Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Provozování kantýny - dotaz č. 3087
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2013)
Dobrý den.Jsem zaměstnán na HPP.Mám možnost provozovat kantýnu a chci se zeptat jestli ji mohu provozovat na vedlejší pracovní činnost a zda mohu zaměstnat brigádníka?Děkuji za odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 07.11.2013)
Dobrý den,

pokud jste zaměstnán na hlavní pracovní poměr a chcete vykonávat vedlejší činnost,
měl by Váš dotaz směřovat na Okresní správu sociálního zabezpečení, kde posoudí, jestli se jedná o vedlejší činnost. Z Vašeho dotazu není jasné jakým způsobem budete kantýnu provozovat, např. zda-li budete v kantýně podávat i teplá jídla. K posouzení zamýšlené činnosti bych Vás odkázala na Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani). Doporučuji zaměřit pozornost zejména na obsahovou náplň živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona" a živnosti řemeslné "hostinská činnost". Co se týče zaměstnávání brigádníků, bližší informace najdete v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Pavla Křístkováprovoz čerpací stanice spolu s rozvozem PHM - dotaz č. 3086
Dotaz: (vložen dne: 24.09.2013)
Dobrý den,
v současné době provozuji čerpací stanici, která je v horské oblasti a mám zájemce i o dovoz PHM zakoupených v mé ČS přímo do horských středisek např. pro stroje na úpravu sněhu sjezdovek a pod. V současné době vlastním i vozidlo AVIA s cisternou . Prosím o informaci, jakou budu potřebovat živnost, abych neporušil nový zákon, popř. kam se mám obrátit o radu. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.10.2013)
Dnem 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o pohonných hmotách"), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Novou právní úpravou došlo k přeřazení živnosti "Výroba a zpracování paliv a maziv" z vázaných živností do živností koncesovaných. Tato činnost je po novele spolu s distribucí pohonných hmot, jež podle stávající právní úpravy spadala do živnosti volné, obsahem nové koncesované živnosti s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot".

Distributorem pohonných hmot je osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou:

1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.

V případě, že budete tuto prodanou PHM dopravovat přímo do horských středisek, musíte k tomu mít shora uvedenou koncesi v rozsahu distribuce pohonných hmot a koncesovanou živnost na Silniční motorovou dopravu podle živnostenského zákona, viz Příloha č. 3.

Bližší informace Vám poskytne kterýkoliv živnostenský úřad. Informace k zákonu o pohonných hmotách a povinnosti distributorů naleznete na stránkách www.celnisprava.cz v sekci daně/distributoři PHM (http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx).

Pavla Křístková
Petr JakobiKONTROLA DOMU A BYTŮ - dotaz č. 726
Dotaz: (vložen dne: 26.06.2013)
Dobrý den.Jsem vyučený zedník s praxí a bratr si kupoval starší rodinný dům.
Bratr mě sebou vzal jako poradce,abych mu zkontroloval stav domu. Jedná se o to,že jsem se podíval,jestli nezátéka přes střechu,rovinnost zdí,funkčnost (dveře,okna,kování),plísně a podobně.
Kontrola bez zásahů do samotné stavby či stavebních dílů nebo zařízení.
Pokud bych chtěl nabídnout tuto poradenskou službu i jiným zájemcům - postačí mi živnostenský list , volná živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" ?
Děkuji vám.
Odpověď: (vložena dne: 27.06.2013)
Dobrý den,

naplní-li Vámi popisovaná činnost znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, musíte vlastnit příslušné živnostenské oprávnění. Půjde-li v podstatě o poradenskou činnost při koupi nemovitosti, bez provádění odborných činností, postačí živnost ohlašovací volná "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 60.: "Poradenská a konzultační činnost"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".


Petr Jakobi


Hlídání dětí - dotaz č. 725
Dotaz: (vložen dne: 24.06.2013)
Dobrý den,
chci zřídit agenturu na hlídání dětí v domácnostech a to na na volnou živnost.Vím,že mohu takto hlídat děti od 3let.
Nyní mi známá řekla,že mohu na volnou živnost hlídat i malé děti do 3 let,pokud se však jedná o nepravidelné hlídání,tedy nárazové.
Je to prosím pravda? Nemám potřebné vzdělání na vázanou živnost,kde spadá hlídání dětí do 3 let.
Děkuji za osvětlení tohoto dotazu.
Odpověď: (vložena dne: 25.06.2013)
Dobrý den,

pouze příležitostné krátkodobé hlídání dětí lze poskytovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona"; obor č. 79. "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Pro informaci uvádíme, že zmíněný právní předpis naleznete na na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".

Zdůrazňujeme, že zmíněný právní předpis hovoří pouze o příležitostném krátkodobém hlídání dětí v rámci živnosti volné, nikoliv o nepravidelném hlídání, jak uvádíte ve dotazu.

Petr Jakobi
Statistické údaje - dotaz č. 724
Dotaz: (vložen dne: 14.06.2013)
Dobrý den,

pro svou bakalářskou práci bych potřebovala údaje ohledně živnostenského podnikání z let 2008 - 2012, z roku 2012 jsem statistické údaje našla na Vašich internetových stránkách. Můžete mi prosím poradit, kde najdu statistiky i z let předešlých. Děkuji.

Monika Viatrová
Odpověď: (vložena dne: 26.06.2013)
Dobrý den,

v obecné rovině lze statistické údaje, které se týkají živnostenského podnikání, získat na níže uvedených webových stránkách:

1) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html;

2) registru živnostenského podnikání http://www.rzp.cz/;

3) Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky

Pokud byste Vámi požadované statistické údaje na uvedených webových stránkách nezískala, kontaktujte mne na e-mailové adrese hana.juchova@kr-moravskoslezsky.cz, příp. tel. 595 622 491.Hana JuchováZednictví - dotaz č. 723
Dotaz: (vložen dne: 11.06.2013)
Dobrý den,

jsem držitelem živnostenského oprávnění Zednictví. Chci se zeptat, zda v rámci této živnosti mohu provádět bourání, řezání otvorů do panelových stěn? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.06.2013)
Dobrý den,

bourání (řezání) otvorů lze zařadit do obsahové náplně živnosti řemeslné "Zednictví", a to v případě, že vybouráním otvoru nemůže dojít k narušení statiky stěny (panelu, stavby). V pochybnostech je žádoucí stanovisko odborníka.

Petr Jakobi


Ukládané pokuty - dotaz č. 722
Dotaz: (vložen dne: 11.06.2013)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kam plynou příjmy z pokut, které ukládají živnostenské úřady. A poskytují ŽÚ nějakou odbornou pomoc či konzultační činnost podnikatelům vzhledem k častým novelizacím živnostenského zákona? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.06.2013)
Vážený pane,

živnostenské úřady ukládají jednak pořádkové pokuty a jednak pokuty za porušení příslušných ustanovení živnostenského zákona (případně za porušení zvláštních právních předpisů). Pořádková pokuta je pořádkové opatření správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci, kterým je subjekt určitého řízení donucován, aby splnil nějakou povinnost. Zatímco pořádkové pokuty ukládané podle zákona o státní kontrole slouží k zajištění účelu a řádného průběhu kontroly, resp. k vynucení součinnosti kontrolovaného subjektu při kontrole, účelem pokut a dalších opatření ukládaných podle živnostenského zákona (případně podle dalších zvláštních právních předpisů) je uložit na základě dosažených kontrolních zjištění kontrolovanému subjektu příslušnou sankci či jiné opatření (např. pokuty, blokové pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění) za zjištěná porušení právních povinností vyplývajících pro kontrolovaný subjekt z příslušného hmotněprávního zvláštního právního předpisu. Pořádková pokuta je příjmem státního rozpočtu a v případě pokuty ukládané podle živnostenského zákona, je tato příjmem toho orgánu, který ji uložil (obce).

K Vašemu dotazu, zda živnostenské úřady poskytují odbornou pomoc či konzultační činnost podnikatelům, a to vzhledem k častým novelizacím živnostenského zákona sdělujeme, že trvalým zdrojem informací pro podnikatelskou veřejnost jsou především webové stránky ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, krajského úřadu Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz (kde naleznete také seznam obcí včetně odkazů na jejich webové stránky ). K podpoře podnikatelských aktivit byla zřízena Hospodářská komora České republiky, která poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností (webové stránky www.hkcr.cz). Tyto webové stránky jsou průběžně aktualizovány a přinášejí řadu novinek v oblasti podnikání např. legislativní změny. Jsou zde zveřejňovány články se spotřebitelskou tématikou a přímo na odborech nabízeny letáky a brožury Ministerstva průmyslu a obchodu o základních informacích ke vstupu do podnikání (Rádce podnikatele).

Pavla Martincová

organizační složka - dotaz č. 721
Dotaz: (vložen dne: 08.06.2013)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké doklady se musí doložit na živnostenký úřad, pokud se zřizuje organizační složka podniku a mateřská firma je v Anglii??? vedoucí organizační složky by byl občan německa, bez pobytu na území České republiky. Hlavně se mi jedná o rejstříky trestů, jestli musí i organizační složka tento doklad mít a jak je to s bezúhonností u vedoucího organizační složky. Při ohlášení živnosti jedná kdo??? ustanovený vedoucí org. složky a nebo ta jeho funkce vznikne až zápisem do obchodního rejstříku??? Děkuji za odpověď.
Marek
Odpověď: (vložena dne: 10.06.2013)
Dobrý den,
pokud právnická osoba se sídlem v EU zřizuje na území ČR organizační složku, pak k ohlášení živnosti připojí:

- výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti dle § 8 odst. 5 živnostenského zákona;
živnostenskému úřadu se doklad o bezúhonnosti vedoucího organizační složky, v případě že zároveň neplní funkci odpovědného zástupce, ani doklad o jeho pobytu na území ČR, nepředkládá,
- při ohlášení živnosti jedná před úřadem statutární orgán právnické osoby, resp. osoba tímto orgánem k tomu zmocněná. Totéž se týká případů, kdy podnikatel (tzn. již zapsaná organizační složka podniku v obchodním rejstříku) oznamuje změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, stanovených k ohlášení živnosti, resp. ohlášení dalších žívností (žádosti o koncesi).

Zahraniční právnická osoba, v případě zřízení organizační složky na území ČR, k ohlášení živnosti navíc doloží:
- výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla; výpis nesmí být starší než 3 měsíce,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území ČR umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,
- doklad o zaplacení správního poplatku (zákon č. 634/2004 Sb., o správních polatcích, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost, vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, pak ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné na území ČR, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona; tzn.
- je-li odpovědný zástupce občan členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu,
- doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
- prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce.

Nelze-li vedoucího organizační složky ustanovit do funkce odpovědného zástupce, ustanoví podnikatel do této funkce jinou osobu. Pokud tato osoba není občanem členského státu EU (což zřejmě nebude Váš případ - uvádíme pouze pro informaci), pak tato osoba doloží doklad o pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shora uvedené povinnosti vyplývají z ust. § 5 odst. 5, § 11 odst. 4 písm. b), § 49 odst. 1, a 46 odst. 2 živnostenského zákona, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".

Petr Jakobi
Studio pro těhotné ženy - dotaz č. 720
Dotaz: (vložen dne: 24.05.2013)
Dobrý den, vlastním studio pro těhotné ženy, kde sama působím i jako lektorka cvičení. Ráda bych ke své činnosti přidala ještě masáže - pouze masáže pro těhotné ženy a baby masáže. Kurz na tyto masáže mám absolvovaný (dvoudenní). Potřebuji si k této činnosti dělat také rekvalifikační masérský kurz, když by se jednalo jen o doplňkovou službu zahrnující tyto dvě masáže? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 24.05.2013)
Dobrý den,

obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 288/2010 Sb. Obsahovou náplní živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží, které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces, s vyloučením techniky reflexní masáže a poskytování regeneračních služeb (například parafinové zábaly).

Pokud tedy baby masáži a masáži pro těhotné ženy jsou míněny masáže na zdravých jedincích s tím, že nebudou slibovat léčebný proces, pouze regeneraci organismu, lze je provádět v rámci výše uvedené živnosti. I když by se jednalo o doplňkovou službu, musíte k této službě vlastnit příslušné živnostenské oprávnění ("Masérské, rekondiční a regenerační služby").

Požadavky na odbornou způsobilost pro vázanou živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů "dále jen živnostenský zákon". Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání". Pro doplnění uvádím, že Vámi absolvovaný dvoudenní kurz, zaměřený na výše uvedené typy masáží (baby masáž a masáž pro těhotné ženy), je pro splnění odborné způsobilosti pro vázanou živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby", nedostatečný.

Hana Juchová


Sport a tělovýchova - dotaz č. 719
Dotaz: (vložen dne: 24.05.2013)
Dobrý den, ráda bych se věnovala předcvičování. Chtěla bych se zeptat, zda mi bude vydán živnostenský list, když budu absolventkou magisterského navazujícího oboru Managementu sportu na Fakultě sportovních studií? Také bych se chtěla zeptat, zda by mi tento živnostenský list stačit na lektorování jakéhokoliv sportu anebo potřebuji mít na každý sport speciální kurz - například na pilates, fitball, bosu.. Pokud bych potřebovala speciální kurz, musí mít 150 h? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 24.05.2013)
Dobrý den,

z Vámi uvedených údajů nelze jednoznačně posoudit, zda splňujete odbornou způsobilost pro živnost ohlašovací vázanou: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti*). Odborná způsobilost pro tuto činnost je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou získání živnostenského porávnění, v případě dosažení vysokoškolského vzdělání, je vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport.

Pro informaci uvádíme, že zmíněný právní předpis naleznete na na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".

V případě nejasností se obraťe na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, kde, na základě Vámi předložených dokladů o studiu posoudí, zda splňujete odbornou způsobilost pro uvedenou činnost.

Pokud se týče názvu předmětu podnikání, musíte uvést, pro které sporty budete činnost vykonávat.

Petr Jakobi1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup