Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Kořínek
Datum vyvěšení: 14. 8. 2018
Číslo jednací: MSK 116858/2018
Věc: Rozhodnutí o odvolání proti ÚR MěÚ Frýdlant n. O. č. j. MUFO 2285/2017 ze dne 18. 1. 2017 - Rozšíření chodníku a parkovacích ploch, rozšíření VO - ul. Komenského
Datum vyvěšení: 14. 8. 2018
Číslo jednací: MSK 73290/2018
Věc: Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy - Sil. I/11J Třinec - Nebory
Datum vyvěšení: 8. 8. 2018
Číslo jednací: MSK 104601/2018
Věc: Oznámení o možnosti převzít písemnost - Peter Kubačák
Datum vyvěšení: 7. 8. 2018
Číslo jednací: MSK 114104/2018
Věc: Veřejná vyhláška - vyrozumění o usnesení
Datum vyvěšení: 6. 8. 2018
Číslo jednací: MSK 110355/2018
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 3. 8. 2018
Číslo jednací: MSK 109258/2018
Věc: Rozhodnutí - Výstavba skladově expediční haly
Datum vyvěšení: 1. 8. 2018
Číslo jednací: MSK 88785/2018
Věc: Oznámení o zahájení stavebního řízení - Silnice I/67 Karviná, obchvat - SO 101 a SO 701
Datum vyvěšení: 30. 7. 2018
Číslo jednací: MSK 91284/2018
Věc: Stavební povolení - Silnice I/67 Karviná - obchvat; SO 102, 202,104, 320, 702
Datum vyvěšení: 24. 7. 2018
Číslo jednací: MSK 112126/2017
Věc: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení: 24. 11. 2017
Číslo jednací: MSK 156514/2017
frame-scrollup