Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince

Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince

V souladu s ustanovením § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci se zřizovateli škol určil školy, ve kterých je na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky-cizince, kteří na území MSK plní povinnou školní docházku:

zařízeníadresakontakty
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Ve Svahu 775/1
Karviná
734 01
tel.: 596 312 476
web: www.borovskeho.cz
e-mail: zs@borovskeho.cz
ředitel: Mgr. Libor Stáňa
Základní škola Bruntál, Cihelní 6
zřizovatel: obec
okres: Bruntál
Cihelní 1620/6
Bruntál
792 01
tel.: 554 773 061
fax: 554 773 070
web: www.zscihelni.cz
e-mail: zsbrcihe@zscihelni.cz
ředitel: Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek
Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Československé armády  570
Frýdek-Místek
738 02
tel.: 558 445 130
fax: 558 432 025
web: www.osmicka.cz
e-mail: zs8.fm@osmicka.cz
ředitel: PhDr. Iveta Wilczková
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Komenského 1118/68
Nový Jičín
741 01
tel.: 556 708 124
fax: 556 708 764
web: www.zsko68nj.cz
e-mail: lowakova@zsko68nj.cz
ředitel: RNDr. Svatava Hajdová
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Edvarda Beneše 961/2
Opava
747 05
tel.: 553 712 525
web: www.zsebenese.opava.cz
e-mail: info@zsebenese.opava.cz
ředitel: Mgr. Karel Frýdl,
zástupce statutárního orgánu
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Ostrava
Nádražní 1217/117
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
tel.: 596 116 289
fax: 596 127 764
web: www.zsnadrazni.eu
e-mail: skola@zsnadrazni.eu
ředitel: Mgr. Libor Novotný
Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Slezská 773
Třinec
739 61
tel.: 558 997 030
fax: 558 334 597
web: www.6zstrinec.cz
e-mail: sekretariat@6zstrinec.cz
ředitel: Mgr. Ivana Pinkasová
frame-scrollup