Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Mášková
Datum vyvěšení: 20. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 31256/2018
Věc: Seznámení s podklady rozhodnutí - OSTRAVICE SKI
Datum vyvěšení: 16. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 30603/2018
Věc: Návrh opatření obecné povahy - Silnice I/56 v obci Bílá
Datum vyvěšení: 16. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 30256/2018
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice I.třídy na území statutárního města Ostrava
Datum vyvěšení: 13. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 27911/2018
Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Sněhota
Datum vyvěšení: 13. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 27766/2018
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 7. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 24853/2018
Věc: Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Mobis Automotive System Czech s.r.o.
Datum vyvěšení: 7. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 23945/2018
Věc: Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí - Areál k využívání stavebního odpadu a materiálů
Datum vyvěšení: 6. 2. 2018
Číslo jednací: MSK 21952/2018
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 24. 11. 2017
Číslo jednací: MSK 156514/2017
frame-scrollup