Dotační programy - Životní prostředí a zemědělství

Vyhlášené dotační programy - životní prostředí a zemědělství

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji Ing. Renata Klišová
tel. 595 622 530
renata.klisova@msk.cz
Bc. Vladana Neuwirtová
tel. 595 622 532
vladana.neuwirtova@msk.cz
od 16. 3. 2020 (9:00 hod) do 9. 4. 2020 (14:30 hod)  

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji Ing. Marcela Síbrová
tel. 595 622 988
marcela.sibrova@msk.cz
Mgr. et Mgr. Ondřej Turský
tel. 595 622 391
ondrej.tursky@msk.cz
od 3. 2. 2020 (9:00) do 30. 4. 2020 (14:30)  
Podpora odpadového hospodářství pro rok 2020 Ing. Kateřina Durčáková
tel. 595 622 684
katerina.durcakova@msk.cz
Mgr. Markéta Pastuszková
tel. 595 622 618
marketa.pastuszkova@msk.cz
od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020
Drobné vodohospodářské akce pro roky 2020-2021 Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 25. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2020-2021 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 25. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2020 Ing. Michaela Bendová, Ph.D.
tel. 595 622 909
michaela.bendova@msk.cz
od 29. 10. 2019 (9:00 hod.) do 29. 11. 2019 (13:00 hod.)
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 Ing. Renata Klišová
tel. 595 622 530
renata.klisova@msk.cz
Ing. Gabriela Šorfová
tel. 595 622 693
gabriela.sorfova@msk.cz
od 2. 5. 2019 (9:00 hod.) do 28. 6. 2019 (13:00 hod.)

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji Ing. Michaela Haluzíková
tel. 595 622 566
michaela.haluzikova@msk.cz
Mgr. et Mgr. Ondřej Turský
tel. 595 622 391
ondrej.tursky@msk.cz
od 1. 2. 2019 (9:00) do 28. 6. 2019 (13:00)
Dotační program Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady Ing. Kateřina Durčáková
tel. 595 622 684
katerina.durcakova@msk.cz
Mgr. Markéta Pastuszková
tel. 595 622 618
marketa.pastuszkova@msk.cz
od 2. 1. 2019 (9:00) do 1. 3. 2019 (13:00)
Drobné vodohospodářské akce Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 3. 12. 2018 (9:00 hod) do 11. 1. 2019 (24:00 hod)
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2019-2020 Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 3. 12. 2018 (9:00 hod) do 11. 1. 2019 (24:00 hod)
Dotační program Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2019
Dotační program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Ing. Lucie Dubnická
tel. 595 622 747
lucie.dubnicka@msk.cz
Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2019
Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Mgr. Petra Škrabánková
tel. 595 622 414
petra.skrabankova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 15. 11. 2018

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Mgr. Petra Veličková
tel. 595 622 414
petra.velickova@msk.cz
od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
Dotační program Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2018-2019 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro roky 2018/2019 Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Ing. Lucie Dubnická
tel. 595 622 747
lucie.dubnicka@msk.cz
Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018 včetně
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 Mgr. Petra Veličková
tel.: 595 622 414
e-mail: petra.velickova@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program Drobné vodohospodářské akce 2017 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně
frame-scrollup