Menu

Seznam základních škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince

Podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školský zákon, mají žáci cizinci nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci se zřizovateli škol určil školy, ve kterých je na území kraje tato jazyková příprava zabezpečována. Na území každé obce s rozšířenou působností (ORP) je určena minimálně jedna základní škola, která zajišťuje jazykovou přípravu, a to nejen kmenovým žákům cizincům, ale rovněž dalším zájemcům v rámci území MSK.

Seznam určených škol a kontaktních údajů je uveden v tabulce.

Tato forma podpory je primárně určena nově příchozím žákům cizincům (= fyzickým osobám, které nejsou občany České republiky, včetně občanů Evropské unie) s potřebou vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Nově příchozím cizincem se rozumí cizinec, který plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců (pro školní rok 2021/2022 platí podmínka 24 měsíců).

Kmenová škola poskytne zákonným zástupcům všechny potřebné informace související s jazykovou přípravou, a to nejpozději do 1 týdne od přijetí žáka cizince do základní školy. Zařazení žáka cizince do jazykové přípravy je uskutečněno na základě žádosti zákonného zástupce. Výuka je realizována přednostně v dopoledních hodinách, po dobu jazykové přípravy je žák uvolněn z výuky v kmenové škole. Celková délka jazykové přípravy žáka cizince je nejméně 100 hodin a nejvíce 200 hodin po dobu nejvýše 10 měsíců výuky.

Podrobnější informace k zajištění bezplatné jazykové přípravy stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

