koronaweb
Menu

Oddělení řízení organizací a zdravotní péče

Činnosti oddělení řízení organizací a zdravotní péče:

 • zabezpečuje úkoly při vytváření návrhů koncepcí rozvoje zdravotní péče v kraji a plní úkoly při jejich realizaci,
 • zpracovává analytické podklady pro rozhodování orgánů kraje o rozsahu poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních kraje,
 • zpracovává a předkládá orgánům kraje návrhy na zřizování zdravotnických zařízení a organizací,
 • zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu,
 • zpracovává žádosti a předkládá orgánům kraje stanoviska k přidělování dotací směřujících k subjektům působícím v oblasti zdravotní péče,
 • zabezpečuje ve spolupráci s odborem financí plynulé financování zdravotnických zařízení kraje, provádí věcnou kontrolu údajů účetních závěrek zdravotnických zařízení kraje v žádané struktuře, dále údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích těchto zařízení, připravuje podklady pro finanční vypořádání, prověřuje hospodářský výsledek zdravotnických zařízení kraje a podklady předává odboru financí,
 • zabezpečuje ve spolupráci s oddělením zdravotní péče organizačně-technické práce související s činností krajských odborných garantů,
 • analyzuje smluvní vztahy zdravotnických zařízení kraje se zdravotními pojišťovnami s následnými návrhy opatření změn vedoucích k zefektivnění úhrad zdravotní péče,
 • provádí controlling vykazované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních kraje,
 • zpracovává analýzy a srovnávání mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními,
 • navrhuje investiční akce v oblasti zdravotnictví a spolupracuje při jejich přípravě a realizaci,
 • plní úkoly v rámci projektových týmů při přípravě a zpracování žádostí o poskytnutí podpory, při realizaci, vyhodnocení a monitorování projektů kraje v oblasti rozvoje zdravotnictví, ve kterých kraj vystupuje jako příjemce finanční podpory z evropských finančních zdrojů,
 • metodicky řídí zdravotnická zařízení zřízená krajem.

ZDR - oddělení řízení organizací a zdravotní péče

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Onysko Kamila,  Ing. 595 622 655  A609 vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Bräuerová Daniela,  Ing. 595 622 654  A622 referent pro ekonomické činnosti
Brodová Jana 595 622 510  A622 referent pro samosprávné činnosti
Buchvaldková Šárka,  Ing. 595 622 476  A608 referent pro ekonomické činnosti (dotace)
Gužíková Marta,  Mgr. 595 622 240  A607 analytik
Halfarová Tereza,  Ing. 595 622 336  A608 referent pro ekonomické činnosti (dotace)
Lőrinczová Andrea,  Ing. 595 622 228  A620 ekonom
Šindlerová Iva,  Ing. 595 622 488  A620 referent pro ekonomické činnosti
Tkáčová Pavla,  Ing., Bc. 595 622 656  A620 referent pro ekonomické činnosti

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.