Ostatní dokumenty

Ostatní dokumenty

Věc: Oznámení o projednávání plánu péče o přírodní rezervaci Velké Doly
Datum vyvěšení: 15. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 29449/2018
Věc: Veřejnoprávní smlouva Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih - Stará Ves nad Ondřejnicí
Datum vyvěšení: 14. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 28727/2018
Věc: Veřejnoprávní smlouva Vrbno pod Pradědem - Ludvíkov
Datum vyvěšení: 14. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 28707/2018
Věc: Veřejnoprávní smlouva Frýdlant nad Ostravicí - Janovice
Datum vyvěšení: 9. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 26169/2018
Věc: Veřejnoprávní smlouva Vrbno pod Pradědem - Karlova Studánka
Datum vyvěšení: 9. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 26180/2018
Věc: Veřejnoprávní smlouva Vrbno pod Pradědem - Karlovice
Datum vyvěšení: 9. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 26194/2018
Věc: Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2018 a Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018
Datum vyvěšení: 5. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 15758/2018
Věc: Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Datum vyvěšení: 22. 12. 2017
Číslo jednací: MSK 173337/2017
Věc: Záměr uzavřít Smlouvu o VS k zajištění dopravní obslužnosti kraje drážní dopravou, přímým zadáním
Datum vyvěšení: 23. 11. 2017
Číslo jednací: MSK 155877/2017
Věc: Výroční zpráva o činnosti MSK zákon 106
Datum vyvěšení: 1. 3. 2017
Číslo jednací: MSK 31110/2017
frame-scrollup