Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/10                         10. 11. 2016
1. volí

Ing. Jaroslava Kaniu

do funkce náměstka hejtmana kraje

1/10                         10. 11. 2016
2. stanoví

že náměstek hejtmana kraje Ing. Jaroslav Kania bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup