Dotační programy - Životní prostředí a zemědělství

Vyhlášené dotační programy - životní prostředí a zemědělství

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji Ing. Renata Klišová
tel. 595 622 530
renata.klisova@msk.cz
Bc. Vladana Neuwirtová
tel. 595 622 532
vladana.neuwirtova@msk.cz
od 16. 3. 2020 (9:00 hod) do 9. 4. 2020 (14:30 hod)  

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji Ing. Marcela Síbrová
tel. 595 622 988
marcela.sibrova@msk.cz
Mgr. et Mgr. Ondřej Turský
tel. 595 622 391
ondrej.tursky@msk.cz
od 3. 2. 2020 (9:00) do 30. 4. 2020 (14:30)  
Podpora odpadového hospodářství pro rok 2020 Ing. Kateřina Durčáková
tel. 595 622 684
katerina.durcakova@msk.cz
Mgr. Markéta Pastuszková
tel. 595 622 618
marketa.pastuszkova@msk.cz
od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020  
Drobné vodohospodářské akce pro roky 2020-2021 Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 25. 11. 2019 do 6. 12. 2019  
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2020-2021 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 25. 11. 2019 do 6. 12. 2019  
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2020 Ing. Michaela Bendová, Ph.D.
tel. 595 622 909
michaela.bendova@msk.cz
od 29. 10. 2019 (9:00 hod.) do 29. 11. 2019 (13:00 hod.)  
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 Ing. Renata Klišová
tel. 595 622 530
renata.klisova@msk.cz
Ing. Gabriela Šorfová
tel. 595 622 693
gabriela.sorfova@msk.cz
od 2. 5. 2019 (9:00 hod.) do 28. 6. 2019 (13:00 hod.)

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji Ing. Michaela Haluzíková
tel. 595 622 566
michaela.haluzikova@msk.cz
Mgr. et Mgr. Ondřej Turský
tel. 595 622 391
ondrej.tursky@msk.cz
od 1. 2. 2019 (9:00) do 28. 6. 2019 (13:00)
Dotační program Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady Ing. Kateřina Durčáková
tel. 595 622 684
katerina.durcakova@msk.cz
Mgr. Markéta Pastuszková
tel. 595 622 618
marketa.pastuszkova@msk.cz
od 2. 1. 2019 (9:00) do 1. 3. 2019 (13:00)
Drobné vodohospodářské akce Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 3. 12. 2018 (9:00 hod) do 11. 1. 2019 (24:00 hod)
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2019-2020 Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 3. 12. 2018 (9:00 hod) do 11. 1. 2019 (24:00 hod)
Dotační program Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2019
Dotační program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Ing. Lucie Dubnická
tel. 595 622 747
lucie.dubnicka@msk.cz
Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2019
Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Mgr. Petra Škrabánková
tel. 595 622 414
petra.skrabankova@msk.cz
od 15. 10. 2018 do 15. 11. 2018

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Mgr. Petra Veličková
tel. 595 622 414
petra.velickova@msk.cz
od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
Dotační program Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2018-2019 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro roky 2018/2019 Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Ing. Lucie Dubnická
tel. 595 622 747
lucie.dubnicka@msk.cz
Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018 včetně
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 Mgr. Petra Veličková
tel.: 595 622 414
e-mail: petra.velickova@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program Drobné vodohospodářské akce 2017 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně
Dotační program Příspěvky na ozdravné pobyty Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 28. 10. 2016 do 1. 9. 2017
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Bc. Jana Harmanová
tel. 595 622 414
jana.harmanova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2015

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Příjem žádostí ukončen ke dni 10. 3. 2016 Ing. Kristýna Slovíková
tel.: 595 622 566
kristyna.slovikova@msk.cz
Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 6. 2016 na práce prováděné v roce 2016  
Drobné vodohospodářské akce Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně

Podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty

Ing. Radmila Hybnerová
tel.: 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 3. 8. 2015 do 3. 8. 2016

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 24. 4. 2015 do 30. 4. 2015 včetně

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2)

Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Lenka Heczková
tel.: 595 622 683
lenka.heczkova@msk.cz
od 25. 3. 2015 do 17. 4. 2015 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2014

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
O poskytnutí dotace je možno žádat ode dne 1. 1. 2015 do dne 1. 6. 2015 na práce prováděné v roce 2015.
Žádost je nutno podat před zahájením prací.
Příjem žádostí ukončen ke dni 9. 3. 2015.
 

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)

Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
14. 1. 2015 včetně

Dotační program Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
31. 12. 2014 včetně  

Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz

Bc. Vladana Neuwirtová
tel.: 595 622 532
vladana.neuwirtova@msk.cz

Mgr. Marie Olšovská
tel.: 595 622 698
marie.olsovska@msk.cz

30. 6. 2014  

Vyhlášené dotační programy v roce 2013

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014

Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
17. 1. 2014 včetně

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. 5. 2013
včetně

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
31. 12. 2013 včetně  

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Ing. Jakub Hradil
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
8. 2. 2013 včetně

Dotační program na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí

Mgr. Petr Strakoš
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
8. 2. 2013 včetně

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013

Ing. Radmila Hybnerová
tel.: 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
Uzávěrka v den vyčerpání 150 % alokace.  

Vyhlášené dotační programy v roce 2011

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Mgr. Irena Klenková, tel.: 595 622 560, irena.klenkova@msk.cz
Ing. Lenka Heczková, tel.: 595 622 683, lenka.heczkova@msk.cz
27. 1. 2012

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ing. Anna Bulová, tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch, tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
30. 12. 2012  

Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
16. 7. 2012

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí

Mgr. Petr Strakoš, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
27. 1. 2012

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
31. 3. 2011
frame-scrollup