Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Věc: Návrh opatření obecné povahy - Novostavba výrobního areálu Značky Morava, Brantice
Datum vyvěšení: 20. 2. 2019
Číslo jednací: MSK 27587/2019
Věc: Návrh opatření obecné povahy
Datum vyvěšení: 20. 2. 2019
Číslo jednací: MSK 27005/2019
Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Kořínek
Datum vyvěšení: 20. 2. 2019
Číslo jednací: MSK 27120/2019
Věc: Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí - Větrná elektrárna Hať - jih
Datum vyvěšení: 20. 2. 2019
Číslo jednací: MSK 12592/2019
Věc: Rozhodnutí o odvolání
Datum vyvěšení: 19. 2. 2019
Číslo jednací: MSK 18419/2019
Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
Datum vyvěšení: 8. 2. 2019
Číslo jednací: MSK 22695/2019
frame-scrollup