Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Činnost účetních poradců - dotaz č. 3845
Dotaz: (vložen dne: 7. 2. 2021)
Dobrý den, rád bych se informoval na novelu živnostenského zákona, konkrétně na § 8a. Jsem jednatel a zároveň vlastník s.r.o. a mám živnost činnost účetních poradců.....Asi se tedy na mě vztahuje podmínka, abych splnil do 90 dnů prokázání skutečného majitele a jeho bezúhonnosti. Co to pro mě znamená??? Musím se dostavit na živnostenský úřad a něco doložit?? A konkrétně co??? Moc děkuji za odpověď. Radim
Odpověď: (vložena dne: 11. 2. 2021)
Dobrý den,

k 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon, který novelizuje živnostenský zákon a nově zavádí institut překážky provozování živnosti pro právnické osoby pro některé živnosti a obory činnosti živnosti volné. V praxi to znamená, že i pro živnost vázanou "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence", je požadována bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Pokud je osoba skutečného majitele zapsána v "Rejstříku skutečných majitelů" (dále jen "rejstřík"), živnostenský úřad čerpá informaci o skutečném majiteli z tohoto rejstříku a bezúhonnost sám ověří, za předpokladu, že mu navíc tato osoba doplní údaj o místě narození a rodném příjmení, který v rejstříku není uveden a pro ověření bezúhonnosti je nezbytný.

Pokud v rejstříku zapsána není, nejpozději ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti zákona sdělí živnostenskému úřadu informace o osobě skutečného majitele a osoby, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Živnostenský úřad bezúhonnost ověří. Pravdivost uváděných informací lze doložit např. zakladatelskou listinou případně čestným prohlášením.

Renata Drozdková


Praxe v Německu - dotaz č. 3825
Dotaz: (vložen dne: 2. 11. 2020)
Dobrý den, byl jsem zaměstnán v Německu po dobu 8 let jako opravář silničních vozidel. Postačí mi tato praxe k ohlášení živnosti na opravy silničních vozidel? Děkuj P.Polanecký
Odpověď: (vložena dne: 22. 1. 2021)
Vážený pane,
ve svém dotazu uvádíte, že jste byl v zahraničí (konkrétně Německu) 8 let zaměstnán jako opravář silničních vozidel.

Ohlášení živnosti podléhá zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), dle kterého by se jednalo o ohlášení živnosti řemeslné "Opravy silničních vozidel".

Pro ohlášení živnosti řemeslné je nutné splnění všeobecných podmínek (svéprávnost a bezúhonnost), a zároveň také zvláštní podmínku provozování živnosti (odbornou způsobilost). Váš dotaz se týká prokázání odborné způsobilosti v případě zaměstnání v zahraničí po dobu 8 let.

Odbornou způsobilost řemeslné živnosti "Opravy silničních vozidel" můžete jako občan České republiky prokázat doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že jste předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie, a to

a) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, jste-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

b) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, jste-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

c) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení závodu, jste-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. (§ 21 odst. 2 písm. a), s návazností na ust. § 7 odst. 5 písm. b), c) a e) živnostenského zákona)

S ohledem na Vámi sdělené údaje bohužel nelze blíže uvést, zda splňujete jednu z uvedených variant, protože nám není známo, zda disponujete potřebnými doklady o dosažené kvalifikaci s potvrzením o počtu let vzdělání a přípravy, ani v jakém postavení jste 8 let vykonával předmětnou činnost.

Dále bychom Vás rádi informovali, že posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů, doporučujeme Vám, obrátit se s konkrétními doklady přímo na kterýkoliv z těchto úřadů, kde získáte podrobnější informace.
Seznam obecních živnostenských úřadů pro Moravskoslezský kraj naleznete na adrese http://mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/.

