Majetek

Majetek

Věc: Záměr výpůjčky - k. ú. Dubina u Ostravy, Nová Bělá
Datum vyvěšení: 17. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 73445/2018
Věc: Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k.ú. Moravská Ostrava
Datum vyvěšení: 14. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 71232/2018
Věc: Záměr daru pozemku v k. ú. Neplachovice
Datum vyvěšení: 2. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 61295/2018
Věc: Záměr výpůjčky - k.ú. Moravská Ostrava
Datum vyvěšení: 27. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 64656/2018
Věc: Záměr směny pozemků, k. ú. Český Těšín
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 61456/2018
Věc: Záměr daru pozemků v k. ú. Český Těšín
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 61405/2018
Věc: Záměr darovat pozemek v k. ú. Opava-Předměstí
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 65035/2018
Věc: Záměr darovat pozemky v k.ú. Kylešovice
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 65004/2018
Věc: Záměr darovat pozemky v k. ú. Opava-Předměstí - Školní statek II.
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 65004/2018
Věc: Záměr darovat pozemky v k. ú. Opava-Předměstí - Školní statek I.
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 60750/2018
Věc: Oznámení záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 64345/2018
Věc: Oznámení záměru převodu nemovitých věcí
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 64727/2018
Věc: Specifikace nemovitostí určených k záměru převodu nemovitostí z vlastnictví kraje darem
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 64727/2018
Věc: Specifikace nemovitostí určených k záměru budoucího převodu nemovitostí z vlastnictví kraje darem
Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Číslo jednací: MSK 64727/2018
frame-scrollup