Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 45/4018 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/594 ze dne 14. 12. 2017

č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

9/1003                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

 

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, ve výši 1.750.000 Kč na projekt „Podpora koordinace RIS a rozvoje služeb pro růst a inovace v podnikání – rozšíření aktivit“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup