Inzeráty uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení

Inzeráty uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení

Inzerát číslo 1273

Ucházím se o místo: učitel 2.st
Vzdělání: VŠ - Speciální pedagogika + učitelství
Kontakt: Taťana Sajdok
Délka praxe: 3 roky
Další informace: Ucházím se o místo učitelky na 2.st. - nejlépe tyto předměty: Čj, D, Vv, Rv, Ov, Dv. Nabízím osobní zralost, intuitivní přístup, výuka v souvislostech.

Inzerát číslo 1274

Ucházím se o místo: asistenta pedagoga na základní či střední škole
Vzdělání: DPS, speciální pedagogika rozšiřující
Kontakt: bilingvni@seznam.cz
Délka praxe: 30
Další informace: schopnost samostatné práce, proklientský přístup

Inzerát číslo 1275

Ucházím se o místo: učitel tělesné a občanské výchovy pro 2.stupeň ZŠ
Vzdělání: magisterské (Ostravská Univerzita, TV/OV)
Kontakt: snicers@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1276

Ucházím se o místo: učitelky v přípravné třídě při ZŠ
Vzdělání: SPgŠ Havířov, obor vychovatelství, SPgŠ Přerov, obor předškolní pedagogika, kurzy s akreditací MŠMT Reedukace specifických vývojových poruch učení
Kontakt: upt.zs@seznam.cz
Délka praxe: mnohaletá praxe vychovatelky ŠD a učitelky MŠ, učitelky 1.stupně ZŠ, práce s integrovanými žáky
Další informace: možné i zástupy

Inzerát číslo 1277

Ucházím se o místo: Sekretářka, administrativní pracovnice, vedoucí ŠJ
Vzdělání: SEŠ Frýdek-Místek
Kontakt: RoadHunter@seznam.cz
Délka praxe: 27 let
Další informace: Nejlépe Poruba, nebo blízké okolí

Inzerát číslo 1278

Ucházím se o místo: učitel tělesné a občanské výchovy pro 2.stupeň ZŠ
Vzdělání: magisterské (Ostravská Univerzita, TV/OV)
Kontakt: snicers@seznam.cz
Délka praxe: -
Další informace: trenérská licence (florbal)

Inzerát číslo 1279

Ucházím se o místo: učitel angličtiny
Vzdělání:
Kontakt: 725 779 135; katerina.polanka@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: od 2015 v důchodu, nabízím zástup za mateřskou nebo nemocenskou

Inzerát číslo 1280

Ucházím se o místo: učitel praktického vyučování, odborného výcviku (obor kadeřník), vychovatelka ŠD a ŠK, AP v MŠ, ZŠ a SŠ, administrativní pracovník, referentka
Vzdělání: PF Ostravská univerzita, program CV pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku (DPS) a PF OU v Ostravě ? speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování, učitele odborného výcviku a vychovatele, Obchodní akademie F-M.
Kontakt: lorencovalen@seznam.cz, tel.: 731 475 513
Délka praxe: 15 let administrativa, 4 roky školství
Další informace: Vychovatelka ŠD a AP ideálně v kumulované funkci (celkem úvazek 1,00), nebo minimálně 0,80 úvazek týdně. Nástup září, dle dohody, jen Ostrava a okolí.

Inzerát číslo 1281

Ucházím se o místo: učitel 1. stupeň, vychovatelka, asistent pedagoga na částečný, případně plný úvazek
Vzdělání: PedF Mu Brno, Speciální pedagogika pro učitele, Bc. Speciální pedagogika pro MŠ a výchovné pracovníky
Kontakt: 722238871
Délka praxe: 30let
Další informace:

Inzerát číslo 1282

Ucházím se o místo: Vedoucí učitelka MŠ, zástupce ředitele MŠ
Vzdělání: Učitelství pro MŠ (Ostravská univerzita), Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (Ostrava)
Kontakt: kempovaradana@seznam.cz, 725 535 620
Délka praxe: 9 let
Další informace:

Inzerát číslo 1283

Ucházím se o místo: učitel angličtiny
Vzdělání:
Kontakt: 725 779 135; katerina.polanka@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: částečný úvazek, zástup za mateřskou nebo nemoc

Inzerát číslo 1284

Ucházím se o místo: Učitelka
Vzdělání: OU - Český jazyk a literatura, dějepis
Kontakt: Sylvie.Hasalikova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1285

Ucházím se o místo: SŠ - učitelka odorných předmětů
Vzdělání: VŠB Ostrava - fakulta strojní, DPS - učitelství odborných předmětů, výchovné poradenství, SPJ
Kontakt: dana.wojtonova@seznam.cz tel: 778159999
Délka praxe: 24 let praxe ve školství
Další informace:

