Menu

Oddělení řízení organizací a zdravotní péče

Činnost oddělení organizací a zdravotní péče odboru zdravotnictví, kontakty na pracovníky

Činnosti oddělení řízení organizací a zdravotní péče:

 • metodicky řídí zdravotnická zařízení zřízená nebo založená krajem,
 • ve spolupráci s odborem financí zajišťuje plynulé financování zdravotnických zařízení kraje,
 • zajišťuje zpracování údajů z oblasti hospodaření a financování zdravotnických zařízení, provádí věcnou kontrolu údajů účetních závěrek zdravotnických zařízení kraje, připravuje podklady pro finanční vypořádání,
 • zabezpečuje úkoly při vytváření návrhů koncepcí rozvoje zdravotní péče v kraji a plní úkoly při jejich realizaci,
 • participuje na využívání programů Evropské unie v oblasti zdravotnictví a poskytuje na tomto úseku konzultace a odbornou pomoc krajským zdravotnickým zařízením,
 • spolupracuje při přípravě a realizaci investičních akcí v oblasti zdravotnictví,
 • zpracovává žádosti o dotace v oblasti zdravotnictví a předkládá je orgánům kraje k rozhodnutí,
 • připravuje podklady pro zpracování rozpočtu kraje a rozpočtového výhledu,
 • odpovídá za zajištění provozu zdravotnické záchranné služby,
 • zabezpečuje výběrová řízení na funkce ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem,
 • podílí se na reformě psychiatrické péče.

ZDR - oddělení řízení organizací a zdravotní péče

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Onysko Kamila, Ing.595 622 655A609vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Bräuerová Daniela, Ing.595 622 654A620referent pro ekonomické činnosti
Brodová Jana595 622 510A620referent pro samosprávné činnosti
Buchvaldková Šárka, Ing.595 622 476A608referent pro ekonomické činnosti
Kadlečíková Natálie, Ing.595 622 280A622referent pro ekonomické činnosti
Kaleta Dominik, Ing.595 622 363A610referent pro ekonomické činnosti
Madziová Tereza, Ing.595 622 336A608referent pro ekonomické činnosti
Novotná Simona, Ing.595 622 228A622referent pro ekonomické činnosti
Šindlerová Iva, Ing.595 622 488A622referent pro ekonomické činnosti

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.