Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Rumanský
Datum vyvěšení: 15. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 159159/2018
Věc: Závěr zjišťovacího řízení - Sběr a výkup odpadů OPAMETAL, Opava, Těšínská
Datum vyvěšení: 14. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 138127/2018
Věc: Odvolání proti usnesení MM Ostravy, kterým bylo zahájeno dne 26. 6. 2018, č. j. SMO/335428/18/ÚHAaSŘ/Sag. přezkumné řízení stavebního povolení pro stavbu "Rekonstrukce odborných učeben, Ostrava, Mariánské Hory"
Datum vyvěšení: 12. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 152088/2018
Věc: Rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí MěÚ Bruntál k záměru „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál - lokalita Za mlékárnou"
Datum vyvěšení: 8. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 107624/2018
Věc: Stanovení místní úpravy na sil. I/56 v obci Ostravice - V 12b
Datum vyvěšení: 8. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 106682/2018
Věc: Stanovení místní úpravy provozu na sil. I/56 v obci Ostravice - V1a
Datum vyvěšení: 8. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 106685/2018
Věc: Oznámení opatření obecné povahy - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Datum vyvěšení: 6. 11. 2018
Číslo jednací: MSK 153468/2018
Věc: VV-rozhodnutí=SP "Silnice I/67 Karviná - obchvat, SO 101 a SO 701"
Datum vyvěšení: 24. 10. 2018
Číslo jednací: MSK 28590/2018
Věc: Oznámení o zahájení stavebního řízení a usnesení o stanovení lhůty, Prodloužená Rudná
Datum vyvěšení: 17. 9. 2018
Číslo jednací: MSK 99824/2018
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 24. 11. 2017
Číslo jednací: MSK 156514/2017
frame-scrollup