IPPC

IPPC

Věc: Informace o vydání rozhodnutí, Vítkovice Steeel, a.s.
Datum vyvěšení: 30. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 80511/2020
Věc: Informace o vydání změny č. 12 integrovaného povolení společnosti DUKOL Ostrava, s.r.o. pro „Zařízení na výrobu formalínu a močovinoformaldehydových lepidel“
Datum vyvěšení: 29. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 80354/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí Veolia TPV 16. zm. (plynofikace kotlů K1, K2 a K4; KO:K3)
Datum vyvěšení: 26. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 78889/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 33 - TAMEH Czech s.r.o.
Datum vyvěšení: 25. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 77438/2020
Věc: Informace o vydaném rozhodnutí ve věci vynětí části zařízení a vydání 11. změny IP společnosti RenoFarma Beskyd, a.s.
Datum vyvěšení: 23. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 77029/2020
Věc: Informace o vydání opravného rozhodnutí Teplárna ČSM 19. zm. (emisní limity)
Datum vyvěšení: 23. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 76829/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí ve věci 50. změny IP společnosti BONATRANS GROUP a.s.
Datum vyvěšení: 17. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 74334/2020
Věc: Informace o vydání změny č. 14 integrovaného povolení společnosti AFEED, a.s. pro zařízení "Montovaná výrobna krmných směsí"
Datum vyvěšení: 16. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 73525/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 17. změna IP - BorsodChem MCHZ, s.r.o.(SCh)
Datum vyvěšení: 15. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 72962/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 16. změna IP - BorsodChem MCHZ, s.r.o. (SCh)
Datum vyvěšení: 12. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 72613/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 51. změna IP - BorsodChem MCHZ, s.r.o. (VCh)
Datum vyvěšení: 12. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 72603/2020
Věc: Informace o vydání změny č. 34 integrovaného povolení společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. pro zařízení "Výroba sulfitové buničiny"
Datum vyvěšení: 12. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 72583/2020
Věc: Informace o vydání integrovaného povolení - SPV RECYCLING CZ a.s.
Datum vyvěšení: 8. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 69921/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 1 - Aludyne Czech s.r.o.
Datum vyvěšení: 8. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 69904/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, LB Cemix, s.r.o.
Datum vyvěšení: 5. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 69453/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí ŽDB PPTDL 6. zm. (Tg. úpravy+PŘ)
Datum vyvěšení: 4. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 68904/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, Třinecké železárny,a.s.
Datum vyvěšení: 4. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 68951/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, Třinecké Železárny,a.s.
Datum vyvěšení: 3. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 68314/2020
frame-scrollup