Ostatní dokumenty

Ostatní dokumenty

Věc: Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření č. j. SVS/2019/133197-T mor včelího plodu v k. ú. Bukovec u Jablunkova
Datum vyvěšení: 12. 11. 2019
Číslo jednací: MSK 163673/2019
Věc: Záměr převodu nemovitostí z vlastnictví kraje
Datum vyvěšení: 6. 11. 2019
Číslo jednací: MSK 161106/2019
Věc: Příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje MSK
Datum vyvěšení: 5. 11. 2019
Číslo jednací: MSK 141067/2019
Věc: Oznámení o projednání plánu péče o přírodní rezervaci Královec
Datum vyvěšení: 3. 10. 2019
Číslo jednací: MSK 145539/2019
Věc: NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2018/134060-G (MVO africký mor prasat)
Datum vyvěšení: 19. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 158109/2018
frame-scrollup