Menu

Činnosti odboru podpory korporátního řízení a kontroly

Oddělení podpory korporátního řízení

Zajišťuje provoz a rozvoj Portálu kraje, koordinuje činnosti v oblasti centrální správy vozidel příspěvkových organizací, také zajišťuje první úroveň podpory Service Desku.

Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků

  • zpracovává pololetní plán kontrol škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a svazky obcí,
  • podílí se na realizaci následné veřejnosprávní kontroly na místě u kontrolované osoby – příjemců veřejné finanční podpory,
  • koordinuje postup odborů při zpracování požadavků Ministerstva financí při provádění přezkoumání hospodaření kraje,
  • zajišťuje zpracování pravidelných zpráv vyhodnocení přezkoumání hospodaření územních celků,
  • provádí kontrolu zapisování údajů do ISÚI/RÚIAN u obcí.

Oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory

  • je evidenčním místem stížností,
  • zajišťuje zpracování pravidelných zpráv a statistiku stížností,
  • realizuje následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u kontrolované osoby či u kontrolovaných příspěvkových organizací kraje, případně u právnických osob založených krajem,
  • ve spolupráci s odvětvovými odbory provádí šetření podání a stížností zaměřených na oblast hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací kraje.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.