zařízeníadresakontakty
Základní škola Bruntál, Cihelní 6
zřizovatel: obec
okres: Bruntál
Cihelní 1620/6
792 01 Bruntál
tel.: 554 773 061
fax: 554 773 070
web: www.zscihelni.cz
e‑mail: zsbrcihe@zscihelni.cz
ředitel: Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek
Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Bruntál
Janáčkovo náměstí 1970/17
794 01 Krnov
tel.: 554 617 588
web: www.zsjnkrnov.cz
e‑mail: handlir@zsjnkrnov.cz
ředitel: Mgr. Karel Handlíř
Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Bruntál
Žižkova 572/3
794 01 Krnov
tel.: 554 610 743
web: www.zs4krnov.cz
e‑mail: ondrova@zs4krnov.cz
ředitel: Mgr. Monika Ondrová
Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Bruntál
č. p. 89
793 36 Malá Morávka
tel.: 554 273 040
web: www.zs-malamoravka.cz
e‑mail: reditelka@zs‑malamoravka.cz
ředitel: Mgr. Ivana Glatterová
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál
zřizovatel: obec
okres: Bruntál
Jelínkova 488/1
795 01 Rýmařov
tel.: 554 255 111
fax: 554 255 128
web: www.zsrymarov.cz
e‑mail: skola@zsrymarov.cz
ředitel: Mgr. Jan Jablončík
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
U splavu 550
739 61 Třinec
tel.: 558 551 500
web: www.jmzstrinec.cz
e‑mail: jmzs@seznam.cz
ředitel: Mgr. Darja Hoffmannová
Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
č. p. 186
739 47 Kozlovice
tel.: 558 697 204
web: www.skolakozlovice.cz
e‑mail: info@skolakozlovice.cz
ředitel: Mgr. Jaroslava Minksová
Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
č. p. 178
739 04 Morávka
tel.: 558 691 029
web: www.zsmoravka.cz
e‑mail: zs.moravka@seznam.cz
ředitel: Mgr. Jiří Korneta
Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
č. p. 750
739 98 Mosty u Jablunkova
tel.: 558 367 614
web: www.zsmostyujablunkova.cz
e‑mail: skola@zsmostyujablunkova.cz
ředitel: Mgr. Kamil Bula
Základní škola a mateřská škola Raškovice
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
č. p. 18
739 04 Raškovice
tel.: 558 425 551
web: www.zsraskovice.cz
e‑mail: zsraskovice@centrum.cz
ředitel: Mgr. Hana Kachtíková
Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Jamnická 270
738 01 Staré Město
tel.: 558 441 514
web: www.skolastaremesto.cz
e‑mail: reditelstvi@skolastaremesto.cz
ředitel: Mgr. Barbora Mazurová
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Kopernikova 696
739 61 Třinec
tel.: 558 999 301
fax: 558 999 301
web: www.zstrikop.cz
e‑mail: reditel@zstrikop.cz
ředitel: PaedDr. Zuzana Plošková
Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
č. p. 628
739 45 Fryčovice
tel.: 558 668 116
web: www.zsfrycovice.cz
e‑mail: skola@zsfrycovice.cz
ředitel: Mgr. Alexandra Filarová
Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Československé armády 570
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 445 130
web: www.osmicka.cz
e‑mail: zs8.fm@osmicka.cz
ředitel: Mgr. Kateřina Kubíčková
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Jiřího z Poděbrad 3109
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 425 511
web: www.11zsfm.cz
e‑mail: sekretariat@11zsfm.cz
ředitel: Mgr. Libor Kuča
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Komenského 420
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.: 558 677 307
web: www.zskomenskehofno.cz
e‑mail: reditel@zskomenskehofno.cz
ředitel: Mgr. Anna Matějová
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Lesní 190
739 91 Jablunkov
tel.: 558 358 231
fax: 558 358 244
web: www.zsjablunkov.cz
e‑mail: sekretariat@zsjablunkov.cz
ředitel: Mgr. Pavel Kantor
Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Seifertova 601
735 81 Bohumín
tel.: 596 013 631
fax: 596 013 631
web: www.mzsb.cz
e‑mail: sekretariat@mzsb.cz
ředitel: Mgr. Miroslav Rosík
Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Čs. armády 1026
735 81 Bohumín
tel.: 596 012 641
fax: 596 012 641
web: www.zscsa.cz
e‑mail: sekretariat@zscsa.cz
ředitel: Mgr. Adrian Kuder
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Ve Svahu 775/1
734 01 Karviná
tel.: 596 312 476
web: www.borovskeho.cz
e‑mail: zs@borovskeho.cz
ředitel: Mgr. Libor Stáňa
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Cihelní 1666/30
735 06 Karviná
tel.: 596 311 297
web: www.cihelni.cz
e‑mail: cihelni@cihelni.cz
ředitel: Mgr. Zdeněk Jelínek
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Masarykovy sady 104/21
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 341
web: www.zskontesinec.net
e‑mail: info@zskontesinec.net
ředitel: Mgr. Marcel Žebrok
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Sokolovská 1758/1
735 06 Karviná
tel.: 597 578 941
web: www.zs-delnicka.cz
e‑mail: skola@zs‑delnicka.cz
ředitel: Mgr. Petr Juras
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
tř. Družby 1383/1
735 06 Karviná
tel.: 596 311 317
fax: 596 311 317
web: www.zsdruzby.cz
e‑mail: zs‑druzby@volny.cz
ředitel: Mgr. Andrzej Szyja
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark, Moravská, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Moravská 497/29
736 01 Havířov
tel.: 596 802 541
web: zsmoravska.cz
e‑mail: sekretariat@zsmoravska.cz
ředitel: Mgr. Marcela Sasynová
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Einsteinova 2871/8
733 01 Karviná
tel.: 596 311 919
web: www.mendelova.cz
e‑mail: leona.mechurova@mendelova.cz
ředitel: Mgr. Leona Mechúrová
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Prameny 10/838
734 01 Karviná
tel.: 596 312 179
fax: 596 312 179
web: www.zs-prameny.cz
e‑mail: dagmar.czinege@zs‑prameny.cz
ředitel: Mgr. Dagmar Czinege
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Slovenská 2936/61
733 01 Karviná
tel.: 596 311 294
web: www.zsslovenska-karvina.cz
e‑mail: skola@zsslovenska‑karvina.cz
ředitel: Mgr. Michael Klos
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Mládežnická 1564/11
736 01 Havířov
tel.: 596 411 063
web: www.zsmladeznicka.cz
e‑mail: vedeni@zsmladeznicka.cz
ředitel: Mgr. Iva Badurová
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Jarošova 851/33
736 01 Havířov
tel.: 596 884 264
fax: 596 884 264
web: www.zs-jarosova.cz
e‑mail: skola@zs‑jarosova.cz
ředitel: Mgr. Přemysl Čapanda
Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Školní 862
735 14 Orlová
tel.: 596 511 938
fax: 596 511 938
web: www.zsskolni.org
e‑mail: sekretariat.skolni@zsskolni.org
ředitel: Mgr. Marek Tešnar
Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
č. p. 362
744 01 Trojanovice
tel.: 556 835 631
web: www.zstrojanovice.cz
e‑mail: reditel@zstrojanovice.cz
ředitel: Mgr. Jitka Pajlíková
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Tyršova 913
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 835 920
fax: 556 835 920
web: www.zstyrfren.cz
e‑mail: sekretariat@zstyrfren.cz
ředitel: RNDr. Zdeňka Murasová
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Záhuní 408
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 595 532 670
fax: -
web: www.skolafren.cz
e‑mail: reditel@skolafren.cz
ředitel: Ing. Lukáš Machálka, MBA
Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
17. listopadu 1225/20
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 307
fax: 556 812 566
web: www.zskop17.cz
e‑mail: skola@zskop17.cz
ředitel: Mgr. Zdeňka Havlíková
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Komenského 323
742 01 Suchdol nad Odrou
tel.: 556 736 336
web: www.skolasuchdol.cz
e‑mail: zakladni@skolasuchdol.cz
ředitel: Mgr. Tomáš Vindiš
Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Školní 20
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 556 720 144
fax: 556 707 857
web: www.zssenov.cz
e‑mail: senov@zssenov.cz
ředitel: PaedDr. Jana Bělůnková
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Obránců míru 369/2
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 802 292
fax: 556 802 292
web: www.zsmilhor.cz
e‑mail: reditel@zsmilhor.cz
ředitel: Mgr. Jana Neničková
Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Pionýrská 791/7A
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 812 166
fax: 556 810 262
web: www.zsemzat.cz
e‑mail: kancelar@zsemzat.cz
ředitel: Mgr. Pavel Rosinský
Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
2. května 500
742 13 Studénka
tel.: 556 400 775
web: www.zsstudenka.cz
e‑mail: skola@zsstudenka.cz
ředitel: Mgr. Milan Stiller
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Alšova 1123/2
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 810 172
web: www.zsalsova.cz
e‑mail: sekretariat@zsalsova.cz
ředitel: Mgr. Robin Pospěch
Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Komenského 571/66
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 874
fax: 556 709 039
web: www.komenskeho66.cz
e‑mail: reditelna@komenskeho66.cz
ředitel: RNDr. Jitka Hanzelková
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Komenského 1118/68
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 124
fax: 556 708 764
web: www.zsko68nj.cz
e‑mail: lowakova@zsko68nj.cz
ředitel: RNDr. Svatava Hajdová
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Tyršova 144/1
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 706 688
web: tyrska.cz
