Seznam kontaktních osob

Seznam kontaktních osob

Odbor školství, mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Lenčo Libor,  PaedDr. 595 622 342  F304 vedoucí odboru
Kučková Kateřina 595 622 341  F303 asistentka
Jírů Ivana,  Mgr. 595 622 411  F315 referent stížností
Matějová Alexandra 595 622 602  F303 právní asistentka
Trykar Miroslav,  Mgr. 595 622 359  F315 poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů

ŠMS - Oddělení mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Pokluda František,  Mgr. 595 622 420  F305 pověřen vedením oddělení
Bruštíková Eva,  Ing. 595 622 421  F222 soukromé školy Bruntál, Karviná; soutěže
Matějková Andrea,  Mgr. 595 622 337  F222 prevence sociálně patologických jevů
Matoušek Pavel,  Ing. 595 622 161  F222 rozvoj sportu a tělovýchovy
Odstrčilíková Ivana,  Bc. 595 622 441  F221 dotační programy
Schenk Ondřej,  Ing. 595 622 250  F222 soutěže a přehlídky

ŠMS - Oddělení přímých nákladů

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Kožuszniková Ywetta,  Bc., DiS. 595 622 292  F415 vedoucí oddělení
Bínová Pavlína,  Mgr. 595 622 145  F419 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bruntál, Hlučín)
Foltýnová Jitka,  Ing. 595 622 925  F420 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bohumín, Krnov, Vítkov)
Gavorová Vendula,  Ing. 595 622 515  F420 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Frýdlant nad Ostravicí, Rýmařov, Třinec)
Hazuková Šárka,  Ing. 595 622 511  F418 normativy krajských škol
Hojecká Petra,  Ing., DiS. 595 622 283  F419 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Ostrava - Poruba, Moravská a Slezská Ostrava)
Klečková Hana,  Ing. 595 622 513  F417 rozpočet mezd krajských škol - střední odborné školy, základní školy, speciální školy; gymnázia (okres Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín)
Kociánová Taťána,  Ing. 595 622 404  F420 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Karviná, Orlová, Jablunkov)
Kružberská Kateřina,  Ing. 595 622 963  F418 referent pro přímé náklady na vzdělávání obecních škol
Kubienová Pavla,  Mgr. 595 622 931  F418 normativy obecních škol, rozpočet přímých nákladů obecních škol (Nový Jičín)
Lekki Simona,  Ing. 595 622 432  F421 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bílovec, Kopřivnice, Kravaře)
Pokorná Šárka,  Ing. 595 622 351  F419 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Odry, Frýdek-Místek)
Poledníková Jana,  Ing. 595 622 296  F417 rozpočet mezd krajských škol - střední školy, speciální ZŠ a MŠ, domovy mládeže, zařízení školního stravování; základní um. školy (okres Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Ostrava)
Rečková Andrea,  Ing. 595 622 330  F418 koordinátor, zástupce Vo
Straková Alexandra,  DiS. 595 622 435  F421 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Opava)
Vavříková Jarmila,  Ing. 595 622 405  F419 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Ostrava-Jih, Mariánské Hory, Petřkovice)
Vernerová Marie,  Ing. 595 622 294  F420 rozpočet přímých nákladů obecních škol (Český Těšín, Havířov, Frenštát pod Radhoštěm)
Vráželová Renata,  Ing. 595 622 406  F417 rozpočet mezd krajských škol - střední školy, dětské domovy, pedagogicko-psychologické poradny, střediska vol. času; základní um. školy (okres Bruntál, Nový Jičín); gymnázia (okres Bruntál, Ostrava)

ŠMS - Oddělení financování škol

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Haščáková Pavlína,  Ing. 595 622 615  F305 vedoucí oddělení financování škol
Bozenhardová Jana,  Ing. 595 622 817  F319 financování provozu
Jadviščoková Hana,  Ing. 595 622 458  F221 finanční operace, granty
Jelínková Andrea,  Ing. 595 622 407  F319 financování provozu
Johnová Aneta,  Bc. 595 622 343  F316 financování provozu
Kaňoková Markéta,  Ing. 595 622 922  F221 finanční operace, granty
Körnerová Adéla,  Bc., DiS. 595 622 516  F314 referentka pro financování škol a dotace
Marcalíková Kateřina,  Bc. 595 622 512  F314 financování provozu
Pauková Iveta,  Ing. 595 622 425  F316 soukromé školy Ostrava, Opava; dotace
Strakošová Barbora,  Ing. 595 622 402  F316 soukromé školy okres Frýdek-Místek, dotace
Ševčáková Věra,  Ing. 595 622 295  F319 financování provozu, rozpočet odboru, zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje, zástupce Vo
Tataláková Michaela,  Ing. 595 622 960  F314 financování provozu
Valečková Eva,  Ing. 595 622 757  F316 soukromé školy Ostrava, Nový Jičín
Volná Markéta,  Bc. 595 622 238  F314 financování provozu
Vyvialová Lucie,  Ing. 595 622 408  F319 financování provozu

ŠMS - Oddělení správy škol

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Šmídová Stanislava,  PaedDr. 595 622 474  F313 vedoucí oddělení správy škol
Bystroňová Michaela,  Ing. 595 622 236  F322 referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, vedení školského rejstříku SŠ a VOŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení)
Holoušková Marta,  Bc. 595 622 365  F320 referentka pro rejstřík škol a školských zařízení - MŠ a ZŠ (vedení školského rejstříku MŠ a ZŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení)
Jakubithová Lea 595 622 956  F321 referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Ostrava-město a Bruntál)
Josieková Libuše,  PhDr. 595 622 348  F322 referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy mateřských a základních škol a pedagogicko-psychologických poraden), zástupce Vo
Kadrnková Pavlína,  Ing. 595 622 144  F322 referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, metodická a konzultační činnost v oblasti správy dětských domovů a školských rad)
Kociánová Danuše 595 622 363  F320 referent pro odměňování, personální a platovou agendu (metodická a konzultační činnost v oblasti odměňování, personální a platové agendy; vedení agendy zahraničních pracovních cest ředitelů)
Lesová Ivana 595 622 346  F320 referent pro databázi škol, statistické výkaznictví a školské matriky (zabezpečení databáze škol a školských zařízení, sběr dat statistického výkaznictví, školská matrika)
Nyklová Pavla 595 622 358  F321 referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Opava a Karviná)
Řeháčková Libuše,  DiS. 595 622 737  F321 referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek)
Serafinová Petra,  Ing. 595 622 399  F322 referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol)
Šveda Pavel,  Ing. 595 622 424  F322 referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, metodická a konzultační činnost v oblasti správy základních uměleckých škol a školských zařízení)
Volná Martina 595 622 398  F320 referent pro konkurzní řízení (konkurzní řízení na funkci ředitele školy a školského zařízení zřizovaných krajem, vedení agendy nepřítomnosti a dovolené ředitelů)

ŠMS - Oddělení rozvoje vzdělávání

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Kadlecová Šárka,  Ing. 595 622 274  F313 vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání
Cinař Daniel,  Ing., DiS. 595 622 344  F307 referent pro rozvoj vzdělávání (střední všeobecné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, přijímací zkoušky)
Halfarová Jitka,  Mgr. 595 622 671  F307 matematik a analytik (analytická činnost v oblasti vzdělávání, rozvoj informačního systému pro oblast vzdělávání)
Chlebusová Marie,  Ing. 595 622 352  F307 referent pro rozvoj vzdělávání (rozvoj dalšího vzdělávání, systém uznávání kvalifikací, věcný manažer pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, koordinace přípravy dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji), zástupce Vo
Kaláčová Petra,  Ing. 595 622 437  F312 referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost, rozvoj lidských zdrojů v rámci programů EU, příp. EHP a Norských fondů, konzultace, koordinace a odborná pomoc v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK
Králová Kamila,  Mgr. 595 622 921  F308 referent pro rozvoj vzdělávání (vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných v oblasti předškolního a základního vzdělávání, poradenský systém, školní poradenská pracoviště, kariérové poradenství, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání)
Kubiena Roman,  Mgr. Bc. 595 622 334  F312 referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost (finanční zdroje EU, příp. EHP a Norských fondů), konzultace a koordinace v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK)
Martinásková Václava,  Ing. 595 622 468  F308 referent pro rozvoj vzdělávání (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, multikulturní vzdělávání, zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání)
Nytrová Andrea,  Ing. 595 622 637  F308 referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou, vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání nadaných žáků a studentů v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání)
Plačková Zuzana,  Mgr. 595 622 251  F312 referent pro rozvoj vzdělávání (vyšší odborné vzdělávání, rozvojový program KVALITA, programy a projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů)
Plchová Martina,  Mgr. 595 622 639  F308 referent pro rozvoj vzdělávání (předškolní a základní vzdělávání, zařízení školního stravování, jazykové vzdělávání, vzdělávání cizinců, koordinace zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji)
Smažák Petr,  Ing. 595 622 338  F312 referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s výučním listem a s maturitní zkouškou, střední vzdělávání bez výučního listu a bez maturitní zkoušky, školská účelová zařízení)
Ševčíková Magdaléna,  Mgr. 595 622 293  F307 referent pro rozvoj vzdělávání (další vzdělávání pedagogických pracovníků, příprava a implementace datového skladu pro oblast školství, koordinace přípravy výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji a dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, garant webových stránek pro oblast školství)
Trombíková Jana,  Ing. 595 622 368  F312 referent pro rozvoj vzdělávání (základní umělecké vzdělávání, vzdělávání v oblasti ICT, rozvojové programy a projekty ve vzdělávání v oblasti ICT)
Žižková Kristýna,  Ing. 595 622 472  F421 věcný manažer pro přípravu, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání
frame-scrollup