Dotační programy - Cestovní ruch

Vyhlášené dotační programy - cestovní ruch

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020 Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020 včetně
Program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020 Ing. Beata Okenica Maierová
tel. 595 622 528
beata.okenicamaierova@msk.cz
od 2. 1. 2020 do 10. 1. 2020 včetně  
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020 Ing. Beata Okenica Maierová
tel. 595 622 528
beata.okenicamaierova@msk.cz
od 2. 1. 2020 do 10. 1. 2020 včetně  
Dotační Program Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021 Ing. Ondřej Hajda
tel. 595 622 594
ondrej.hajda@msk.cz
od 1. 10. 2019 do 15. 10. 2019  
Dotační program Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 2. 7. 2019 do 12. 7. 2019  
Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 Bc. Jiří Toman
tel. 595 622 792
jiri.toman@msk.cz
od 18. 6. 2019 do 28. 6. 2019 včetně  
Program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ Ing. Martin Hiltavský
tel. 595 622 763
martin.hiltavsky@msk.cz
od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2020 včetně  

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019 Ing. Beata Okenica Maierová
tel. 595 622 528
beata.okenicamajerova@msk.cz
od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019  
Dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019 Ing. Beata Okenica Maierová
tel. 595 622 528
beata.okenicamajerova@msk.cz
od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019  
Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019 Ing. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019 DT 1 - Podpora agroturistiky DT 2 - Podpora vodácké turistiky DT 3 - Podpora kempování
Dotační program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 Ing. Martin Hiltavský
tel. 595 622 763
martin.hiltavsky@msk.cz
od 2. 10. 2018 do 8. 10. 2018  
Dotační program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019 Bc. Jiří Toman
tel. 595 622 792
jiri.toman@msk.cz
od 1. 7. 2018 do 15. 7. 2018  
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 Bc. Beata Okenica Maierová
tel. 595 622 528
beata.okenicamaierova@msk.cz
od 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018
Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018 Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018
Dotační program Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2018 - 2019 Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018
Dotační program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018 Bc. Beata Okenica Maierová
tel. 595 622 528
beata.okenicamaierova@msk.cz
od 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018 Ing. Petra Solanská
tel. 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 4. 7. 2017 do 21. 7. 2017
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 21. 4. 2017 do 5. 5. 2017
Program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 21. 4. 2017 do 5. 5. 2017
Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 21. 4. 2017 do 2. 5. 2017 včetně
Dotační program "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017–2018 Ing. Ema Havelková, MBA
tel. 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 Petra Solanská
tel. 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji Ing. Ema Havelková, MBA
tel. 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016 včetně Podpora agroturistiky Podpora vodácké turistiky Podpora lázeňství
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 30. 3. 2016 do 15. 4. 2016 včetně
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 29. 2. 2016 do 4. 3. 2016 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2015

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016

Ing. Petra Solanská
tel.: 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 13. 7. 2015 do 31. 7. 2015 včetně

Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016

Mgr. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
od 13. 7. 2015 do 17. 7. 2015 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Kontaktní osoba pro 1. a 2. dotační titul: Ing. Ema Havelková, MBA, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
Kontaktní osoba pro 3. dotační titul: Mgr. Andrea Pánková, tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 25. 5. 2015 do 21. 6. 2015 Podpora agroturistiky Podpora vodácké turistiky Podpora lázeňství

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Mgr. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
od 23. 3. do 10. 4. 2015 včetně Výsledky dotačního řízení

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Ing. Andrea Pánková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 23. 3. do 7. 4. 2015 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2014

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 - 2. kolo

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
30. 9. 2014 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

pro dotační tituly č. 1 a 2:
Ing. Ema Havelková, MBA
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
pro dotační titul č. 3:
Ing. Andrea Pánková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
pro dotační titul č. 1:
30. 6. 2014 včetně
pro dotační tituly č. 2 a 3:
30. 4. 2014 včetně

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015

Ing. Petra Solanská
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
30. 6. 2014 včetně

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
28. 3. 2014 včetně

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Mgr. Andrea Pánková
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
28. 3. 2014 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2013

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
28. 6. 2013
včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Ing. Ema Havelková, MBA
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
31. 5. 2013 včetně

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Mgr. Andrea Pánková
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
27. 3. 2013 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2012

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
18. 6. 2012 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
20. 4. 2012 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2011

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Lenka Kolarčíková, tel.: 595 622 528
lenka.kolarcikova@msk.cz
16. 1. 2012

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
26. 7. 2011, do 12:00 hodin

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
23. 3. 2011
frame-scrollup