koronaweb
Menu

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Získání živnosti DDD - dotaz č. 3850
Dotaz: (vložen dne: 24. 5. 2021)
Mám kvalifikační vzdělání podle §113 zákona č. 561/2004 Sb. v předmětu "Nemoci zvířat" a "Instrumenář" na veterinární škole.
Mohu v rámci této kvalifikace získat živnostenský list dezinfekce, dezinsekce, deratizace?
Odpověď: (vložena dne: 2. 6. 2021)
Vážený pane,
předmět podnikání "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace patří mezi živnosti vázané, kde je dále rozčleněna takto: a) bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, b) s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, c) v potravinářských nebo zemědělských provozech; d) nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech. V rámci Vaší kvalifikace nesplňujete odbornost stanovenou živnostenským zákonem. Jednou z možností je absolvování odborného kurzu, který zajišťuje Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221082335, e-mail: davidova@csvts.cz. Sdružení pravidelně zajišťuje všechny typy zákonem předepsaných kvalifikačních kurzů a přezkoušení. Obsah a rozsah kurzů je dán vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
S pozdravem
Renata Drozdková


Zalozění firmy na autokosmetiku - dotaz č. 3849
Dotaz: (vložen dne: 30. 4. 2021)
Dobrý den,

Měla bych na Vás prosbu, chtěla bych si založit firmu na prodej autokosmetiky a jde mi o to jestli mi stačí živnost volná nebo musí být vázána ?

Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 10. 5. 2021)
Vážená paní,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že prodej autokosmetiky je živnost volná "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48 Velkoobchod a maloobchod.

Renata Drozdková


Zásilkovna - dotaz č. 3848
Dotaz: (vložen dne: 22. 4. 2021)
Dobrý den,
chtěla bych si zřídit výdejní místo, tzv. zásilkovnu. Mělo by to fungovat, tak že za výdej "balíku" klientovi získám provizi. Jakou živnost musím mít?

Pěkný den Maierová
Odpověď: (vložena dne: 29. 4. 2021)
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze realizovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 47 Zprostředkování obchodu a služeb.

Hana Juchová


rovnocennost vzdělání - dotaz č. 3847
Dotaz: (vložen dne: 23. 3. 2021)
Dobrý den, od února 2021 jsem si našla nové zaměstnání. Dříve jsem pracovala téměř 25 let jako sociální pracovník. Nejdříve na OSPOD a poté v sociálních službách. Studovala jsem v Polsku a nikdy jsem neměla problém s uznáním vzdělání. Vystudovala jsem Akademii humanitně ekonomickou v Lodži, obor Pedagogika - resocializace a získala titul magistr. I podle zákona 108/2006 sb. jsem nemusela nic víc dokládat Nyní zaměstnavatel (spíše Krajský úřad) po mě vyžaduje doložení rovnocennosti vzdělání. Je to tím, že jsme zapojeni do projektu? Nebo se něco změnilo. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 31. 3. 2021)
Dobrý den,

na Vaší otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože nemáme dostatek informací. Neznáme Vašeho zaměstnavatele a tudíž neznáme důvody, proč po Vás vyžaduje určité dokumenty, důvodů může být více. V případě zaměstnanců Krajského úřadu MSK, požadujeme doložení rovnocennosti vzdělání např. u těch zaměstnanců, kteří vystudovali v zahraničí studijní obor, který názvem je shodný s oborem, který se studuje v Čechách, avšak pro potřeby uznání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, je to nedostačující. Stejně tak požadujeme u výběrových řízení uznání rovnocennosti vzdělání u těch uchazečů, kteří studovali v zahraničí, abychom věděli, že daný studijní odbor odpovídá tomu českému. Důvodů proč po Vás současný zaměstnavatel vyžaduje uznání rovnocennosti vzdělání určitě může být více, nejsem si jistá, zda důvodem může být i zapojení do nějakého projektu. Jak jsem již zmínila, pro konkrétnější odpověď bychom potřebovali bližší informace.


S přáním pěkného dne

Mgr. Dagmar Šebestová


Filatelie - dotaz č. 3846
Dotaz: (vložen dne: 11. 3. 2021)
Dobrý den, chtěl bych podnikat v oboru filatelie, resp. nakupovat a prodávat známky. Známky nakoupím např. na aukci a dále prodám. Prodávat budu i přes aukci. Jaké oprávnění musím k uvedené činnosti mít? Děkuji Skolil
Odpověď: (vložena dne: 6. 5. 2021)
Vážený pane Skolile,

k Vámi uvedené činnosti (tedy podnikání v oboru filatelie, resp. nakupování a další prodávání známek) musíte být držitelem živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné. Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Jedná se tedy o živnost ohlašovací volnou - prodej známek.

S pozdravem

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.


Činnost účetních poradců - dotaz č. 3845
Dotaz: (vložen dne: 7. 2. 2021)
Dobrý den, rád bych se informoval na novelu živnostenského zákona, konkrétně na § 8a. Jsem jednatel a zároveň vlastník s.r.o. a mám živnost činnost účetních poradců.....Asi se tedy na mě vztahuje podmínka, abych splnil do 90 dnů prokázání skutečného majitele a jeho bezúhonnosti. Co to pro mě znamená??? Musím se dostavit na živnostenský úřad a něco doložit?? A konkrétně co??? Moc děkuji za odpověď. Radim
Odpověď: (vložena dne: 11. 2. 2021)
Dobrý den,

k 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon, který novelizuje živnostenský zákon a nově zavádí institut překážky provozování živnosti pro právnické osoby pro některé živnosti a obory činnosti živnosti volné. V praxi to znamená, že i pro živnost vázanou "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence", je požadována bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Pokud je osoba skutečného majitele zapsána v "Rejstříku skutečných majitelů" (dále jen "rejstřík"), živnostenský úřad čerpá informaci o skutečném majiteli z tohoto rejstříku a bezúhonnost sám ověří, za předpokladu, že mu navíc tato osoba doplní údaj o místě narození a rodném příjmení, který v rejstříku není uveden a pro ověření bezúhonnosti je nezbytný.

Pokud v rejstříku zapsána není, nejpozději ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti zákona sdělí živnostenskému úřadu informace o osobě skutečného majitele a osoby, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Živnostenský úřad bezúhonnost ověří. Pravdivost uváděných informací lze doložit např. zakladatelskou listinou případně čestným prohlášením.

Renata Drozdková


Praxe v Německu - dotaz č. 3825
Dotaz: (vložen dne: 2. 11. 2020)
Dobrý den, byl jsem zaměstnán v Německu po dobu 8 let jako opravář silničních vozidel. Postačí mi tato praxe k ohlášení živnosti na opravy silničních vozidel? Děkuj P.Polanecký
Odpověď: (vložena dne: 22. 1. 2021)
Vážený pane,
ve svém dotazu uvádíte, že jste byl v zahraničí (konkrétně Německu) 8 let zaměstnán jako opravář silničních vozidel.

Ohlášení živnosti podléhá zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), dle kterého by se jednalo o ohlášení živnosti řemeslné "Opravy silničních vozidel".

Pro ohlášení živnosti řemeslné je nutné splnění všeobecných podmínek (svéprávnost a bezúhonnost), a zároveň také zvláštní podmínku provozování živnosti (odbornou způsobilost). Váš dotaz se týká prokázání odborné způsobilosti v případě zaměstnání v zahraničí po dobu 8 let.

Odbornou způsobilost řemeslné živnosti "Opravy silničních vozidel" můžete jako občan České republiky prokázat doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že jste předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie, a to

a) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, jste-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

b) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, jste-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

c) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení závodu, jste-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. (§ 21 odst. 2 písm. a), s návazností na ust. § 7 odst. 5 písm. b), c) a e) živnostenského zákona)

S ohledem na Vámi sdělené údaje bohužel nelze blíže uvést, zda splňujete jednu z uvedených variant, protože nám není známo, zda disponujete potřebnými doklady o dosažené kvalifikaci s potvrzením o počtu let vzdělání a přípravy, ani v jakém postavení jste 8 let vykonával předmětnou činnost.

Dále bychom Vás rádi informovali, že posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů, doporučujeme Vám, obrátit se s konkrétními doklady přímo na kterýkoliv z těchto úřadů, kde získáte podrobnější informace.
Seznam obecních živnostenských úřadů pro Moravskoslezský kraj naleznete na adrese http://mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/.

Pavla Gurná


živnost - dotaz č. 3824
Dotaz: (vložen dne: 22. 10. 2020)
Dobrý den, jsem bakalář chemické fakulty a nyní pracuji ve firmě, kde po mě požadují dodělání speciálního kurzu, aby mohla být založena živost vázaná "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech". - Prosím poradte na koho se obrátit nebo kdo pořádá tyto odborné kurzy?
Předem moc děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 22. 1. 2021)
Dobrý den,

obraťte se na Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221082335, e-mail: davidova@csvts.cz. Sdružení pravidelně zajišťuje všechny typy zákonem předepsaných kvalifikačních kurzů a přezkoušení. Obsah a rozsah kurzů je dán vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Absolvováním kurzů získají účastníci znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

S pozdravem
Renata DrozdkováKolaudace provozony - dotaz č. 3823
Dotaz: (vložen dne: 19. 10. 2020)
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně případné kolaudace provozvny.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a ve své budově která byla postavená v dřívějších dobách jsem si zřídil dílnu pro údržbu svých soukromých automobilů. Budova v době svého vzniku nevyžadovala kolaudaci a můj dotaz zní, kdybych si chtěl zřídit živnost (OSVČ) na opravy osobních automobilů v té mé budově, zda bude vyžadována kolaudace budoucí provozovny.
Děkuji za odpověď.
J.Třešňák
Odpověď: (vložena dne: 29. 10. 2020)
Váženy pane,

provozování živnosti v oblasti oprav osobních automobilů je možné pouze ve zkolaudované dílně.

S pozdravem


Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.


Dezinfekce a dezinsekce - dotaz č. 3822
Dotaz: (vložen dne: 8. 9. 2020)
Mám rekvalifikaci na dezinfekci, dezinsekci, deratizaci (DDD).
Mohu provádět dezinfekci proti virů, bakterií, plísní, řas, kvasinek a hub pomocí postřiku a nátěrů?
Nebo postřik a nátěr může provádět jen vyučená malíř-natěrač?
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14. 9. 2020)
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze realizovat pouze v rámci živnosti vázané "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech".

S pozdravem


Hana Juchová1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.