koronaweb
Menu

Kontaktní osoby odboru školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Lenčo Libor,  PaedDr.595 622 342
F304
vedoucí odboru
Sobolová Michaela595 622 341
F303
asistentka vedoucího odboru
Horníčková Andrea,  Mgr.595 622 921
F421
právník (poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů)
Matějová Alexandra595 622 602
F303
právní asistentka
Trykar Miroslav,  Mgr.595 622 359
F421
právník (poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů)

ŠMS - oddělení správy škol

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Šmídová Stanislava,  PaedDr.595 622 474
F315
vedoucí oddělení správy škol
Faltýnková Lenka,  Ing.595 622 764
F322
referentka správy škol a školských zařízení
Jakubithová Lea595 622 956
F321
referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Ostrava-město)
Janiurková Marcela,  Ing.595 622 236
F320
referent správy škol a personální agendy (personální agenda ředitelů škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání, aktualizace databáze škol a školských zařízení, pracovní příležitosti ve školství)
Josieková Libuše,  PhDr.595 622 348
F322
referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy mateřských a základních škol a pedagogicko-psychologických poraden, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Lesová Ivana595 622 346
F320
referent pro databázi škol, statistické výkaznictví a školské matriky (zabezpečení databáze škol a školských zařízení, sběr dat statistického výkaznictví, školská matrika, školské rady)
Nyklová Pavla595 622 358
F321
referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Opava a Karviná)
Řeháčková Libuše,  DiS.595 622 737
F321
referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek, Bruntál)
Řezníčková Ivana,  Bc., DiS.595 622 411
F322
referent správy škol a školských zařízení (vedení školského rejstříku MŠ a ZŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Serafinová Petra,  Ing.595 622 399
F322
referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol); zástupce vedoucí oddělení
Šveda Pavel,  Ing.595 622 424
F322
referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, metodická a konzultační činnost v oblasti správy základních uměleckých škol a školských zařízení)
Volná Martina595 622 398
F320
referent pro konkurzní řízení (konkurzní řízení na funkci ředitele školy a školského zařízení zřizovaných krajem, vedení agendy nepřítomnosti a dovolené ředitelů)

ŠMS - oddělení rozvoje vzdělávání

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Kadlecová Šárka,  Ing.595 622 274
F313
vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání
Kadrnková Pavlína,  Ing.595 622 144
F321
referent pro rozvoj vzdělávání (další vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, věcný manažer projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje)
Kaláčová Petra,  Ing.595 622 437
F312
referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost, rozvoj lidských zdrojů v rámci programů EU, příp. EHP a Norských fondů, konzultace, koordinace a odborná pomoc v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Kubíčková Hana,  Mgr.595 622 363
F308
referent pro rozvoj vzdělávání (oblast vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných v rámci předškolního a základního vzdělávání, oblast poradenského systému)
Kubiena Roman,  Mgr. Bc.595 622 334
F312
referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost - finanční zdroje EU, příp. EHP a Norských fondů; konzultace a koordinace v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Martinásková Václava,  Ing.595 622 468
F308
referent pro rozvoj vzdělávání (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, multikulturní vzdělávání, zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání)
Nytrová Andrea,  Ing.595 622 637
F308
referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou, vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání nadaných žáků a studentů v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, vedoucí odborný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Pětroš Pavel,  Ing.595 622 613
F307
referent pro rozvoj vzdělávání
Plačková Zuzana,  Mgr.595 622 251
F312
referent pro rozvoj vzdělávání (vyšší odborné vzdělávání, programy mezinárodní spolupráce, programy a projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Plačková Denisa,  Mgr.595 622 639
F308
věcný manažer projektu (věcný manažer projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Smažák Petr,  Ing.595 622 338
F312
referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s výučním listem a s maturitní zkouškou, střední vzdělávání bez výučního listu a bez maturitní zkoušky, školská účelová zařízení, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Ševčíková Magdaléna,  Mgr.595 622 293
F307
referent pro rozvoj vzdělávání (střední všeobecné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, příprava a implementace datového skladu pro oblast školství, koordinace přípravy dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, garant webových stránek pro oblast školství); zástupce vedoucí oddělení
Trombíková Jana,  Ing.595 622 368
F312
referent pro rozvoj vzdělávání (základní umělecké vzdělávání, vzdělávání v oblasti ICT, rozvojové programy a projekty ve vzdělávání v oblasti ICT)
Vegrichtová Jitka,  Mgr.595 622 516
F307
referent pro rozvoj vzdělávání (předškolní a základní vzdělávání, zařízení školního stravování, jazykové vzdělávání, vzdělávání cizinců, koordinace zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání)
Vondráčková Jitka,  Mgr.595 622 671
F320
matematik a analytik (analytická činnost v oblasti vzdělávání, rozvoj informačního systému pro oblast vzdělávání)
Žižková Kristýna,  Ing.595 622 472
F307
referent pro rozvoj vzdělávání (věcný manažer pro přípravu, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)

ŠMS - oddělení mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Cinař Daniel,  Ing., DiS.595 622 344
F313
vedoucí oddělení mládeže a sportu
Káňová Lucie,  Ing.595 622 365
F222
referentka pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a dotace
Matějková Andrea,  Mgr.595 622 337
F222
referent pro prevenci sociálně patologických jevů a dotace
Matoušek Pavel,  Ing.595 622 161
F222
referent pro rozvoj sportu a dotace
Odstrčilíková Ivana,  Bc.595 622 441
F221
referent pro dotační programy a dotace
Pokluda František,  Mgr.595 622 420
F305
referent pro soutěže, školní tělovýchovu a dotace
Schenk Ondřej,  Ing.595 622 250
F222
referent pro rozvoj sportu a dotace

ŠMS - oddělení přímých nákladů

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Kožuszniková Ywetta,  Bc., DiS.595 622 292
F415
vedoucí oddělení přímých nákladů
Bínová Pavlína,  Mgr.595 622 145
F419
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Bruntál, Kopřivnice, Vítkov)
Gavorová Vendula,  Ing.595 622 515
F419
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí, Rýmařov, Třinec)
Hojecká Petra,  Ing., DiS.595 622 283
F419
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Ostrava - Poruba, Moravská a Slezská Ostrava)
Jaglářová Monika,  Ing.595 622 343
F420
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Hlučín, Kravaře)
Klečková Hana,  Ing.595 622 513
F417
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (rozpočet mezd krajských škol - střední odborné školy, speciální ZŠ; gymnázia - okres Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín)
Kociánová Taťána,  Ing.595 622 404
F420
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Karviná, Orlová, Jablunkov)
Kružberská Kateřina,  Ing.595 622 963
F418
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (metodik pro účelové prostředky, zúčtování se státním rozpočtem)
Kubienová Pavla,  Mgr.595 622 931
F418
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (normativy obecních škol, rozpočet přímých nákladů obecních škol - Havířov)
Lekki Simona,  Ing.595 622 432
F417
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (rozpočet mezd krajských škol - střední školy, dětské domovy, speciální ZŠ; základní um. školy - okres Bruntál, Nový Jičín; gymnázia - okres Bruntál, Ostrava)
Pokorná Šárka,  Ing.595 622 351
F420
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy -Odry, Frýdek-Místek)
Poledníková Jana,  Ing.595 622 296
F417
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (rozpočet mezd krajských škol - střední školy, speciální ZŠ a MŠ, domovy mládeže; základní um. školy - okres Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Ostrava)
Rečková Andrea,  Ing.595 622 330
F418
koordinátor rozpočtu a metodiky rozpisu státních prostředků; zástupce vedoucí oddělení
Recht Pavla,  Mgr.595 622 585
F420
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Bohumín, Krnov, Nový Jičín)
Straková Alexandra,  DiS.595 622 435
F418
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Opava)
Vavříková Jarmila,  Ing.595 622 405
F419
referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Ostrava-Jih, Mariánské Hory, Petřkovice)
Vráželová Renata,  Ing.595 622 406
F417
referent pro normativy (normativy krajských škol, rozpočet mezd krajských škol - pedagogicko-psychologické poradny, střední školy)

ŠMS - oddělení financování škol

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Haščáková Pavlína,  Ing.595 622 615
F305
vedoucí oddělení financování škol
Bozenhardová Jana,  Ing.595 622 817
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Chroboková Kamila,  Ing.595 622 314
F314
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, autoprovoz)
Janešíková Markéta,  Bc.595 622 238
F314
eferent pro financování škol a dotace (financování provozu, autoprovoz)
Jelínková Andrea,  Ing.595 622 407
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Kaňoková Markéta,  Ing.595 622 922
F221
referent pro financování škol a dotace (finanční operace, dotace)
Marcalíková Kateřina,  Bc.595 622 512
F221
referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Matějásko Veronika,  Ing.595 622 128
F314
referent pro financování škol a dotace
Papírníková Pavla595 622 352
F221
referent pro financování škol a dotace (finanční operace, dotace)
Pauková Iveta,  Ing.595 622 425
F319
referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Ostrava, Frýdek-Místek, soutěže)
Pavlíková Barbora,  Ing.595 622 402
F319
referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Karviná, Bruntál, Opava, soutěže)
Ševčáková Věra,  Ing.595 622 295
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, rozpočet odboru, zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje); zástupce vedoucí oddělení
Tataláková Michaela,  Ing.595 622 960
F314
referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Valečková Eva,  Ing.595 622 757
F319
referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Ostrava, Nový Jičín)
Vyvialová Lucie,  Ing.595 622 408
F316
referent pro financování škol a dotace (financování provozu, projekty)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.