Menu

Seznam středních škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince

V souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání av zdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, je středoškolským žákům cizincům zabezpečena od 1. 9. 2022 bezplatná výuka českého jazyka, jejímž cílem je podpora začlenění těchto žáků do středního vzdělávání. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vytvořil seznam určených škol, ve kterých je na území kraje tato jazyková příprava zabezpečována.

Seznam určených škol a kontaktních údajů je uveden v tabulce.

Tato forma podpory je primárně určena žákům cizincům, kteří se vzdělávají ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti. Rozsah jazykové přípravy je stanoven na 100 – 200 hodin v průběhu 10 měsíců, a to dle jazykové úrovně žáka cizince. Zletilý žák se zařazuje do skupiny pro jazykovou přípravu na základě své žádosti, nezletilý žák na základě žádosti zákonného zástupce. Ředitel školy, jíž je žák žákem, vyrozumí zákonného zástupce/zletilého žáka o možnosti zúčastnit se jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání bezprostředně po přijetí do školy. Výuka je přednostně realizována v odpoledních hodinách.

zařízeníadresakontakty
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Bruntál
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál
tel.: 554 295 241
web: sosbruntal.cz
e‑mail: sosbruntal@sosbruntal.cz
ředitel: Mgr. Michal Durec, DiS.
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Karviná
Lidická 600/1a
736 01 Havířov
tel.: 596 802 111
web: www.ssto-havirov.cz
e‑mail: ssto@po‑msk.cz
ředitel: Mgr. Jaroslav Knopp, MBA
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Karviná
Borovského 2315/1
734 01 Karviná
tel.: 596 311 774
web: sszdra-karvina.cz
e‑mail: sekretariat.szk@sszdra‑karvina.cz
ředitel: Mgr. David Čech,
zástupce statutárního orgánu
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Nový Jičín
Palackého 1329/50
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 701 044
web: www.gnj.cz
e‑mail: reditelna@gnj.cz
ředitel: Mgr. Zbyněk Kubičík
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Nový Jičín
Sokolovská 647/1
742 35 Odry
tel.: 556 730 171
fax: 556 730 171
web: www.ssodry.cz
e‑mail: info@ssodry.cz
ředitel: Mgr. Jana Kellnerová
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Opava
Komenského 397/5
746 01 Opava
tel.: 555 557 412
fax: 553 611 396
web: www.mgo.opava.cz
e‑mail: klapkova@mgopava.cz
ředitel: Mgr. Monika Klapková
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Ostrava
Dr. Šmerala 2565/25
702 00 Ostrava
tel.: 596 116 239
web: mgo.cz
e‑mail: info@mgo.cz
ředitel: Mgr. Ladislav Vasevič

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.