Menu

Kontaktní osoby odboru školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Cinař Daniel, Ing., DiS.595 622 342
F304
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Sobolová Michaela595 622 341
F303
asistentka vedoucího odboru
Horníčková Andrea, Mgr.595 622 921
F315
právník (poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů)
Matějová Alexandra595 622 602
F303
právní asistentka
Trykar Miroslav, Mgr.595 622 359
F315
právník (poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů)
Varga Daniel, Ing. Bc.595 622 613
F312
technicko‑investiční referent

ŠMS - oddělení správy škol

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Šmídová Stanislava, PaedDr.595 622 474
F305
vedoucí oddělení správy škol
Faltýnková Lenka, Ing.595 622 764
F322
referent správy škol a školských zařízení (vedení školského rejstříku SŠ a VOŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Jakubithová Lea595 622 956
F321
referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (agenda zápisových lístků, zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání – školy a školská zařízení okresů Ostrava‑město)
Janiurková Marcela, Ing.595 622 236
F320
referent správy škol a personální agendy (personální agenda ředitelů škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání, aktualizace databáze škol a školských zařízení, inzerce uchazečů o práci ve školách a školských zařízeních a nabídky pracovních míst příspěvkových organizací z oblasti školství)
Josieková Libuše, PhDr.595 622 348
F322
referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy mateřských a základních škol a pedagogicko‑psychologických poraden, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Lesová Ivana595 622 346
F320
referent pro databázi škol, statistické výkaznictví a školské matriky (zabezpečení databáze škol a školských zařízení, sběr dat statistického výkaznictví, školská matrika, školské rady, garant webových stránek pro oblast školství)
Nyklová Pavla595 622 358
F321
referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (agenda zápisových lístků, zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání – školy a školská zařízení okresů Opava a Karviná)
Řeháčková Libuše, DiS.595 622 737
F321
referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (agenda zápisových lístků, zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání – školy a školská zařízení okresů Nový Jičín, Frýdek‑Místek, Bruntál)
Řezníčková Ivana, Bc., DiS.595 622 411
F322
referent správy škol a školských zařízení (vedení školského rejstříku MŠ, ZŠ a ZUŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Serafinová Petra, Ing.595 622 399
F322
referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol); zástupce vedoucí oddělení
Šveda Pavel, Ing.595 622 424
F322
referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání a metodická a konzultační činnost v oblasti uznávání výsledků zahraničního vzdělání, metodická a konzultační činnost v oblasti správy základních uměleckých škol a školských zařízení)
Volná Martina595 622 398
F320
referent pro konkurzní řízení (konkurzní řízení na funkci ředitele školy a školského zařízení zřizovaných krajem)

ŠMS - oddělení rozvoje vzdělávání

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Ševčíková Magdaléna, Mgr.595 622 293
F313
vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání
Kadrnková Pavlína, Ing.595 622 144
F321
referent pro rozvoj vzdělávání (další vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, věcný manažer garant projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, odborný garant v projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji)
Kaláčová Petra, Ing.595 622 437
F312
referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost, rozvoj lidských zdrojů v rámci programů EU, příp. EHP a Norských fondů, konzultace, koordinace a odborná pomoc v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK, odborný garant v projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Kaleta Dominik, Ing.595 622 363
F308
referent pro rozvoj vzdělávání (vyšší odborné vzdělávání, programy mezinárodní spolupráce, programy a projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, věcný garant projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje)
Kubiena Roman, Mgr. Bc.595 622 334
F312
referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost – finanční zdroje EU, příp. EHP a Norských fondů; konzultace a koordinace v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem)
Martinásková Václava, Ing.595 622 468
F308
referent pro rozvoj vzdělávání (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, multikulturní vzdělávání, zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení, odborný garant v projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji)
Pilariková Jana, Ing.595 622 639
F308
referent pro rozvoj vzdělávání
Pišťáková Kateřina, Mgr.595 622 672
F308
referent pro rozvoj vzdělávání
Plačková Zuzana, Mgr.595 622 251
F312
referent pro rozvoj vzdělávání (vyšší odborné vzdělávání, programy mezinárodní spolupráce, programy a projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, věcný garant projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje)
Stráňavová Pavla, Ing.595 622 294
F307
referent pro rozvoj vzdělávání
Tomášková Ivana, Mgr.595 622 338
F307
referent pro rozvoj vzdělávání
Trombíková Jana, Ing.595 622 368
F312
referent pro rozvoj vzdělávání (základní umělecké vzdělávání, vzdělávání v oblasti ICT, rozvojové programy a projekty ve vzdělávání v oblasti ICT, odborný garant v projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezského kraje)
Vegrichtová Jitka, Mgr.595 622 516
F307
referent pro rozvoj vzdělávání (předškolní a základní vzdělávání, zařízení školního stravování, jazykové vzdělávání, vzdělávání cizinců, koordinace zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, odborný garant v projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji, věcný garant projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje)
Vondráčková Jitka, Mgr.595 622 671
F320
matematik – analytik (analytická činnost v oblasti vzdělávání, rozvoj informačního systému pro oblast vzdělávání)

ŠMS - oddělení mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Gryžboň Ondřej, Mgr.595 622 304
F313
vedoucí oddělení mládeže a sportu
Matějková Andrea, Mgr.595 622 337
F222
referent pro prevenci sociálně patologických jevů a dotace
Matoušek Pavel, Ing.595 622 161
F222
referent pro rozvoj sportu a dotace
Odstrčilíková Ivana, Bc.595 622 441
F221
referent pro dotační programy a dotace
Pokluda František, Mgr.595 622 420
F222
pověřen zastupováním funkce vedoucího oddělení mládeže a sportu
Schenk Ondřej, Ing.595 622 250
F222
referent pro rozvoj sportu a dotace
Voral Tomášová Alexandra, Ing.595 622 365
F222
referent pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a dotace

ŠMS - oddělení přímých nákladů

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Kožuszniková Ywetta, Bc., DiS.595 622 292
F415
vedoucí oddělení přímých nákladů
Bínová Pavlína, Mgr.595 622 145
F317
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Bruntál, Kopřivnice, Vítkov)
Dřínková Eva, Mgr.595 622 585
F318
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Bohumín, Krnov, Nová Jičín)
Fagulová Štafová Lucie, Bc.595 622 432
F417
rozpočet mezd krajských škol – speciální ZŠ, základní umělecké školy, gymnázia
Gavorová Vendula, Ing.595 622 515
F317
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí, Rýmařov, Třinec)
Hojecká Petra, Ing., DiS.595 622 283
F317
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Ostrava – Poruba, Moravská a Slezská Ostrava)
Jaglářová Monika, Ing.595 622 343
F318
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Hlučín, Kravaře)
Klečková Hana, Ing.595 622 513
F417
rozpočet mezd krajských škol – střední odborné školy, speciální ZŠ, gymnázia
Kociánová Taťána, Ing.595 622 404
F318
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Jablunkov, Karviná, Odry, Orlová)
Kružberská Kateřina, Ing.595 622 963
F418
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (metodik pro účelové prostředky, zúčtování se státním rozpočtem)
Kubienová Pavla, Mgr.595 622 931
F418
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (normativy obecních škol, rozpočet přímých nákladů obecních škol – Havířov)
Pokorná Šárka, Ing.595 622 351
F318
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Frýdek‑Místek); rozpočet mezd krajských škol – střední školy, gymnázia
Poledníková Jana, Ing.595 622 296
F417
rozpočet mezd krajských škol – střední školy, speciální ZŠ a MŠ, domov mládeže, základní umělecké školy
Rečková Andrea, Ing.595 622 330
F418
koordinátor rozpočtu a metodiky rozpisu státních prostředků; zástupce vedoucí oddělení
Straková Alexandra, DiS.595 622 435
F418
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Opava)
Vavříková Jarmila, Ing.595 622 405
F317
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy – Ostrava‑Jih, Mariánské Hory, Petřkovice)
Vráželová Renata, Ing.595 622 406
F417
normativy krajských škol; rozpočet mezd krajských škol – pedagogicko‑psychologické poradny, střední školy, dětské domovy

ŠMS - oddělení financování škol

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Haščáková Pavlína, Ing.595 622 615
F305
vedoucí oddělení financování škol
Bozenhardová Jana, Ing.595 622 817
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Ertingerová Izabela, Ing., Ph.D.595 622 128
F314
referent pro financování škol a dotace
Filipczyková Kamila, Ing.595 622 407
F314
referent pro financování škol a dotace
Chroboková Kamila, Ing.595 622 314
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, autoprovoz)
Janešíková Markéta, Bc.595 622 238
F314
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, autoprovoz)
Kaňoková Markéta, Ing.595 622 922
F221
referent pro financování škol a dotace (finanční operace, dotace)
Marcalíková Kateřina, Bc.595 622 512
F221
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, finanční operace, dotace)
Papírníková Pavla, Bc.595 622 352
F221
referent pro financování škol a dotace (finanční operace, dotace)
Pauková Iveta, Ing.595 622 425
F319
referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Ostrava, Frýdek‑Místek, soutěže)
Pavlíková Barbora, Ing.595 622 402
F319
referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Karviná, Bruntál, Opava, soutěže)
Ševčáková Věra, Ing.595 622 295
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, rozpočet odboru, zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje); zástupce vedoucí oddělení
Tataláková Michaela, Ing.595 622 960
F314
referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Valečková Eva, Ing., MBA595 622 757
F319
referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Ostrava, Nový Jičín)
Vyvialová Lucie, Ing.595 622 408
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, projekty)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.