IPPC

IPPC

Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 25. změna IP - Varroc Lighting Systems (Rychvald)
Datum vyvěšení: 18. 2. 2020
Číslo jednací: MSK 26007/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 31. změna IP - Depos Horní Suchá, a.s.
Datum vyvěšení: 18. 2. 2020
Číslo jednací: MSK 26672/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, AGRIS spol. s.r.o.
Datum vyvěšení: 12. 2. 2020
Číslo jednací: MSK 17052/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí, TŘINECKĚ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum vyvěšení: 7. 2. 2020
Číslo jednací: MSK 20401/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 34 - Slévárny Třinec, a.s.
Datum vyvěšení: 6. 2. 2020
Číslo jednací: MSK 20926/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí Energetika Třinec E2 10zm (PŘ)
Datum vyvěšení: 6. 2. 2020
Číslo jednací: MSK 21907/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí_FEVE_POK_7 zm (ukončení části provozu)
Datum vyvěšení: 30. 1. 2020
Číslo jednací: MSK 17893/2020
Věc: Informace o vydání změny č. 11 integrovaného povolení společnosti DUKOL Ostrava, s.r.o. pro "Zařízení na výrobu formalínu a močovinoformaldehydových lepidel"
Datum vyvěšení: 27. 1. 2020
Číslo jednací: MSK 16147/2020
Věc: Informace o vydání změny č. 10 integrovaného povolení provozovatele Macco Organiques, s.r.o. pro zařízení "Výroba chloridů vápenatých, výroba chloridů hořečnatých, multifunkční linka"
Datum vyvěšení: 24. 1. 2020
Číslo jednací: MSK 14841/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí_INNOGY Gas Storage_5 zm. (výměna kotlů T1a, T1b, T1c)
Datum vyvěšení: 22. 1. 2020
Číslo jednací: MSK 12674/2020
Věc: Informace o vydání rozhodnutí - 10. změna IP - Brembo Czech s.r.o.
Datum vyvěšení: 21. 8. 2019
Číslo jednací: MSK 124971/2019
frame-scrollup