Menu

Činnosti odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu

Oddělení všeobecné správy

 • provádí ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství či ke vstupu do registrovaného partnerství, pro jejich použití v cizině (mimo dokladů vydaných matričními úřady v rámci území Statutárního města Ostrava),
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím na úseku matrik, vidimace a legalizace, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • provádí kontroly výkonu přenesené působnosti svěřeného obcím na úseku matrik, vidimace a legalizace, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • rozhoduje v rámci řádných a mimořádných opravných prostředků na úseku matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • přijímá žádosti o udělení státního občanství a následně vydává osvědčení o státním občanství České republiky,
 • vydává osvědčení o státním občanství České republiky,
 • vydává potvrzení o údajích vedených ve sbírkách listin a druhopisech matričních knih (mimo údajů k narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství a úmrtí, která nastala na území Statutárního města Ostrava).

Oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad

Oddělení spisové služby

 • zabezpečuje provoz podatelny úřadu, elektronické podatelny posta@msk.cz a příjem podání do datové schránky "Moravskoslezský kraj",
 • zabezpečuje a koordinuje spisovou službu úřadu,
 • zajišťuje vyvěšování tiskovin na vývěsky před budovou úřadu,
 • zabezpečuje provoz spisovny úřadu a realizuje skartační řízení,
 • vede centrální evidenci všech úředních razítek používaných odbory a orgány kraje,
 • zajišťuje činnost kontaktního místa Czech POINT.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.