e‑mail: kancelar@tyrska.cz
ředitel: Mgr. Magda Trávníčková
Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Komenského 609/6
742 35 Odry
tel.: 556 730 237
web: www.komenska.com
e‑mail: zsokom@seznam.cz
ředitel: Mgr. Radek Hendrych
Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Pohořská 1010/8
742 35 Odry
tel.: 556 730 239
web: www.zsodrypohorska.cz
e‑mail: zspohor.odry@centrum.cz
ředitel: Mgr. Jan Jursík
Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Sjednocení 650
742 13 Studénka
tel.: 556 400 782
web: zssjednoceni.cz
e‑mail: zs.sjednoceni@mnetstudenka.cz
ředitel: Mgr. Jana Mantheeová
Základní škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Nový Jičín
Masarykova 426
742 45 Fulnek
tel.: 556 741 023
fax: 556 741 023
web: https://fulnek.edupage.org/
e‑mail: vichovajana@seznam.cz
ředitel: Mgr. Jana Víchová
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Komenského 754
749 01 Vítkov
tel.: 556 300 779
fax: 556 300 779
web: www.zsgvitkov.cz
e‑mail: reditel@zsgvitkov.cz
ředitel: Mgr. Miroslav Bučánek
Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Na Chromině 600/2
747 16 Hať
tel.: 595 056 127
web: www.skolahat.cz
e‑mail: zshat@volny.cz
ředitel: Mgr. Rita Sobková
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Markvartovická 966/50
747 14 Ludgeřovice
tel.: 731 581 030
web: www.zsludgerovice.cz
e‑mail: karel.moric@zsludgerovice.cz
ředitel: Mgr. Karel Moric
Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Chmelová 86/2
747 73 Opava
tel.: 553 793 056
web: www.zsvavrovice.cz
e‑mail: skola@zsvavrovice.cz
ředitel: Mgr. Pavel Gregor
Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Školní 530/13
747 18 Píšť
tel.: 595 055 525
web: www.skolapist.cz
e‑mail: info@skolapist.cz
ředitel: Mgr. Lukáš Hrubý
Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Hornická 1266/7
748 01 Hlučín
tel.: 595 041 377
fax: 595 041 377
web: www.zshornicka.cz
e‑mail: hlucin@zshornicka.cz
ředitel: Mgr. Martin Franek
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Opavská 217
747 41 Hradec nad Moravicí
tel.: 553 784 190
web: www.zshradec.cz
e‑mail: kancelar@zshradec.cz
ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Základní škola Kravaře, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Komenského 658/14
747 21 Kravaře
tel.: 553 671 683
web: www.zskravare.cz
e‑mail: reditel@zskravare.cz
ředitel: Mgr. Lukáš Kramný
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Boženy Němcové 1317/2
746 01 Opava
tel.: 731 194 786
web: www.zsbnopava.cz
e‑mail: skola@zsbnopava.cz
ředitel: Mgr. Ivana Lexová
Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Mařádkova 518/15
746 01 Opava
tel.: 734 854 515
web: www.zsmaradkova.cz
e‑mail: info@zsmaradkova.cz
ředitel: Mgr. Monika Kamradková
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Šrámkova 1457/4
747 05 Opava
tel.: 553 780 351
fax: 553 780 352
web: www.skola-opava.cz
e‑mail: sramkova@skola‑opava.cz
ředitel: Mgr. Jana Kaniová
Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Vrchní 101/19
747 05 Opava
tel.: 553 611 170
fax: 553 791 654
web: www.zsvrchni.cz
e‑mail: zs‑vrchni@volny.cz
ředitel: Mgr. Roman Podzemný
Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Opava
Riegrova 1385/13
746 01 Opava
tel.: 731 461 571
fax: 553 616 590
web: www.zstgm.opava.cz
e‑mail: info@zstgm.opava.cz
ředitel: Mgr. Aleš Moravec
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Ostrava
Václava Košaře 121/6
700 30 Ostrava
tel.: 595 700 057
fax: 595 700 044
web: www.zskosare.cz
e‑mail: kosare@kosare.cz
ředitel: Mgr. Radka Palátová
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Ostrava
Kosmonautů 2218/13
700 30 Ostrava
tel.: 596 746 665
fax: 596 746 665
web: www.zskosmonautu13.cz
e‑mail: skola@zskosmonautu13.cz
ředitel: Mgr. Pavel Olšovský
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Ostrava
Jugoslávská 2906/23
700 30 Ostrava
tel.: 555 558 690
web: zsjugoslavska.cz
e‑mail: opletal@zsjugoslavska.cz
ředitel: Mgr. Petr Opletal
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Ostrava
Nádražní 1217/117
702 00 Ostrava
tel.: 596 116 289
fax: 596 127 764
web: www.zsnadrazni.eu
e‑mail: skola@zsnadrazni.eu
ředitel: Mgr. Libor Novotný
Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Ostrava
Karla Pokorného 1382/56
708 00 Ostrava
tel.: 596 912 385
fax: 596 924 258
web: www.zspokorneho.cz
e‑mail: posta@zspokorneho.cz
ředitel: Mgr. Jaroslava Naďová

Distanční výuku zabezpečuje:

  • Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
  • Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.