Pavla Gurná


živnost - dotaz č. 3824
Dotaz: (vložen dne: 22. 10. 2020)
Dobrý den, jsem bakalář chemické fakulty a nyní pracuji ve firmě, kde po mě požadují dodělání speciálního kurzu, aby mohla být založena živost vázaná "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech". - Prosím poradte na koho se obrátit nebo kdo pořádá tyto odborné kurzy?
Předem moc děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 22. 1. 2021)
Dobrý den,

obraťte se na Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221082335, e-mail: davidova@csvts.cz. Sdružení pravidelně zajišťuje všechny typy zákonem předepsaných kvalifikačních kurzů a přezkoušení. Obsah a rozsah kurzů je dán vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Absolvováním kurzů získají účastníci znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

S pozdravem
Renata DrozdkováKolaudace provozony - dotaz č. 3823
Dotaz: (vložen dne: 19. 10. 2020)
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně případné kolaudace provozvny.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a ve své budově která byla postavená v dřívějších dobách jsem si zřídil dílnu pro údržbu svých soukromých automobilů. Budova v době svého vzniku nevyžadovala kolaudaci a můj dotaz zní, kdybych si chtěl zřídit živnost (OSVČ) na opravy osobních automobilů v té mé budově, zda bude vyžadována kolaudace budoucí provozovny.
Děkuji za odpověď.
J.Třešňák
Odpověď: (vložena dne: 29. 10. 2020)
Váženy pane,

provozování živnosti v oblasti oprav osobních automobilů je možné pouze ve zkolaudované dílně.

S pozdravem


Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.


Dezinfekce a dezinsekce - dotaz č. 3822
Dotaz: (vložen dne: 8. 9. 2020)
Mám rekvalifikaci na dezinfekci, dezinsekci, deratizaci (DDD).
Mohu provádět dezinfekci proti virů, bakterií, plísní, řas, kvasinek a hub pomocí postřiku a nátěrů?
Nebo postřik a nátěr může provádět jen vyučená malíř-natěrač?
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14. 9. 2020)
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze realizovat pouze v rámci živnosti vázané "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech".

S pozdravem


Hana Juchovázdravotní meditace a dechová cvičení - dotaz č. 3821
Dotaz: (vložen dne: 3. 9. 2020)
Chtěla bych učit meditace a dechové cvičení jako zdravotní cvičení proti stresu.
Postačí mi mít ŽL "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy" (rekvalif. kurz cvičitelka zdravotní tělesné výchovy)?
Nejedná se o jógu (viz předchozí dotaz.
Odpověď: (vložena dne: 21. 9. 2020)
Odpověď:
Vážená paní, v rámci živnostenského oprávnění "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy" lze poskytovat rekondiční služby (cvičení) pouze zdravým jedincům. V opačném případě by se již jednalo o cvičení rehabilitační, které ovšem stojí mimo živnostenský režim.

S pozdravem


Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.


Meditace - dotaz č. 3820
Dotaz: (vložen dne: 13. 8. 2020)
Chtěla bych učit meditace druhé lidi.
Stačí mi volná živnost č.60 *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (poradenská činnost v oblasti rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice) nebo musím mít rekvalifikaci jako instruktorka zdravotní tělesné výchovy nebo instruktorka jógy?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 22. 1. 2021)
Vážená paní,

Vámi popisovanou činnost kurzy jógy - výuka jógy (meditace) je nutno podřadit pod živnost vázanou "Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti...", jelikož v rámci jógy jsou vykonávány pohybové aktivity (vizte nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu - sekce živnostenské podnikání, oddíl právní předpisy).

K získání daného živnostenského oprávnění je nutno splnit, jak všeobecné (bezúhonnost a plná svéprávnost), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti. V daném případě je zvláštní podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost. Pro ohlášení živnosti "Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti..." musíte splňovat jednu z variant dále uvedených možností pro doložení odborné způsobilosti:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována , nebo
d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti.

Přesné znění pro požadovanou odbornou způsobilost k této živnosti naleznete v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož posouzení odborné způsobilost plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů, doporučujeme Vám, obrátit se s konkrétními doklady přímo na kterýkoliv z těchto úřadů, kde získáte podrobnější informace. Seznam obecních živnostenských úřadu v rámci Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/.


