Menu

Činnosti odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Personální oddělení

Garantuje oblast lidských zdrojů. Plní úkoly spojené se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru zaměstnanců, vede osobní spisy zaměstnanců a pravidelně je aktualizuje a doplňuje, vede platové účetnictví. Zajišťuje a shromažďuje informace o aktivitách spadajících do oblasti společenské odpovědnosti.

Oddělení veřejných zakázek

Zabezpečuje celý proces zadávání veřejných zakázek.

Oddělení služeb a údržby

  • zajišťuje materiálně technické vybavení,
  • spravuje a vyřizuje movité věci potřebné pro činnosti kraje, s výjimkou výpočetní techniky,
  • spolupracuje při zabezpečení úřadu a přilehlých prostor,
  • zabezpečuje pobočkové telefonní ústředny a vyvěšování vlajek,
  • přijímá hlášení o ztrátách a nálezech v prostorách úřadu.

Oddělení autodopravy

Odpovídá za technický stav vozového parku kraje a zabezpečuje pojištění krajských motorových vozidel.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 917 kB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.