Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Živnostenský List - dotaz č. 95
Dotaz: (vložen dne: 29.11.2006)
Dobrý den,měla bych dotaz ohledně ŽL jsem vyučená v oboru kuchař a chtěla jsem vědět jestli bych dostala živnost na hospodskou činnost,jestli to jde nebo jsou nějaké záležitosti které bych musela podstoupit abych tohoto cíle nějakým způsobem dosáhla.Jelikož i v tomto oboru jsem měla dostatečné základy z oboru číšníka,tak jestli by to bylo dostačující.Předem děkuji za odpověd Kalivodová
Odpověď: (vložena dne: 05.12.2006)
Hezký den,

k vyřízení živnostenského oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Hostinská činnost" je zapotřebí ohlásit živnost na místně příslušném živnostenském úřadu (u fyzických osob dle místa bydliště, u právnických osob dle sídla). Od 1.8. 2006 jsou obecní živnostenské úřady Centrálními registračními místy (dále jen "CRM") pro podnikatele, kterým umožňují prostřednictvím jednotného registračního formuláře provést několik úkonů najednou. Pokud se rozhodnete využít služeb živnostenského úřadu jako CRM, můžete se jako fyzická osoba, současně s ohlášením živnosti, přihlásit k daňové registraci, oznámit záhájení samostatně výdělečné činnosti, přihlásit se k důchodovému a nemocenskému pojištění a taktéž oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení samostatně výdělečné činnosti. K jednotnému registračnímu formuláři (je k dispozici na každém živnostenském úřadu) musíte doložít doklad o odborné způsobilosti (ve Vašem případě to je výuční list v oboru kuchař a doklad o vykonání 3leté praxe v o boru) . Dále můžete doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud jste na území ČR podnikala nebo podnikáte , jestli-že tyto doklady nebudou Vámi doloženy, vyžádá si je sám živnostenský úřad od příslušných institucí.

V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).
Správní poplatek za vydání živnostenského listu je 1000,- Kč.

Seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


Datum pozastavení ŽL - dotaz č. 94
Dotaz: (vložen dne: 28.11.2006)
Přeji hezký den. Začátkem ledna mi vyprší 2letá doba na pozastavení ŽL. Pozastavení si chci znovu na ty 2 roky prodloužit. Problém je v tom, že nevím, ke kterému datu jsem pozastavení provedl. Dopis ze svého Živ.úřadu jsem někde dobře založil, takže jej nemohu najít(pozastavení jsem prováděl písemně,protože bydlím 300km od svého ŽÚ).Řeknou mi na příslušném ŽÚ ono datum, nebo jak mám v tomto případě postupovat ? Děkuji mnohokrát za odpověď.

Petr Bartoš
Odpověď: (vložena dne: 29.12.2006)
Dobrý den,

údaje o Vaší osobě, které jsou vedeny v živnostenském rejstříku naleznete na webové adrese http://www.rzp.cz/ , kde je rovněž údaj, dokdy máte provozování živnosti přerušeno. Jinak se můžete obrátit na příslušný úřad, kde Vám příslušnou informaci určitě sdělí.

Petr Jakobi


Vymezení živnosti "Zprostředkování obchodu a služeb" - dotaz č. 93
Dotaz: (vložen dne: 27.11.2006)
Dobrý den,
vedu spor se živnostenským úřadem. O co se jedná : provozuji internetový katalog obchodů, převážně internetových obchodů kterým takto dělám internetovou reklamu, odměnu mám jako provizi z prodeje obchodu, tedy nákupu zákazníka který přijde do obchodu z této reklamy. Mám na tuto činnost vystavený živnostenský list na zprostředkování obchodu a služeb.

A zde je zádrhel – požádal jsem o vystavení živnostenského listu kde jsem nechtěl mít přesně vymezenou činnost, ale pracovnice Živnostenského úřadu na vymezení trvají. Nevím sám jaký sortiment jednotlivé obchody nabízí, tedy zažádal jsem o ŽL „72 – zprostředkování obchodu a služeb“ v plném rozsahu, podle „Nařízení vlády ze dne 8.listopadu 2000“. Jenomže mi stejně byl vystaven ŽL kde mám vymezenou činnost, opsanou přesně podle „Nařízení vlády ze dne 19.dubna 2000“, tedy od zemědělských produktů po nábytek,….

Nevím tedy, jestli skutečně musím doložit kompletní sortiment jehož prodej zprostředkovávám (a není toho málo, vlastně kompletní obchodní domy), jak požaduje, nebo jestli vůbec skutečně musí být činnost nějak vymezena, protože v obsahové náplni oboru 72 podle „Nařízení vlády ze dne 8.listopadu 2000“ je uvedeno to na co se můj ŽL nevztahuje, to respektuji a snad by to mělo stačit. Tedy bez vymezení a v plném rozsahu…

Můžete mi poradit jak mám postupovat, aby mi zdejší ŽÚ vyhověl?
Odpověď: (vložena dne: 01.12.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu uvádím, že v souladu s ust. § 45 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a jednoznačnosti. V nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, je u Vámi uváděného oboru vymezen předmět činnosti pouze příkladmo s možností doplnění. Pokud v předmětu podnikání uvedete "Zprostředkování obchodu a služeb" - v celém rozsahu, není předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a jednoznačností ve smyslu výše uvedeného ustanovení a je povinností živnostenského úřadu, aby Vás v souladu se zákonem vyzval k jeho specifikaci. Vzhledem k již uvedenému Vám živnostenský úřad nemůže vyhovět.

Hana Kaminská


Koncesní lisina nebo živnostenský list ještě jednou. - dotaz č. 92
Dotaz: (vložen dne: 22.11.2006)
Vážená paní Kaminská,
předem Vám děkuji za odpověď, nicméně někdo mi tvrdí, že na tuto činnost stačí jen živnostenský list, jedná se prý o zprostředkování obchodu a služeb a tato činnost nespadá do koncesních živností.O případ, který uvádíte Vy by se jenalo prý např. kdybych měla více aut, nebo zaměst. ještě nějakou osobu , že by se jednalo o autodopravu. Pokud se můžete k tomu ještě vyjádřit, mockrát děkuji. Každopádně asi bude nejlepší navštívit příslušný ŽÚ. Ještě jednou děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 25.11.2006)
Dobrý den,

jak sama uvádíte máte vlastní dodávku, kterou budete převážet zboží pro konkrétní firmy. Pokud mezi Vámi a firmou vznikne závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava zboží, dojde tím k naplnění ust. § 2 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě"), tzn. budete provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby. V souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě, lze uvedený druh dopravy provozovat na základě koncese "Silniční motorová doprava nákladní", jak jsem již napsala v předchozí odpovědi. K již uvedenému doplňuji, že povinnost mít v daném případě uvedenou koncesi, není zákonem o silniční dopravě limitována počtem vozidel ani zaměstnanců. Závěrem doporučuji nahlédnout do obsahové náplně živnosti koncesované "Silniční motorová doprava nákladní", která je uvedena v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností - viz. Příloha č.3. V tomto nařízení vlády v Příloze č. 4 rovněž najdete pod číslem oboru 72 obsahovou náplň Vámi uváděné živnosti "Zprostředkování obchodu a služeb". Znění citovaného nařízení je uvedeno na http://www.mpo.cz/dokument699.html

Hana Kaminská


Koncesní lisina nebo živnostenský list ? - dotaz č. 91
Dotaz: (vložen dne: 21.11.2006)
Dobrý den, prosím o radu, chci začít podnikat v dopravě, nebo spíš přepravě ? Mám vlastní dodávku a chci rozvážet pro určitou firmu zboží. Potřebuji k tomu koncesní listinu nebo stačí jen živnostenský list ? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 22.11.2006)
Hezký den,

Vámi dotazovaná činnost, tj. přeprava věcí silničním motorovým vozidlem pro cizí potřebu, spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti koncesované "Silniční motorová doprava nákladní" dle přílohy č. 3 zákona č, 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů . Obsahovou náplň této živnosti najdete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností - Příloha č. 3; jeho znění je uvedeno na http://www.mpo.cz/dokument699.html.

Bližší informace týkající se udělení koncese k provozování výše uvedené živnosti, získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Hana Kaminská


Student a podnikání na ŽL - dotaz č. 90
Dotaz: (vložen dne: 21.11.2006)
Dobrý den,
obrátil se na mě student čtvrtého ročníku střední školy s dotazem, zda pokud by si pořídil v současné době,tj. za doby studia, ŽL, jak to bude s jeho sociálním a zdravotním pojištěním. Je stále nezaopatřeným dítětem do 23 let a pojištění za něj v současné době platí stát.
Za jakékoliv informace Vám předem děkuji.

Ing.Cwiková Olga, olga.cwikova@centrum.cz
Odpověď: (vložena dne: 21.11.2006)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v listárně KŽÚ pod dotazem č. 74, kde je již formulována odpověď na problematiku podnikání studentů.

Dalibor Mozdřeň


Poplatek za změny v ŽL - dotaz č. 89
Dotaz: (vložen dne: 09.11.2006)
Dobrý den.Mám dotaz na poplatek za změnu např.adresy trvalého bydliště ve svém ŽL.Děkuji. Pěluchová.
Odpověď: (vložena dne: 10.11.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu sděluji, že problematika správních poplatků je řešena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen "zákon o správních poplatcích"). Za změnu údajů podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině (např. změnu trvalého pobytu, příjmení, jména) uhradíte správní poplatek ve výši 100 Kč (dle Položky 24 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích).

Hana Kaminská


Pronájem plochy části nemovitosti - dotaz č. 88
Dotaz: (vložen dne: 09.11.2006)
Dobrý den,
jako na majitele nemovitosti (rod. domu) se na mne obrátila soukromá firma s žádostí o poskytnutí jedné zdi nemovitosti pro reklamní účely. Já bych poskytl za úplatu pouze plochu a veškeré ostatní záležitosti (tzn. montáž, opravy, výměnu, údržbu apod.) by prováděla soukromá firma.
Dotaz: Potřebuji na tuto službu živnostenský list v případě
a) že se bude jednat o jednorázovou službu na dobu 3 měsíců za jednorázovou úplatu
b) že soukromá firma bude tuto plochu využívat celoročně (co 2-3 měsíce bude měnit obsah reklamy) a tato firma mi bude za tento pronájem plochy platit měsíčním nájmem.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 16.11.2006)
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů živnostenský zákon), je živností pronájem nemovitosti (nebo její části), bytu a nebytových prostor, pouze tehdy, jsou-li vedle nájmu poskytovány i jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz.

V případě Vašeho zamýšleného pronájmu části nemovitosti pro reklamní účely nepůjde tedy o činnost, která by spadala do režimu živnostenského zákona. Příjem z této činnosti podléhá zdanění a proto doporučujeme obrátit pro bližší nformace na příslušný finanční úřad podle místa trvalého bydliště. (telefonické kontakty najdete na webových stránkách http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady )

Zdeňka Janků


koncesní listina - dotaz č. 87
Dotaz: (vložen dne: 03.11.2006)
Dobrý den, chtěl bych se informovat o podmínkách pro vydání koncesní listiny pro mezinárodní dopravu a polatků. děkuji
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Dobrý den,

k vyřízení koncese k provozování "Silniční motorová doprava nákladní" - mezinárodní musíte podat žádost na místně příslušném živnostenském úřadu (u fyzických osob dle místa bydliště, u právnických osob dle sídla). K žádosti doložíte: výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud jste na území ČR podnikal nebo podnikáte. V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí). Pokud hodláte podnikat v mezinárodní dopravě provozované vozidly nad 3,5 tuny nebo osobní dopravě mezinárodní (linkové veřejné, zvláštní linkové, kyvadlové, příležitostné autobusy, příležitostné neveřejné) musíte ještě k žádosti o koncesi doložit doklad o odborné způsobilosti dle ust § 6 odst. 1 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě") a doklad o tříleté praxi dle ust. § 6 odst. 9 zákona o silniční dopravě . Správní poplatek za vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny je 2000,- Kč. V souladu s ust. § 4a zákona o silniční dopravě musíte rovněž splňovat finanční způsobilost.

Hana Kaminská


Novinky 2007 - dotaz č. 86
Dotaz: (vložen dne: 03.11.2006)
Dobrý den, slyšela jsem ,že od roku 2007 budou novinky ohledně garanta,že nebude potřeba . Jedná se mi o obor manikůra a nehtová modeláž.Děkuji za odpověď . Novotná
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Hezký den,

bohužel Vás musím zklamat, ale i v případě, že v roce 2007 budete chtít podnikat na základě živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" a nebudete splňovat odbornou způsobilost stanovenou ust. §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), musíte v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) citovaného zákona ustanovit odpovědného zástupce, jelikož v uvedeném ustanovení nedošlo ke změně zákona ani není připravována jeho novela.

Hana Kaminská


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup