Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4002 ze dne 28. 8. 2018

9/1004                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 10.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/1004                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 32.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/1004                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Přírodní vědy v technických oborech“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 10.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/1004                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Moderní metody pěstování rostlin“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 8.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/1004                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2021 – 2025 v maximální výši 2.500.000 Kč

9/1004                         13. 9. 2018
6. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2021 – 2025 v maximální výši 8.200.000 Kč

9/1004                         13. 9. 2018
7. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Přírodní vědy v technických oborech“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2022 – 2026 v maximální výši 1.700.000 Kč

9/1004                         13. 9. 2018
8. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2021 – 2025 v maximální výši 1.200.000 Kč

9/1004                         13. 9. 2018
9. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky svařování“ z 2016 – 2018 na 2016 – 2019 dle předloženého materiálu

9/1004                         13. 9. 2018
10. rozhodlo

vyčlenit projekt „Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava, financovatelný z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady 18.000.000 Kč, z projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1167 bod 2) ze dne 5. 3. 2015


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup