Menu

Polské národnostní školství v Moravskoslezském kraji

Nárok národnostních menšin na vzdělávání ve vlastním jazyce definují Listina základních práv a svobod a zákon o právech příslušníků národnostních menšin. V současné době tuto možnost uplatňuje v České republice pouze polská národnostní menšina. Podle výsledků sčítání lidu 2021 se 61,4 % obyvatel hlásících k polské národnosti na území ČR nachází na území dvou okresů – Karviná a Frýdek‑Místek.

Mateřské, základní a střední školy s polským jazykem vyučovacím se všechny nacházejí právě na území okresů Frýdek‑Místek a Karviná, ve kterých je největší zastoupení obyvatelstva polské národnosti. Institucí, která pečuje o potřeby těchto škol v oblasti vzdělávání, je Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně – příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s datem založení 1. 1. 1996. Na webových stránkách Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně naleznete další informace o polském národnostním školství. Hlavní náplní centra je organizování vzdělávacích akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polského národnostního školství.

Protože v rámci polského národnostního školství jsou vzděláváni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, vztahuje se i na tuto oblast vytváření odpovídajících podmínek pro tyto žáky.

Podle posledních údajů MŠMT je k 30. 9. 2023 na území výše uvedených okresů celkem 40 škol s polským vyučovacím jazykem (19 mateřských škol, 20 základních škol, 1 střední škola) a 5 mateřských škol s polským i českým vyučovacím jazykem. Počet škol se meziročně nezměnil.

Školy s polským jazykem vyučovacím (zdroj MŠMT)

Školní rok Druh školy Počet
škol tříd dětí/žáků
2022/2023 19 41 784
20 140 2 084
SŠ (gymnázium) 1 12 314
Celkem 40 193 3 182
2023/2024 19 42 784
20 138 2 062
SŠ (gymnázium) 1 12 312
Celkem 40 192 3 158

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny počty dětí/žáků s polským jazykem vyučovacím ve školách, které vzdělávají pouze děti/žáky vzdělávající se v polském jazyce vyučovacím.

V Moravskoslezském kraji dále působí 5 mateřských škol s polským a českým jazykem vyučovacím, ve kterých se ve školním roce 2023/2024 vzdělává v 5 třídách celkem 70 dětí v polském jazyce vyučovacím, což je o 9 dětí více než v předchozím školním roce.

