Majetek

Majetek

Věc: Oznámení záměru směnit nemovitou věc
Datum vyvěšení: 14. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 129486/2020
Věc: Záměr převodu nemovitostí z vlastnictví kraje
Datum vyvěšení: 14. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 128937/2020
Věc: Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. Český Těšín
Datum vyvěšení: 13. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 126705/2020
Věc: Záměr výpůjčky
Datum vyvěšení: 13. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 129181/2020
Věc: Návrh záměru prodeje nemovité věci
Datum vyvěšení: 13. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 128931/2020
Věc: Záměr pronájmu pozemku v Bílovci
Datum vyvěšení: 13. 10. 2020
Číslo jednací: MSK 128883/2020
Věc: Záměr prodeje nemovitých věcí v katastrálním území Štemplovec a katastrálním území Neplachovice
Datum vyvěšení: 24. 9. 2020
Číslo jednací: MSK 112215/2020
Věc: Záměr daru pozemků v katastrálním území Karlovice ve Slezsku
Datum vyvěšení: 24. 9. 2020
Číslo jednací: MSK 109567/2020
Věc: Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Horní Václavov
Datum vyvěšení: 22. 9. 2020
Číslo jednací: MSK 118584/2020
frame-scrollup