Menu

Činnosti odboru evropských projektů

Odbor evropských projektů zajišťuje čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a dalších externích zdrojů. Ve spolupráci s ostatními odbory vyhledává vhodné dotační příležitosti pro čerpání evropských a dalších externích prostředků na financování projektů Moravskoslezského kraje. Následně zajišťuje podání žádosti o dotaci a administraci dotačních prostředků. V rámci své činnosti komunikuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů a zajišťuje správu dokumentace k činnostem v rámci všech fází projektů financovaných z evropských a jiných externích finančních zdrojů. Zároveň zajišťuje komunikaci a spolupráci s kontrolními a auditními orgány ve všech fázích projektu.

Oddělení projektové kanceláře

 • poskytuje služby projektového řízení a podpory pro odvětvové odbory krajského úřadu, příspěvkové organizace kraje a krajské obchodní společnosti,
 • zabezpečuje činnosti odboru týkající se investičních projektů zejména typu dodávka vybavení,
 • v oblasti školství se zaměřuje na zkvalitnění a modernizaci vybavení ve školách,
 • zaměřuje se na projekty podporující oblast Integrovaného záchranného systému,
 • řídí projekty zaměřené na rozvoj ICT a služeb ve státní správě a v rámci krajské korporace,
 • pro oblast životního prostředí řídí projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí.

Oddělení neinvestičních projektů

 • zabezpečuje činnosti odboru týkající se neinvestičních projektů,
 • v oblasti sociální se zaměřuje na projekty podporující rozvoj sociálních služeb,
 • v oblasti školství zabezpečuje projekty na podporu vzdělávání a integraci znevýhodněných dětí,
 • řídí projekty podporující mezinárodní spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání,
 • zaměřuje se na projekty podporující cestovní ruch v Moravskoslezském kraji.

Oddělení stavebních projektů

 • zabezpečuje činnosti odboru týkající se investičních projektů,
 • zaměřuje se na projekty rekonstrukce a výstavby silnic,
 • zabezpečuje projekty energetických úspor v krajských školách a sociálních službách,
 • řídí projekty modernizace muzeí a kulturních památek na území kraje,
 • zabezpečuje projekty na výstavbu objektů sociálních služeb.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.