Seznam škol, které vzdělávají děti/žáky pouze v polském jazyce vyučovacím
zařízeníadresakontakty
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Dr. Olszaka 156/2
Karviná
733 01
tel.: 596 317 672
web: www.pzskarvina.cz
e‑mail: skola@pzskarvina.cz
ředitel: Mgr. Tomasz Śmiłowski
Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Školní 800
Jablunkov
739 91
tel.: 775 909 060
web: www.przedszkolejablonkow.com
e‑mail: pms@przedszkolejablonkow.com
ředitel: Mgr. Katarzyna Kantor
Mateřská škola - Przedszkole Mosty u Jablunkova 788, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Školní 800
Jablunkov
739 91
Mosty u Jablunkova
739 98
tel.: 558 367 615
web: www.pspmosty.estranky.cz
e‑mail: pms.mostyujablunkova@email.cz
ředitel: Bc. Renata Baronová
Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Školní 800
Jablunkov
739 91
Mosty u Jablunkova
739 98
Vendryně
739 94
tel.: 558 994 361
e‑mail: pmsvendryne@seznam.cz
ředitel: Bc. Katarzyna Pustowková
Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Školní 800
Jablunkov
739 91
Mosty u Jablunkova
739 98
Vendryně
739 94
Vendryně
739 94
tel.: 558 994 331
fax: 558 994 332
web: www.zspvendryne.cz
e‑mail: szkola.wedrynia@seznam.cz
ředitel: Mgr. Krzysztof Gąsiorowski
Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
zřizovatel: kraj
okres: Karviná
Havlíčkova 213/13
Český Těšín
737 01
tel.: 558 731 235
web: www.gympol.cz
e‑mail: info@gympol.cz
ředitel: Ing. Marie Jarnotová
Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Nádražní 10
Třinec
739 61
tel.: 558 332 407
fax: 558 322 897
web: www.pzstrinec.cz
e‑mail: pzstri1@volny.cz
ředitel: Mgr. Jolana Kantorová
Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Nádražní 10
Třinec
739 61
Ropice
739 56
tel.: 558 735 002
fax: 558 735 002
web: www.zsams-ropice.cz
e‑mail: byrtusovairena@seznam.cz
ředitel: Mgr. Bc. Irena Byrtusová
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Školní 11
Albrechtice
735 43
tel.: 596 428 054
web: pspolbrachcice.cz
e‑mail: info@pspolbrachcice.cz
ředitel: Mgr. Jolanta Kožuszniková
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Školní 11
Albrechtice
735 43
Bukovec
739 85
tel.: 792 366 880
web: www.pzsbukovec.cz
e‑mail: pzsbukovec@seznam.cz
ředitel: Mgr. Ivana Wronová
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Koperníkova 652
Dolní Lutyně
735 53
tel.: 774 044 974
web: www.psplutynia.cz
e‑mail: info@psplutynia.cz
ředitel: Mgr. Sabina Suchanková
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská 14, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Selská 429/14
Havířov
736 01
tel.: 596 434 093
fax: 596 434 093
web: psp.bledowice.cz
e‑mail: sekretariat@psp.bledowice.cz
ředitel: Mgr. Tomáš Labudek
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Těrlická 407/5
Horní Suchá
735 35
tel.: 596 425 695
web: www.pspsuchagorna.cz
e‑mail: pzs.horni_sucha@seznam.cz
ředitel: Mgr. Monika Dorota Plášková
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Těrlická 407/5
Horní Suchá
735 35
Hnojník
739 53
tel.: 558 694 866
web: www.pzshnojnik.cz
e‑mail: skola@pzshnojnik.cz
ředitel: Mgr. Gražyna Sikorová
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Pod Výtopnou 190
Návsí
739 92
tel.: 558 357 528
web: www.pzsnavsi.cz
e‑mail: pzs.navsi@seznam.cz
ředitel: Mgr. Romana Molinková
Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Lutyňská 400
Orlová
735 14
tel.: 552 308 540
web: www.pzsorlova.cz
e‑mail: zsporlova@seznam.cz
ředitel: Mgr. Halina Sikorová
Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Źwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Přehradní 243/9
Těrlicko
735 42
tel.: 596 423 059
web: www.pspcierlicko.cz
e‑mail: pspcierlicko@seznam.cz
ředitel: Mgr. Barbara Smugala
Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Přehradní 243/9
Těrlicko
735 42
Bystřice
739 95
tel.: 558 386 250
fax: 558 386 250
web: www.pspbystrice.cz
e‑mail: info@pspbystrice.cz
ředitel: Mgr. Bogdan Sikora
Základní škola a Mateřská škola Stonava
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Přehradní 243/9
Těrlicko
735 42
Bystřice
739 95
Stonava
735 34
tel.: 596 422 129
fax: -
web: www.zsstonava.cz
e‑mail: skola@stonava.cz
ředitel: Mgr. Milada Heimerová
Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Přehradní 243/9
Těrlicko
735 42
Bystřice
739 95
Stonava
735 34
Košařiska
739 81
tel.: 558 362 832
fax: 555 502 421
web: www.zskosariska.cz
e‑mail: ekonom@zskosariska.cz
ředitel: Mgr. Daniela Sławińska
Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Školní 438
Jablunkov
739 91
tel.: 558 357 885
fax: 558 357 885
web: www.pzsjablunkov.cz
e‑mail: pzs@pzsjablunkov.cz
ředitel: Mgr. Urszula Czudek
Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola - Przedszkole Milíkov, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Školní 438
Jablunkov
739 91
Milíkov
739 81
tel.: 558 362 120
web: www.pspmilikov.cz
e‑mail: pspmilikov@seznam.cz
ředitel: Mgr. Grzegorz Suszka
Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Havlíčkova 213/13
Český Těšín
737 01
tel.: 558 764 061
web: www.zsptesin.cz
e‑mail: skola@zsptesin.cz
ředitel: Mgr. Marek Grycz
Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Havlíčkova 213/13
Český Těšín
737 01
Hrádek
739 97
tel.: 558 551 361
web: www.psphradek.cz
e‑mail: psphradek@seznam.cz
ředitel: Mgr. Katarzyna Şafak
Seznam škol, které vzdělávají děti/žáky v polském i českém jazyce vyučovacím
zařízeníadresakontakty
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
U splavu 550
Třinec
739 61
tel.: 558 551 500
web: www.jmzstrinec.cz
e‑mail: jmzs@seznam.cz
ředitel: Mgr. Darja Hoffmannová
Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
U splavu 550
Třinec
739 61
Vendryně
739 94
tel.: 558 994 372
web: www.skolkazaolsi.cz
e‑mail: skolkazaolsi@seznam.cz
ředitel: Naděžda Urbanová
Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
U splavu 550
Třinec
739 61
Vendryně
739 94
Písek
739 84
tel.: 558 363 046
fax: 558 363 046
web: www.zspisek.cz
e‑mail: sekretariat@zspisek.cz
ředitel: Mgr. Lenka Šamanová
Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Źwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Karviná
Přehradní 243/9
Těrlicko
735 42
tel.: 596 423 059
web: www.pspcierlicko.cz
e‑mail: pspcierlicko@seznam.cz
ředitel: Mgr. Barbara Smugala
Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace
zřizovatel: obec
okres: Frýdek-Místek
Přehradní 243/9
Těrlicko
735 42
Košařiska
739 81
tel.: 558 362 832
fax: 555 502 421
web: www.zskosariska.cz
e‑mail: ekonom@zskosariska.cz
ředitel: Mgr. Daniela Sławińska

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.