Inzeráty uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení

Inzeráty uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení

Inzerát číslo 1135

Ucházím se o místo: asistentky pedagoga
Vzdělání: Vysokoškolské - pedagogická fakulta
Kontakt: email, telefon
Délka praxe: 7 měsíců - asistentka pedagoga
Další informace:

Inzerát číslo 1137

Ucházím se o místo: učitelka MŠ, asistent pedagoga
Vzdělání: SPgŠ, obor mateřinky
Kontakt: dahar1@centrum.cz
Délka praxe: dlouholetá praxe u různých věkových skupin
Další informace: nástup dle dohody

Inzerát číslo 1138

Ucházím se o místo: učitelka mateřské školy
Vzdělání: Gymnazium Havířov, SPgŠ učitelství v mš
Kontakt: alicekucharova@seznam.cz , 731 284 259
Délka praxe: 3 roky
Další informace: Orlová a blízké okolí

Inzerát číslo 1139

Ucházím se o místo: učitel odbormých předmětů
Vzdělání: VŠB Ostrava, strojírenská technologie
Kontakt: e.velickova@seznam.cz
Délka praxe: 17let z toho 15 let pedagogická praxe
Další informace:

Inzerát číslo 1140

Ucházím se o místo: učitele na SS nebo ZŠ
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostrava - obor F-Ch, Slezská univerzita Opava - německý jazyk
Kontakt: miroslavavichova@seznam.cz
Délka praxe: 32 let na SS i ZŠ
Další informace: nastup podle dohody

Inzerát číslo 1141

Ucházím se o místo: chůva
Vzdělání: vš, rk chůva
Kontakt: školským zařízením
Délka praxe: 13let ve školství,
Další informace: osm měsíců praxe v mš

Inzerát číslo 1142

Ucházím se o místo: asistent pedagoga
Vzdělání: vš, obchod a služby
Kontakt: ivasestak@seznam.cz,723987112
Délka praxe: 13let ve školství
Další informace: dps pro střední školy

Inzerát číslo 1144

Ucházím se o místo: Učitele SŠ, ZŠ
Vzdělání: FF OU - Anglický jazyk, Ruský jazyk
Kontakt: enel.gala@gmail.com 724 394 133
Délka praxe: 35
Další informace: Ostrava a okolí

Inzerát číslo 1145

Ucházím se o místo: učitelka ZŠ
Vzdělání: PdF UP Olomouc, ČJ-OV pro 2. st. ZŠ
Kontakt: 732370270, susanm@email.cz
Délka praxe: 12 let
Další informace: práce na plný i zkrácený úvazek, zkušenosti s výukou na 1. stupni i SŠ

Inzerát číslo 1146

Ucházím se o místo: Učitelka ZŠ (2. stupeň)
Vzdělání: OU Ostrava (učitelství pro SŠ)/ matematika, ZSV (výchova k občanství)
Kontakt: N.ziskova@email.cz
Délka praxe:
Další informace: Mimoškolní vedení kroužku matematiky na ZŠ a tanečního kroužku pro děti

Inzerát číslo 1147

Ucházím se o místo: učitelka mš
Vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, Speciální pedagogika předškolního věku
Kontakt: katerina.halackova@seznam.cz , 721416167
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1148

Ucházím se o místo: učitelky
Vzdělání: Otravská univerzita - učitelství na 2. st. ZŠ - matematika a občanská výchova
Kontakt: 605453125 , dagmarreznakova@seznam.cz
Délka praxe: 3 roky na gymnáziu a lyceu, 1 rok na 1 st. ZŠ
Další informace: Osvědčení Prevence sociálně patologických jevů, rozšiřující studium učitelství na 1 st. (ukončení 2018)

Inzerát číslo 1149

Ucházím se o místo: Učitelky
Vzdělání: Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy
Kontakt: 608 984 058
Délka praxe: 2 roky
Další informace:

Inzerát číslo 1150

Ucházím se o místo: učitelka ekonomie
Vzdělání: B.I.B.S. Brno VŠ ekonomie a managementu
Kontakt: 606602697 monika.barteskova@seznam.cz
Délka praxe: 12 let
Další informace:

Inzerát číslo 1151

Ucházím se o místo: Učitelka
Vzdělání: Anglický jazyk a literatura, rozšiřující studium, Ostravská univerzita; Italská filologie, Filozofická fakulta UK, Praha
Kontakt: rehakova.jana@seznam.cz, 739514456
Délka praxe: 22 let
Další informace: flexibilní přístup

Inzerát číslo 1152

Ucházím se o místo: asistentky pedagoga
Vzdělání: NIDV, Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona zákona č. 563/2004 Sb.
Kontakt: tel. 605981460, email anetajilkova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: hledám uplatnění v okr. Nový Jičín (Příbor, Kopřivnice, Nový Jičín a okolí)

Inzerát číslo 1153

Ucházím se o místo: externista - přednášející, lektor
Vzdělání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Veřejná správa a sociální politika, sociální práce
Kontakt: 732948140
Délka praxe: 20 let
Další informace: Praxe v soudnictví

Inzerát číslo 1154

Ucházím se o místo: učitelka ZŠ, SŠ, CH, M, F
Vzdělání: Př F OU Ostrava, TU Ostrava
Kontakt: 603897714, zdenkarask@seznam.cz
Délka praxe: 7, ZŠ a SŠ
Další informace:

Inzerát číslo 1155

Ucházím se o místo: učitelka v přípravné třídě ZŠ
Vzdělání: SPgŠ Havířov, obor vychovatelství, SPgŠ Přerov, obor předškolní a mimoškolní pedagogika
Kontakt: upt.zs@seznam.cz
Délka praxe: mnohaletá praxe učitelky 1. stupně, vychovatelky, učitelky MŠ
Další informace:

Inzerát číslo 1156

Ucházím se o místo: učitele na střední škole, střední odborné škole, popř. základní umělecké škole, výtvarný obor
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor matematika, výtvarná výchova
Kontakt: vera.kubicova@vsb.cz
Délka praxe: 12 let ZUŠ, výtvarný obor, příprava studentů na VŠ typ architektura, design, matematika, deskriptivní geometrie a tech. kreslení SŠ, externě, 2 roky kresba a modelování na SOŠ, od 2008 odb. asistent kat. architektury FAST VŠB, kresba, prostorová kompozice
Další informace: zaměření na kresbu, v matematice na deskriptivní geometrii a tech. kreslení

Inzerát číslo 1157

Ucházím se o místo: Učitel SŠ - ekonomika, cestovní ruch
Vzdělání: Ostravská univerzita - PDF - učitelství odborných předmětů
Kontakt: iva.kubicikova@seznam.cz tel: 775371344
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1160

Ucházím se o místo: Učitel odborného výcviku cukrář
Vzdělání: středoškolské s maturitou, ostravská univerzita DPS
Kontakt: 604981595, katkar.o@seznam.cz
Délka praxe: 9 let, 1 rok ve školství
Další informace:

Inzerát číslo 1161

Ucházím se o místo: učitel
Vzdělání: Pdf OU/TV Inf
Kontakt: Adam Pecháček
Délka praxe: 16
Další informace: správce sítě

Inzerát číslo 1162

Ucházím se o místo: Učitel ZŠ, SŠ - TV - D
Vzdělání: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, obor TV-D pro 2. st. ZŠ; Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni, obor TV - Učitelství pro SŠ
Kontakt: radim.kofranek@gmail.com
Délka praxe: 17 let praxe (ZŠ, VŠ)
Další informace: nástup dle dohody

Inzerát číslo 1163

Ucházím se o místo: Učitelka pedagogiky a psychologie pro SŠ, VOŠ
Vzdělání: FF MU Brno, obor Pedagogika; PdF UP Olomouc, obor Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ
Kontakt: 608 619 488; eva.bacova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: Nástup od 8/2017; schopnost vyučovat další předměty: sociologie, didaktika, základy společenských věd, občanská výchova.

Inzerát číslo 1164

Ucházím se o místo: Učitelka na I. stupni ZŠ
Vzdělání: Pedagogická fakulta UP Olomouc
Kontakt: uc.prvnistupen@seznam.cz
Délka praxe: mnohaletá
Další informace: Elementaristka; zkušenosti s výukou dětí s LMP, dětí s poruchou autistického spektra; dětí s poruchou komunikačních schopností; zkušenosti s výukou spojených ročníků v jedné třídě. Okres: NJ, FM, VS. Nástup: srpen/2017.

Inzerát číslo 1165

Ucházím se o místo: učitele účetnictví, daní, veřejná správa
Vzdělání: VŠB - ekonomická fakulta
Kontakt: 608626945
Délka praxe: 15
Další informace:

Inzerát číslo 1166

Ucházím se o místo: učitel 2.stupeň ZŠ, SŠ
Vzdělání: Ostravská univerzita, učitelství pro SŠ/CH-Bi
Kontakt: ucitel3t@atlas.cz
Délka praxe: cca 4 roky
Další informace: zkušenost s učením dalších předmětů (M,Fy,NJ,OV..)

Inzerát číslo 1167

Ucházím se o místo: Chůva ve školkách
Vzdělání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
Kontakt: 608003714 adelajde8@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: Hlídání dětí pod agentůrou

Inzerát číslo 1168

Ucházím se o místo: hud. obor, asistent pedagoga
Vzdělání: Konzervatoř v Ostravě kytara, Masarykova univerzita v Brně hudební věda, Státní jazyková škola Zlín - angl. jazyk
Kontakt: 604 608 561, olgasvatkova@seznam.cz
Délka praxe: 15 let
Další informace: Uvítám zkrácený úvazek, přijmu i zástup

Inzerát číslo 1169

Ucházím se o místo: Učitelka RJ, Dějepisu, ZSV, NJ
Vzdělání: FF UP - RJ, Dějepis
Kontakt: ucitelka2507@seznam.cz
Délka praxe: dlouholetá
Další informace: Certifikát hodnotitele státní maturitní zkoušky - RJ, NJ

Inzerát číslo 1170

Ucházím se o místo: učitel na základní škole
Vzdělání: PdF MU Brno - chemie, základy techniky, PřF OU Ostrava - zeměpis
Kontakt: milsustek@email.cz
Délka praxe: 23 let učitel na ZŠ
Další informace: zkušenosti s neaproboavnou výukou matematiky, fyziky, výchovy ke zdraví, výchovy k občasntví, přírodovědy, účast v krajských a celostátních kolech Eurorebus, umístění v okresních kolech zeměpisných a chemických olympiád

Inzerát číslo 1171

Ucházím se o místo: administrativa, účetní, mzdová účetní
Vzdělání:
Kontakt: administrativa17@seznam.cz
Délka praxe: 25
Další informace: nástup dle dohody

Inzerát číslo 1172

Ucházím se o místo: učitelka ZŠ, SŠ
Vzdělání: český jazyk - dějepis
Kontakt: 724 301 537
Délka praxe: 27
Další informace: Ostrava a okolí

Inzerát číslo 1173

Ucházím se o místo: učitelka ZŠ nebo SŠ
Vzdělání: matematika, výpočetní technika
Kontakt: ibreg@seznam.cz
Délka praxe: 30
Další informace: zkušenosti s výukou základů němčiny

Inzerát číslo 1174

Ucházím se o místo: učitel SŠ, ZŠ - společenskovědní předměty, tělesná výchova
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostrava, aprobace TV/ON pro střední školy a II. stupeň ZŠ
Kontakt: vladan.gobel@centrum.cz
Délka praxe: 26 let
Další informace: ( i zkrácený úvazek )

Inzerát číslo 1175

Ucházím se o místo: asistent učitele
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostrava, aprobace TV/ON pro střední školy a II. stupeň ZŠ
Kontakt: vladan.gobel@centrum.cz
Délka praxe: 26 let
Další informace:

Inzerát číslo 1176

Ucházím se o místo: učitel odborného výcviku (kadeřník), vychovatelka, asistentka učitele, administrativní prac.
Vzdělání: OU CŽV- DPS, speciální pedag., vychovatel, Obchodní akademie
Kontakt: lorencovalen@seznam.cz
Délka praxe: 14 let administrativa, 3 roky školství
Další informace: Ostrava a blízké okolí

Inzerát číslo 1177

Ucházím se o místo: učitelka MŠ, učitelka 1. stupeň ZŠ
Vzdělání: SPgŠ Havířov-vychovatelství, SPgŠ Přerov-předškolní a mimoškolní pedagogika, Osvědčení akreditované MŠMT Reedukace vývojových poruch učení
Kontakt: ped.prac@post.cz
Délka praxe: mnohaletá
Další informace:

Inzerát číslo 1178

Ucházím se o místo: učitele ZŠ a SŠ
Vzdělání: pedagogická fakulta - ČJ a OZ
Kontakt: blazkova.cz@gmail.com
Délka praxe: 18 let
Další informace:

Inzerát číslo 1179

Ucházím se o místo: Učitelka MŠ
Vzdělání: předškolní a mimoškolní pedagogika - Odry
Kontakt: VeePagi@gmail.com
Délka praxe: 1 rok
Další informace: V současné době pracuji v USA, možný nástup v prosinci nebo od Nového roku.

