Dotační programy - Sport a volnočasové aktivity

Vyhlášené dotační programy - sport a volnočasové aktivity

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 4. 1. 2021 do 11. 1. 2021 do 16:00  
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 1. 12. 2020 do 8. 12. 2020 včetně  
Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 Ing. Eva Bruštíková
tel. 595 622 421
eva.brustikova@msk.cz
od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 včetně
Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 Ing. Tomáš Zuber
tel. 595 622 367
tomas.zuber@msk.cz
od 13. 3. 2020 do 27. 3. 2020

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 Eva Bruštíková
tel. 595 622 421
eva.brustikova@msk.cz
od 1. 1. 2020 do 8. 1. 2020 do 16:00:00
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 9. 12. 2019 do 13. 12. 2019
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 do 15:00:00
Dotační program Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 (ŠMS/MŠMT) Ing. Eva Bruštíková
tel. 595 622 421
eva.brustikova@msk.cz
od 1. 4. 2019 do 8. 4. 2019 včetně
Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019 Ing. Tomáš Zuber
tel. 595 622 367
tomas.zuber@msk.cz
od 18. 3. 2019 do 5. 4. 2019 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže Ing. Eva Bruštíková
tel. 595 622 421
eva.brustikova@msk.cz
od 2. 1. 2019 do 8. 1. 2019 včetně
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 2. 1. 2019 do 8. 1. 2019 včetně
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018 včetně
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 - 2. výzva Ing. Pavel Matoušek
tel. 595 622 161
pavel.matousek@msk.cz
od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018 včetně
Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018 včetně
Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 Ing. Tomáš Zuber
tel. 595 622 367
tomas.zuber@msk.cz
1. kolo od 29. 4. 2018 do 10. 5. 2018
2. kolo od 1. 7. 2018 do 27. 7. 2018
1. kolo 2. kolo
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (ŠMS/MŠMT) Ing. Eva Bruštíková
tel. 595 622 421
eva.brustikova@msk.cz
od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 8. 1. 2018 do 12. 1. 2018 včetně
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže Ing. Eva Bruštíková
tel. 595 622 421
eva.brustikova@msk.cz
od 11. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 622
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 27. 11. 2017 do 1. 12. 2017 včetně
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017 Ing. Pavel Matoušek
tel. 595 622 161
pavel.matousek@msk.cz
od 17. 7. 2017 do 21. 7. 2017 včetně
Dotační program "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" na rok 2017 Mgr. Bc. Renáta Solská
tel. 595 622 238
renata.solska@msk.cz
od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017
frame-scrollup