Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1981 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 95/7475 ze dne 5. 4. 2016

č. 45/4011 ze dne 28. 8. 2018

9/1000                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 01736/2016/RRC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup