Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Věc: Návrh opatření obecné povahy - Silnice I/67 Dolní Lutyně
Datum vyvěšení: 22. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 75411/2018
Věc: Stavební povolení - OSTRAVICE SKI
Datum vyvěšení: 22. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 65876/2018
Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Míček
Datum vyvěšení: 22. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 75814/2018
Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Pojmonová
Datum vyvěšení: 22. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 75649/2018
Věc: Stanovení přechodné úpravy - COLOURS 2018
Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 75417/2018
Věc: Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 18. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 74710/2018
Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Sára Pechová
Datum vyvěšení: 15. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 72109/2018
Věc: Rozhodnutí o zrušení části změny č. 2 Územního plánu Bruntál
Datum vyvěšení: 11. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 72033/2018
Věc: Rozhodnutí o odvolání - Hyundai Motor Manufacturing
Datum vyvěšení: 11. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 70092/2018
Věc: Rozhodnutí o odvolání ve věci dodatečného povolení stavby "Nástavba hospodářské budovy s garáží za účelem změny v užívání na rodinný dům" v k.ú. Jablunkov
Datum vyvěšení: 11. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 29758/2018
Věc: Mobis Automotive System Czech s.r.o. - metalizace - rozhodnutí - provoz
Datum vyvěšení: 7. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 40973/2018
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 5. 5. 2018
Číslo jednací: MSK 68255/2018
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 24. 11. 2017
Číslo jednací: MSK 156514/2017
frame-scrollup