Hana Juchová
Šatna - provoz sportovních a tělovýchovných zařízení - dotaz č. 3818
Dotaz: (vložen dne: 18. 7. 2020)
Dobrý den, mám rekvalifikaci instruktorka jógy a chci si otevřit vlastní studio jógy.
Budu tak provozovat sportovní a tělovýchovné zařízení. Předpokládám,že studio bude mít kapacitu 10 lidí pro cvičení, 90% žen a 10% mužů.
Musím mít pro studio zřízené šatny:
1) samostatné 2 místnosti jako šatny, zvlášť ženy,zvlášť muži

2) nebo lze fungovat s 1 místonstí pro šatnou, kdy se prvně převléknou třeba ženy a pak zvlášť muži

3) lze fungovat bez šaten. Lidé si se převlečou a věci odloží na odkládací místo přímo v místnosti studia, kde se jóga cvičí (třeba za závěsem,tak se ženy ani muži neuvidí při převlékání).
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 27. 7. 2020)
Dobrý den,

problematika, která je předmětem Vašeho dotazu spadá do kompetence hygienické stanice. Doporučuji Vám se tedy obrátit na Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Ostravě.

S pozdravem

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.


ubytování - k dotazu č. 3816 - dotaz č. 3817
Dotaz: (vložen dne: 17. 5. 2020)
Děkuji za odpověď, ale nejsem z toho o moc chytřejší. Pokud budu byt nabízet např. přes booking, airbnb, budu mít ohlášenou živnost ubytovací služny, tak podle § 17 ŽZ nebudu mít způsobilou provozovnu, protože mi ji nikdo nezkolauduje. A když jsem volal na hygienu, tak byt není pro ně provozovna. To mám tedy ohlásit živnost bez provozovny?? Prosím konkrétní odpověď. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 19. 5. 2020)
Dobrý den,
ohlásíte živnost volnou ubytovací služby a byt bude provozovnou. Vzhledem k tomu, že se nemění účel užívání stavby (byt zůstane bytem), nežádáte Stavební úřad ani Krajskou hygienickou stanici.
Renata Drozdková


ubytování - dotaz č. 3816
Dotaz: (vložen dne: 27. 4. 2020)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak správně pronajímat byt, který teď nevyužívám. Hodně se teď využívá aplikace airbnb, booking atd. Kdybych tím způsobem byt nabízel, co musím proto udělat. Byt je v mém vlastnictví. Je to živnost - ubytovací služby??? Nebo se z pronájmu odvádí pouze daň?? Pokud by to byla živnost, tak je byt provozovna??? Děkuji za odpověď. Roman
Odpověď: (vložena dne: 4. 5. 2020)
Dobrý den,
pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor je z režimu živnostenského podnikání vyloučen § 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon". Otázkou je, zda zamýšlíte byt pronajímat nebo chcete ubytovávat hosty.
V prvním případě se jedná většinou o vyřešení bytové situace nájemce na delší období, tedy spíše jednorázově na delší dobu a příjmem z této činnosti bude nájem, případně úplata za služby, jako je dodávka elektřiny, vody, plynu, odvoz odpadu apod. Pokud svou nemovitost pronajímáte tímto způsobem, podléhají příjmy 15% zdanění jednou ročně.
V případě, že budete nabízet ubytovací služby, pro něž je charakteristické, že se jedná o krátkodobé bydlení, které je poskytováno za účelem turismu, rekreace, ubytování studentů a je poskytováno opakovaně, k tomu jsou zde nabízeny služby jako je úklid, výměna lůžkovin, jedná se o živnostenské podnikání a v rámci nájemní smlouvy tyto služby nemohou být poskytovány. Živnostenské oprávnění k provozování volné živnosti "ubytovací služby" vyřídíte na kterémkoliv živnostenském úřadě. V tomto případě se příjmy daní a každý měsíc musíte odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Podrobné informace k "airbnb" naleznete na webových stránkách, kde je uvedeno, kdo může hostit a za jakých podmínek. Živnostenské oprávnění pak musíte mít v případě, že jsou naplněny znaky živnosti. Soustavná činnost, provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (§ 2 živnostenského zákona).
Provozovna je definována v živnostenském zákoně, jako prostor, v němž je živnost provozována, pokud tedy budete podnikat v režimu živnostenského zákona, bude byt provozovnou. Podrobné informace jsou uvedeny v ustanovení § 17 živnostenského zákona.
Renata Drozdková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.