Majetek

Majetek

Věc: Záměr prodeje pozemků v k. ú. Mošnov
Datum vyvěšení: 7. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 24502/2018
Věc: Oznámení záměru prodat nemovité věci v k. ú. Nošovice
Datum vyvěšení: 7. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 24986/2018
Věc: Záměr prodeje nemovité věci, k.ú. Frýdek
Datum vyvěšení: 26. 1. 2018
Číslo jednací: MSK 17154/2018
Věc: Záměr daru pozemků v k. ú. Bruntál-město
Datum vyvěšení: 25. 1. 2018
Číslo jednací: MSK 149549/2017
Věc: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Staré Purkartice
Datum vyvěšení: 25. 1. 2018
Číslo jednací: MSK 157604/2017
Věc: Záměr prodeje pozemků v k. ú. Dolní Moravice
Datum vyvěšení: 25. 1. 2018
Číslo jednací: MSK 157580/2017
Věc: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Suchá Rudná
Datum vyvěšení: 25. 1. 2018
Číslo jednací: MSK 157636/2017
Věc: Specifikace nemovitostí určených k záměru převodu nemovitostí z vlastnictví kraje darem
Datum vyvěšení: 25. 1. 2018
Číslo jednací: MSK 16229/2018
Věc: Specifikace nemovitostí určených k záměru budoucího převodu nemovitostí z vlastnictví kraje darem
Datum vyvěšení: 25. 1. 2018
Číslo jednací: MSK 16229/2018
frame-scrollup