IPPC

IPPC

Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 35. změna IP - SOMA Markvartovice a.s.
Datum vyvěšení: 23. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 135796/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, GalvanKo, 3 změna IP
Datum vyvěšení: 21. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 134423/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - Tatra Trucks, 23 změna
Datum vyvěšení: 19. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 133237/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 23. změna IP - AWT Rekultivace a.s.
Datum vyvěšení: 19. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 133040/2020
Věc: Informace o vydání změny č. 33. integrovaného povolení společnosti Teva Czech Indrustries s.r.o. pro zařízení „Výroba aktivních farmaceutických substancí“
Datum vyvěšení: 19. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 128963/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí Energetika Třinec, Teplárna E2, 11. změna
Datum vyvěšení: 14. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 130010/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, Liberty Ostrava
Datum vyvěšení: 14. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 128630/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, Třinecké železárny
Datum vyvěšení: 13. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 122356/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 25 - OKK Koksovny, a.s. (Koksovna Svoboda)
Datum vyvěšení: 12. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 128070/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 21 - Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
Datum vyvěšení: 12. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 128027/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 13 - Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Radegast
Datum vyvěšení: 12. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 127902/2020
Věc: Informace o vydání změny integrovaného povolení společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií“
Datum vyvěšení: 5. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 118604/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí ve věci 52. změny IP společnosti BONATRANS GROUP a.s.
Datum vyvěšení: 30. 9. 2020
Číslo jednací: MSK 119140/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 50. změna IP - EKO – Chlebičov a.s.
Datum vyvěšení: 29. 9. 2020
Číslo jednací: MSK 121032/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí_Veolia Průmyslové služby_20 změna IP
Datum vyvěšení: 24. 9. 2020
Číslo jednací: MSK 120057/2020
frame-scrollup