Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Realitní služby - dotaz č. 110
Dotaz: (vložen dne: 06.01.2007)
Dobrý den, nastoupila jsem jako asistentka ve realitní kanceláři a tato práce je na ŽL, já mám ŽL zprostředkování obchodu a služeb. Jaký potřebuji ŽL abych tuto činnost mohla vykonávat? a nestačí třeba jen nějak rozšířit živnost? Co k tomu potřebuji a kolik to stojí. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2007)
Dobrý den,

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jakou činnost budete konkrétně vykonávat. Abychom se mohli k dotazu vyjádřit, potřebovali bychom znát obsahovou náplň Vaší činnosti.

Petr Jakobi


Podnikání-kemp,občersvení. - dotaz č. 109
Dotaz: (vložen dne: 05.01.2007)
Dobrý den,jsem na MD,chtěla bych podnikat na ŽL kemp a občerstvení.Jedná se o termín květen-září.Tím se chci zeptat zda v tomto termínu přijdu o Rodičovský příspěvek nebo o část příspěvku a zda po skončení podnikání mi bude příspěvek opět navrácen.
Odpověď: (vložena dne: 23.01.2007)
Dobrý den,

na Váš dotaz, týkající se provozu "kempu a občestvení", nelze dát jednoznačnou odpověď. K posouzení zamýšlené činnosti je nezbytné znát bližší informace např. o způsobu provozování. V návaznosti na uvedené bych Vás odkázala na Nařízení vlády č. 469/2000 Sb. kterým se stanoví
obsahové náplně jednotlivých živností a doporučuji zaměřit pozornost zejména na obsahovou náplň živnosti řemeslné "hostinská činnost", dále pak na živnost volnou "Ubytovací služby", případně na další volnou živnost "Výroba potravinářských výrobků".

Důležité pro Vás bude rovněž ustanovení § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákona") a to z pohledu prostoru, v němž budete tyto činnosti vykonávat. Provozovna musí být před zahájením provozu způsobilá podle zvláštních
právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů) a musí být náležitě označena ( § 17 odst. 7,8 živnostenského zákona).

Informace k rodičovského příspěvku Vám poskytne příslušný úřad práce (některé informace jsou uvedeny na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/.cmd/ a informace k ohlášení živnosti a k požadovaným dokladům získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Zdeňka Janků


živnost-číslo oboru - dotaz č. 108
Dotaz: (vložen dne: 05.01.2007)
Dobrý den,jsem vyučen v oboru č.24-68-2,
mohu v tomto oboru založit živnost oprava a seřízení
šicích strojů a jejich prodej? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně v odpovědi na dotaz č. 37, kde připomínáme, že pro živnost ohlašovací volnou se odborná způsobilost neprokazuje.

Petr Jakobi


Žádost o eurolicenci - dotaz č. 107
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2007)
Dobrý den, chtěl bych začít podnikat v mezinárodní dopravě,a zajímalo by mě jestli ten kdo uz eurolicenci má tak se muže za vás zaručit a nebo zkoušky musím udělat sám?v tom případě kde mám najít obsah zkoušky? Děkuji předem p. Ladislav
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2007)
Dobrý den,

jelikož jste neuvedl druh silniční motorové dopravy, který hodláte provozovat, odkazuji Vás na naši odpověď č. 87 k dotazu ze dne 3. 11. 2006, z níž vyplývá, že pro převážnou většinu druhů silniční motorové dopravy mezinárodní je zapotřebí splnit jak odbornou způsobilost, tak i tři roky praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy, přičemž dle zákona podmínku praxe v provozování silniční dopravy prokazuje žadatel předložením koncesní listiny, která byla vydána před třemi lety od podání žádosti k provozování příslušného druhu dopravy. Podmínku odborné způsobilosti i praxe musí splňovat buď podnikatelský subjekt jako takový, nebo odpovědný zástupce. Funkci odpovědného zástupce může plnit pouze fyzická osoba.

Odborná způsobilost se prokazuje pro každý druh silniční motorové dopravy zvlášť.
Obdobně, pro provozování mezinárodní dopravy osobní, bude žadatel o koncesi prokazovat tříletou praxi v osobní vnitrostátní dopravě, pro provozování mezinárodní dopravy nákladní, bude prokazovat tříletou praxi v dopravě nákladní.

Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Termíny zkoušek k získání osvědčení odborné způsobilosti pro provozování silniční motorové dopravy jsou zveřejněny na WEB pod názvem doprava. Obsahy zkoušek nespadají do kompetence krajského živnostenského úřadu, proto Vám doporučujeme kontaktovat odbor dopravy a silničního hospodářství Kŕajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. č. 595 622 681.

Věra Káňová


Vyhláška Chráněný přírodní výtvor Polanská niva - dotaz č. 106
Dotaz: (vložen dne: 30.12.2006)
Dobrý den,

jako člen rybářského svazu musím při sportovním rybolovu na řece Odře respektovat vyhlášku Chráněný přírodní výtvor Polanská niva.

Rád bych znal znění této vyhlášky. Při mém hledání na internetu jsem však nebyl úspěšný.

Můžete mi, prosím, poradit, kde lze znění vyhlášky nalézt.

Děkuji

Jakub Mrva
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2007)
Dobrý den,

Veškeré údaje o zvláště chráněných územích jsou na webových stránkách AOPK, v tzv. Ústředním seznamu ochrany přírody,.
adresa : http://drusop.nature.cz
Přesný odkaz na zřizující vyhlášku Polanské nivy je :
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_vyhl_predpisy/index.php?frame&PRED_POTOM=1&ID=2038

Mgr. Urszula Ondruchová
referent pro ochranu přírody a krajiny
odbor životního prostředí a zemědělství
tel. 595 622 390


živnostenský list - dotaz č. 105
Dotaz: (vložen dne: 30.12.2006)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat co potřebuji k vyřízení ŽL na rozvoz tisku,popř.prodej cukrové vaty.Kde zajít,co vyřídit atd.Jsem zaměstnán,tak bych se chtěl také zeptat,jak je to potom s daněmi,soc. a zdrav.pojištěním,nebo kde mi když tak vše mohou vysvětlit a poradit.

předem díky Vontor
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2007)
Dobrý den pane Vontore,

k zodpovězení Vašeho dotazu vyčerpávajícím způsobem bychom potřebovali bližší informace o tom, jak budete uvedené činnosti provozovat.

Rozvoz tisku, za předpokladu, že se nebude jednat o Vaše zboží a budete tak účtovat zákazníkům pouze přepravu tohoto zboží, lze podřadit pod živnost
koncesovanou "Silniční motorová doprava nákladní". Bližší informace k této živnosti byly již uvedeny v listárně KŽÚ např. u dotazů č. 87, 99, 100.

U činnosti " prodej cukrové vaty" bude rozhodující, zda prodej bude uskutečňován formou "přes ulici", v takovém případě se jedná o živnost ohlašovací volnou
"Výroba potravinářských výrobků", nebo bude-li cukrová vata konzumována zákazníkem přímo v provozovně, kde je živnost provozována, pak tato činnost
spadá do živnosti ohlašovací řemeslné "hostinská činnost" nebo "Pekařství, cukrářství".

Bližší informace k ohlášení živností a jejich náležitostí získáte k uvedeným živnostem na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.
Seznam naleznete na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html . Další informace z oblastí daní, sociálního a zdravotního
pojištění získáte přímo u specializovaných orgánů veřejné správy, jejichž adresy a kontakty jsou umístěny např. na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/695 .

Zdeňka Janků


Zprostředkování obchodu a služeb - dotaz č. 104
Dotaz: (vložen dne: 29.12.2006)
Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené a vlastním živnostenský list na Zprostředkování obchodu a služeb. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli, že pro něj budu vyhledávat odběratele, zpracovávat pro ně nabídky a uzavírat s nimi zakázky. Protože tato činnost bude nepravidelná a bylo by zřejmě složité její proplacení pomocí dohod o pracovní činnosti nebo provedení práce,chtěli bychom uzavřít smlouvu, na základě které mu tuto činnost budu fakturovat. Lze tuto činnost zahrnout pod daný živnostenský list, který vlastním.Lze uzavřít se zaměstnavatelem mandátní smlouvu na tuto činnost?

předem děkuji
Řičicová
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu, zda lze uzavřít mandátní smlouvu na činnost vyhledávání odběratelů, zpracovávání nabídek a uzavírání zakázek, sdělujeme následující:

Pokud uvedená činnost bude vykonávána na základě mandátní smlouvy dle ust. § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, což je běžný vztah mezi podnikateli, pak k posouzení tohoto případu není rozhodné, s jakým názvem předmětu podnikání živnostenské oprávnění vlastníte.

V případě mandátní smlouvy totiž mandantář činí právní úkony ve spojení s určitou obchodní záležitostí nikoliv jménem svým, ale jménem mandanta. Vámi uváděná činnost tak nesplňuje veškeré znaky živnosti dle ust. § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem), tzn. činnost nebude prováděna vlastním jménem, a proto nebude realizována v režimu živnostenského zákona.

Pokud by byla mezi Vámi a "zaměstnavatelem" uzavřena smlouva o zprostředkování (§ 642 obchodního zákoníku), pak by Vámi uváděná činnost, za podmínky naplnění ust. § 2 živnostenského zákona, byla vykonávána na základě živnostenského oprávnění které vlastníte, tj. "Zprostředkování obchodu a služeb".

Bližší informace o výdělečné činnosti v době rodičovské dovolené obdržíte na příslušné správě sociálního zabezpečení, resp. úřadu práce.

Petr Jakobi


Pohřebnictví - dotaz č. 103
Dotaz: (vložen dne: 27.12.2006)
Dobrý večer.
Prosím o radu. Jem výučený zedník a pracuji 10 let jako pracovník pohřební služby(stále jsem zaměstnancem). Chtěl bych si založit svou vlastní pohřební službu. Jak mám postupovat a co budu k tomu potřebovat?
Děkuji za odpověď. Milan Lesák
Odpověď: (vložena dne: 29.12.2006)
Dobrý den,

"Provozování pohřební služby" náleží mezi živnosti koncesované, přičemž k získání koncese k provozování této živnosti je nutno splnit jak všeobecné podmínky (viz odpovědi k dotazům č. 87, 97, 99), tak i odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou provozní, ekonomickou a právní problematiku související s provozováním pohřební služby a

a) úplné střední, úplné střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání a minimálně tříletá praxe v oboru, nebo
b) základní vzdělání a minimálně desetiletá praxe v oboru.

Specializovanou odbornou přípravou k provozování Pohřební služby a Provozování krematoria se zabývá právnická osoba Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s., se sídlem Hradec Králové, V Lipkách 894 - pracoviště Ostrava, Českobratrská 18 (tel. č. 596 110 609), akreditovaná k této činnosti Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Před podáním žádosti o koncesi Vám doporučujeme nahlédnout do zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, který stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, jakož i práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií. Rovněž tak Vám doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, která se bude k žádosti o koncesi vyjadřovat.

Bližší informace týkající se udělení koncese k provozování výše uvedené živnosti získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra Káňová


poplatky - dotaz č. 102
Dotaz: (vložen dne: 21.12.2006)
Dobrý den,
ráda bych se informovala o poplatcích za zřízení ŽL, zda-li budu ještě platit další poplatky. Někde jsem slyšela, že mimo 1000,- zaplatím ještě dalších 200 korun.
Předem děkuji za odpověď. P. Jeleńová
Odpověď: (vložena dne: 29.12.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle Sazebníku, přílohy citovaného zákona, položky č. 24, činí správní poplatek za

Vydání živnostenského listu 1.000,- Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem 10.000,- Kč

Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2.000,- Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem 20.000,- Kč.

Krajskému živnostenskému úřadu není známo, že by byla v nejbližší době připravována novela výše jmenovaného zákona týkající se správních poplatků v oblasti živnostenského podnikání.

Věra Káňová


PODNIKÁNÍ V AUTODOPRAVĚ - dotaz č. 101
Dotaz: (vložen dne: 19.12.2006)
Dobrý den,
je možné být zaměstnancem u jedné firmy a zároveň začít podnikat v autodopravě. Jak jsem četl příspěvky níže, je nutné zažádat o koncesní listinu. Při tomto druhu podnikání se nemusí prokazovat praxe nebo skládat zkoušky?
Pokud by se jednalo o autodopravu ve smyslu odvoz odpadu a sutě, platí stejné podmínky jako u doravy materiálu? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem ke skutečnosti, že jste blíže neuvedl své zaměstnání, upozorňuji Vás na § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007), který obsahuje seznam orgánů a organizací, jejichž zaměstnanci mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
Podle ustanovení § 304 téhož právního předpisu, zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnvatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel. Tato se, mimo jiné, člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti (splnění odborné způsobilosti není vyžadováno), a dopravu provozovanou vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti (musí být splněna odborná způsobilost). Jednotlivé druhy silniční motorové dopravy upravuje zák. č. 111/1994 Sb., o silniční motorové dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož ve svém dotazu zmiňujete i přepravu odpadu blíže nespecifikovaného, upozorňuji, že pro přepravu odpadu kvalifikovaného jako nebezpečný odpad je pak zapotřebí další živnostenské oprávnění, a to "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady" (byť se jednalo pouze o přepravu nebezpečného odpadu).

Bližší informace k výše uvedené problematice Vám podá, kterýkoliv obecní živnostenský úřad, viz zveřejněný seznam. Současně odkazuji na odpověď č. 99, 100.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup