Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

zaruceni na zivnost - dotaz č. 125
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
dobry den chtelbych jse zeptat jestli bych mohl delat zednika kdyz mam zakladni vzdelani a mam zasebe osobu ktera byse zame zarucila ale neni vyucen v oboru ale ma zivnost na zednika a provozuje tu zivnost uz 10 let muze jse zame zarucit.dekuji
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že pokud nesplňujete odbornou způsobilost pro provozování živnosti řemeslné "Zednictví", máte možnost získat živnostenské oprávnění k provozování této živnosti za předpokladu, že si ustanovíte odpovědného zástupce, kterým je fyzická osoba splňující jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. v daném případě odbornou způsobilost.

Odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné upravuje ustanovení §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jednou z jejich možností je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru. Jak uvádíte, Vámi zmiňovaná osoba provozuje živnost zednictví již deset let, a proto splnění výše uvedené podmínky by nemělo činit žádný problém.

Za účelem získání podrobných informací Vám doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


Podmínky při MD a založení živnostenského listu - nákup,prodej - dotaz č. 124
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
Dobrý den,momentálně jsem na MD a chtěla bych si otevřít živnost na nákup a prodej,ale při mateřské nevím co vše je třeba.Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním či dalších registrací na Fú.Nebo jak je to s daňovými odečty,když mám dvě děti.Jsem z Ostravy a zajímalo by mě,kde a na koho se třeba i přesně obrátit,kdo by mi v dané situaci přesně poradil.Vím,že se musí vyřídit rejstřík trestů,pak zažádat o ŽL,ale co dál,kdy a kde se registrovat to nevím.Byla bych ráda kdybych někde zjistila bližší informace.

Předem děkuji za odpověd

Galařová
Odpověď: (vložena dne: 25.01.2007)
Dobrý den,

Z Vašeho dotazu není zřejmé, které zboží má být předmětem podnikání. Předpokládáme, že se jedná o zboží, které lze nakupovat a prodávat v rámci živnosti ohlašovací volné, kde k získání živnostenského oprávnění není nutné prokazovat odbornou způsobilost. Specfikací názvů předmětů podnikání živností ohlašovacích volných naleznete v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných (číslo oboru 73 až 78 - podle druhu a způsobu prodeje zboží), případně Vám sovisející informace poskytne živnostenský úřad příslušný dle bydliště, ve Vašem případě Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad.

K získání živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou postačí splňovat tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti, jak jsou uvedeny v ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zájkon), ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání,
e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

Správní poplatek za vydání živnostenského listu činí 1000,- Kč.

Informace o registraci na příslušných orgánech státní správy naleznete na našem webu, v odkazu "Informace Krajského živnostenského úřadu podnikatelům", v článku "Centrální registrační místa a zákon č. 214/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů", resp. na našem webu, v sekci "Zajímavé odkazy".

Nezbytné informace z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění získáte u specializovaných orgánů státní správy, jejichž adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz .

Petr Jakobi


Pronájem bytů - dotaz č. 123
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli na pronajímání bytů ve svém vlastnictví potřebuji nějaký živnostenský list? Pokud ano, zajímalo by mne jaký, a jaké dosažené vzdělání potřebuji, abych ho mohl získat?
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 119.

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz) spadá do živnosti ohlašovací volné "Realitní činnost". Obsahovou náplň této živnosti najdete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živnosti, jehož znění je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html. K získání živnostenského oprávnění k provozování této živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky, odborná způsobilost se nevyžaduje.

Bližší informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


chtel bych delat kamenika ale mam zivnos zednik - dotaz č. 122
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2007)
dobry den chtel jsem jse zeptat jestli bych moch provozovat zivnost zednika a montovat pomniky a profesi kamenik.dekuji
Odpověď: (vložena dne: 24.01.2007)
Dobrý den,

obě Vámi jmenované činnosti spadají do živností ohlašovacích řemeslných, což znamená, že mimo splnění všeobecných podmínek je zde nutno splnit i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. v daném případě odborná způsobilost, která je u těchto oborů odlišná zrovna tak, jak je odlišná obsahová náplň těchto živností.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny Nařízením vlády č. 469/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb., které naleznete na stránkách http://www.mpo.cz/dokument699.html.

Pokud tedy máte živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Zednictví" a hodláte-li provozovat živnost "Zpracování kamene", budete si muset vyřídit další živnostenské oprávnění. V případě, že nesplňujete odbornost pro tuto živnost, živnostenský zákon umožňuje situaci řešit formou ustanovení odpovědného zástupce, který splní odbornou způsobilost za Vás.
Informace týkající se odpovědného zástupce jsou uvedeny v naší odpovědi č. 59.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová


nejsem vyučen mam zakladni vzdelani - dotaz č. 121
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2007)
dobry den chtel jsem jse zeptat kdyz nejsem vyucen jestli dostanu ŽL.dekuji
Odpověď: (vložena dne: 22.01.2007)
Dobrý den,

živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Všeobecné podmínky upravuje § 6 citovaného zákona, zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou pak odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Skutečnost, že nejste vyučen neznamená, že nemůžete získat živnostenské oprávnění, jehož průkazem je živnostenský list.

Doporučujeme Vám proto žádost o informace ke konkrétní živnosti (tuto jste ve svém dotazu nezmínil) směřovat přímo na obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová


Dotaz č.120 - Hostinská činnost - dotaz č. 120
Dotaz: (vložen dne: 19.01.2007)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mohu poskytovat ubytování na živnostenský list "Hostinská činnost". Mám hospodu a v prvním a druhém patře jsem si zřídila po rekonstrukci domu, který mám v nájmu, několik pokojů, cca pro 30 osob. Nebo musím si ještě dodělat živnostenský list na "Ubytovací služby"??
Odpověď: (vložena dne: 25.01.2007)
Dobrý den,

z nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že "Hostinská činnost" může být provozována buď samostatně, nebo společně s poskytováním ubytování dle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) stanovených ubytovacích zařízeních, která poskytují stravovací služby (například hotel, motel, penzion). Z výše uvedeného vyplývá, že pokud ubytování ma charakter zařízení dle zvl. právního předpisu, pak další živnostenské oprávnění k poskytování ubytování není nutné.

Petr Jakobi


Ubytovací služby - dotaz č. 119
Dotaz: (vložen dne: 18.01.2007)
Dorý den, zajímalo by mne, co potřebuji vyřídit nebo doložit k provozování ubyt.služeb. Jedná se o ubytování zaměstnanců jedné firmy v rodinném domě za stálou denní sazbu a bez jiných služeb. Potřebuji ŽL? Musím někde dokládat nějaké dokumenty o vlastnictví domu? Budu platit vyšší daň z nemovitosti nebo jiné poplatky? Jaký je postup vyřízení? Kde se mám obrátit? Děkuji za odpověď Daniel Kašovský dkasovsky@centrum.cz
Odpověď: (vložena dne: 22.01.2007)
Dobrý den,

rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda pronájem nemovitostí je živností je skutečnost, zda jsou či nejsou poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitosti. Přestože uvádíte, že bude poskytováno pouze ubytování bez jiných služeb, není z Vašeho dotazu zřejmé, co zahrnujete pod pojem jiné služby. V případě, že jako majitel uvedeného objektu celoročně nebo i v určitém období pronajmete klientům jeho část, případně celý objekt a současně jim bude poskytnuta služba spojená s ubytováním jako je např. úklid objektu, poskytnutí ložního prádla a pod., je nutno tuto službu považovat za jinou než základní a v takovém případě poskytovatel ubytování musí mít živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Ubytovací služby."

Vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny je podnikatel povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu při kontrole.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Otázka daně z nemovitostí, jakož i oblast poplatků z ubytovací kapacity, příp. další, nepadá do kompetence krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto kontaktovat příslušný finanční úřad a příslušný obecní či městský úřad.


Bude-li pronajat pouze objekt bez dalších služeb, pak podle ustanovení § 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tato činnost nespadá do živností.

Věra Káňová


živnostenský list - dotaz č. 118
Dotaz: (vložen dne: 15.01.2007)
Dobry den jsem vyučen zedník-obkladač a chtěl bych podnikat v oboru co k tomu potřebuji?a musim mit tři letou praxi že?to se za mě musi asi někdo zaručit že a na jak dlouho a musim podnikat snim dohromady?dekuji mockrat za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 16.01.2007)
Dobrý den,

jelikož zednictví, jehož obsahovou náplní je i obkladačství, náleží do živností řemeslných dle přílohy č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky upravuje § 6 citovaného zákona, zvláštní podmínky, kterými je v daném případě odborná způsobilost, pak ustanovení §§ 21 a 22 téhož zákona.

Podrobnou odpověď na svou otázku naleznete v naší listárně pod č. 97.

Jestliže nesplňujete podmínku tříleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit formou ustanovení odpovědného zástupce, t.j. fyzické osoby, která odbornou způsobilost v plném rozsahu splňuje, a to do doby než potřebný počet let praxe naplníte. Informace týkající se odpovědného zástupce jsou uvedeny v naší odpovědi č. 59.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


Rozhodnutí o registraci - dotaz č. 117
Dotaz: (vložen dne: 14.01.2007)
V roce 1991 jsem si vyřídil podle zákona č.105/90Sb registraci o podnikání v elektrooboru.Podnikání jsem však nikdy nezapočal,jen po nějaké době jsem u finančního úřadu dal prohlášení,že nepodnikám.Podnikat už asi nikdy nebudu,musít tuto starou registraci ještě někde na nějakých úřadech zrušit,nebo propadla automaticky.Děkuji Martinek
Odpověď: (vložena dne: 15.01.2007)
Dobrý den pane Martinku,

k Vašemu dotazu sděluji, že Vaše oprávnění k 1. 1. 1993 ze zákona zaniklo.
Dne 1. 1. 1992 nabyl účinnosti zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který upravil podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Podle § 74 odst. 1 tohoto zákona, mohly fyzické a právnické osoby pokračovat v podnikatelské činnosti, která se stala živností podle tohoto zákona, po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikla.

Kdo chtěl pokračovat v podnikání, musel do té doby získat živnostenské oprávnění. Fyzické osoby, kterým uplynutím výše uvedené lhůty zaniklo oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné a řemeslné, nabyly současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem. U živností vázaných (Vámi zmiňovaný elektroobor) a koncesovaných musely fyzické osoby ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona, předložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínek stanovených zákonem.

Věra Káňová


dotaz - dotaz č. 116
Dotaz: (vložen dne: 13.01.2007)
Dobrý deň, som občianka SR s trvalým pobytom v ČR, toho času na materskej dovolenke. Rada by som si chcela zriadiť živnosť na internetový predaj nového i použitého tovaru. Chcela by som sa spýtať, aké podmienky musím spľňať a ktoré potrebné náležitosti vybaviť, aby som tu v ČR získala živnostenský list (jednalo by sa o volné živnosti č.77,78 a č.74).
Ďakujem za odpoveď.
Ivana
Odpověď: (vložena dne: 16.01.2007)
Dobrý den,

Vámi vyjmenované obory spadají do živností ohlašovacích volných, a proto je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Ohlášení živnosti je nutno podat u obecního živnostenského úřadu podle Vašeho bydliště na území České republiky (viz seznam http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Jelikož jste neuvedla, zda vlastníte živnostenské oprávnění vydané na Slovensku a rovněž tak, zda jste již v minulosti podnikala na území České republiky, budu-li vycházet ze skutečnosti, že nikoliv, pak k ohlášení předmětných živností budete muset přiložit výpis rejstříku trestů, ne starší tří měsíců a doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1.000,- Kč za každý živnostenský list (dle položky č. 24 písm. a) Sazebníku přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup