Menu

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Provozovna - dotaz č. 3905
Dotaz: (vložen dne: 1. 6. 2023)
Dobrý den, ukončil jsem činnost v provozovně k 1.10.2018, ale neoznámil jsem to živnostenskému úřadu (v živnostenském rejstříku je stále zapsaná). Teď mě živnostenský úřad vyzval k projednání přestupků podle § 17 odst. 3 a § 31 odst. 16 živnostenského zákona - ale nejsou ty přestupky už promlčeny?
Děkuji Robert
Odpověď:


Placení rozhlasového přístroje - dotaz č. 3904
Dotaz: (vložen dne: 10. 4. 2023)
Dobrý den. Jsem kadeřnice už víc ne že dvacet let. Máme malou provozovnu, a zpříjemňujeme si práci poslechem rádia. V minulém roce, přesně 9.12.2022,podepsalprezident Miloš Zeman, že malé provozovny nemusí platit za rádio. Ale firma, které to už několik let hradime neskutečně drahé poplatky, nám letos opět poslala fakturu s tím, že je to od ledna neplatné. Obracím se na vás, protože nevím kdo by mi pomohl pochopit, kdo změnil nařízení prezidenta republiky, a jestli mám, nebo nemám platit poplatek za rádio, které mimo jiné platím jako řadový občan doma, a když nejsem doma, tak ho poslouchám v práci, ale za podstatně dražší poplatek
Odpověď: (vložena dne: 17. 4. 2023)
Vážená paní,
autorské poplatky spravuje a vybírá Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. Armády 786/20, Praha 6, 160 56. Krajský živnostenský úřad není oprávněn se k této záležitosti vyjadřovat. V případě zájmu se, prosím, obraťte na zákaznickou linku 220315000, 220315111.
S pozdravem
Renata Drozdková


Ubytovna - dotaz č. 3903
Dotaz: (vložen dne: 27. 11. 2022)
Dobrý den. Jaké podmínky musím jako fyzická osoba splňovat abych mohl provozovat ubytovnu pro sociálně slabší? A jaké podmínky musí splňovat budova? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 30. 11. 2022)
Vážený pane,
provozování ubytovacích služeb je živností volnou obor činnosti č. 55. V rámci této živnosti můžete poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních např. i v ubytovnách. Jako fyzická osoba musíte splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, kterými jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Náležitosti provozovny upravuje živnostenský zákon v § 17. Podle tohoto ustanovení je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, kterými se myslí zejména stavební zákon. Obraťte se v této věci na příslušný stavební úřad.
S pozdravem
Renata Drozdková


Sportovní klub a pořádání víkendových pobytů - dotaz č. 3858
Dotaz: (vložen dne: 8. 8. 2022)
Vlastním živnostenský list "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" se zaměřením na jógu.
Chtěla bych pravidelně pořádat víkendové pobyty. Nemám živnost na cestovní kancelář.

Je tento postup považován za zájezd, pokud vyberu penzion, kde mi potvrdí volná místa pro ubytování a rezervují je pro předem pro určitý počet zájemců.
Tito si následně sami rezervaci zařídí a nocleh si sami uhradí na účet penzionu.
Také dopravu si každý řeší individuálně, jen je daný termín, kdy se zájemci dostaví do penzionu.

1) Je možné pořádat víkendové pobyty s tím, že zájemci si uhradí sami ubytování ve vybraném a domluveném penzionu
2) Stravování je individuální, může si každý sám za sebe vybrat, objednat a uhradit polopenzi v penzionu nebo si vařit sám
2) Doprava je individuální, neorganizovaná
3) Cvičení jógy na pobytu v penzionu je mnou pořádáné a uhrazené na můj bankovní účet zvlášť od všech ostatních plateb (strava, nocleh, doprava).

Pokud je to považováno za zájezd, jak mohu pořádat víkendové pobyty se cvičením jógy aniž bych porušila živnostenský zákon?
Mohu si třeba založit volnou živnost "ubytovací služby do 10 lůžek" a domlouvat si pronájem 10 lůžek v penzionech?

Děkuji za vysvětlení.
Odpověď: (vložena dne: 11. 8. 2022)
Dobrý den,

jelikož vlastníte živnost vázanou s předmětem podnikání "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" je možné v rámci této živnosti provozovat víkendové pobyt, kdy bude zajištovat pouze cvičení jógy. Vlastnit další živnosti v tomto konkrétním případě není třeba.

S pozdravem

Nikol Klusková


Masáž - dotaz č. 3857
Dotaz: (vložen dne: 27. 5. 2022)
Dobrý den,

chtěla bych provozovat erotické masáže, jakou živnost musím vlastnit?
Odpověď: (vložena dne: 15. 6. 2022)
Vážená paní,

k Vašemu dotazu, jakou živnost musíte vlastnit pro provozování erotické masáže, sdělujeme, že dle § 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živností není nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

S pozdravem

Natálie Kryštofová


Dětské kroužky - dotaz č. 3856
Dotaz: (vložen dne: 22. 4. 2022)
Volná živnost? Mohu provozovat a pořádat dětské kroužky jako jsou "tvořivé kroužky," nebo "počítačové kroužky" nebo "doučovací kroužky různých školních předmětů" pro děti na volnou živnost?
Vím, že asi třeba jogu pro děti nemohu pořádat, protože to výuka jógy není volná živnost. Musím tedy najmout jen lektory, kteří mají v každém z oborů vzdělání?
Odpověď: (vložena dne: 27. 4. 2022)
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost provozování dětských kroužků "tvořivé kroužky, počítačové kroužky, doučovací kroužky různých školních předmětů" lze realizovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
V dalším případě pořádání "jógy pro děti" můžete provozovat v rámci živnosti vázané s předmětem podnikání "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb", odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, musí splňovat, jak vlastník oprávnění, tak i lektor.

Nikol Klusková


odpovědný zástupce - dotaz č. 3855
Dotaz: (vložen dne: 21. 2. 2022)
Dobrý den, chtěl bych se informovat, zda mohu alespoň dělat odpovědného zástupce pro živnost zednictví, když mi bylo živnostenské oprávnění v roce 2021 zrušeno z důvodu konkursu, protože jsem neměl dostatečný majetek pro uspokojení věřitelů.
Odpověď: (vložena dne: 15. 3. 2022)
Vážený pane,
provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje živnostenský zákon v § 11. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že Vám bylo živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu ukončení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 58 odst. 1. písm. b) živnostenského zákona). Ustanovení § 11 odst. 3 živnostenského zákona, kde je uvedeno, že odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci od zrušení živnostenského oprávnění na Vás nedopadá a můžete dělat odpovědného zástupce pro živnost zednictví.
Renata Drozdková


Peer konzultant - dotaz č. 3854
Dotaz: (vložen dne: 19. 2. 2022)
Dobrý den, chci vykonávat profesi "Peer konzultant pro duševně nemocné" .
Po absolvování kurzu s osvědčením (neexistuje rekvalifikační kurz) bych ráda konzultace klientům poskytovala na vlastní živnost.
Bude to volná živnost - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené? Nebo něco jiného?
Odpověď: (vložena dne: 22. 2. 2022)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že "Peer konzultant pro duševně nemocné" je z režimu živnostenského podnikání vyloučen, a to v § 3 odst. 3 písm. af) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, živnost není poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, a to zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kam spadá "Peer konzultant pro duševně nemocné", tudíž danou činnost nemůžete vykonávat v rámci živností. Doporučujeme Vám uvedenou problematiku konzultovat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálním, s oddělením sociální ochrany.

S pozdravem

Klusková Nikol


Dotaz - dotaz č. 3853
Dotaz: (vložen dne: 9. 9. 2021)
Dobrý den,
moje firma provádí pouze servis hasicích přístrojů, nedělá periodické zkoušky. Zároveň bych chtěl podnikat v BOZP, mám osvědčení podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. Živnostenský úřad tvrdí, že musím mít i osvědčení podle § 10 odst. 2 stejného zákona. Osobně si to nemyslím.
Jakou živnost mám mít na servis hasicích přístrojů? Musím mít na živnost BOZP opravdu obě osvědčení? Děkuji K.S.
Odpověď: (vložena dne: 22. 9. 2021)
Dobrý den,

na servis hasicích přístrojů potřebujete řemeslnou živnost "Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob".
Pro "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" musíte mít osvědčení podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. a současně osvědčení podle § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. ? vizte Příloha č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

S pozdravem

Klusková


volná živnost - dlaždické práce - dotaz č. 3852
Dotaz: (vložen dne: 26. 8. 2021)
Dobrý den,
volná živnost "dlaždičské práce (zhotovování dlažeb pozemních komunikací a podobně)" - mohu v rámci této volné živnosti vykonávat podnikání jako je pokládka žulových kostek nebo zámkovou dlažbu na chodníky?
Odpověď: (vložena dne: 1. 9. 2021)
Vážený pane,
Vámi popisovanou činnost lze vykonávat v rámci oboru činnosti živnosti volné "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti".
S pozdravem

Renata Drozdková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.