Majetek

Majetek

Věc: Záměr výpůjčky pozemku v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín
Datum vyvěšení: 12. 10. 2018
Číslo jednací: MSK 141681/2018
Věc: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Starojická Lhota
Datum vyvěšení: 1. 10. 2018
Číslo jednací: MSK 134999/2018
Věc: Záměr prodeje pozemků v k. ú. Nové Sedlice
Datum vyvěšení: 1. 10. 2018
Číslo jednací: MSK 134975/2018
Věc: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hlučín
Datum vyvěšení: 1. 10. 2018
Číslo jednací: MSK 134957/2018
frame-scrollup