Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Garant - dotaz č. 59
Dotaz: (vložen dne: 09.08.2006)
Dobrý den, jsem 17 let vyučená kadeřnice a 10let podnikám ve svém oboru na živnostenský list. Přišla se ke mně zeptat kadeřnice 2 roky po vyučení jestli bych jí nedělala garanta. Nevím jak dlouho je potřeba garantovat a jaké povinosti z toho pro mě vyplývají? Kde lze najít plné znění zákona? Musí tato kadeřnice pracovat se mnou na stejném pracovišti? A co když odejdu na mateřskou třeba po půl roce? Děkuji Helena Jirsová
Odpověď: (vložena dne: 09.08.2006)
Hezký den,

1) Dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), odpovědný zástupce (garant) je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu (pracovněprávním, obchodním). Tímto ustanovením zákona není dotčena odpovědnost podnikatele, neboť vůči třetím osobám (tzn. i orgánům veřejné správy) je za výsledky své podnikatelské činnosti odpovědný podnikatel. Odpovědný zástupce se musí účastnit provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Tato osoba musí splňovat jak všeobecné (bezúhonnost, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti (v daném případě odbornou způsobilost, kdy z Vašeho dotazu je zřejmé, že ji splňujete).

2) Znění živnostenského zákona naleznete například v právním informačním systému ASPI, příp. na stránkách: www.sagit.cz. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je řešeno v ust. § 11 tohoto zákona.

3) Jak již bylo uvedeno, živnostenský zákon ukládá odpovědnému zástupci povinnost, zúčastňovat se provozování živnosti v potřebném rozsahu.

4) Z pohledu živnostenského zákona, neexistuje žádné omezení pro to, aby odpovědný zástupce, který je na mateřské, příp. rodičovské dovolené, nemohl nadále tuto funkci vykonávat.

Hana Kaminská


Provoz autovrakoviště - dotaz č. 58
Dotaz: (vložen dne: 07.08.2006)
Dobrý den,
měl bych dotaz,co vše je potřeba k provozu autovrakoviště a jaký živnostenský list musím mít.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.08.2006)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v listárně pod dotazem č. 36, kde je řešena problematika provozu autovrakovišť.

Zdeňka Janků


zrušený obchod - dotaz č. 57
Dotaz: (vložen dne: 04.08.2006)
prosím o radu, potřebuji reklamovat zboží, které bylo zakoupeno v obchodě La Halle. Tyto obchody jsou již zrušené. Prosím, můžete mi poradit kde mohu reklamaci podat? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 07.08.2006)
Dobrý den

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat příslušný živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky. Pokud jste zboží zakoupil(a) v jedné z ostravských provozoven obchodní společnosti L A HALLE CZ s.r.o., pak Vám potřebné informace poskytne živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy (adresa: Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava).

Jitka Školovápokrývač - dotaz č. 56
Dotaz: (vložen dne: 27.07.2006)
dobrý den.chtěl bych podnikat v oboru pokrývač,ale jsem vyučen zámečnik.stačí mi k tomu rekvalifikace v oboru pokrývač-klempíř.děkuji Slovák
Odpověď: (vložena dne: 28.07.2006)
Hezký den,

Vámi dotazovaná činnost, spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti řemeslné "Pokrývačství". Odbornou způsobilost pro uvedenou živnost lze rovněž doložit dle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, osvědčením o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství. Jak sám uvádíte, absolvoval jste rekvalifikační kurz v oboru pokrývač-klempíř, dokladem o jeho absolvování můžete prokázat odbornou způsobilost pro předmětnou živnost, zároveň však musíte doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru.

Hana Kaminská


Podání stížnosti - dotaz č. 55
Dotaz: (vložen dne: 25.07.2006)
Dobrý večer, měl bych k Vám dotaz na mou situaci. Byl jsem zaměstnán u soukromého podnikatele(14 dní) a ještě ve zkušební lhůtě jsem dal výpověď, na které jsme se dohodli. Zaměstnavatel mi ale odmítl vyplatit mzdu + cestovné(pracoval jsem jako řidič do zahraničí) která mi za odpracovaných cca 14 dní náleží, měl bych tudíž dotaz, jak postupovat dále aby mi mzdu vyplatil. Mzda + cestovné činí cca 8000,- kč. Děkuji za odpověď Šafařík
Odpověď: (vložena dne: 26.07.2006)
Dobrý den,

Váš dotaz nespadá do problematiky živnostenského práva a tudíž se zdejší krajský živnostenský úřad nemůže k němu kvalifikovaně vyjádřit. Problematika práv a povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům je záležitostí pracovně právní, a proto Vám doporučujeme obrátit se na Statní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě, ul. Živičná 2, Ostrava, který mimo jiné kontroluje dodržování povinností v pracovně právních vztazích, včetně povinností výše uvedených. Pokud by zaměstnavatel i přes výzvy a intervenci Státního úřadu inspekce práce odmítl Vám dlužnou mzdu vyplatit, patrně Vám nezbude, než se jí domáhat soudní cestou.

Dalibor Mozdřeň


druh živnosti - dotaz č. 54
Dotaz: (vložen dne: 17.07.2006)
jaká živnost se vztahuje na montáž plastových oken a dveří a jejich servis. jsem vyučen jako zámečník , ale dva roky jsem plast okna montoval a fungoval jsem jako vedoucí montáží.
Odpověď: (vložena dne: 20.07.2006)
Dobrý den,

montáž plastových oken a dveří včetně souvisejících činností spadají v souladu s nařízením vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, do řemeslné živnosti "Zednictví". (Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument699.html ).

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona a zvláštními podmínkami je odborná způsobilost podle § § 21,22 živnostenského zákona. Jak sám uvádíte, jste vyučen v oboru zámečník, avšak toto dosažené vzdělání a Vámi uváděnou praxi, nelze uznat k prokázání odborné způsobilosti pro výše uvedenou živnost. Jelikož nesplňujete odbornou způsobilost pro živnost řemeslnou "Zednictví", živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21,22 živnostenského zákona splňuje.

Bližší informace Vám podá příslušný obecní živnostenský úřad dle místa Vašeho bydliště, kontakty lze nalézt na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


Ukončení podnikatelské činnost - dotaz č. 53
Dotaz: (vložen dne: 15.07.2006)
Prosím o sdělení, jaké kroky musím učinit pro ukončení podnikatelské činnosti.Dosud jsem podnikal v oboru "montáž,opravy,údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí" na živnostenský list č.j. F00233/T ze dne 20.1.1997.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 17.07.2006)
Dobrý den,

hodláte-li ukončit svoji podnikatelskou činnost, požádejte o zrušení živnostenského oprávnění, a to živnostenský úřad v místě Vašeho trvalého bydliště. Žádost je nutno doložit souhlasem správce daně (nedoloží-li podnikatel tento souhlas, živnostenský úřad žádost zamítne).

Jelikož nabytím účinnosti zákona č. 124/2000 Sb., došlo k rozdělení Vámi jmenované živnosti živnosti na živnost vázanou "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení" a živnost volnou "Výroba rozvaděců", budete muset požádat o zrušení obou těchto oprávnění.
Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

Věra Káňová


odpovědný zástupce - dotaz č. 52
Dotaz: (vložen dne: 14.07.2006)
Dobrý den,
potenciální zaměstnavatel mi nabídl funkci odpovědného zástupce v cestovním ruchu. Zajímá mne, pokud bych tuto práci přijala a jednou v budoucnu chtěla odejít, zda je možné ukončení této funkce upravit smluvně. Abych se společností nebyla svázána v době, kdy s ní nebudu mít nic společného. Dále zda bych odpovídala pouze za odbornost nebo i za podnikání společnosti v tomto oboru. Děkuji za odpověď. Cepová
Odpověď: (vložena dne: 17.07.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu sděluji, že odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu (pracovněprávním, obchodním). Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), v případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce má podnikatel povinnost toto oznámit živnostenskému úřadu příslušnému dle § 45 citovaného zákona, a to do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, avšak pouze v případě, kdy zjistí, že tuto oznamovací povinnost podnikatel nesplnil. V tomto případě musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Hana Kaminská


Dotaz č.48 - dotaz č. 51
Dotaz: (vložen dne: 13.07.2006)
Proč jste mi prosím neodpověděli na můj dotaz č. 48?? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.07.2006)
Odpověď na Váš dotaz č. 48 byla vystavena dne 14.7.2006


předměty podnikání - dotaz č. 50
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2006)
Dobrý den, prosím kde najdu na netu vyspecifikované předměty podnikání v oboru stavebním. Rád bych si nějaké ŽL. zrušil a nějaký nový bych vytvořil.Předem děkuji.JB
Odpověď: (vložena dne: 14.07.2006)
Dobrý den,

Vámi požadovanou informaci naleznete na webových stránkách Ministrestva vnitra http://www.mvcr.cz , v sekci Hlavní menu, Sbírka zákonů. V částce 100 bylo dne 28.6.2006 publikováno Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb.,kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Podnikat ve stavebnictví můžete v rámci

1. živnosti ohlašovací volné
a) číslo oboru 67 - předmět činnosti "Přípravné práce pro stavby"
b) číslo oboru 68 - předmět činnosti "Specializované činnosti"
c) číslo oboru 69 - předmět činnosti "Dokončovací stavební práce"
d) číslo oboru 71 - předmět činnosti "Inženýrská činnost v investiční výstavbě"

2. živnosti ohlašovací vázané
skupina 213 - Stavebnictví

3. živnosti ohlašovací řemeslné
skupina 113 - Stavebnictví

Vzhledem k tomu, že jste svůj dotaz blíže nespecifikoval, bližší informace Vám poskytne příslušný obecní živnostenský úřad podle místa trvalého pobytu.

Pavla Gruščíková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup