Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/1                         10. 11. 2016
1. schvaluje

program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup