Inzeráty uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení

Inzeráty uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení

Inzerát číslo 1207

Ucházím se o místo: učitelky ZŠ/SŠ
Vzdělání: pedagogická fakulta UK, obor: RJ- AJ- Ov
Kontakt: 728 424 217; hanzelkovajana@seznam.cz
Délka praxe: 24 let
Další informace: hodnotitel maturitní zkoušky ústní i písemné (AJ), hodnotitel písemné práce společné části maturitní zkoušky (AJ)

Inzerát číslo 1208

Ucházím se o místo: Učitelka, chůva, asistentka ...
Vzdělání: Pedagogika předškolního věku na OU
Kontakt: StochelovaLenka@seznam.cz
Délka praxe: Méně než rok. Jinak mám praxi i v jiných oborech.
Další informace:

Inzerát číslo 1209

Ucházím se o místo: učitelky
Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ
Kontakt: 603 950 141
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1210

Ucházím se o místo: Učitelka I. stupně ZŠ + JA pro 1. st. ZŠ
Vzdělání: VŠ, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, Jazyk.studium JA pro učitele 1. st. ZŠ, na PgF OU Ostrava
Kontakt: maja_t@volny.cz
Délka praxe: 30 let
Další informace: Evropská jazyková úroveň JA - B1 - B2, rozšižující jazyk.studium JA pro uč.1.st.ZŠ

Inzerát číslo 1211

Ucházím se o místo: Učitelka I.stupně ZŠ + JA pro 1.st.ZŠ
Vzdělání: VŠ, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, Rozšiřující jazyk.studium angličtiny pro učitele 1.st.ZŠ, na PgF OU Ostrava
Kontakt: maja_t@volny.cz
Délka praxe: 30 let
Další informace: Nejlépe školy v Ostravě - Porubě. Evropská jazyková úroveň JA - B1 - B2, moderní metody výuky JA tzv.SWITCH metoda, zkušenosti s výukou žáků s PAS, 10 let práce se žáky se SPU v reedukční péči

Inzerát číslo 1212

Ucházím se o místo: Učitel na 2. stupni ZŠ či SŠ
Vzdělání: OSU - Pedagogická fakulta. Tělesná výchova a sport + Občanská výchova (ZSV)
Kontakt: sabina.klokova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: Zkušenosti s příměstskými tábory, lyžařskými a jinými kurzy, taneční kroužky, zkušenosti se vzděláváním v zahraničí

Inzerát číslo 1213

Ucházím se o místo: učitelka ANJ-PSY (pro SŠ) SŠ,VOŠ (jen státní školy)
Vzdělání: ANJ-PSY
Kontakt: lennovotna@centrum.cz
Délka praxe: 20
Další informace:

Inzerát číslo 1214

Ucházím se o místo: Základní škola
Vzdělání: CH - Z - Zt
Kontakt: milsustek@email.cz
Délka praxe: 24 let
Další informace: neaprobovaně - fyzika, matematika, přírodopis

Inzerát číslo 1215

Ucházím se o místo: školníka - udržbáře
Vzdělání: SPŠ stavební
Kontakt: 608705442
Délka praxe: 35let
Další informace:

Inzerát číslo 1216

Ucházím se o místo: Učitelka v mateřské škole
Vzdělání: Střední škola pedagogická Kroměříž, obor předškolní pedagogika
Kontakt: gabriela.kahankova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1217

Ucházím se o místo: Učitele na SŠ
Vzdělání: PF Ostrava, TV-Z
Kontakt: lubomirbard@seznam.cz
Délka praxe: 32 let
Další informace:

Inzerát číslo 1218

Ucházím se o místo: speciální pedagog, učitel
Vzdělání: speciální pedagogika rozšiřující - OU v Ostravě, doplňující - MU v Brně, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů R/ HV - UP v Olomouci
Kontakt: 603949876
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1219

Ucházím se o místo: učitelka 1.stupně, speciální pedagog, asistent pedagoga
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, učitelstvi pro 1.stupeň, speciální pedagogika Ostravská univerzita
Kontakt: 723 164 094 tanakostany@seznam.cz
Délka praxe: 27 let
Další informace: přijmu práci i na několik hodin v týdnu nebo jako školní psycholog, přijmu práci v Karviné, Havířově, Petřvaldě, Českém Těšíně a okolí

Inzerát číslo 1220

Ucházím se o místo: Učitel: Zeměpis, Cestovní ruch, Veřejná správa, Ekonomie (regionální rozvoj)
Vzdělání: Ekonomická geografie a regionální rozvoj, doplňuji si pedagogické minimum pro 2.st ZŠ a SŠ
Kontakt: 603 411 194, luk.kiraly@gmail.com
Délka praxe: 6 let
Další informace: Mám 6 let praxe v bankovním sektoru, mám zkušenost jako lektor finanční gramotnosti. Znalost anglického jazyka na úrovni B2.

Inzerát číslo 1221

Ucházím se o místo: Mám zájem o místo učitelky 1.stupně nebo speciální pedagožky
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, učitelství pro 1.stupeň, speciální pedagogika
Kontakt: 723164094, tanakostany@seznam.cz
Délka praxe: 27 let
Další informace: Přijmu i zástup za nemocenské

Inzerát číslo 1222

Ucházím se o místo: Učitelství českého jazyka a literatury /německého jazyka
Vzdělání: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy se specializací čeština, Učitelství němčiny pro střední školy
Kontakt: E-mail: h.bitomska@seznam.cz, Tel.: +420 733 518820
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1223

Ucházím se o místo: učitele SŠ
Vzdělání: Pedagogická fakulta v Ostravě, aprobace ČJ, D; FF UP v Olomouci, obor teorie a dějiny literatury a dramatických umění
Kontakt: 732489234
Délka praxe: 19 let
Další informace:

Inzerát číslo 1224

Ucházím se o místo: učitelka I. st. ZŠ
Vzdělání: VŠ, PF Ostrava
Kontakt: 776571768
Délka praxe: mnohaletá
Další informace: Vyučuji informatiku na 1.st.ZŠ, práce s interakt. tab., práce na malotřídní škole, i elementaristka, hudební nástroj - klavír. Nástup od 1.9.2018 i na zástup za MD. Opava, Ostrava, Nový Jičín a okolí

Inzerát číslo 1225

Ucházím se o místo: Učitelka
Vzdělání: Český jazyk a literatura, dějepis
Kontakt: Sylvie.Hasalikova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1226

Ucházím se o místo: učitel
Vzdělání: PF Ostrava, Učitel odborných předmětů
Kontakt: 721815091, alena.pargacova@tiscali.cz
Délka praxe: 22 let
Další informace: Speciálné pedagogika v rámci cel. vzděl.

Inzerát číslo 1227

Ucházím se o místo: Asistent pedagoga SŠ, vychovatel SŠ
Vzdělání:
Kontakt: 1327d@centrum.cz
Délka praxe: 30 let ve vzdělávání
Další informace:

Inzerát číslo 1228

Ucházím se o místo: Asistent pedagoga
Vzdělání: PDF OU Učitelství odborných předmětů Specializace v pedagogice
Kontakt: 604 429 254, lucamalirova@seznam.cz
Délka praxe: DPS Ostravská univerzita
Další informace: Havířov a okolí

Inzerát číslo 1229

Ucházím se o místo: učitelky SŠ, popř. ZŠ
Vzdělání: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor: Český jazyk a ruský jazyk pro SŠ
Kontakt: +420737525883
Délka praxe: 10,5 let
Další informace:

Inzerát číslo 1230

Ucházím se o místo: učitele na ZŠ nebo gymnáziu
Vzdělání: Univerzita Komenského v Bratislavě: španělský jazyk a literatura, Univerzita Palackého: matematika pro 2.st. ZŠ
Kontakt: katerinachalupova@centrum.cz
Délka praxe: 5 let
Další informace: Ostrava a okolí, praxe na 1. i na 2. stupni ZŠ

Inzerát číslo 1231

Ucházím se o místo: učitel ZŠ
Vzdělání: 1.stupeň a TV pro 2.stupeň
Kontakt: Lumír Maláč malaci@seznam.cz
Délka praxe: 30 let
Další informace:

Inzerát číslo 1232

Ucházím se o místo: Učitelky na střední nebo základní škole
Vzdělání: FF OU, Učitelství pro SŠ, aprobace ČJL-ZSV
Kontakt: luc.kot@seznam.cz
Délka praxe: 6 let na středních i základních školách
Další informace: Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatele a Hodnotitele ústní zkoušky a písemné práce ČJL

Inzerát číslo 1233

Ucházím se o místo: hud. obor, asistent pedagoga
Vzdělání: Konzervatoř v Ostravě - kytara, Masarykova univerzita v Brně hudební věda, Státní jazyková škola Zlín - angl. jazyk
Kontakt: 604 608 561, olgasvatkova@seznam.cz
Délka praxe: 17 let, učím také klavír, keyboard a zpěv
Další informace: Uvítám zkrácený úvazek, přijmu i zástup

Inzerát číslo 1234

Ucházím se o místo: Učitele ZŠ/SŠ
Vzdělání: Český jazyk a literatura, dějepis
Kontakt: Sylvie.Hasalikova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1235

Ucházím se o místo: Učitel
Vzdělání: Slezská univerzita, Učitelství pro SŠ, Anglický jazyk, Dějepis
Kontakt: petr.kristek@gmail.com
Délka praxe: 1 rok
Další informace: dokončuji studium VŠ v oboru Učitelství pro SŠ, praxe a dlouhodobý pobyt v zahraničí, praxe s různými metodami výuky cizích jazyků, kurzy (Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor zážitkové pedagogiky, Callan method, Outdoor education)

Inzerát číslo 1236

Ucházím se o místo: Učitelka odborných předmětů v oboru gastronomie a cestovního ruchu. Asistentka pedagoga na ZŠ, SŠ, SOU.
Vzdělání: DTI-Dubnica nad Váhom, učitel praktického vyučování, učitel ekonomických předmětů.
Kontakt: 774 267 557, lenka.jezovicova@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace:

Inzerát číslo 1237

Ucházím se o místo: Učitele ekonomie a práva pro SŠ, VOŠ
Vzdělání: EkF VŠB/ekonomika a právo v podnikání
Kontakt: 734234430
Délka praxe:
Další informace: Absolvováno studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů

Inzerát číslo 1238

Ucházím se o místo: ZŠ - asistent pedagoga, vychovatelka
Vzdělání: VŠB Ostrava - fakulta strojní, DPS - učitelství odborných předmětů, Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ, kurz prevence SPJ
Kontakt: dana.wojtonova@seznam.cz tel: 778159999
Délka praxe: 24 praxe ve školství
Další informace:

Inzerát číslo 1239

Ucházím se o místo: SŠ - učitelka odorných předmětů
Vzdělání: VŠB Ostrava - fakulta strojní, DPS - učitelství odborných předmětů, výchovné poradenství, SPJ
Kontakt: dana.wojtonova@seznam.cz tel: 778159999
Délka praxe: 24 let praxe ve školství
Další informace:

Inzerát číslo 1240

Ucházím se o místo: asistent pedagoga v mateřské škole
Vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, kurz pro AP
Kontakt: +420737439380, anela.balcarova@seznam.cz
Délka praxe: 2 roky
Další informace: Místo výkonu práce: Ostrava a okolí

Inzerát číslo 1241

Ucházím se o místo: Učitel Aj /D
Vzdělání: Slezská univerzita v Opavě, Učitelství pro SŠ, aprobace Anglický jazyk + Dějepis
Kontakt: petr.kristek@gmail.com, 603 796 010
Délka praxe: 1 rok
Další informace: Hledám práci jako učitel Aj nebo všeobecně vzdělávacích předmětů, na poloviční nebo zkrácený úvazek. Další certifikáty (Zdravotník zotavovacích akcí, instruktor zážitkové pedagogiky, Callan method)

Inzerát číslo 1242

Ucházím se o místo: učitelka SŠ, ZŠ
Vzdělání: FF OU - německý jazyk a ZSV, učitelství pro SŠ
Kontakt: renata.mastikova@seznam.cz, 739 271 533
Délka praxe: 10 let
Další informace: nástup od 1.9.2018

Inzerát číslo 1243

Ucházím se o místo: učitel informatiky, správce ICT sítě
Vzdělání: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Kontakt: pindur14@seznam.cz
Délka praxe: 0
Další informace: pokračuji v navazujícím magisterském studiu, obor: Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ

Inzerát číslo 1244

Ucházím se o místo: Mám zájem o místo učitele na 2. stupni ZŠ nebo SŠ
Vzdělání: PřF UP Olomouc, učitelství na 2. supni ZŠ a SŠ, obor M-F
Kontakt: radekvlcek@volny.cz
Délka praxe:
Další informace: práce v okr. Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava

Inzerát číslo 1245

Ucházím se o místo: učitel SŠ, ZŠ - občanská výchova, tělesná výchova
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostrava, aprobace TV/ON pro střední školy a II. stupeň ZŠ
Kontakt: vladan.gobel@centrum.cz
Délka praxe: 26 let
Další informace: ( i zkrácený úvazek )

Inzerát číslo 1246

Ucházím se o místo: EKONOM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, vedoucí jídelny
Vzdělání: úso
Kontakt: majkvet@centrum.cz
Délka praxe: 26 let
Další informace:

Inzerát číslo 1247

Ucházím se o místo: Učitelka ZŠ/SŠ
Vzdělání: PdF UP Olomouc, ČJ-ON /ZSV
Kontakt: 704 412 442
Délka praxe: dlouhodobá
Další informace: Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatele a Hodnotitele ústní zkoušky a písemné práce ČJL

Inzerát číslo 1248

Ucházím se o místo: Učitel ZŠ nebo SŠ
Vzdělání: Filozofická fakulta Ostravská univerzita, aprobace německý jazyk - dějepis
Kontakt: 724 096 724
Délka praxe: 12
Další informace: Ostrava a okolí, plný nebo poloviční úvazek

Inzerát číslo 1249

Ucházím se o místo: Učitelky německého jazyka a dějepisu na ZŠ nebo SŠ
Vzdělání: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - Rozšiřující studium německého jazyka pro SŠ
Kontakt: jankasladka@seznam.cz, 724 096 724
Délka praxe: 12
Další informace: Ostrava a okolí, plný nebo poloviční úvazek, studijní pobyty v zahraničí: Sprachschule Horizonte (certifikát C1), DID Deutsch ? Institut Berlin (Certifikát C2)

Inzerát číslo 1250

Ucházím se o místo: učitelky němčiny a češtiny na SŠ nebo ZŠ
Vzdělání: FF UP OLOMOUC - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů se zaměřením na jazyk český a německý, aprobace pro SŠ i ZŠ
Kontakt: Martina.Thaiszova@gmail.com nebo 724 21 34 36
Délka praxe:
Další informace: Certifikáty zadavatele (i pro žáky s PUP) a hodnotitele písemné i ústní maturitní zkoušky v obou jazycích; práce na projektech; jazykové stáže v Německu, hospitace na bavorských školách, vlastní www předmětů, certifikát ECDL, tvorba testů v I_ Triviu

Inzerát číslo 1252

Ucházím se o místo: ekonom, účetní, mzdová účetní, administrativa
Vzdělání:
Kontakt: le.to@post.cz
Délka praxe: 21
Další informace: praxe v PO/školství 10let - VEMA, FENIX, nástup dle dohody-jen OVa

Inzerát číslo 1253

Ucházím se o místo: učitel SS nebo ZŠ
Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostrava, obor fyzika - chemie, Slezská univerzita Opava, obor německý jazyk
Kontakt: miroslavavichova@seznam.cz
Délka praxe: 33 roků
Další informace: mám zkušenosti s výukou dalších předmětů a individuální výukou

Inzerát číslo 1254

Ucházím se o místo: učitelky
Vzdělání: PřF OU v Ostravě, Experimentální biologie (bakalářské studium), Biofyzika (navazující studium)
Kontakt: 739627511, kucharova.lenca@seznam.cz
Délka praxe:
Další informace: Státní závěrečná zkouška Experimentální biologie Základní experimentální metody Obecné základy experimentální biologie Molekulární biologie a biochemie Biofyzika Aplikace v lékařské biofyzice a biochemii Experimentální ekofyziologie fotosyntézy

Inzerát číslo 1255

Ucházím se o místo: učitel SŠ nebo ZŠ/školní speciální pedagog
Vzdělání: Mgr, Bc. (základy společenských věd, speciální pedagogika, management)
Kontakt: PetrPawlas@seznam.cz
Délka praxe: 6 let
Další informace:

Inzerát číslo 1256

Ucházím se o místo: učitelka 2. supeň ZŠ
Vzdělání: OU Ostrava, matematika, občanská nauka, mediální výchova
Kontakt: lenda.mik@seznam.cz
Délka praxe: 0
Další informace: Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava,

Inzerát číslo 1257

Ucházím se o místo: Učitelka SŠ, popř. ZŠ
Vzdělání: FF UP Olomouc - D, RJ
Kontakt: ucitelka246@seznam.cz
Délka praxe: dlouholetá
Další informace: Hledám práci učitelky na SŠ, příp. ZŠv Ostravě a okolí, aprobace D, RJ, NJ, OV, ZSV, VkZ. Mám dlouholetou praxi a certifikát hodnotitele maturitní zkoušky z RJ a NJ.

Inzerát číslo 1258

Ucházím se o místo: učitel
Vzdělání: FTVS UK Praha, trenérství a OU v Ostravě, Obor občanská výchova, křesťanská výchova
Kontakt: romanburda@centrum.cz, tel. 774265035
Délka praxe: 16 let
Další informace: člen České asociace mentoringu ve vzdělávání a vedení individuálních a skupinových supervizí (7 let)

Inzerát číslo 1259

Ucházím se o místo: Učitel ZŠ,SŠ
Vzdělání: Př/Ov (Bi/ZSV)
Kontakt: jana.en@centrum.cz
Délka praxe: 15 let
Další informace: Státní zkouška z Aj, dlouholeté zkušenosti s výukou Aj na 2. stupni ZŠ

Inzerát číslo 1260

Ucházím se o místo: učitelka na 2. stupni ZŠ/SŠ
Vzdělání: PF Ostrava, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník, ČJ - HV
Kontakt: 777 196 306, marcela.tyleckova@post.cz
Délka praxe: 30 let
Další informace: Pro ZŠ: pěvecký sbor, flétnový kroužek, veřejná hudební vystoupení. Pro SŠ: aktuálně platné certifikáty Hodnotitel ÚZ ČJ, Hodnotitel ÚZ s PUP, Zadavatel a Zadavatel s PUP, předsedkyně zkušební maturitní komise, zadavatel JPZ.

frame-scrollup