Inzerát číslo 1286

Ucházím se o místo: asistent pedagoga
Vzdělání: VŠB Ostrava - fakulta strojní, DPS - učitelství odborných předmětů, výchovné poradenství, SPJ
Kontakt: dana.wojtonova@seznam.cz tel: 778159999
Délka praxe: 24 let praxe ve školství
Další informace:

Inzerát číslo 1287

Ucházím se o místo: vychovatelka ve školní družině
Vzdělání: VŠB Ostrava - fakulta strojní, DPS - učitelství odborných předmětů, výchovné poradenství, SPJ
Kontakt: dana.wojtonova@seznam.cz tel: 778159999
Délka praxe: 24 let praxe ve školství
Další informace:

Inzerát číslo 1288

Ucházím se o místo: učitel AJ
Vzdělání: PdF UP v Olomouci, anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ + speciální pedagogika (logopedie, psychopedie)
Kontakt: cikl@seznam.cz
Délka praxe: 8 let
Další informace:

Inzerát číslo 1289

Ucházím se o místo: učitel, speciální pedagog ZŚ, SŚ
Vzdělání: Univezita Karlova v Praze, FTVS, Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
Kontakt: simona.podesvova@post.cz
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1291

Ucházím se o místo: učitel odborných předmětů (EKO, UCE)
Vzdělání: VŠDS Žilina, Provoz a ekonomika žel. dopravy
Kontakt: tel. 774 234 560, email: romzim@seznam.cz
Délka praxe: 26 let
Další informace: Mám absolvované doplňkové pedagogické minimum. Jsem ŠMK.

Inzerát číslo 1292

Ucházím se o místo: učitele na ZŠ, SŠ
Vzdělání: PřF UP Olomouc, učitelství: matematika-fyzika
Kontakt: 720 283 587, 1trusinova.renata@seznam.cz
Délka praxe: 25 let
Další informace: Okresy Opava, Ostrava, popř. Krnov

Inzerát číslo 1293

Ucházím se o místo: učitel SŠ/ZŠ
Vzdělání: PřF UP Olomouc, Bi-Z-OŽP
Kontakt: mkaniokova@email.cz
Délka praxe: 9 let ve školství
Další informace: F-M, NJ, OV

Inzerát číslo 1294

Ucházím se o místo: učitelky ekonomických předmětů a JČ
Vzdělání: VŠB, ek. fakulta a OU, ped. fakulta, JČ pro ZŠ
Kontakt: g.mathiasova@seznam.cz
Délka praxe: 17 let
Další informace: Mohu učit finanční i mediální gramotnost + spol. vědy

Inzerát číslo 1295

Ucházím se o místo: učitelky MŠ, učitelky ZŠ pro 1.stupeň - zástupy za nemoc
Vzdělání: SPgŠ, obor vychovatelství a předškolní pedagogika
Kontakt: ped.prac@post.cz
Délka praxe: mnohaletá
Další informace:

Inzerát číslo 1296

Ucházím se o místo: učitelka odbor.ekonom.předmětů a praktické přípravy
Vzdělání: VŠ DTI
Kontakt: baetba@seznam.cz
Délka praxe: 32 let, cca 20 let školství ne výuka, ekon.úsek
Další informace: lze si doplnit vzděl. na jiné odbor.předměty

Inzerát číslo 1297

Ucházím se o místo: Učitelka Opavsko
Vzdělání: FTK UP Tv-Z
Kontakt: martina.gallo@email.cz
Délka praxe: 6
Další informace: může být i zkrácený úvazek, jsem ochotna učit i předměty mimo aprobaci

Inzerát číslo 1299

Ucházím se o místo: učitelka ČJ na SŠ
Vzdělání: MU Brno, učitelství ČJ + HV pro SŠ
Kontakt: barbora.calova@gmail.com, 773208764
Délka praxe: 10 let
Další informace: Jsem aprobovaná učitelka ČJ a HV pro střední školy, hledám místo na střední škole (počíám s tím, že pouze češtinu), vítám i zkrácený úvazek.

Inzerát číslo 1300

Ucházím se o místo: vedoucí ekonomky, ekonomky, hlavní účetní, rozpočtářky v příspěvkové organizaci nebo na úřadu.
Vzdělání: střední ekonomická škola s maturitou
Kontakt: 4879@post.cz
Délka praxe: 26 let
Další informace: Ostrava a okolí

Inzerát číslo 1301

Ucházím se o místo: Učitelky psychologie
Vzdělání: VŠ, Učitelství psychologie pro SŠ
Kontakt: psychologie0@centrum.cz
Délka praxe: 15 na střední škole
Další informace:

Inzerát číslo 1302

Ucházím se o místo: Učitel základní/střední školy
Vzdělání: Ostravská univerzita, geografie
Kontakt: morav.river@seznam.cz
Délka praxe: absolvent
Další informace: Vyhovuje i zkrácený úvazek, po domluvě možné učit i jiné předměty včetně odborných (bc. informatického zaměření)

frame-scrollup