Informace ke koronaviru
A A A
Menu
dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kraj jako vlastník

Většina movitého a nemovitého majetku kraje je předána k hospodaření jeho příspěvkovým organizacím.dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Nabídka nemovitého majetku

V souvislosti s dynamickým rozvojem regionu a v důsledku změny potřeb využití majetku dochází k uvolnění objektů, které jsou dále označeny jako nepotřebné, tj. objektů, které kraj ani jeho příspěvkové organizace dále nevyužijí ke své činnosti. Schválení prodeje podléhá, v souladu se zákonem o krajích, rozhodnutí zastupitelstva kraje. Nabídku tohoto pro kraj nepotřebného majetku naleznete v níže uvedené tabulce.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Nabídka movitého majetku

Nepotřebný movitý majetek je zpravidla nabízen příspěvkovými organizacemi zřízenými Moravskoslezským krajem. V případě zájmu o odkoupení se prosím obraťte na kontaktní osobu uvedenou u jednotlivých položek seznamu nepotřebného movitého majetku, který je nabízen k prodeji ostatním subjektům, viz odkaz na tabulku níže.


Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.