Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

Typ usnesení usnesení rady                         usnesení zastupitelstva
Vyhledávání podle čísla schůze/usnesení Vložte číslo nebo rozsah čísel oddělený
spojovníkem nebo seznam oddělený čárkami
(příklady: 24; 12-36; 35, 58, 192; 45, 47-56, 82)
/
Vyhledávání podle data Vložte datum nebo rozsah dat
ve tvaru dd. mm. rrrr
(příklady: 12. 2. 2016; 3. 9. 2015-2. 1. 2016)
Textové vyhledávání Vložte klíčové slovo, místo jednoho neznámého znaku použijte tečku, místo žádného, jednoho nebo několika znaků hvězdičku a místo jednoho nebo několika znaků plus
(příklady: hejtman ; he*an ; he.tman ; he+man)
frame-scrollup