Inzerát číslo 1180

Ucházím se o místo: učitel základů společenských věd
Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Kontakt: mateusz.zwyrtek@gmail.com
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1181

Ucházím se o místo: Učitelka
Vzdělání: Ostravská univerzita, výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ
Kontakt: katrin.vilkusova@gmail.com , 608 984 058
Délka praxe: 3 roky na Základní umělecké i střední škole s uměleckým zaměřením
Další informace: Ostrava a okolí

Inzerát číslo 1182

Ucházím se o místo: učitelka ZŠ, ZUŠ
Vzdělání: PdF Brno, Rj-Vv pro 2.st ZŠ, OU-spec.pedagogika-rozšiřující studium
Kontakt: 734 239 558
Délka praxe: 18 let
Další informace: Ostrava a okolí

Inzerát číslo 1183

Ucházím se o místo: učitele I., II.stupně nebo učitele SŠ
Vzdělání: PF Ostrava, TV-Z, rozšiřující studium pro I. stupeň ZŠ - Ostravská universita
Kontakt: e-mail, telefon 777 026100
Délka praxe: 29 let
Další informace:

Inzerát číslo 1184

Ucházím se o místo: učitel technických odborných předmětů na střední škole okr. Karviná, F-M
Vzdělání: vysokoškolské - VŠ technická Košice, fakulta strojnická
Kontakt: AliceFlachbartova@seznam.cz; mobil: 724 563 994
Délka praxe: ve školství 25 let
Další informace: Zařazení: výuka technicky zaměřených předmětů s využitím znalostí německého jazyka; koordinátor a manažer projektů Erasmus+; práce v oblasti OP výzkum, vývoj a vzdělávání; IROP; spolupráce škol a zaměstnavatelů; možný nástup 1.2.2018 nebo dle dojednání

Inzerát číslo 1185

Ucházím se o místo: učitelky M-Ch
Vzdělání: UPOlomouc PřF učitelství M-Ch
Kontakt: 773197603
Délka praxe: 17 let na střed.školách
Další informace: zadavatel Nová maturita

Inzerát číslo 1186

Ucházím se o místo: Učitele na 2. stupni ZŠ
Vzdělání: Ostravská univerzita, Pedagogické studium pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ/biologie, chemie, anglický jazyk
Kontakt: 737 540 475
Délka praxe:
Další informace: Termín závěrečné zkoušky: 2. prosince 2017

Inzerát číslo 1187

Ucházím se o místo: Asistenta pedagoga
Vzdělání: VŠE-TU Ostrava, ekonomická fakulta, kurz asistenta pedagoga - studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm.b) Zákona č. 563/2004 Sb.
Kontakt: +420 603916672
Délka praxe: 25 let, většinou přímá praxe s dětmi
Další informace: Ostrava a okolí, nástup dle dohody, akceptuji i zkrácený úvazek, ŘP

Inzerát číslo 1188

Ucházím se o místo: Učitelky
Vzdělání: VŠ, OSU, Biologie a chemie
Kontakt: 737544012
Délka praxe: 16 let
Další informace: Vyučuji také fyziku, zsv, 1. stupeň

Inzerát číslo 1189

Ucházím se o místo: Učitelka matematiky / IVT - nejlépe Opava a okolí
Vzdělání: PřF UP Olomouc, aprobace M-VT
Kontakt: pavlina.mikulikova@seznam.cz
Délka praxe: 1 školní rok zkrácený úvazek (2001-2002) - Obchodní akademie Kroměříž
Další informace: vedení kurzů informatiky pro dospělé, kurzu přípravy k maturitě pro studenty, v rámci práce školení uživatelů aplikací systému, který vyvíjíme

Inzerát číslo 1190

Ucházím se o místo: učitelkla střední školy
Vzdělání: VŠB-TUO, minerální biotechnologie. Studium pedagogického minima pro učitele štředních škol
Kontakt: 608 033 667, kucerova@outlook.com
Délka praxe:
Další informace: Přírodní vědy

Inzerát číslo 1191

Ucházím se o místo: učitele ZŠ nebo asistenta pedagoga
Vzdělání: Př F UP Olomouc, učitelství: matematika-fyzika
Kontakt: 720 283 587, 123trusinova.renata@seznam.cz
Délka praxe: 25let
Další informace: okresy Opava, Ostrava, popř. Krnov

Inzerát číslo 1192

Ucházím se o místo: Učitelky
Vzdělání: VŠ, Ostravská univerzita, biologie a chemie
Kontakt: 737 544 012
Délka praxe: 16
Další informace:

Inzerát číslo 1193

Ucházím se o místo: učitele ZŠ nebo asistenta pedagoga
Vzdělání: Př F UP Olomouc, učitelství: matematika-fyzika
Kontakt: 720 283 587
Délka praxe: 25let
Další informace: okresy Opava, Ostrava, popř. Krnov

Inzerát číslo 1194

Ucházím se o místo: učitel na SŠ nebo ZŠ tělesné výchovy a ruského jazyka
Vzdělání: Vysokoškolské - Bělgorodská státní universita - učitel tělesné výchovy a sportu
Kontakt: 605380495, onderka.r@kapitol.cz
Délka praxe: 13 let
Další informace: práce na plný i zkrácený úvazek, Opava, Krnov, Bruntál a okolí

Inzerát číslo 1195

Ucházím se o místo: účetní, rozpočtář (ekonom)
Vzdělání: VOŠ - ekonomika a management
Kontakt: 739115300
Délka praxe:
Další informace: praxe ve veřejné správě města a na základní škole; okr. F-M a okolí, případně Ostrava

Inzerát číslo 1196

Ucházím se o místo: pedagogický asistent
Vzdělání: SŠ s maturitou obor Provoz obchodu, kurz Pedagogický asistent
Kontakt: +420776741406
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1197

Ucházím se o místo: učitelky AJ, ČJ
Vzdělání: Ostravská univerzita
Kontakt: Englishmentbp@gmail.com
Délka praxe: 15 let
Další informace:

Inzerát číslo 1198

Ucházím se o místo: Učitelky ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUŠ
Vzdělání: Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, Ostravská univerzita, PDF
Kontakt: 608 984 058
Délka praxe: 3 roky na Základní umělecké i střední škole s uměleckým zaměřením
Další informace:

Inzerát číslo 1199

Ucházím se o místo: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky
Vzdělání: Brno, Masarykova univerzita, Sociální pedagogika a volný čas
Kontakt: 606948578
Délka praxe: 1 rok
Další informace:

Inzerát číslo 1200

Ucházím se o místo: asistent pedagoga, vychovatelka
Vzdělání: SŠ-výroba a služby, Ostravská univerzita DPS
Kontakt: e.licha@seznam.cz
Délka praxe: 15 let ve školství
Další informace: Ostrava a okolí, nástup možný ihned, přijmu i zástup

Inzerát číslo 1201

Ucházím se o místo: učitel
Vzdělání: UP anglický jazyk, výtvarná výchova
Kontakt: 604344839
Délka praxe: 10let
Další informace:

Inzerát číslo 1202

Ucházím se o místo: učitelka SŠ, ZŠ
Vzdělání: FF OU - německý jazyk a ZSV, učitelství pro SŠ
Kontakt: renata.mastikova@seznam.cz
Délka praxe: 9 let
Další informace: nástup od 1.9.2018

Inzerát číslo 1203

Ucházím se o místo: Učitele matematiky, fyziky
Vzdělání: PřF OU - matematika, fyzika pro SŠ
Kontakt: mfteachinggs@gmail.com
Délka praxe: 5
Další informace: Hledám pracovní uplatnění jako učitel na střední nebo základní škole v aprobaci matematika, fyzika. Mám praxi na střední škole a víceletém gymnáziu, certifikát zadavetele MZ + PUP, úspěšné žáky v olympiádách. OV, NJ

Inzerát číslo 1204

Ucházím se o místo: administrativní pracovnice ve škole a školských zařízeních
Vzdělání: SŠ s maturitou, obor ekonomika obchodu a služeb
Kontakt: eva.jirickova26@seznam.cz
Délka praxe: 34 let
Další informace:

Inzerát číslo 1205

Ucházím se o místo: učitelka ČJ, AJ, D
Vzdělání: FPF Slezské univerzity, obor ČJ-D, FF Ostravské univerzity - rozš. studium AJ
Kontakt: 604473122
Délka praxe: 18 let
Další informace: zkušenosti s výukou na 1. st. ZŠ, zkušenosti s výukou estetickovýchovných předmětů (VV, HV, DV) a TV, VKZ, kurz Reedukace VPU

Inzerát číslo 1206

Ucházím se o místo: administrativní pracovnice ve škole a školských zařízeních
Vzdělání: SŠ s maturitou, obor ekonomika
Kontakt: 774638522
Délka praxe: 15
Další informace:

Inzerát číslo 1207

Ucházím se o místo: učitelky ZŠ/SŠ
Vzdělání: pedagogická fakulta UK, obor: RJ- AJ- Ov
Kontakt: 728 424 217; hanzelkovajana@seznam.cz
Délka praxe: 24 let
Další informace: hodnotitel maturitní zkoušky ústní i písemné (AJ), hodnotitel písemné práce společné části maturitní zkoušky (AJ)

Inzerát číslo 1208

Ucházím se o místo: Učitelka, chůva, asistentka ...
Vzdělání: Pedagogika předškolního věku na OU
Kontakt: StochelovaLenka@seznam.cz
Délka praxe: Méně než rok. Jinak mám praxi i v jiných oborech.
Další informace:

Inzerát číslo 1209

Ucházím se o místo: učitelky
Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ
Kontakt: 603 950 141
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1210

Ucházím se o místo: Učitelka I. stupně ZŠ + JA pro 1. st. ZŠ
Vzdělání: VŠ, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, Jazyk.studium JA pro učitele 1. st. ZŠ, na PgF OU Ostrava
Kontakt: maja_t@volny.cz
Délka praxe: 30 let
Další informace: Evropská jazyková úroveň JA - B1 - B2, rozšižující jazyk.studium JA pro uč.1.st.ZŠ

Inzerát číslo 1211

Ucházím se o místo: Učitelka I.stupně ZŠ + JA pro 1.st.ZŠ
Vzdělání: VŠ, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, Rozšiřující jazyk.studium angličtiny pro učitele 1.st.ZŠ, na PgF OU Ostrava
Kontakt: maja_t@volny.cz
Délka praxe: 30 let
Další informace: Nejlépe školy v Ostravě - Porubě. Evropská jazyková úroveň JA - B1 - B2, moderní metody výuky JA tzv.SWITCH metoda, zkušenosti s výukou žáků s PAS, 10 let práce se žáky se SPU v reedukční péči

Inzerát číslo 1212

Ucházím se o místo: Učitel na 2. stupni ZŠ či SŠ
Vzdělání: OSU - Pedagogická fakulta. Tělesná výchova a sport + Občanská výchova (ZSV)
Kontakt: sabina.klokova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: Zkušenosti s příměstskými tábory, lyžařskými a jinými kurzy, taneční kroužky, zkušenosti se vzděláváním v zahraničí

Inzerát číslo 1213

Ucházím se o místo: učitelka ANJ-PSY (pro SŠ) SŠ,VOŠ (jen státní školy)
Vzdělání: ANJ-PSY
Kontakt: lennovotna@centrum.cz
Délka praxe: 20
Další informace:

Inzerát číslo 1214

Ucházím se o místo: Základní škola
Vzdělání: CH - Z - Zt
Kontakt: milsustek@email.cz
Délka praxe: 24 let
Další informace: neaprobovaně - fyzika, matematika, přírodopis

Inzerát číslo 1215

Ucházím se o místo: školníka - udržbáře
Vzdělání: SPŠ stavební
Kontakt: 608705442
Délka praxe: 35let
Další informace:

Inzerát číslo 1216

Ucházím se o místo: Učitelka v mateřské škole
Vzdělání: Střední škola pedagogická Kroměříž, obor předškolní pedagogika
Kontakt: gabriela.kahankova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace:

frame-scrollup