Ostatní dokumenty

Ostatní dokumenty

Věc: Oznámení o výběrovém řízení na úplatný převod majetku ČR č. j.: SVS/2020/075979-T
Datum vyvěšení: 2. 7. 2020
Číslo jednací: MSK 82862/2020
Věc: Osvědčení o konání veřejné sbírky - Římskokatolická farnost Louky n. Olší
Datum vyvěšení: 1. 7. 2020
Číslo jednací: MSK 76457/2020
Věc: Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2020/066996-T (MVP ukončení)
Datum vyvěšení: 22. 6. 2020
Číslo jednací: MSK 76044/2020
Věc: Rozhodnutí o zrušení určených škol
Datum vyvěšení: 13. 5. 2020
Číslo jednací: MSK 59424/2020
Věc: Zrušení rozhodnutí hejtmana kraje č. j. MSK 45643/2020
Datum vyvěšení: 27. 4. 2020
Číslo jednací: MSK 53253/2020
Věc: Zrušení rozhodnutí hejtmana kraje č. j. MSK 45678/2020
Datum vyvěšení: 27. 4. 2020
Číslo jednací: MSK 53261/2020
Věc: Nařízení hejtmana Bílovec
Datum vyvěšení: 7. 4. 2020
Číslo jednací: MSK 45671/2020
Věc: Rozhodnutí hejtmana k provedení opatření MZ
Datum vyvěšení: 7. 4. 2020
Číslo jednací: MSK 45643/2020
Věc: Nařízení Klimkovice
Datum vyvěšení: 7. 4. 2020
Číslo jednací: MSK 45678/2020
Věc: Doporučení HK - lékaři
Datum vyvěšení: 27. 3. 2020
Číslo jednací: MSK 42201/2020
Věc: Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Datum vyvěšení: 27. 3. 2020
Číslo jednací: MSK 41225/2020
frame-scrollup