunikacni-urad-ostrava-hulvaky.html)

Bližší informace k živnostenskému podnikání poskytne kterýkoliv živnostenský úřad. Seznam naleznete na
webových stánkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.)


Zdeňka Jankůzrušení živnostenského listu - dotaz č. 140
Dotaz: (vložen dne: 11.02.2007)
Dobrý den, mám již několik měsíců přerušený živnostenský list, v době jeho vydání jsem dostal výhodnou nabídku jako státní zaměstnanec, čili prakticky jsem činnost nevykonával a vzhledem k mému časovému nedostatku se k této činnosti už nedostanu, chci se zeptat jak nejrychleji se dá tento živnostenský list zrušit. Děkuji Jan Gřegoř
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2007)
Dobrý den pane Gřegoři,

pokud nehodláte podnikat a chcete zrušit Vaše živnostenské oprávnění, je nutno o jeho zrušení požádat příslušný živnostenský úřad, který Vám živnostenský list, resp. koncesní listinu vydal. Přestože jste podnikatelskou činnost prakticky nevykonával, podle ustanovení § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších predpisů, bude nutno žádost doložit souhlasem správce daně (na Vaši žádost vystaví místně příslušný finanční úřad). Nedoložení tohoto souhlasu je pro živnostenský úřad důvodem zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku a nelze je zrušit se zpětnou účinností.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup