Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Zákon o sociálních službách? Kolaps na úřadech a nesmyslné papírování - dotaz č. 115
Dotaz: (vložen dne: 10.01.2007)
Vážení úředníci,

bohužel Vám musím napsat, že jsem jako klient odboru sociálního našeho Magistrátu naprosto pohoršen tím, co všechno po mě úředníci požadují v souvislosti s účinností nového Zákona o sociálních službách! Jestli po mě úředníci chtějí prokazovat druh a množství spotřebované energie k vytápění, ohřevu a svícení, čístlo jističe, výpisy o přiznání různých příjmů, občanské průkazy všech členů domácnosti, to, zda vlastním nějaké finanční prostředky atd, tak se na mě nezlobte, ale to hrubý zásah do osobních práv jednotlivce, narušení intimity a soukromí, a vlastně porušení zákona o ochraně osobnosti. Ještě úředníky Magistrátu asi nikdo nežaloval, tak se pak tomu nedivte, protože zejména ti, kteří jsou dnes v menšině, tzn. tzv. Romové (za chvíli budou ve většině, množí se jak potkani) zorganizují defenestraci! Stačilo mi, když jsem čekala na úřadě, kde jich bylo k jiné úřednici ve frontě asi 20, a hlasitě se dožadovali svých "práv". Podotýkám, že pokud je zde diskriminace, tak tzv. pozitivní! Tzn. že my bílí jsme diskriminováni!Setkávám se s tím denně, a nejen ve zprávách!
O tom jsem zde ale mluvit nechtěla!Jedná se o to, že nové zdlouhavé a zcela nesmyslné papírování, ve kterém se nevyznají ani údajně dokonale proškolení úředníci(s tučnými platy, které se letos mají zvednout o 1000.-Kč) povede jen k průtahům, podvodům, a naprostému kolapsu na úřadech! Již ted jsou úřady přeplněné lidmi!
Táňa Macková,Ostrava
Odpověď: (vložena dne: 16.01.2007)
Vážená paní Macková,
vzhledem k tomu, že Krajský živnostenský úřad není příslušný k Vámi zmiňovanému zákonu o sociálních službách, postoupili jsme tento podnět, který není dotazem, odboru sociálních věcí.

Jarmila Weczerková,
vedoucí krajského živnostenského úřadu


Volna nebo remeslna zivnost? - dotaz č. 114
Dotaz: (vložen dne: 10.01.2007)
Chci přes internet (zásilkový prodej mimo řádné provozovny) nabízet jako doplňkové zboží domácí cukrovinky, zákusky. Tyto domácí zákusky v malém množství připravuji v domácnosti. Jaká živnost je k tomu potřeba?

Stačí volná živnost potravinářství nebo je třeba cukrářství a pekařství? Nebo stačí volná živnost prodej mimo řádné provozovny?

Jaký je rozdíl mezi volnou živností výroba cukrovinek a řemeslnou živností výroba cukrářských výrobků?

Zdůrazňuji, že se u mne jedná pouze o doplňkový zasilatelský prodej zboží (mimo řádné provozovny) a určitě bych kvůli pár domácím zákuskům nezakládal cukrárnu s požadovaným výučním listem cukráře.

Děkuji m.
Odpověď: (vložena dne: 16.01.2007)
K problematice výroby cukrovinek a zákusků sdělujeme:

K určení, o jakou živnost půjde, není rozhodující množství vyrobených výrobků, ale to, jak bude finální produkt (zákusek nebo cukroví) deklarován výrobcem. Bude-li se jednat o výrobek získaný tepelnou úpravou těst a hmot, jehož sušina je v převažujíícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky a následně je dohotoven pomocí náplní, polev apod. půjde o cukrářský výrobek, jehož výrobu lze provozovat v rámci živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství".

Cukrovinky jsou blíže definovány vyhláškou č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbény, ve znění pozdějších přepisů, a rozumí se jimi potraviny (jiné než čokolády a čokoládové bonbóny), jejichž základní složku tvoří přírodní sladidla nebo sladidla a další složky.

Samotnou výrobu cukrovinek (bez pekařských a cukrářských výrobků) lze pak z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů, provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba potravinářských výrobků" s vymezením předmětu podnikání - výroba cukrovinek.

Všechny uvedené alternativy jsou možné pouze za předpokladu, že tyto výrobky nejsou vyrobeny v provozovně, ve které dojde i k jejich bezprostřední spotřebě. V opačném případě by se jednalo o živnost řemeslnou "hostinská činnost".

Závěrem je nutné podotknout, že v běžné domácnosti nelze cukrovinky a zákusky vyrábět. Prostory provozovny musí být k tomuto účelu zkolaudovány a musí splňovat příslušná hygienická kritéria. Prodej přes internet formou zásilkového prodeje u zboží, jež není originál balené, z uvedených důvodů prakticky nepřichází v úvahu.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou blíže upraveny v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. S dalšími dotazy doporučujeme obrátit se na příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště. Seznam naleznete na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků


Podnikání autokosmetika - dotaz č. 113
Dotaz: (vložen dne: 10.01.2007)
Dobrý den, chtěl bych si založit firmu, autokosmeticky salón + ruční mytí aut. Chtěl bych se zeptal jakou živnost si mám vyřídit a jaká se vztahuje vyhláška na odpadní vody, budu používat egologické prostředky např.(šampón, leštěnky atd.)Nemusím mít žádné speciální čističe vod?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2007)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že mytí a běžná údržba motorových vozidel, spočívající, mimo jiné, v ochraně těchto vozidel proti povětrnostním vlivům, spadá do živnosti ohlašovací volné "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství".
Podmínkou k získání tohoto živnostenského oprávnění je splnění pouze všeobecných podmínek (podrobně viz naše odpověď např. na dotaz č. 97). Bližší informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Vzhledem k danému předmětu podnikání Vám doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

Oblast odpadních vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Vypouštění odpadních vod nespadá do kompetence krajského živnostenského úřadu, proto Vám doporučujeme tuto problematiku konzultovat přímo s odborem životního prostředí nejbližšího obecního úřadu s rozšířenou působností.

Věra Káňová


Živnostenský list - dotaz č. 112
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2007)
Dobrý den,
Jsem elektrotechnik, ÚSO-elektro, vyhláška 50 §6,
rád bych se informoval jaké musím splňovat další podmínky, abych mohl získat živnostenský list jako opravář, servisní technik plynových kotlů.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 15.01.2007)
Dobrý den,

Vámi uvedená činnost spadá do živnosti ohlašovací vázané "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny. K získání předmětného živnostenského oprávnění, ať již v úplném nebo částečném rozsahu, je nutno splnit jak všeobecné podmínky, tak i odbornou způsobilost, která je upravena zvláštním právnim předpisem, uvedeným v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Průkazem způsobilosti v daném případě je Oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.].

Bližší informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Informace o potřebné odborné způsobilosti k získání příslušného Oprávnění ( průkazu způsobilosti) Vám sdělí Istitut technické inspekce Praha, pobočka Ostrava, Moravská Ostrava, Jílová 1913/14, tel. č. 596 623 281.

Věra Káňová


pozastavená živnost - dotaz č. 111
Dotaz: (vložen dne: 07.01.2007)
Dobrý den, mám už dvakrát po sobě na dva roky pozastavenou živnost/kvůli MD/. Letos v květnu bych ji ráda obnovila, ale nevím zda-li to půjde, neboť pozastavení živnosti mi končí k 31.12.2006, což už bylo? Lze to na ty čtyři- pět měsíců ještě prodloužit? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podle současně platného znění ustanovení § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, může podnikatel provozování živnosti přerušit vždy nejdéle na dobu dvou let, přičemž živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Živnostenský úřad může (ale nemusí) zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. Tato kompetence náleží výlučně příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.

Doporučujeme Vám proto kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


Realitní služby - dotaz č. 110
Dotaz: (vložen dne: 06.01.2007)
Dobrý den, nastoupila jsem jako asistentka ve realitní kanceláři a tato práce je na ŽL, já mám ŽL zprostředkování obchodu a služeb. Jaký potřebuji ŽL abych tuto činnost mohla vykonávat? a nestačí třeba jen nějak rozšířit živnost? Co k tomu potřebuji a kolik to stojí. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2007)
Dobrý den,

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jakou činnost budete konkrétně vykonávat. Abychom se mohli k dotazu vyjádřit, potřebovali bychom znát obsahovou náplň Vaší činnosti.

Petr Jakobi


Podnikání-kemp,občersvení. - dotaz č. 109
Dotaz: (vložen dne: 05.01.2007)
Dobrý den,jsem na MD,chtěla bych podnikat na ŽL kemp a občerstvení.Jedná se o termín květen-září.Tím se chci zeptat zda v tomto termínu přijdu o Rodičovský příspěvek nebo o část příspěvku a zda po skončení podnikání mi bude příspěvek opět navrácen.
Odpověď: (vložena dne: 23.01.2007)
Dobrý den,

na Váš dotaz, týkající se provozu "kempu a občestvení", nelze dát jednoznačnou odpověď. K posouzení zamýšlené činnosti je nezbytné znát bližší informace např. o způsobu provozování. V návaznosti na uvedené bych Vás odkázala na Nařízení vlády č. 469/2000 Sb. kterým se stanoví
obsahové náplně jednotlivých živností a doporučuji zaměřit pozornost zejména na obsahovou náplň živnosti řemeslné "hostinská činnost", dále pak na živnost volnou "Ubytovací služby", případně na další volnou živnost "Výroba potravinářských výrobků".

Důležité pro Vás bude rovněž ustanovení § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákona") a to z pohledu prostoru, v němž budete tyto činnosti vykonávat. Provozovna musí být před zahájením provozu způsobilá podle zvláštních
právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů) a musí být náležitě označena ( § 17 odst. 7,8 živnostenského zákona).

Informace k rodičovského příspěvku Vám poskytne příslušný úřad práce (některé informace jsou uvedeny na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/.cmd/ a informace k ohlášení živnosti a k požadovaným dokladům získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Zdeňka Janků


živnost-číslo oboru - dotaz č. 108
Dotaz: (vložen dne: 05.01.2007)
Dobrý den,jsem vyučen v oboru č.24-68-2,
mohu v tomto oboru založit živnost oprava a seřízení
šicích strojů a jejich prodej? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně v odpovědi na dotaz č. 37, kde připomínáme, že pro živnost ohlašovací volnou se odborná způsobilost neprokazuje.

Petr Jakobi


Žádost o eurolicenci - dotaz č. 107
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2007)
Dobrý den, chtěl bych začít podnikat v mezinárodní dopravě,a zajímalo by mě jestli ten kdo uz eurolicenci má tak se muže za vás zaručit a nebo zkoušky musím udělat sám?v tom případě kde mám najít obsah zkoušky? Děkuji předem p. Ladislav
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2007)
Dobrý den,

jelikož jste neuvedl druh silniční motorové dopravy, který hodláte provozovat, odkazuji Vás na naši odpověď č. 87 k dotazu ze dne 3. 11. 2006, z níž vyplývá, že pro převážnou většinu druhů silniční motorové dopravy mezinárodní je zapotřebí splnit jak odbornou způsobilost, tak i tři roky praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy, přičemž dle zákona podmínku praxe v provozování silniční dopravy prokazuje žadatel předložením koncesní listiny, která byla vydána před třemi lety od podání žádosti k provozování příslušného druhu dopravy. Podmínku odborné způsobilosti i praxe musí splňovat buď podnikatelský subjekt jako takový, nebo odpovědný zástupce. Funkci odpovědného zástupce může plnit pouze fyzická osoba.

Odborná způsobilost se prokazuje pro každý druh silniční motorové dopravy zvlášť.
Obdobně, pro provozování mezinárodní dopravy osobní, bude žadatel o koncesi prokazovat tříletou praxi v osobní vnitrostátní dopravě, pro provozování mezinárodní dopravy nákladní, bude prokazovat tříletou praxi v dopravě nákladní.

Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Termíny zkoušek k získání osvědčení odborné způsobilosti pro provozování silniční motorové dopravy jsou zveřejněny na WEB pod názvem doprava. Obsahy zkoušek nespadají do kompetence krajského živnostenského úřadu, proto Vám doporučujeme kontaktovat odbor dopravy a silničního hospodářství Kŕajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. č. 595 622 681.

Věra Káňová


Vyhláška Chráněný přírodní výtvor Polanská niva - dotaz č. 106
Dotaz: (vložen dne: 30.12.2006)
Dobrý den,

jako člen rybářského svazu musím při sportovním rybolovu na řece Odře respektovat vyhlášku Chráněný přírodní výtvor Polanská niva.

Rád bych znal znění této vyhlášky. Při mém hledání na internetu jsem však nebyl úspěšný.

Můžete mi, prosím, poradit, kde lze znění vyhlášky nalézt.

Děkuji

Jakub Mrva
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2007)
Dobrý den,

Veškeré údaje o zvláště chráněných územích jsou na webových stránkách AOPK, v tzv. Ústředním seznamu ochrany přírody,.
adresa : http://drusop.nature.cz
Přesný odkaz na zřizující vyhlášku Polanské nivy je :
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_vyhl_predpisy/index.php?frame&PRED_POTOM=1&ID=2038

Mgr. Urszula Ondruchová
referent pro ochranu přírody a krajiny
odbor životního prostředí a zemědělství
tel. 595 622 390


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup